Wpływ normy PN-EN 61439 na rynek rozdzielnic elektrycznych

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

tel. 22 743 00 70-71
re@rynekelektryczny.pl

  |  

Od prawie trzech lat, a dokładnie od 1 listopada 2014 roku, jedyną obowiązującą w Polsce normą w zakresie rozdzielnic niskiego napięcia jest norma PN-EN 61439. Jak na przestrzeni lat zmieniła się sytuacja na rynku rozdzielnic? Czy wprowadzenie nowej normy przyniosło zamierzone efekty?

Norma PN-EN 61439 dotycząca rozdzielnic oraz szynoprzewodów niskiego napięcia formalnie obowiązuje od 2010 r. Jednak dopiero po upłynięciu okresów przejściowych obowiązywania poprzedniej normy PN-EN 60439 w listopadzie 2014 r. nastąpił wzrost zainteresowania nową normą.

(…) Jednym z głównych celów twórców nowej normy było stworzenie standardu, który pozwoli na poprawę jakości i bezpieczeństwa finalnych produktów. Osiągnięcie go jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy prefabrykatorów oraz producentów urządzeń i systemów rozdzielnic. (…)

Nowa norma PN-EN 61439 wprowadziła szereg zmian w stosunku do normy obowiązującej wcześniej. Wycofała ona m.in. podział rozdzielnic na produkty z częściowym i pełnym badaniem typu. Zamiast tego wprowadziła pojęcie weryfikacji konstrukcji, jednocześnie ustalając jasny podział odpowiedzialności pomiędzy producenta oryginalnego i prefabrykatora.

SIEMENS

Więcej w Rynku Elektrycznym w nr 6/2017

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny