Rynek Fotowoltaiczny

zmiany w ustawie OZE

Nowelizacja ustawy o OZE

20 lipca 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Głównym jej założeniem jest rezygnacja ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE. Zasadniczą zmianą jest rezygnacja ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej, wynoszącej 300,03 zł/MWh i powiązanie... »

Testowanie ogniw fotowoltaicznych dwupłaszczyznowych typu N

Firma Jolywood lider w zakresie badań i rozwoju, produkcji i marketingu dwupłaszczyznowych ogniw solarnych typu N, połączyła siły z TUV NORD i Krajowym Centrum Nadzoru i Inspekcji Jakości Produktów Fotowoltaicznych (CPVT) w celu opracowania wstępnego standardu testowania dwupłaszczyznowych produktów solarnych. Dwupłaszczyznowe ogniwa solarne typu N charakteryzuje brak LID, silna reakcja... »
Fotwoltaika

Alarmujący list w sprawie fotowoltaiki

Ponad 70 podmiotów podpisało się pod listem otwartym dotyczącym ważności produkcji komponentów systemów PV w Europie. Wśród nich są: wytwórcy urządzeń i materiałów dla fotowoltaiki, producenci komponentów systemów PV oraz stowarzyszenia Fotowoltaika jest sektorem o strategicznym znaczeniu dla gospodarki Unii Europejskiej, zapewniając niezależność energetyczną. Petycja wzywa europejskie rządy, aby pomogły... »
JA Solar w Ameryce Łacińskiej

Ekspansja JA Solar w Ameryce Łacińskiej

JA Solar, jeden z największych na świecie producentów wysoko wydajnych modułów fotowoltaicznych, otworzył spółkę w Brazylii. Firma JA Solar prowadzi działalność w Brazylii od 2015 r. Rynek latynoamerykański jest rynkiem wschodzącym o znacznym potencjale wzrostu w nadchodzących latach. Firma JA Solar aktywnie pracuje nad poszerzeniem zasięgu w regionie. W marcu... »
zmiany w ustawie OZE

Zmiana wsparcia OZE

Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii w dniu 8 czerwca br. przedstawione zostały założenia nowelizacji ustawy o OZE. Zmiany obejmują: – doprecyzowanie niektórych definicji ustawy OZE oraz elementów zbiorczego raportu rocznego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; – kontynuację niezbędnych zmian systemowych umożliwiających utworzenie na zasadach rynkowych lokalnych obszarów zrównoważonych energetycznie;... »
PGE ma ofertę dla prosumentów

Fotowoltaika w PGE

PGE Energia Odnawialna przygotowuje się do uruchomienia pilotażowego programu adresowanego do przyszłych prosumentów, czyli osób, które zamierzają wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby i oddawać jej nadwyżkę do sieci energetycznej. Spółka zamierza w ciągu sześciu miesięcy dostarczyć i zamontować klientom PGE Obrót ok. 80 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Obecnie trwa postępowanie przetargowe,... »