Stawki robocizny kosztorysowej dla robót instalacji elektrycznych

   |    tekst redakcyjny    |   

W latach 2008-2013, a więc w ciągu ostatnich pięciu lat, maksymalna zmiana średniej wartości stawki robocizny kosztorysowej dla robót instalacji elektrycznych wynosiła 79 groszy. Przenosząc tę różnicę na wartości bezwzględne stawka robocizny kosztorysowej zmieniała się w przedziale od 13,37 zł w III kw. 2008 r. do 14,16 zł w II kw. 2012 r. Dyspersja w okresie ostatnich pięciu lat wynosiła około 6 proc., a statystycznie średnia krajowa stawka dla robót instalacji elektrycznych wyniosła 13,91 zł. W tym samym okresie w robotach ogólnobudowlanych średnia stawka robocizny kosztorysowej wahała się od 14,10 zł do 14,75 zł, przy statystycznej stawce średniej wynoszącej 14,36 zł, tak więc rozrzut wynosił 65 groszy, a dyspersja w tym samym okresie wyniosła 4,6 proc.

Analizując cały okres podany na wykresie (lata 2006-2013), największy wzrost stawek robocizny kosztorysowej wystąpił w okresie: koniec 2006 r. – koniec 2008 r. Wówczas stawka robocizny kosztorysowej dla robót instalacji elektrycznych wzrosła z 8,12 zł na koniec 2006 r. do poziomu 14,15 zł na koniec 2008 r., co w wartości bezwzględnej wyniosło 6,03 zł, a w skali procentowej oznaczało wzrost o 57,4 proc.

Więcej w nr 11.2013

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny