Poziomy banner na głównej

Oświetlenie dominuje w przetargach

15/11/2019
oświetlenie ulicy

W Polsce w okresie III kwartału 2019 roku dokonano rozstrzygnięć 1654 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną.

Raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których branża energoelektryczna występowała jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiła ona część składową większego przetargu. W analizowanym okresie zanotowano 532 unieważnienia zamówienia publicznego. Opracowanie obejmuje wyłącznie postępowania, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy przetargu.

Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (80%) oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (20%). Są one poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone do Biuletynów przez organizatora informacje.

Analizując zgromadzone dane pod kątem branży rozstrzygniętego zamówienia publicznego, okazuje się, że większość, tj. 1153 ogłoszeń odnosiła się bezpośrednio do branży energoelektrycznej, czyli nie były powiązane z innymi branżami (całość przetargu dotyczyła wyłącznie branży energoelektrycznej).

Liczba rozstrzygnięć przetargów energoelektrycznych

Najwięcej ogłoszeń o wyborze wykonawcy opublikowano w lipcu – 431, w sierpniu było ich 379, natomiast we wrześniu – 343. Najliczniejsza grupa wyników była związana z oświetleniem – w badanym okresie było to 435 rozstrzygnięć.

Przedmiot Liczba wyników
oświetlenie 435
sprzedaż energii elektrycznej 267
urządzenia, materiały 199
instalacje wewnętrzne 129
sieci zewnętrzne 119
ekspertyzy energetyczne 4
Suma 1153

Tabela. Liczba przetargów całkowicie związanych z energoelektryką

Przetargi energoelektryczne według województw

Mazowieckie od kilku miesięcy jest najbardziej aktywnym województwem pod względem liczby ogłoszonych wyników. Trzeci kwartał 2019 roku nie przyniósł zmian. Najliczniejszych rozstrzygnięć postępowań przetargowych dokonali inwestorzy (organizatorzy) z tego właśnie województwa – 236. Drugie miejsce należy przyznać ogłaszającym z terenu województwa śląskiego – 127 rozstrzygnięć. Podium zamyka województwo małopolskie z wynikiem 122. Najsłabiej wypadło województwo podlaskie – 14 wyników.

Przetargi związane przedmiotowo z energoelektryką zdecydowanie najczęściej wygrywały firmy z obszaru województwa mazowieckiego (255 wygranych). W czołówce znalazły się również przedsiębiorstwa z województw małopolskiego (124) oraz śląskiego (123).

Pod względem łącznej wartości za wygrane przetargi prym wiedzie województwo mazowieckie zostawiając w tyle pozostałe województwa. Zwycięskie firmy z tego właśnie województwa zgromadziły łącznie kwotę 554,3 mln zł za wszystkie wygrane przetargi. Kolejne miejsca zajęły województwa: małopolskie (390,6 mln zł) oraz wielkopolskie (109,5 mln zł).

Zwycięzcy przetargów energoelektrycznych

Rozpatrując analizowany okres pod kątem firm, które mogą pochwalić się największą efektywnością w składaniu zwycięskich ofert, niekwestionowanym liderem jest firma Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., która zwyciężyła w 38 postępowaniach. Drugie miejsce przypadło firmom: Enea S.A. oraz PGE Obrót Oddział w Rzeszowie, które osiągnęły wynik 30 wygranych. Podium zamykają: Energia i Gaz Sp. z o.o. oraz Innogy Polska S.A. z 17 wygranymi przetargami.

Przetargi o najwyższej łącznej wartości wygrała firma PKP Energetyka S.A. Kolejne miejsca zajęły firmy: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. oraz Tele-Fonika Kable S.A.

Nazwa firmy Wartość Liczba wygranych przetargów
PKP ENERGETYKA S.A. 351 038 261,75 zł 2
TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O. 200 426 593,21 zł 38
TELE-FONIKA KABLE S.A. 160 785 843,14 zł 4
ENEA S.A. 64 474 945,85 zł 30
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE 60 777 483,23 zł 30

Tabela. Firmy, które wygrały przetargi na najwyższe kwoty łączne w III kw. 2019 roku.

Najdroższym przetargiem, rozstrzygniętym w trzecim kwartale 2019 roku było postępowanie ogłoszone przez Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia dotyczył Dostawy elektrycznej energii trakcyjnej i świadczenie usług dystrybucji elektrycznej energii trakcyjnej. Zwycięską ofertę złożyła firma PKP Energetyka S.A na kwotę 333 566 917,75 zł netto.

W III kwartale 2019 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów o łącznej wartości 1 587 027 240 zł.

RE na podstawie materiałów Serwis PressInfo

Fot. ENEA

www.pressinfo.pl

Więcej w wydaniu listopadowym RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter