Centrum szkoleniowe z numerem jeden

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Centrum Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki otwarte!

Dnia 20 listopada 2014 prezes Urzędu Dozoru Technicznego – Mieczysław Borowski dokonał otwarcia Centrum Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki i wręczył Towarzystwu akredytację na organizację szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych (akredytacja ma numer 1). Na zdjęciu od lewej: Mieczysław Borowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Stanisław Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki.

Głównym celem działalności Centrum jest przygotowanie kadry specjalistów do wdrażania fotowoltaiki w Polsce. Centrum zostało utworzone we współpracy z Instytutem Łączności. W uroczystości uczestniczyli: Prof. Maciej Nowicki, przedstawiciel NFOŚIGW, Ministerstwa Gospodarki i kierownictwo Instytutu Łączności. W spotkaniu uczestniczyło 70 osób, w tym przedstawiciele firm zajmujących się fotowoltaiką.

Spotkanie otworzył dyrektor Instytutu Łączności dr Jerzy Żurek, wskazując na zbieżność celów Instytutu i Towarzystwa w budowie i rozwoju Centrum Szkolenia.

Prezes UDT w  swoim wystąpieniu pokreślił wagę jaką UDT przywiązuje do podnoszenia kwalifikacji instalatorów systemów PV.

Dr Stanisław M. Pietruszko, prezes PTPV przedstawił cele Centrum i sposoby ich realizacji. Zwrócił uwagę, na znaczenie jakie Towarzystwo przywiązuje do stosowania procedur bezpieczeństwa podczas instalowania i pracy systemów PV oraz do stosowania systemu zarządzania jakością .

O potencjale energii słonecznej mówił prof. Maciej Nowicki, wielce zasłużony dla ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce, dwukrotny minister ochrony środowiska, laureata tzw. ekologicznego Nobla (Der Deutsche Umweltpreis) i twórca EkoFunduszu

O pracach nad ustawą OZE mówił  przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki pan Wojciech Rytel. Dyr. Ryszard Ochwat z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił perspektywy w zakresie finansowania inwestycji w mikro i małe systemy PV.

Partnerami Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki zapewniającymi wyposażenie stanowisk szkoleniowych w urządzenia i komponenty systemów PV niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych są wiodący europejscy i krajowi producenci i dostawcy. Pełną informację o partnerach można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa.

Kontakt: Stanisław M. Pietruszko

pietruszko@pv-polska.pl, tel. 691 910 390

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika