Elektrobudowa pracuje nad odzyskaniem płynności finansowej

25/09/2019
siedziba Elektrobudowy

Dnia 23 września 2019 r. akcjonariusze Elektrobudowy SA zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji. Zmienił się także skład Rady Nadzorczej.

W programie stabilizacji finansów Elektrobudowy są:

  • emisja akcji,
  • umowa restrukturyzacyjna.

Kapitał zakładowy Elektrobudowy zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 2 zł, ale nie większą niż 22 118 260 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych inwestorów, z uprawnieniem inwestorów będących akcjonariuszami spółki do pierwszeństwa w objęciu akcji serii F.

Zgodnie z podjętą uchwałą cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 20 proc. średniej ceny rynkowej (tj. ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu, z wyłączeniem transakcji pakietowych) z okresu 30 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu Budowy Księgi Popytu.

Drugim, obok emisji akcji, kluczowym elementem trwałego odzyskania płynności spółki jest planowane zawarcie z instytucjami finansowymi docelowej umowy restrukturyzującej na finansowanie, nad czym spółka intensywnie pracuje.

NWZ zdecydowało także o dokonaniu zmian w Radzie Nadzorczej spółki. Ze składu odwołano Konrada Henrika oraz powołano Tomasza Mazurczaka i Tomasza Rogalę. Rada Nadzorcza w nowym składzie liczy 7 członków.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter