Energetyka

Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Warszawie

Zainteresowanie Polaków odnawialnymi źródłami energii jest coraz większe. Ze względu na charakter zabudowy wiodącą technologią dla mikroinstalacji OZE, wśród mieszkańców dużych miast, jest fotowoltaika. Na stołecznym rynku to innogy Polska jest największym dostawcą tych rozwiązań dla prosumentów. W 2017 roku do warszawskiej sieci elektroenergetycznej przyłączono mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy prawie... »

Rozpoczęła się budowa największej na świecie farmy wiatrowej

Wind Catcher buduje General Electric oraz deweloper Invenergy. Część produkowanej przez farmę energii będzie kupować amerykańska sieć supermarketów Walmart, która chce przejść w całości na zasilanie energią ze źródeł odnawialnych. Koszt inwestycji oszacowano na 4,5 miliarda dolarów (ponad 15 mld zł). Farma powstanie w pobliżu miejscowości Guymon w Oklahomie i... »

Mobilne urządzenie do zasilania nawet 1000 gospodarstw domowych

Energetycy z TAURON Dystrybucja zbudowali mobilne urządzenie, które w przypadku poważnych awarii sieci średniego napięcia lub prowadzenia prac modernizacyjnych czy inwestycyjnych, jest w stanie w bardzo krótkim czasie zasilić ok. 1000 gospodarstw domowych. Podłączenie urządzenia może odbywać się bez wyłączania linii energetycznej, czyli w technologii prac pod napięciem. Mobilne urządzenie... »

Regulacja wymagań technicznych dla mikroinstalacji

Zrzeszonych w PTPiREE pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych zakończyło właśnie proces konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) dotyczącej OZE. Karta Aktualizacji oraz jej proces konsultacji zostały przygotowane i przeprowadzone zgodnie z art. 9g Ustawy Prawo energetyczne. Jej celem jest wprowadzenie do IRiESD aktualnych wymagań przepisów krajowych... »

Projekt RIGRID Odpowiedź na współczesne wyzwania w dziedzinie elektroenergetyki (cz. 2)

Demonstrator sieci inteligentnych W listopadzie 2017r. firma Electrum zainstalowała na terenie oczyszczalni ścieków w gminie Puńsk w województwie podlaskim, w ramach projektu RIGRID, instalację demonstracyjną sieci inteligentnej, czyli część praktyczną projektu, obrazującą prace mikrosieci inteligentnej. W skład instalacji wchodzą: urządzenia techniczne, system ogrzewania i oświetlenia, instalacja fotowoltaiczna, generator prądu wyposażony... »

Rozwój energetyki wiatrowej

Projekt pod nazwą „Wprowadzenie na rynek nowego typu urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w skali mikro” zostanie dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Sokół. To kolejne wsparcie Narodowego Funduszu dla przedsiębiorstwa, które zdecydowało się na wdrożenie innowacyjnej technologii środowiskowej. Umowę w tej sprawie... »