Raporty

Badanie nastrojów w branży oświetleniowej

Redakcja Rynku Elektrycznego przeprowadziła ankietę wśród firm oświetleniowych, działających w Polsce. Celem ankiety było zbadanie nastojów w branży na podstawie wyników za 1. półrocze 2018 r. Generalnie można stwierdzić, że warunki do prowadzenia biznesu oświetleniowego są ocenione jako dobre: 58 proc. osób zarządzających dało 4 punkty w skali 0-5. Natomiast... »

Grodno po raz kolejny wypłaci dywidendę

Walne Zgromadzenie Grodno S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom spółki przypadnie łącznie 1846 tys. zł, czyli 23% zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 r. Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy. Dywidendą objętych zostało 15 381 861 szt. akcji, tym samym wartość dywidendy na... »
firmy elektryczne na GPW

Branża elektryczna nie rośnie wraz z gospodarką

W drugim kwartale 2018 r. polska gospodarka urosła o 5,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. Stała za tym jednak głównie konsumpcja i eksport, słabo natomiast wyglądają inwestycje. Ich dynamika wyniosła ledwie 4,5 proc., tymczasem ekonomiści oczekiwali wzrostu o niemal 10 proc. Analitycy podkreślają, że o ile względnie... »

Co stymuluje rozwój rynku oświetleniowego?

Od kilku lat niezmienne pozostają następujące czynniki, które pozytywnie stymulują rozwój rynku oświetleniowego: Czynniki regulacyjne – Cel wskazany w strategii „Europa 2020” zakładający zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku. Obecnie na oświetlenie w Europie zużywa się 19% całkowitego zużycia energii; – Ok. 75% instalacji oświetleniowych w Europie jest... »

Rośnie liczba niewypłacalności w budownictwie

W danych o spływie należności branży elektroinstalacyjnej w miesiącach letnich, na przełomie lipca i sierpnia, widoczne jest pewne wydłużenie obiegu należności dystrybutorów hurtowych. Zwiększył się zarówno średni okres opóźnienia w spłacie należności (o 1 dzień), jak i wartość tych znacznie przeterminowanych (o 1%, ale przypomnijmy – w skali miesiąca). Zmiany... »

Hossa na rynku oświetleniowym

W I i II kw. br. ES-SYSTEM wykorzystał dobrą koniunkturę w branży i umocnił pozycję na rynku krajowym, odnotowując blisko 8% wzrost przychodów r/r. Poprawa sprzedaży w kraju idzie w parze z poprawą zysków w II kw. br., co jest dobrym prognostykiem na kolejne kwartały 2018 r. Mamy nadzieję, że... »