Pozwy przeciwko Tauronowi

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
pozwy przeciwko Tauron

Amerykańska spółka energetyczna Invenergy ogłosiła, że za pośrednictwem powiązanych spółek złożyła pozwy przeciwko Tauron Polska Energia S.A. Łączna wysokość odszkodowania dochodzonego tymi pozwami przekracza kwotę 1,2 miliarda zł (ok. 325 milionów dolarów), co oznacza że będzie to jeden z największych sporów gospodarczych, jakie trafiły do polskich sądów w ostatnim czasie.

W pozwach postawiono spółce Tauron zarzut nieetycznych i niezgodnych z prawem działań polegających na rozwiązaniu długoterminowych umów z operatorami farm wiatrowych na zakup energii oraz praw majątkowych ze świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów).

 

W odpowiedzi na informacje przekazane mediom przez Invenergy, TAURON Polska Energia S.A. podkreślił, że stroną sporów z operatorami farm wiatrowych jest Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. (PE-PKH), a nie TAURON Polska Energia S.A. Aktualnie toczą się postępowania, których przedmiotem jest ustalenie skuteczności rozwiązania umów.

 

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny