Wiadomości

Projekt RIGRID – odpowiedź na współczesne wyzwania w dziedzinie elektroenergetyki cz. 3

System zarządzania inteligentną siecią Na potrzeby projektu RIGRID firma Electrum zaprojektowała oraz stworzyła system EMACS (ang. Energy Management and Control System). Jest to odpowiedź na problemy związane z integracją, przetwarzaniem i prezentacją z wielu źródeł informacji w jeden spójny system. Bazując na wieloletnich doświadczeniach zespołu w branży przemysłowej i energetycznej... »

Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Warszawie

Zainteresowanie Polaków odnawialnymi źródłami energii jest coraz większe. Ze względu na charakter zabudowy wiodącą technologią dla mikroinstalacji OZE, wśród mieszkańców dużych miast, jest fotowoltaika. Na stołecznym rynku to innogy Polska jest największym dostawcą tych rozwiązań dla prosumentów. W 2017 roku do warszawskiej sieci elektroenergetycznej przyłączono mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy prawie... »
firmy_na_gpw

Zła passa trwa

Indeks rynku elektrycznego po niezłym przełomie roku znów spada – w lutym obniżył się o 6,6 proc., a w marcu o 4,5 proc. Wskaźnik balansuje na poziomie 500 pkt. i jest daleko w tyle za relatywną wartością ogólnogiełdowego indeksu WIG. Ten ostatni w marcu także sporo stracił na wartości (3,3... »

Rozwiązania smart city mają przynosić oszczędności

Philips Lighting prezentuje Raport Cyfrowe Miasta i wyniki badania na temat koncepcji inteligentnych miast. W badaniu wzięli udział mieszkańcy i przedstawiciele samorządu z pięciu polskich miast, wskazując, jakie są ich oczekiwania i potrzeby w zakresie wdrażania rozwiązań smart city. Co czwarty mieszkaniec jako główny cel wdrażania rozwiązań smart city określa... »

W jakim kierunku zmierza polska kolej?

Krótszy czas podróży i większa przepustowość tras – to dwie z najczęściej wymienianych zalet elektryfikacji kolei. Jak wygląda obecnie ten proces w Polsce? W Polsce mamy zelektryfikowanych ok. 12 tys. km szlaków kolejowych (ok. 60% całkowitej długości linii). Przeważnie są to linie mające znaczenie tranzytowe i krajowe. Ta liczba daje... »