Firmy 2018

Firmy elektrotechniczne na GPW Grodno

Grodno ma swoje priorytety

W ciągu trzech kwartałów roku obrotowego 2018/2019 Grodno zwiększyło przychody o 13 proc. r/r. Sprzedaż nie rosła jednak ani tak szybko, jak produkcja budowlano-montażowa w Polsce (o 19 proc. r/r), ani jak koszty funkcjonowania firmy. Wynagrodzenia urosły o 22 proc., usługi obce kosztowały o 16 proc. więcej (w tej pozycji... »
Firmy elektrotechniczne na GPW Lena Lighting

Zysk Leny cofnął się o lata

W 2018 r. zysk netto Leny Lighting wyniósł 7,3 mln zł. To o jedną trzecią mniej niż w 2017 r. i jednocześnie jest to najniższy wynik od 2010 r. W kolejnych latach zysk sięgał 9-10 mln zł rocznie. Wyniki spółki były niższe od oczekiwanych ze względu na spadek sprzedaży, głównie... »
Firmy elektrotechniczne na GPW LUG

LUG sparzył się na kontrakcie

Splot niemożliwych do przewidzenia czynników zewnętrznych oraz konieczność zwiększenia zasobów LUG w celu finalizacji projektu, naruszył rygorystyczne ramy finansowe projektu. Zdarzenie to przyczyniło się bezpośrednio do wzrostu kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów o 5,7 mln zł – tak zarząd firmy LUG tłumaczy wyraźny spadek zysków w 2018 r. (zysk... »
Firmy elektrotechniczne na GPW Luxima

Luxima płaci za upadłości

30 października spółka zależna od Luximy – Led Lease (przejęta zaledwie rok wcześniej), złożyła w warszawskim Sądzie Rejonowym wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Firma jest zagrożona upadłością, bo zbankrutowali jej dwaj duzi kontrahenci – drogerie Dayli oraz sieć marketów budowlanych Praktiker. Do nich Led Leas dostarczał lampy w formule wynajmu... »
Firmy elektrotechniczne na GPW ML System

ML System mocno zwiększył przychody

W czerwcu 2018 r. spółka ML System, oferująca rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem, zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jak to często bywa, wyniki w roku poprzedzającym wejście na rynek (i wyjście do inwestorów po kapitał), były wyśrubowane. Spadek zysków – choć symboliczny – mimo wszystko zaskakuje, bo przychody urosły aż o... »
Firmy elektrotechniczne na GPW Radpol

Radpol w końcu wyszedł nad kreskę

Po trzech latach strat, które na poziomie netto przekroczyły w sumie 21 mln zł, Radpol zanotował w końcu dodatni wynik finansowy, który wyniósł 2,1 mln zł. Wzrosły również przychody, które wciąż są jednak dalekie od rekordowych (205 mln zł w 2014 r.). Spółka podała, że wynikało to m.in. ze wzrostu... »