Raporty

Moralność płatnicza branży elektrotechnicznej

W ciągu 2014 roku rynek materiałów elektroinstalacyjnych uległ zmianie. W kwestii należności zmiany te były zazwyczaj na lepsze – skróceniu uległy średnie terminy opóźnienia w regulowaniu zobowiązań, mniejsza część należności (wartość) była znacznie przeterminowana i mogła pociągać za sobą  straty. Zjawisko to obserwowaliśmy nie tylko w odniesieniu do należności producentów... »

Fotowoltaika w przetaragach I kw. 2015

W I kwartale 2015 roku dokonano rozstrzygnięć 44 przetargów związanych z branżą fotowoltaiczną. Przedsiębiorcy z województwa małopolskiego wygrali przetargi na najwyższą kwotę: 30 000 163,24 zł. Niższe kwoty zasilą konta firm zagranicznych (16 650 171 zł) oraz z województwa mazowieckiego (11 293 501 zł). Najniższą łączną wartość z wyników przetargów zanotowały... »

Ceny materiałów elektroinstalacyjnych

Według notowań SEKOCENBUD statystycznie ceny materiałów do instalacji elektrycznych w roku 2014 wzrosły średnio o 1,4 proc., natomiast w analogicznym okresie roku 2013 ceny tych materiałów spadły o 13,4 proc. Po kilkuletnim okresie spadku cen kabli i przewodów elektrycznych w roku 2014 trend odwrócił się i zarówno kable, jak i przewody do... »

Spadek dyscypliny płatniczej

W listopadzie obserwowaliśmy typowy dla tego okresu spadek dyscypliny płatniczej w branży ogólnobudowlanej. Średnie opóźnienia wydłużyły się do 28 dni po terminie płatności, a wskaźnik moralności płatniczej spadł o kilka punktów. Na tym tle zarówno branża elektryczna, jak i hurtownie elektroinstalacyjne wypadają zdecydowanie lepiej, ponieważ nie zanotowały w ciągu minionych... »

RYNEK KABLI I PRZEWODÓW

Według stanu na 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 293 aktywne podmioty działające w branży izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego, o  5,8% więcej niż rok wcześniej. W 2009 wartość branży zmniejszyła się o około 20% przy gwałtownym spadku eksportu. Kryzys na europejskich i światowych rynkach finansowych spowodował załamanie eksportu, co... »

Najlepsze firmy ELEKTRORAMA 2014

Redakcja Rynku Elektrycznego i wywiadownia gospodarcza Bisnode przygotowały 3. edycję rankingu firm elektrotechnicznych pod nazwą ELEKTRORAMA. Na liście znalazły się firmy, które w latach 2012-2013 odnotowywały najlepsze wyniki finansowe.     Lista została zamieszczona w specjalnym dodatku do nr 12.2014. Zaprenumeruj Rynek Elektryczny