Energetyka

zmiany w ustawie OZE

Nowelizacja ustawy o OZE

20 lipca 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Głównym jej założeniem jest rezygnacja ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE. Zasadniczą zmianą jest rezygnacja ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej, wynoszącej 300,03 zł/MWh i powiązanie... »
Elektrownie wodne Taurona wygrały aukcję OZE

Aukcję OZE wygrały elektrownie wodne

Wszystkie zgłoszone elektrownie wodne TAURON Ekoenergia wygrały aukcję OZE i uzyskały gwarantowaną cenę sprzedaży energii elektrycznej do końca pełnego okresu wsparcia. Aukcja OZE, w której wzięły udział elektrownie TAURONA dotyczyła istniejących instalacji o mocy nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz... »
energa_gdansk_ul._jesionowa_po_modernizacji._fot._energa_oswietlenie

4000 lamp w Gdańsku

Energa zmodernizowała oświetlenie uliczne w Gdańsku. Zamontowano ponad cztery tysiące nowoczesnych proekologicznych lamp LED-owych. Wysłużone, energochłonne lampy sodowe zostały wymienione na nowoczesne oświetlenie z matrycami LED, które są przyjazne dla środowiska i emitują więcej światła. Dzięki modernizacji, przeprowadzonej przez spółkę Grupy Energa, wydatki miasta na oświetlenie ulic znacznie się obniżą. W... »
pozwy przeciwko Tauron

Pozwy przeciwko Tauronowi

Amerykańska spółka energetyczna Invenergy ogłosiła, że za pośrednictwem powiązanych spółek złożyła pozwy przeciwko Tauron Polska Energia S.A. Łączna wysokość odszkodowania dochodzonego tymi pozwami przekracza kwotę 1,2 miliarda zł (ok. 325 milionów dolarów), co oznacza że będzie to jeden z największych sporów gospodarczych, jakie trafiły do polskich sądów w ostatnim czasie.... »
zmiany w ustawie OZE

Zmiana wsparcia OZE

Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii w dniu 8 czerwca br. przedstawione zostały założenia nowelizacji ustawy o OZE. Zmiany obejmują: – doprecyzowanie niektórych definicji ustawy OZE oraz elementów zbiorczego raportu rocznego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; – kontynuację niezbędnych zmian systemowych umożliwiających utworzenie na zasadach rynkowych lokalnych obszarów zrównoważonych energetycznie;... »
PGE ma ofertę dla prosumentów

Fotowoltaika w PGE

PGE Energia Odnawialna przygotowuje się do uruchomienia pilotażowego programu adresowanego do przyszłych prosumentów, czyli osób, które zamierzają wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby i oddawać jej nadwyżkę do sieci energetycznej. Spółka zamierza w ciągu sześciu miesięcy dostarczyć i zamontować klientom PGE Obrót ok. 80 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Obecnie trwa postępowanie przetargowe,... »