Największa organizacja branżowa

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Dnia 11 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie założycielskie Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki. Ponad 100 firm branży elektrotechnicznej złożyło na miejscu deklaracje przynależności do organizacji – został więc spełniony podstawowy warunek rejestracji Izby. Będzie to największa organizacja branżowa, pod względem liczby członków, skupiająca firmy produkcyjne i dystrybucyjne, z sektora MŚP.

W Zarządzie znaleźli się: prezes – Sławomir Dębowski, wiceprezes – Łukasz Kasprzyk, wiceprezes – Jacek Kosiorek. Komisja rewizyjna to: Jakub Róziewicz, Artur Rozmus, Adam Bochenek.

Chęć współpracy złożył już Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego (PZPO). Obserwatorami są: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Zarząd Główny (SEP ZG) i Biuro Badawcze ds. Jakości (SEP BBJ).

Jesienią odbędzie się pierwsze Walne Zgromadzenie członków KIGE. Pełna aktywność Izby powinna zacząć się od początku 2016 r.

Koordynatorem działań założycielskich był Sławomir Dębowski.

Miejscem spotkania był Hotel Groman w Sękocinie Starym pod Warszawą.

www.kige.pl

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny