Inteligentny budynek. Poradnik projektanta, instalatora i użytkownika

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
okładka Inteligentny budynek

W kwietniu 2019 r. ukazał się poradnik dotyczący inteligentnych instalacji w budynku. Celem książki jest dotarcie do szerokiego spektrum osób zaangażowanych w projektowanie, instalowanie i użytkowanie inteligentnych budynków.

Książka prezentuje dwa obszary wiedzy: teoretyczną i praktyczną.

  • Wiedza teoretyczna obejmuje wprowadzenie do tematyki inteligentnych budynków (definicje, stan obecny, perspektywy rozwoju) instalacje i wyposażenie techniczne budynków oraz syntetyczną prezentację 3 należących do wiodących na rynku światowym systemów: LCN, KNX, BACnet;
  • Wiedza praktyczna, stanowiąca zasadniczą część książki, obejmuje zalecenia i wytyczne w zakresie opracowywania założeń projektowych, realizacji projektu, instalowania i serwisowania instalacji oraz korzystania z oprogramowań narzędziowych, dedykowanych dla 3 przedstawionych systemów.

Książka prezentuje całościowe podejście do procesu tworzenia inteligentnego budynku. Od prezentacji możliwości realizacji określonych funkcji, przez przygotowanie i realizację projektu, instalowanie i serwisowanie, aż do wskazówek dotyczących użytkowania.

Książka również może stanowić cenne źródło informacji dla studentów uczelni technicznych, na Wydziałach Elektrycznych i Elektroniki o kierunkach: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Informatyka.

Wydawcą książki jest PWN.

RE