Technologie

Projekt RIGRID – odpowiedź na współczesne wyzwania w dziedzinie elektroenergetyki cz. 3

System zarządzania inteligentną siecią Na potrzeby projektu RIGRID firma Electrum zaprojektowała oraz stworzyła system EMACS (ang. Energy Management and Control System). Jest to odpowiedź na problemy związane z integracją, przetwarzaniem i prezentacją z wielu źródeł informacji w jeden spójny system. Bazując na wieloletnich doświadczeniach zespołu w branży przemysłowej i energetycznej... »

Rozwiązania smart city mają przynosić oszczędności

Philips Lighting prezentuje Raport Cyfrowe Miasta i wyniki badania na temat koncepcji inteligentnych miast. W badaniu wzięli udział mieszkańcy i przedstawiciele samorządu z pięciu polskich miast, wskazując, jakie są ich oczekiwania i potrzeby w zakresie wdrażania rozwiązań smart city. Co czwarty mieszkaniec jako główny cel wdrażania rozwiązań smart city określa... »

W jakim kierunku zmierza polska kolej?

Krótszy czas podróży i większa przepustowość tras – to dwie z najczęściej wymienianych zalet elektryfikacji kolei. Jak wygląda obecnie ten proces w Polsce? W Polsce mamy zelektryfikowanych ok. 12 tys. km szlaków kolejowych (ok. 60% całkowitej długości linii). Przeważnie są to linie mające znaczenie tranzytowe i krajowe. Ta liczba daje... »

LiFi, czyli szerokopasmowy Internet za pośrednictwem światła

Philips Lighting wprowadza technologię Light Fidelity (LiFi), gdzie wysokiej jakości oświetlenie LED zapewnia szerokopasmowe połączenie z Internetem za pośrednictwem fal świetlnych. Jako firma zajmująca się łączeniem oświetlenia i Internetu Rzeczy, Philips Lighting jest pierwszą globalną firmą w branży oświetleniowej, który oferuje oprawy oświetleniowe z technologią LiFi w ramach aktualnej oferty dla biur.... »

Największa inwestycja w obszarze automatyki przemysłowej w ponad 130-letniej historii ABB

Rok po ogłoszeniu przejęcia firmy B&R, ABB zainwestuje 100 milionów euro w budowę nowoczesnego kampusu innowacyjno-szkoleniowego w austriackim Eggelsbergu, gdzie swoją siedzibę ma B&R. Będzie to największa inwestycja w obszarze automatyki przemysłowej w ponad 130-letniej historii ABB. Dzięki niej w Austrii powstanie około 1000 nowych miejsc pracy w zaawansowanych technologiach.... »

Praca nad innowacyjnym filtrem harmonicznych prądu redukującego moc bierną

Firma Rabbit z Wrocławia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego filtra harmonicznych prądu redukującego moc bierną dla zmniejszenia strat energii elektrycznej i emisji CO2. Produkt przyczyni się do  wzrostu konkurencyjności firmy Rabbit na krajowym i międzynarodowym rynku. Wartość projektu wynosi 448 089 zł. Dofinansowanie projektu z UE wynos  309 655 zł.... »