Rynek Fotowoltaiczny

Projekt RIGRID jako odpowiedź na współczesne wyzwania w dziedzinie elektroenergetyki

 Co z tym Smart Gridem? Europa oszalała na punkcie Smart Gridu, czyli inteligentnej sieci energetycznej zapewniającej płynną komunikację pomiędzy uczestnikami rynku energii. Od kilku lat najgłośniej mówi się jednak nie o Smart Gridzie jako takim, a jego komponencie, czyli Smart Meteringu, tj. inteligentnych licznikach energii. To właśnie Smart Metering miał... »

Zmiana warunków zakupu energii elektrycznej z OZE

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy warunki zakupu oferowanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy OZE (treść artykułu poniżej). W związku z tym, sprzedawcy zobowiązani nie są od dnia 1 stycznia 2018 r. zobligowani do zakupu, po cenie stanowiącej równoważność średniej... »
siedziba firmy Twerd

Polskie firmy rozwijają technologie fotowoltaiczne

Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd  z Torunia otrzymał dofinansowanie w ramach programu POIR, Działania 1.1 na realizację projektu: Modułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle. Wzrost zainstalowanej mocy elektrowni fotowoltaicznych w Polsce w 2015 r. wyniósł według szacunków... »
saule skanska ogniowo perowskitowe

Biurowce z półprzezroczystymi ogniwami fotowoltaicznymi z perowskitu

Skanska jest pierwszym na świecie deweloperem, który będzie pokrywał biurowce półprzezroczystymi ogniwami fotowoltaicznymi z perowskitu. Biurowce już wkrótce mogą stać się samowystarczalne pod względem energetycznym. Technologię dostarczy Saule Technologies. Pierwsze wdrożenia pilotażowe odbędą się w 2018 roku w Polsce. Podczas gdy technologii ogniw fotowoltaicznych z perowskitu przyglądają się tacy giganci... »

Ochrona obwodów napięcia stałego instalacji PV

Szczególne wymagania wobec aparatów pracujących w obwodach DC, w tym fotowoltaiki,  zapewnia wypełnianie normy PN-EN 50539-11.  Zawsze chroni od przepięć, incydentalnie też od prądów piorunowych. Urządzenie jest odporne na wibracje wywołane drżeniem konstrukcji wsporczej wywołanym poprzez wiatr. Posiada rygle obrotowe zabezpieczającymi przed samoczynnym wysuwaniem się wkładek. Każda wkładka posiada wskaźnik... »

Riksze napędzane energią słoneczną

Po drugiej stronie świata, w Indiach, powstaje projekt, którego technologia odmieni tradycyjny indyjski środek transportu. Aby popularyzować i zapewnić opłacalność elektrycznych riksz, miasto Dżabalpur wraz z ABB stworzy sieć stacji ładowania zasilanych energią słoneczną. Z takich ekologicznych projektów przykład może brać wiele innych rynków, również polski. Ilość zanieczyszczeń przedostających się... »