To już trzeci wspólny przetarg na zakup liczników

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
dystrybucja energii

Trzy spółki energetyczne: TAURON Dystrybucja, PGE Dystrybucja i ENEA Operator ogłosiły przetarg na zakup ponad 235 tysięcy liczników energii elektrycznej. To trzecie w ostatnich latach wspólne postępowanie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) w Polsce.

W ramach podstawowego zamówienia wolumen dostaw wynosi:

  • TAURON Dystrybucja – 120 tys. liczników,
  • PGE Dystrybucja – 70 tys. liczników,
  • ENEA Operator – 45 tys. liczników.

Warunki zamówienia zawierają zapis o możliwości zwiększenia zamówienia o 54 tys. liczników.

Dotychczas przeprowadzone zostały wspólnie dwa przetargi na zakup ponad 60 tysięcy liczników bilansujących. Główne korzyści, jakie osiągnięto, to przede wszystkim standaryzacja rozwiązań oraz wykorzystanie efektu skali poprzez ograniczenie kosztów zakupu liczników. Tym razem liczba zamawianych urządzeń jest wielokrotnie większa.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie w imieniu i na rzecz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych wspólnie udzielających zamówienia, ponownie prowadzi TAURON Dystrybucja.

Termin składania ofert upływa 26 marca 2019 r.

Zakupione w ramach przetargu 3-fazowe bezpośrednie liczniki energii elektrycznej zapewnią rozliczenie klientów grupy taryfowej C1, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z zapisami Ustawy o Rynku Mocy. Liczniki te będą przeznaczone do opomiarowania odbiorców z mocą umowną większą niż 16 kW. Ze względu na liczbę punktów pomiarowych oraz konieczność comiesięcznego pozyskiwania danych pomiarowych do rozliczeń opłaty mocowej, najlepszym rozwiązaniem jest instalacja urządzeń ze zdalnym odczytem. Ponadto dane pomiarowe pozyskiwane z liczników umożliwią odbiorcom zarządzanie własnym zużyciem energii elektrycznej.

fot. pixaby

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej