Raporty

Budownictwo po 10 miesiącach 2013

W październiku 2013 r. utrzymały się tendencje wskazujące na stopniowe utrwalanie notowanych w poprzednich miesiącach oznak ożywienia gospodarczego. W trzecim kwartale br. wzrost PKB wynosił 1,9% (w poprzednim kwartale 0,8%). Po trzech kwartałach eksport (liczony w euro) wzrósł o 6,3% i miał znaczący wpływ na wzrost gospodarczy. Ożywia się rynek... »

Rynek kabli i przewodów. Ocena statystyczna

Produkcja branży, czyli „produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego”, wynosiła w 2012 r. 7,9 mld zł (w cenach bieżących), w tym 6,1 mld zł w zakładach zatrudniających > 49 osób. W pierwszym półroczu 2013 r. wartość produkcji sprzedanej była niższa o 2% niż rok temu, zmniejszyło się zatrudnienia i... »

Najlepsze firmy elektrotechniczne ELEKTRORAMA 2013

Ranking firm elektrotechnicznych został przygotowany wspólnie z wywiadownią gospodarczą Bisnode. Analiza dotyczyła rentowności przedsiębiorstw za 2012 rok. Lista wraz z prezentacjami najlepszych firm została zamieszczona w specjalnym dodatku do nr 11.2013. Zaprenumeruj Rynek Elektryczny

Walka cenowa przynosi korzyści producentom

Bieżąca moralność płatnicza: już się nie pogarsza, a nawet jest wyższa niż rok temu. Sytuacja nie powróciła jednak jeszcze do poziomu sprzed trzech lat. Hurtownicy artykułów elektroinstalacyjnych nie tylko nie przenoszą na swoich dostawców – producentów opóźnień płatności, jakie sami napotykają ze strony firm elektroinstalacyjnych, ale płacą im lepiej niż... »

Stawki robocizny kosztorysowej dla robót instalacji elektrycznych

W latach 2008-2013, a więc w ciągu ostatnich pięciu lat, maksymalna zmiana średniej wartości stawki robocizny kosztorysowej dla robót instalacji elektrycznych wynosiła 79 groszy. Przenosząc tę różnicę na wartości bezwzględne stawka robocizny kosztorysowej zmieniała się w przedziale od 13,37 zł w III kw. 2008 r. do 14,16 zł w II... »

Produkcja urządzeń elektrycznych

Dział przemysłu – urządzenia elektryczne – obejmuje produkcję urządzeń wytwarzających energię elektryczną, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, przewodów, kabli izolowanych oraz sprzętu instalacyjnego, elektrycznego sprzętu oświetleniowego i sygnalizacyjnego, a także elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. W strukturze branżowej produkcji sprzedanej wartościowo największy udział ma sprzęt gospodarstwa domowego. Produkcja działu urządzenia... »