Centrum danych dla Przemysłu 4.0

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
Centrum danych dla Przemysłu 4.0

Automatyzacja i robotyzacja produkcji wprowadza przemysł na wyższy poziom. Aby umożliwić pracę inteligentnym maszynom, dane muszą być stale dostępne i szybko przetwarzane.

Firmy Rittal, HPE i ABB wspólnie opracowały Secure Edge Data Center (SEDC) – kompletne centrum danych:

  • ze stopniem ochrony IP 55,
  • możliwością wyboru redundancji zasilania oraz ciągłego chłodzenia (Continuous Cooling),
  • ochroną przeciwpożarową,
  • monitoringiem.

Rozwiązanie to pozwala na solidną i pełną implementację modeli Przemysłu 4.0. Środowisko IT dla Internetu Rzeczy (IoT) może być przy tym skalowane odpowiednio do indywidualnych potrzeb.

Zobacz Najnowocześniejsza na świecie fabryka szaf sterowniczych

Dzięki zastosowaniu Rittal SEDC przedsiębiorstwa zyskują najkrótsze czasy latencji i jednocześnie integrację z chmurą (Microsoft Azure).

Cały system jest skutecznie chroniony przed wpływem czynników zewnętrznych, a w przypadku awarii kluczowe komponenty, takie jak chłodzenie IT, dostępne są w dalszym ciągu w postaci redundantnych modułów.

RE na podstawie materiałów Rittal

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny!