Niemcy eksportują energię z OZE

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Polityka energetyczna naszych zachodnich sąsiadów zmierza w jednym kierunku – ku OZE. Niemcy stopniowo odchodzą od wykorzystywania konwencjonalnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej z zielonych źródeł. Z roku na rok przybywa ich, a największą część stanowią nowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaika. Takie energetyczne ukierunkowanie procentuje, co potwierdzają statystyki.

Na początku maja odnawialne źródła energii pokazały w Niemczech swój potencjał. 1 maja przez dwie godziny wypełniały one całkowite zapotrzebowanie na energię tego kraju, wynoszące 53GW. Ponadto uzyskano 1GW energii w nadmiarze, który przekazano do państw sąsiednich.

 

To jednak nie jedyna energia, jaką uzyskano. Elektrownie węglowe oraz jądrowe wciąż produkowały energię, która miała posłużyć jako zabezpieczenie dla OZE, które bywają niestabilne. Finalnie wyprodukowano 15 GW energii za dużo, co wymusiło jej przesył do innych krajów.

Według statystyk Niemcy już teraz osiągnęły 42 proc. udział odnawialnych źródeł energii w swoim miksie energetycznym. Taki rezultat plasuje naszych sąsiadów w europejskiej czołówce, ustępując przede wszystkim krajom skandynawskim, które długo jeszcze pod tym względem będą niedoścignione.

Świat OZE