Ceny artykułów elektrotechnicznych

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Od wielu lat w elektrotechnice i energetyce ceny materiałów i urządzeń wykazywały znaczną dynamikę. Lata 2016 i 2017 (z III kw. łącznie) nie zaskoczyły odbiorców rynku budowlanego kolejnymi zmianami, a więc wzrostami czy spadkami cen. Od 2014 r. zmiany cen średnich są prawie niezauważalne. W okresie badawczym 2014-2017 r. ceny materiałów elektrycznych w skali roku optują wokół wzrostu na poziomie 1,4÷2,6%. Jeżeli porównamy 2017 r. do lat poprzednich, to w materiałach jak i urządzeniach elektrycznych od 2010 do 2014 r. można było zauważyć ogromną huśtawkę cen. W czasie tych minionych czterech lat (przed 2014 r.) zmiany cen były znaczne i oscylowały od ─23,7% do +16,5%.

 

 

Koszty wykonania instalacji oświetleniowej (bez automatyki), zmieniały się bardzo różnie. Od spadku cen o ─0,6% w IV kwartale 2015 r do wzrostu o 2,3% III kw. 2017 r. i kształtowały się na poziomie jak na wykresie 5. W omawianym okresie trend zmian cen był niewielki, ustabilizowany do IV kw. 2016 r.

SEKOCENBUD

Więcej w nr 10/2017

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny