Firma z branży fotowoltaicznej przeniesie się na rynek główny GPW

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
Filip Granek zalożyciel XTPL

XTPL, firma znana na rynku fotowoltaicznym jako dostawca nowoczesnych technologii wytwarzania ogniw słonecznych oraz technologii opartych o nanomateriały, wkrótce przeniesie się z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Komisja Nadzoru Finansowego pozytywnie zakończyła postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki.

Czytaj Informacje z rynku fotowoltaicznego

Cel naszego debiutu na dużej giełdzie jest jasny. Chcemy znaleźć się w kręgu zainteresowań kolejnych inwestorów instytucjonalnych zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, inwestujących w przełomowe w skali globalnej innowacje. Wiele z tych podmiotów nie sięga po akcje spółek z Alternatywnego Systemu Obrotu. XTPL jest w fazie dynamicznego rozwoju, co generuje zainteresowanie inwestycyjne ze strony dużych graczy rynku finansowego. Otwarcie na nowe grono inwestorskie ma nadać naszym działaniom, zwłaszcza tym skupionym wokół rynku amerykańskiego oraz zmierzającym do rozbudowy portfela patentowego, jeszcze większej dynamiki. Pozytywna decyzja KNF i obecność na GPW to także zwiększenie wiarygodności XTPL jako potencjalnego partnera biznesowego. Otwiera nam to drogę do notowań równoległych na jednej z giełd zachodnioeuropejskich, dzięki czemu będziemy jeszcze bliżej inwestorów np. z Niemiec, którzy już są mocno obecni w akcjonariacie XTPL – tłumaczy dr Filip Granek, prezes i założyciel XTPL. (Na zdjęciu)

XTPL jest notowana na NewConnect od września 2017 roku.

Na GPW notowane są obecnie 3 firmy z branży fotowoltaicznej: Grodno, ML System oraz Columbus.

RE na podstawie informacji prasowych XTPL

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej