Poziomy banner na głównej

Najwięcej przetargów w czwartym kwartale 2019 r. dotyczyło energii elektrycznej

30/01/2020
linia energetyczna

Rozstrzygnięte przetargi energoelektryczne. Podsumowanie IV kw. 2019 r.

W Polsce w okresie IV kwartału 2019 r. dokonano rozstrzygnięć 2714 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których branża energoelektryczna występowała jako samodzielne zamówienie, jak i te, w których stanowiła ona część składową większego przetargu).

W analizowanym okresie zanotowano 587 unieważnień zamówienia publicznego. Opracowanie obejmuje wyłącznie postępowania, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy przetargu.

Analizując zgromadzone dane pod kątem branży rozstrzygniętego zamówienia publicznego, okazuje się, że większość tj. 2239 ogłoszeń odnosiła się bezpośrednio do branży energoelektrycznej, czyli nie były powiązane z innymi branżami (całość przetargu dotyczyła wyłącznie branży energoelektrycznej).

Najwięcej ogłoszeń o wyborze wykonawcy opublikowano w grudniu – 1027, w listopadzie było ich 690, natomiast w październiku – 522. Najliczniejszą grupę wyników stanowiły wyniki dotyczące sprzedaży energii elektrycznej – w badanym okresie było to 996 rozstrzygnięć.

Zobacz także: Wyniki aukcji OZE

Przetargi według województw

Mazowieckie niezmiennie jest najbardziej aktywnym województwem pod względem ilości ogłoszonych wyników. Czwarty kwartał 2019 r. nie przyniósł zmian – najliczniejszych rozstrzygnięć postępowań przetargowych dokonali inwestorzy (organizatorzy) z tego właśnie województwa – 417. Drugie miejsce należy przyznać ogłaszającym z terenu województwa wielkopolskiego – 287 rozstrzygnięć. Podium zamyka województwo śląskie z wynikiem 225. Najsłabiej wypadło województwo lubuskie – 47 wyników.

Przetargi związane przedmiotowo z energoelektryką zdecydowanie najczęściej wygrywały firmy z obszaru województwa mazowieckiego (527 wygranych). W czołówce znalazły się również przedsiębiorstwa z województw wielkopolskiego (293) oraz podkarpackiego (277).

Pod względem łącznej wartości za wygrane przetargi prym wiedzie województwo pomorskie. Zwycięskie firmy z tego właśnie obszaru administracyjnego zgromadziły łącznie kwotę: 774,8 mln zł za wszystkie wygrane przetargi. Kolejne miejsca zajęły województwa: mazowieckie (739,5 mln zł) oraz podkarpackie (679,1 mln zł).

Zwycięzcy przetargów energoelektrycznych

Rozpatrując analizowany okres pod kątem firm, które mogą pochwalić się największą efektywnością w składaniu zwycięskich ofert, niekwestionowanym liderem jest firma PGE Obrót Oddział w Rzeszowie, która zwyciężyła w 175 postępowaniach, tym samym pozostawiając daleko w tyle konkurencję. Drugie miejsce przypadło firmie Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. – osiągnęła wynik 85 wygranych. Podium zamyka Energa Obrót S.A. z 82 wygranymi przetargami.

Przetargi o najwyższej łącznej wartości wygrała firma Energa Obrót S.A. Kolejne miejsca zajęły firmy: PGE Obrót S.A Oddział w Rzeszowie oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Najdroższym przetargiem, rozstrzygniętym w czwartym kwartale 2019 r. było postępowanie ogłoszone przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Przedmiot zamówienia dotyczył Zakupu energii elektrycznej do obiektów Zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zwycięską ofertę złożyła firma Tauron Sprzedaż Gliwicki Zakład Energetyczny Sp. z o.o. na kwotę 398 189 981, 63 zł netto.

W IV kwartale 2019 r. dokonano rozstrzygnięć przetargów o łącznej wartości 4 284 157 602 zł, z których część stanowią umowy ramowe.

Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (69%), oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (31%). Są one poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone do Biuletynów przez organizatora informacje.

Źródło: Serwis PressInfo

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter