Relpol podpisał umowę na produkcję przemysłowych przekaźników bistabilnych

05/10/2020

Firma Relpol rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego, polegającego na opracowaniu konstrukcji i technologii przemysłowych przekaźników bistabilnych. Innowacyjny będzie zarówno produkt, jak i proces produkcji.

Decyzja zarządu Relpol SA ostała podjęta w związku z rosnącym zainteresowaniem odbiorców innowacyjnymi przekaźnikami przemysłowymi, które będą dawać użytkownikom korzyści w postaci obniżenia kosztów energii i kosztów elementów wykonawczych używanych w automatyce.

Opracowane w ramach projektu przekaźniki bistabilne są szeroko wykorzystywane jako elementy wykonawcze automatyki do zasilania układów sterowania procesami produkcyjnymi maszyn, urządzeń i robotów.

Rezultatem projektu będzie zarówno produkt, jak i innowacyjna technologia jego produkcji, która dzięki automatyzacji będzie dawała firmie Relpol korzyści w postaci przyspieszonego cyklu produkcyjnego, podwyższonej jakości procesu i obniżonych kosztów wytworzenia.

Wartość projektu wynosi 31 621 tys. zł. Zostanie on sfinansowany środkami własnymi w kwocie ok. 3 162 tys. zł, dotacją z NCBiR w wysokości ok. 12 746 tys. zł i długoterminowymi kredytami bankowymi w wysokości ok. 15 713 tys. zł.

Umowa zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wpłynęła do spółki 14 września 2020 r. Umowa określa warunki jej wypowiedzenia i rozwiązania, a także wstrzymania dofinansowania i ewentualnego jego zwrotu. Relpol SA zobowiązał się do zapewnienia trwałości efektów projektu przez okres pięciu lat, od dnia zakończenia jego realizacji.

Termin realizacji inwestycji: od lipca 2020 r. do grudnia 2023 r.

Zobacz także: Kondycja firmy Relpol

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter