Energetyka

produkcja energii elektrycznej w Polsce według nośników

Jaki udział ma OZE w produkcji energii elektrycznej w Polsce?

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2017 roku wyniosła 170 465 GWh. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrost był niewielki – zaledwie 2,25%. Spadła produkcja węgla kamiennego na korzyść węgla brunatnego, paliw gazowych oraz odnawialnych źródeł energii.     Odnawialne źródła energii zwiększyły swój udział w 2017 roku do 14,1%. W... »
Fotowoltaika OZE

Polska postawi na fotowoltaikę

Ministerstwo Energii oddało do konsultacji projekt PEP2040 - Polityka energetyczna Polski do 2040 r. Dokument stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej. Moce wytwórcze W 2030 r. węgiel będzie odpowiadał... »
Rozłączniki SASIL firmy Jean Mueller

Elastyczność rozdzielnic z rozłącznikami SASILplus

Projektując rozdzielnicę często trudno przewidzieć, jakie nowe maszyny i urządzenia zostaną podłączone w przyszłości. Wielką zaletą rozdzielnic z rozłącznikami SASILplus jest olbrzymia elastyczność rozwiązań zarówno na poziomie projektowania, montażu, jak i późniejszych zmian w konfiguracji. Wszystkie rozłączniki SASILplus mają taką samą szerokość i głębokość, w zależności od wielkości różnią się... »

Wielkoskalowa elektrownia fotowoltaiczna w Nowym Stawie

Na początku października br. innogy Renewables Polska, w ramach wygranej aukcji dla Odnawialnych Źródeł Energii z czerwca 2017 r., rozpoczęła budowę elektrowni fotowoltaicznej w Nowym Stawie. Jej łączna moc zainstalowana wyniesie 594 kWp. Elektrownia fotowoltaiczna Nowy Staw, będzie składała się z 2200 sztuk modułów fotowoltaicznych, które podłączone będą do falowników... »

Łączność bezprzewodowa LTE 450 dla energetyki

Spółka PGE Systemy, należąca do Grupy PGE, otrzymała decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwacji zasobów radiowych w paśmie 450 MHz. Stworzenie cyfrowej sieci łączności jest jednym z elementów budowy inteligentnej sieci energetycznej. Bezprzewodowa sieć LTE 450 pozwoli szybciej i sprawniej przywracać zasilanie w czasie letnich i zimowych anomalii pogodowych. Budowa... »
PGE Dystrybucja

Umowa chroniąca przed black-outem

PGE, jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce, podpisała wewnętrzną umowę na zarządzanie rynkiem mocy, która umożliwi jej start w jesiennych aukcjach jako jeden silny podmiot, skupiający aktywa wszystkich wytwórców z Grupy. Na podstawie tej umowy aktywa wszystkich tych spółek zarządzane będą z poziomu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, czyli centrum korporacyjnego... »