Energetyka

instalacja fotowoltaiczna

Aplikacja dla fotowoltaiki

TAURON zamierza stworzyć aplikację, która po wpisaniu danych teleadresowych nieruchomości wyliczy, ile można zyskać na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej na podstawie danych meteorologicznych, GIS (system informacji geograficznej) czy zdjęć satelitarnych. Koncern w tym celu zaangażował się w program GovTech, dzięki któremu startupy mają szansę wdrożyć swoje rozwiązania i technologie w dużych... »
elektrownia fotowoltaiczna Tauron Cigacice

Tauron podwoił liczbę mikroinstalacji OZE przyłączonych do sieci

W pierwszym kwartale 2019 roku Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci energetycznej blisko 2,5 tysiąca odnawialnych źródeł energii o mocy blisko 35 MW. To ponad dwa razy więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Spośród wszystkich przyłączonych w pierwszym kwartale mikroinstalacji, zdecydowana większość to instalacje fotowoltaiczne. Oprócz tego przyłączone zostały 2... »
awaryjne zasilanie sieci Tauron

Awaryjne zasilanie sieci w Tauronie

TAURON rozpoczął produkcję pierwszej serii urządzenia do awaryjnego zasilania sieci. Mobilne urządzenie, w przypadku awarii sieci średniego napięcia może zasilić w krótkim czasie nawet do 1000 gospodarstw domowych. Podłączenie może odbywać się bez wyłączania linii energetycznej, czyli w technologii prac pod napięciem. Specjaliści TAURON skonstruowali urządzenie, które przeznaczone jest do... »
sieć energetyczna

Integracja fotowoltaiki z siecią energetyczną Enei

Enea Operator i Instytut Energetyki wspólnie zaangażowały się w projekt: „Fotowoltaika w sieci dystrybucyjnej: zintegrowane inteligentne rozwiązania w rozproszonym wytwarzaniu energii działające w oparciu o fotowoltaikę, urządzenia do magazynowania energii i efektywne zarządzanie popytem” – iDistributedPV. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla: wdrożenia rozproszonego wytwarzania energii w systemach elektroenergetycznych,... »
sieć elektroenergetyczna

Enea zwiększa potencjał sieci, aby odbierać energię ze źródeł odnawialnych

Enea Operator i Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisali umowę dotyczącą dofinansowania projektu, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu umożliwi stworzenie dodatkowego potencjału przyłączania do sieci źródeł energii odnawialnej, stwarzając tym samym większe możliwości rozwoju tych źródeł na terenie województwa wielkopolskiego. Ponadto, poprzez unowocześnienie infrastruktury energetycznej projekt wpłynie na poprawę warunków... »
ELEKTROBUDOWA rozdzielnia Turon

Elektrobudowa rozbuduje rozdzielnię stacji Tauron Dystrybucja

Elektrobudowa rozbuduje rozdzielnię 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Biegonice w Nowym Sączu. Kontrakt o wartości 27,4 mln zł brutto obejmuje prace projektowe i budowlane. Na obiekcie pracować będzie m.in. rozdzielnica WN w izolacji gazowej produkcji Elektrobudowy – Optima 145. Kontrakt w stacji Biegonice to jedno z wielu zadań realizowanych przez... »