Rynek Fotowoltaiczny

Rynek fotowoltaiki w Polsce, branża fotowoltaiczna – technologie, realizacje, firmy

moduły fotowoltaiczne

Fotowoltaika na terenach górniczych

Polska Grupa Górnicza analizuje projekt uruchomienia instalacji fotowoltaicznych na terenach górniczych, docelowo dających łącznie nawet 95 GWh energii elektrycznej rocznie. Koszt związanych z tym inwestycji szacowany jest na ok. 300 mln zł. Ograniczenie emisji CO2 wyniesie ok. 60 tys. ton w skali roku. Pierwszy etap tego projektu być może rozpocznie... »
stacja ładowania pojazdów

Energa zapewni Poczcie infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych

Poczta Polska rozwija emobility. Pomóc ma w tym Energa - zapewni infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych. Obie firmy podpisały list intencyjny. Poczta Polska od 2018 roku prowadzi działania na rzecz rozwoju elektromobilności, testuje różne typy pojazdów elektrycznych oraz stacje ładowania. Spółka posiada flotę ponad 5 tys. aut i przygotowuje się do stopniowej... »
sieć elektroenergetyczna

Enea zwiększa potencjał sieci, aby odbierać energię ze źródeł odnawialnych

Enea Operator i Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisali umowę dotyczącą dofinansowania projektu, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu umożliwi stworzenie dodatkowego potencjału przyłączania do sieci źródeł energii odnawialnej, stwarzając tym samym większe możliwości rozwoju tych źródeł na terenie województwa wielkopolskiego. Ponadto, poprzez unowocześnienie infrastruktury energetycznej projekt wpłynie na poprawę warunków... »
falownik Fronius Promo Gen 24

Poznaj nowe falowniki. Fronius zaprasza na targi Intersolar 2019

Na targach Intersolar, największych na świecie targach branży fotowoltaicznej (od 15 do 17 maja 2019 r. w Monachium), Fronius Solar Energy zaprezentuje swoją wszechstronną ofertę przygotowaną z myślą o transformacji w dziedzinie energetyki. Atrakcją stoiska, oprócz rozwiązań sprzyjających integracji różnych sektorów energetyki, będą także nowe falowniki – hybrydowy Fronius GEN24 Plus i... »
farma wiatrowa na morzu

Mity na temat OZE są łatwe do podważenia

Uchwalony pakiet przepisów Unii Europejskiej to projekt reform dotyczących polityki energetycznej i klimatycznej UE. Cele na 2030 rok wyznaczone w tzw. pakiecie zimowym są ambitne: redukcja emisji CO2 (o 40 proc.), poprawa efektywności energetycznej (o 32,5 proc.) i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (do 30 proc.)[1]. Odnawialne źródła energii to... »
elektrownia fotowoltaiczna i wiatrowa

Instalacje OZE w liczbach

Urząd Regulacji Energetyki URE opublikował listę instalacji odnawialnych źródeł energii według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Z danych wynika, że liczba instalacji OZE wynosi 3017, z czego 1198 to wiatr, a 671 - fotowoltaika. Instalacje fotowoltaiczne stanowią 22% wszystkich instalacji OZE. Najwięcej jest ich w województwie śląskim, najmniej... »