Raporty

Grodno wzrosło o 30 proc.

Spółka Grodno przedstawiła wyniki za I-III kw. roku obrotowego 2017/18, który okazał się najlepszym pod kątem sprzedaży kwartałem jej w historii. Skonsolidowane przychody wzrosły o 30% rdr, natomiast zysk netto o 6% rdr. Jak wyjaśnia zarząd spółki, wpływ na odnotowane, rekordowe przychody miała poprawa koniunktury w branży budowlano-montażowej, przypadająca na... »
LUG podał wyniki za 2016

Najwyższy poziom przychodów w historii firmy

Według wstępnych danych w IV kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa LUG SA osiągnęła dynamikę przychodów ze sprzedaży na poziomie +15% w stosunku do IV kwartału 2016 r., co jest efektem kolejnego bardzo dobrego kwartału spółki. Zysk brutto i zysk netto wzrosły r/r odpowiednio o 90% i 110%. Przychody za IV... »
Philips po 2. kwartale

Solidny wolny przepływ gotówki. Raport Philips Lighting za 2017 r.

Zgodnie z naszymi założeniami, w 2017 r. spółka Philips Lighting znów odnotowała wzrost sprzedaży, głównie dzięki rozwojowi w obszarze technologii LED oraz zintegrowanych systemów oświetlenia i usług, co świadczy o udanej realizacji naszej strategii - powiedział Eric Rondolat, dyrektor generalny Philips Lighting. - Zwiększyliśmy również naszą rentowność operacyjną dzięki znaczącym... »
firmy_na_gpw

Przecena na giełdzie została zatrzymana

Trzy pierwsze tygodnie stycznia 2018 r. zakończyły się zwyżką Indeksu Rynku Elektrycznego, odzwierciedlającego notowania spółek z branży, o 6,6 proc. Zanosiło się więc na pierwszy od sierpnia 2017 r. zwyżkowy miesiąc dla akcji, co było konsekwencją poprawy nastrojów wokół małych spółek. W grudniu fundusze małych i średnich spółek zanotowały pierwsze... »

Ogłoszone przetargi energoelektryczne. Podsumowanie IV kw. 2017 r.

W Polsce w okresie IV kwartału 2017 r. ogłoszono 8995 przetargów, których przedmiot był związany z branżą energoelektryczną (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których energoelektryka występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ona część składową większego przetargu). Z puli wszystkich ogłoszonych przetargów, 6338 dotyczyło bezpośrednio branży... »

Produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2017 r.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była wyższa w grudniu 2017 r. o 12,7% niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 8,0%) i o 26,9% w porównaniu z... »