Rynek Fotowoltaiczny

Niemcy eksportują energię z OZE

Polityka energetyczna naszych zachodnich sąsiadów zmierza w jednym kierunku – ku OZE. Niemcy stopniowo odchodzą od wykorzystywania konwencjonalnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej z zielonych źródeł. Z roku na rok przybywa ich, a największą część stanowią nowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaika. Takie energetyczne ukierunkowanie procentuje, co potwierdzają statystyki. Na... »

Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Warszawie

Zainteresowanie Polaków odnawialnymi źródłami energii jest coraz większe. Ze względu na charakter zabudowy wiodącą technologią dla mikroinstalacji OZE, wśród mieszkańców dużych miast, jest fotowoltaika. Na stołecznym rynku to innogy Polska jest największym dostawcą tych rozwiązań dla prosumentów. W 2017 roku do warszawskiej sieci elektroenergetycznej przyłączono mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy prawie... »

Niezwykle efektywne ogniwa słoneczne

Naukowcy z Fraunhofer Institute, wspólnie z EV Group (EVG) opracowali nową technologię wielozłączowych komórek fotowoltaicznych, opartych na krzemie. Dzięki nowej technologii udało się osiągnąć efektywność modułów słonecznych sięgającą aż 33%. Oznacza to, że aż 1/3 energii słonecznej, która trafia na panel, jest przekształcana na użyteczną energię elektryczną. Szczegóły tej technologii... »
SolarWorld rozpocznie postępowanie upadłóściowe

SolarWorld znów bankrutuje

Niemiecki producent modułów fotowoltaicznych SolarWorld złożył kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości. To drugi raz w ciągu ostatniego roku. Powodem tej decyzji jest dalsza obniżka cen modułów oraz planowane wycofanie przez Komisję Europejską ceł antydumpingowych chroniących przed chińską konkurencją. Złożony 27 marca 2018 r. przez SolarWorld Industries GmbH w sądzie w... »
Fotwoltaika

Fotowoltaika na świecie – raport za 2017 r.

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny – wynika z raportu SolarPower Europe. Turcja dołączyła do sieci w 2017 r. około 1,79 GW mocy, osiągając przyrost na poziomie 214% względem roku poprzedniego.... »

Regulacja wymagań technicznych dla mikroinstalacji

Zrzeszonych w PTPiREE pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych zakończyło właśnie proces konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) dotyczącej OZE. Karta Aktualizacji oraz jej proces konsultacji zostały przygotowane i przeprowadzone zgodnie z art. 9g Ustawy Prawo energetyczne. Jej celem jest wprowadzenie do IRiESD aktualnych wymagań przepisów krajowych... »