Raporty

firmy_na_gpw

Wszystko wróciło do normy

Po sporej, prawie 6-procentowej zwyżce notowań we wrześniu Indeksu Rynku Elektrycznego, odzwierciedlającego zmiany cen akcji giełdowych spółek z branży, w październiku sytuacja wróciła do „normy”, którą w tym roku jest spadek. Przecena tym razem nie była jednak duża, bo sięgnęła 1,4 proc. Cały rynek też dołował – WIG stracił 1,7... »

Cisza na rynku miedzi

W październiku cena miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła o 0,4 proc., jeśli liczyć ją w dolarze, a w złotych, ze względu na kolejna falę zwyżki kursu USD/PLN – o 2,1 proc. Obserwatorzy rynku sytuację w ostatnich tygodniach ujmują jednoznacznie: panuje cisza, a dotyczy to zwłaszcza rynku europejskiego, gdzie praktycznie... »

Coraz lepiej znane liczniki inteligentne

Znajomość określenia „licznik inteligentny” wynosi 21 procent w grupie społecznej, natomiast 53 procent w grupie Internautów, która także została poddana badaniom. W porównaniu do wyników badań z 2012 jest to wzrost o 5 punktów procentowych w obu przypadkach. Najlepiej rozpoznawaną funkcją inteligentnych liczników jest zdalny odczyt. Twierdzi tak 37 procent... »

Rozwój przez rynek giełdowy na przykładzie spółek z branży elektrotechnicznej

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na rynku głównym i NewConnect, notowanych jest 21 spółek branży energoelektrycznej. Jaka jest ich kondycja finansowa? Co osiągnęły dzięki wejściu na rynek papierów wartościowych? Czy mogą stanowić wzór do naśladowania? Podczas II Forum Menadżerów Elektrotechniki temat przedstawiła Beata Kacprzyk z GPW.      

Hurtownie płacą lepiej

Hurtownie elektrotechniczne wciąż ponoszą główne ryzyko: kredytują swoich odbiorców, sklepy jak i firmy elektroinstalacyjne przez dłuższy okres, jednocześnie nie przenosząc ciężaru tych opóźnień na producentów. Co więcej – płacą im nawet lepiej niż w latach ubiegłych! Jest to efekt zabiegania o jak najlepsze warunki dostaw w nadziei na odrodzenie się... »
Przetargi energoelektryczne

Największe przetargi w III kwartale

W III kwartale br. dokonano rozstrzygnięć 2206 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną (samodzielne zamówienie lub składowa większego przetargu). Najwięcej z nich dotyczyło oświetlenia – 558 postępowań. Pod względem wartości łącznej zgromadzonej za wygrane postępowania pierwszeństwo należy do przedsiębiorców z zagranicy. Zwycięska firma Mitsubishi Hitachi Power... »