RWE zleca dostawę morskiej stacji elektroenergetycznej

11/02/2022
farma wiatrowa RWE na Bałtyku

RWE pracuje nad projektem morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II, jednej z pierwszych morskich farm wiatrowych w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

RWE zleciło Atlantique Offshore Energy, będącej częścią Chantiers de l’Atlantique, jednego z wiodących na świecie dostawców infrastruktury energetyki morskiej, statków i usług, dostawę morskiej stacji elektroenergetycznej. Realizacja zamówienia odbędzie się w formule EPCI (zaprojektuj-wybuduj-zainstaluj). Po pełnym uruchomieniu farma wiatrowa o mocy zainstalowanej 350 MW będzie w stanie wyprodukować zieloną energię w ilości wystarczającej do zasilenia około 350 tysięcy polskich gospodarstw domowych.

Stacja elektroenergetyczna będzie odbierać energię elektryczną wyprodukowaną przez morskie turbiny wiatrowe i eksportować ją za pomocą podmorskich kabli wysokiego napięcia, jednocześnie zdalnie sterując i monitorując pracę farmy wiatrowej.

Montaż stacji jest planowany na 2025 rok. Prace projektowe już się rozpoczęły, a pierwsze kroki w celu pozyskania pozwoleń zostaną podjęte w tym roku. Po pomyślnej realizacji morskiej stacji elektroenergetycznej Arkona w 2018 roku, Chantiers de l’Atlantique i RWE już po raz drugi łączą swoje siły przy projekcie offshore.

W realizacji tego projektu weźmie udział wiele polskich firm w zakresie prac inżynieryjnych oraz dostaw urządzeń i usług.

Zobacz także: NKT liczy na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce

W 2021 roku RWE uzyskało decyzję środowiskową dla projektu F.E.W. Baltic II. Była to pierwsza ocena oddziaływania na środowisko dla morskiej farmy wiatrowej w Polsce wykonana przy zastosowaniu procedury transgranicznej (zgodnie z konwencją z Espoo) z udziałem duńskich i szwedzkich interesariuszy. Również w ubiegłym roku Urząd Regulacji Energetyki przyznał dla projektu prawo do kontraktu różnicowego (CfD), potwierdzając tym samym, że projekt RWE został wybrany do pierwszej fazy ambitnego programu rozbudowy sektora offshore w Polsce. Przyznanie CfD zależy od ostatecznego zatwierdzenia przez Komisję Europejską, które jest spodziewane w 2022 roku.

RWE posiada obecnie 17 farm wiatrowych zlokalizowanych na obszarach morskich pięciu państw, a także rozwija i realizuje projekty najbardziej zaawansowanych technicznie morskich farm wiatrowych na świecie. Do 2030 r. w ramach swojej ambitnej strategii inwestycyjno-rozwojowej „Growing Green” o wartości 50 mld euro brutto RWE planuje potrojenie swojej globalnej mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej z obecnych 2,4 GW do 8 GW.

RE, fot. RWE

Zapisz się na bezpłatny newsletter