Raporty

Coraz bliżej trzeciego miejsca w branży

Odnotowane wyniki za I półrocze uznajemy za bardzo dobre. Grodno pod kątem sprzedażowym rozwija się dużo szybciej niż rynek. Za nami udany okres, w którym istotnie rozbudowaliśmy nasza Grupę, obejmującą obecnie również sieci hurtowni BARGO i El-Corte. Łącznie posiadamy już 80 oddziałów w całej Polsce, co plasuje nas w czołówce podmiotów... »

Ceny artykułów elektrotechnicznych

Od wielu lat w elektrotechnice i energetyce ceny materiałów i urządzeń wykazywały znaczną dynamikę. Lata 2016 i 2017 (z III kw. łącznie) nie zaskoczyły odbiorców rynku budowlanego kolejnymi zmianami, a więc wzrostami czy spadkami cen. Od 2014 r. zmiany cen średnich są prawie niezauważalne. W okresie badawczym 2014-2017 r. ceny... »
GUS

Rynek sprzętu oświetleniowego

W branży sprzętu oświetleniowego w pierwszym półroczu 2017 r. zarejestrowanych było w systemie REGON 1180 jednostek, z czego 88% (1043 jednostek) to jednostki małe, zatrudniające do osób. Ich udział w wartości przychodów całej branży jest niewielki, głównie prowadzą działalność usługową. Liczącą się grupą na rynku są jednostki produkcyjne zatrudniające powyżej... »
SPAE

Co wykazały badania 23 próbek wyłączników nadprądowych różnych producentów?

W ramach inicjatywy MSSI ELECTRICAL, Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) przy współpracy z niezależnym, akredytowanym laboratorium Biura Badawczego ds. Jakości (BBJ) zleciła przebadanie 23 próbek wyłączników nadprądowych różnych producentów. Przeprowadzone przez laboratorium BBJ w Lublinie badania wykazały, iż 10 spośród zgłoszonych 23 produktów... »
kurs miedzi

Kurs miedzi znalazł równowagę

Od kilku miesięcy notowania miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) znajdują się w przedziale 5,5-6 tys. USD za tonę. W maju kurs spadł o mniej niż 1 proc., bo inwestorzy z ostrożnością podchodzą do doniesień z Chin, które mogą sugerować obniżenie popytu w kolejnych kwartałach. Traderzy na rynku miedzi są... »
firmy elektryczne na GPW

Dobra passa trwa już pół roku

W maju Indeks Rynku Elektrycznego, odzwierciedlający notowania spółek z branży elektrotechnicznej, wzrósł o 4,2 proc. To już szósty miesiąc z rzędu, kiedy wskaźnik rośnie, a tym razem warte podkreślenia jest to, że cały rynek giełdowy był w odwrocie, m.in. z powodu napięć, jakie co chwilę rodzi polityka prezydenta Stanów Zjednoczonych... »