W Szczecinie powstała Pracownia Badań i Certyfikacji EMC

14/03/2022

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otworzył Pracownię Badań i Certyfikacji EMC. Badania mają na celu sprawdzenie, czy urządzenia nie emitują zbyt wysokiego poziomu pola elektromagnetycznego oraz czy są odporne na działanie zewnętrznych pól elektromagnetycznych.

Pracownia Badań i Certyfikacji ZUT mieści się w Laboratorium Hala Technologiczna, a nadzór nad nią sprawuje zespół badaczy z Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości (Wydział Elektryczny): prof. Przemysław Łopato, prof. Grzegorz Psuj oraz prof. Marcin Ziółkowski.

Urządzenia takie jak: telewizor, komputer, pralka, telefon komórkowy czy systemy energetyczne, telekomunikacyjne (telefonia komórkowa, LTE, 5G, WiFi, IoT) wykorzystują w swoim działaniu pola elektromagnetyczne (PEM). Ważne jest więc, żeby urządzenia te wzajemnie się nie zakłócały, czyli były kompatybilne elektromagnetycznie. Przy braku kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) mogłoby dochodzić do niekomfortowych lub wręcz niebezpiecznych sytuacji, np. zakłócenia pracy urządzeń elektronicznych do kontroli lotu w samolocie lub urządzeń medycznych w szpitalu pod wpływem działania telefonu komórkowego przekraczającego normy emisji – tłumaczy prof. Przemysław Łopato z Wydziału Elektrycznego.

W pracowni EMC prowadzone będą badania urządzeń i systemów pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej, które polegają na sprawdzeniu, czy urządzenia nie emitują zbyt wysokiego poziomu pola elektromagnetycznego oraz czy są odporne na działanie zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Wszystkie urządzenia, które są na rynku Unii Europejskiej muszą być kompatybilne elektromagnetycznie. Badania tego typu można przeprowadzić w komorze bezodbiciowej, która jest na wyposażeniu Pracowni Badań i Certyfikacji EMC.

Obecnie uczelnia, podjęła działania w kierunku uzyskania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Po jej otrzymaniu unikalna w skali regionu pracownia będzie świadczyła usługi oraz badania w zakresie emisji i odporności urządzeń na rzecz przedsiębiorstw głównie z Pomorza Zachodniego.

Powstanie pracowni jest wynikiem wspólnego projektu interdyscyplinarnej grupy naukowców z dwóch wydziałów ZUT: Elektrycznego oraz Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Nowe laboratorium jest częścią większego konceptu pn. „Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizującej koncepcję Przemysłu 4.0”, którego kierownikiem jest dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna.

Pracownia Badań i Certyfikacji EMC, kosztowała 3,7 mln zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020 oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zobacz także: Produkcja urządzeń elektrycznych

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter