Produkcja przemysłu kablowego powyżej przeciętnej

26/03/2021
kable elektryczne

Raport obejmuje produkcję kabli i przewodów w Polsce:

Produkcja kabli i przewodów w lutym 2021 r.

W lutym 2021 r. wyprodukowano w Polsce 35 568 ton kabli i przewodów. Produkcja wzrosła o 4,2 proc.w porównaniu do lutego 2020 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca – stycznia zwiększyła się o 20 proc.

produkcja kabli i przewodów luty 2020-2021
Produkcja kabli i przewodów w Polsce, w tonach, w okresie luty 2020-luty 2021.
Opracowanie RE na podstawie danych GUS

W okresie styczeń-luty 2021 r. producenci wytworzyli 65 409 ton kabli i przewodów, czyli o 2,6 proc. mniej niż w tym samym okresie 2020 r., gdy produkcja wyniosła 67 152 tony.

Produkcja kabli elektroenergetycznych

W lutym w dziale kabli elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi produkcja wyniosła 5 060 ton. Nastąpił spadek produkcji o 10,3 proc. w porównaniu z lutym 2020 r. W stosunku do stycznia 2021 r. produkcja wzrosła o 20,5 proc.
Produkcja w kilometrach osiągnęła w lutym poziom 2 199 km, więcej o 12 proc. rdr.

Zobacz także: Nagroda dla polskiego producenta za jakość przewodów


Produkcja kabli i przewodów w latach 2017-2019

Wielkość produkcji kabli i przewodów

W 2019 r. produkcja kabli i przewodów w Polsce wyniosła 469 642 tony. W ubiegłym roku produkcja zwiększyła się o ponad 60 tysięcy ton w porównaniu do poprzedniego roku.

Do sektora kablowego należą kable elektroenergetyczne. W 2019 r. produkcja tych kabli wyniosła 65 346 ton, co stanowi 14 proc. całej produkcji działu kablowego. Produkcja wyrażona w kilometrach wyniosła 25 676 km.

Wielkość produkcji kabli i przewodów według zastosowania (w tonach):

  • kable elektroenergetyczne – 65 346 t
  • kable koncentryczne – 5105 t
  • kable elektryczne stosowane w telekomunikacji – 15 122 t
  • kable światłowodowe – 14 865 t

Znamienne dla ostatnich lat jest to, że produkcja w tonach wzrasta, a w kilometrach maleje. W 2019 r. ilość kabli w tonach zwiększyła się o 6 proc. r/r, natomiast liczona w kilometrach spadła o 9 proc. Powodem jest fakt, że kable stają się coraz grubsze (a tym samym cięższe), ze względu na energochłonność instalacji elektroenergetycznych.

Wartość produkcji kabli i przewodów

Wartość produkcji sprzedanej kabli i przewodów w Polsce w 2019 r. wyniosła ponad 8,6 mld zł. Stanowi to 0,7 proc. całego polskiego przemysłu.


Producenci kabli i przewodów

W Polsce jest około 20 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją m.in. kabli elektroenergetycznych. Największym producentem pozostaje Tele-Fonika Kable S.A., ze stuprocentowym polskim kapitałem. Firma jest także notowana w czołówce producentów światowych – najwięksi jej konkurenci to Prysmian, Nexans i NKT. W skład Grupy wchodzi 8 zakładów produkcyjnych (4 zlokalizowane w Polsce, 1 – w Serbii, 1 – na Ukrainie oraz 2 – w Wielkiej Brytanii).
Przychody netto ze sprzedaży zmniejszyły się w 2019 r. o 7 proc. w porównaniu do poprzedniego roku i wyniosły 3,5 mld zł. Spadek ten spowodowany był głównie zmianą polityki sprzedaży na rynku niemieckim oraz faktem zawieszenia realizacji części inwestycji na polskim rynku w sektorze energetycznym. Zysk netto wyniósł 104,6 mln zł, tzn. zwiększył się o 41 proc. r/r.
Na koniec 2019 r. spółka zatrudniała 2388 osób. Prezesem zarządu Tele-Fonika Kable S.A. jest Monika Cupiał-Zgryzek.

wykres przychody największych producentów kabli i przewodów w Polsce w 2019 r.

Na drugim miejscu w rankingu producentów kabli i przewodów w Polsce jest NKT S.A., należąca do duńskiej spółki NKT A/S, notowanej na NASDAQ w Kopenhadze. Produkcja w Polsce zlokalizowana jest w Warszowicach na Górnym Śląsku. Przychody spółki w 2019 r. wyniosły nieco ponad 1 mld zł (o 3 proc. więcej niż w 2018 r.).
Na osiągniętą wielkość sprzedaży wpływ miały utrzymujące się na wysokim poziomie ceny metali nieżelaznych oraz stosunkowo wysoki popyt na wyroby firmy. Niższa rentowność sprzedaży, rosnące koszty świadczeń pracowniczych i usług obcych oraz gorszy wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych wpłynęły na pogorszenie wyniku na działalności operacyjnej: z 9,5 mln do w 2018 r. do 1,2 mln zł.
Zysk netto osiągnął poziom 7,8 mln zł – na tę kwotę znaczący wpływ miało utworzenie aktywa na podatek odroczony.
Prezesem zarządu NKT S.A. jest Oliver Schlodder.

Zobacz także: Przewody instalacyjne NKT – praktyczne rozwiązanie dla instalacji elektrycznych

Trzeci duży producent to Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. Firma istnieje na rynku od 30 lat. Fabryka znajduje się w Parczewie w województwie lubelskim. W 2019 r. przychody spółki wyniosły prawie 528 mln zł – więcej o 8,6 proc. r/r. Wynik finansowy ukształtował się na poziomie 16 mln zł i był większy o 41 proc. niż w poprzednim roku.
Prezesem zarządu Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. jest Wiesław Czarnacki.

W pierwszej piątce największych producentów kabli i przewodów w Polsce znalazły się także firmy: Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o. oraz Eltrim Kable Sp. z o.o.

RE

Źródło: GUS, firmy

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter