Kable i przewody. Statystyki produkcji w marcu

22/05/2023
kable elektryczne

Produkcja drutów i przewodów izolowanych* w marcu 2023 r. zwiększyła się w skali rocznej o 630 ton.

Produkcja przemysłu kablowego w macu 2023 r.

Produkcja wytworzona kabli i przewodów wyniosła w marcu 41 635 ton, natomiast sprzedana 38 776 ton.

 • Produkcja wytworzona

W marcu 2023 r. polski przemysł wyprodukował 41 635 ton drutów i przewodów izolowanych. W porównaniu do marca ub.r. produkcja wzrosła o 1,5%, natomiast w zestawieniu z poprzednim miesiącem (lutym 2023 r.) wzrosła o 3,5%.

 • Produkcja sprzedana

Producenci sprzedali w marcu br. 38 776 ton drutów i przewodów izolowanych. W porównaniu do marca ub.r. sprzedaż spadła o 9%, natomiast w zestawieniu z poprzednim miesiącem (lutym 2023 r.) spadła o 1,4%.

Od początku roku produkcja wytworzona wyniosła 112 799 ton, tzn. spadła o 1,1% rdr. Produkcja sprzedana wyniosła 109 076 ton, tzn. spadła o 2,1% rdr.

Zobacz także: Dlaczego instalatorzy chętniej wybierają markowe urządzenia?

* Druty i przewody izolowane obejmują (z wyłączeniem Wiązek przewodów zapłonowych i innych wiązek przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach, statkach powietrznych lub statkach pływających):

 • Kable światłowodowe, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączki
 • Drut nawojowy do zastosowań elektrycznych, izolowany
 • Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne, izolowane
 • Pozostałe przewody elektryczne, do napięć nieprzekraczających 1000 V, niewyposażone w złączki
 • Pozostałe przewody elektryczne do napięć przekraczających 1000 V, izolowane (z wyłączeniem drutu nawojowego, kabli koncentrycznych i pozostałych koncentrycznych przewodów elektrycznych, instalacji zapłonu i pozostałego okablowania stosowanego w pojazdach, samolotach, statkach), w tym:
  • Kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi
  • Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi
 • Kable i pozostałe izolowane przewody elektryczne do napięć nieprzekraczających 1000 V, wyposażone w złączki

Wybrane wyroby działu Druty i przewody izolowane
Produkcja wytworzona w marcu 2023 r.

produkcja Druty i przewody izolowane w kwietniu 2023 r.
Produkcja wytworzona działu Druty i przewody izolowane w marcu 2023 r. Wyroby wybrane.
RE na podstawie danych GUS

RE na podstawie danych GUS


Produkcja kabli i przewodów w latach 2019-2021

Wielkość produkcji kabli i przewodów

W 2021 r. produkcja drutów i przewodów izolowanych wyniosła 423 999 ton, czyli zwiększyła się o 4,72% w porównaniu do poprzedniego roku. W ciągu minionych 20 lat rokiem rekordowym był 2019. Produkcja wyniosła prawie 470 tys. ton. Wcześniej rekord został zarejestrowany w 2007 roku – 458 tys. ton.

Produkcja kabli i przewodów w Polsce, w tonach, w latach 2019-2021
Opracowanie RE na podstawie danych GUS

Produkcja kabli i przewodów według zastosowania

Do sektora Drutów i przewodów izolowanych należą m.in. kable elektroenergetyczne. W 2021 r. produkcja tych kabli wyniosła 67 010 ton, co stanowi 15,8 proc. całej produkcji działu kablowego. Produkcja wyrażona w kilometrach wyniosła 27 734 km.
W 2021 roku produkcja kabli elektroenergetycznych wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku, zarówno w tonach jak i w kilometrach, przy czym wzrost w tonach jest dużo mniejszy niż w kilometrach:

 • w tonach zwiększyła się o 4,8 proc.
 • w kilometrach zwiększyła się o 22,9 proc.

Wielkość produkcji kabli i przewodów w 2021 roku według zastosowania:

 • kable elektroenergetyczne: 67 010 t, 27 734 km
 • kable koncentryczne: 3230 t, 65 619 km
 • przewody stosowane w telekomunikacji: 14 438 t, 387 998 km
 • kable światłowodowe: 17 669 t, 451 641 km
Produkcja kabli elektroenergetycznych w Polsce, w tonach i kilometrach, w latach 2019-2021. Opracowanie RE na podstawie danych GUS
Produkcja kabli koncentrycznych w Polsce, w tonach i kilometrach, w latach 2019-2021. Opracowanie RE na podstawie danych GUS
Produkcja przewodów stosowanych w telekomunikacji w Polsce, w tonach i kilometrach, w latach 2019-2021. Opracowanie RE na podstawie danych GUS
Produkcja kabli światłowodowych w Polsce, w tonach i kilometrach, w latach 2019-2021. Opracowanie RE na podstawie danych GUS

Wartość produkcji kabli i przewodów

Wartość produkcji sprzedanej kabli i przewodów w Polsce w 2021 r. wyniosła ponad 11,1 mld zł. Stanowi to 0,77 proc. całego polskiego przemysłu.

Wartość produkcji kabli i przewodów w latach 2019-2021, w tys. zł.
Opracowanie RE na podstawie danych GUS

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter