Raporty

Widoczna lekka poprawa

Wartość produkcji budowlanej po trzech kwartałach wzrosła o prawie 6 proc., stąd lekka poprawa w spływie należności dystrybutorów hurtowych w stosunku do tego samego okresu ub.r. Pamiętać trzeba jednak, że jest to odbicie (w produkcji budowlanej) z niskiego poziomu – spadki wartości tych prac w roku ubiegłym były bowiem trzykrotnie wyższe... »
firmy_na_gpw

Wszystko wróciło do normy

Po sporej, prawie 6-procentowej zwyżce notowań we wrześniu Indeksu Rynku Elektrycznego, odzwierciedlającego zmiany cen akcji giełdowych spółek z branży, w październiku sytuacja wróciła do „normy”, którą w tym roku jest spadek. Przecena tym razem nie była jednak duża, bo sięgnęła 1,4 proc. Cały rynek też dołował – WIG stracił 1,7... »

Cisza na rynku miedzi

W październiku cena miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła o 0,4 proc., jeśli liczyć ją w dolarze, a w złotych, ze względu na kolejna falę zwyżki kursu USD/PLN – o 2,1 proc. Obserwatorzy rynku sytuację w ostatnich tygodniach ujmują jednoznacznie: panuje cisza, a dotyczy to zwłaszcza rynku europejskiego, gdzie praktycznie... »

Coraz lepiej znane liczniki inteligentne

Znajomość określenia „licznik inteligentny” wynosi 21 procent w grupie społecznej, natomiast 53 procent w grupie Internautów, która także została poddana badaniom. W porównaniu do wyników badań z 2012 jest to wzrost o 5 punktów procentowych w obu przypadkach. Najlepiej rozpoznawaną funkcją inteligentnych liczników jest zdalny odczyt. Twierdzi tak 37 procent... »

Rozwój przez rynek giełdowy na przykładzie spółek z branży elektrotechnicznej

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na rynku głównym i NewConnect, notowanych jest 21 spółek branży energoelektrycznej. Jaka jest ich kondycja finansowa? Co osiągnęły dzięki wejściu na rynek papierów wartościowych? Czy mogą stanowić wzór do naśladowania? Podczas II Forum Menadżerów Elektrotechniki temat przedstawiła Beata Kacprzyk z GPW.      

Hurtownie płacą lepiej

Hurtownie elektrotechniczne wciąż ponoszą główne ryzyko: kredytują swoich odbiorców, sklepy jak i firmy elektroinstalacyjne przez dłuższy okres, jednocześnie nie przenosząc ciężaru tych opóźnień na producentów. Co więcej – płacą im nawet lepiej niż w latach ubiegłych! Jest to efekt zabiegania o jak najlepsze warunki dostaw w nadziei na odrodzenie się... »