Poziomy banner na głównej

Moc instalacji odnawialnych źródeł energii dobija do 12 GW

12/01/2021
farma fotowoltaiczna w budowie

W Polsce rośnie moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii.

  • W listopadzie 2020 r. moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii wyniosła 11,9 GW.
  • W porównaniu do listopada 2019 r. nastąpił wzrost o 28%.
  • Największym źródłem energii elektrycznej z OZE jest wiatr, następnie słońce.

Łączna moc zainstalowana wszystkich źródeł energii elektrycznej w Polsce wyniosła w listopadzie 50,35 GW (energetyka konwencjonalna i OZE), z tego 11,9 GW to odnawialne źródła energii.

Rodzaj źródłaMoc zainstalowana w MW
elektrownie wodne973,1
elektrownie wiatrowe6150,7
elektrownie biogazowe246,8
elektrownie na biomasę 903,7
fotowoltaika3704,4
Razem11 978,7
Moc zainstalowana OZE wg źródeł w listopadzie 2020 r. RE na podstawie danych ARE

Zobacz także: Produkcja energii elektrycznej z OZE

Największe źródła zielonej energii to wiatr i słońce

W strukturze mocy zainstalowanej OZE dominuje wiatr. W listopadzie 2020 r. moc zainstalowana źródeł wiatrowych wyniosła 6,15 GW. To ponad połowę wszystkich mocy odnawialnych źródeł energii. Na drugim miejscu jest fotowoltaika – moc zainstalowana to 3,7 GW, czyli 31% mocy OZE.

moc OZE według rodzaju źródła listopad 2020
Struktura mocy OZE w listopadzie 2020 r.
RE na postawie danych ARE

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki, Moc zainstalowana farm wiatrowych, Produkcja energii elektrycznej


Moc instalacji OZE po pierwszym półroczu 2020 r.

Moc instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce wynosi prawie 9,5 GW. Największym źródłem energii elektrycznej z OZE jest wiatr. Fotowoltaika zwiększyła swój udział z 5 do 7 procent.

Urząd Regulacji Energetyki opublikował informacje dotyczące mocy poszczególnych rodzajów instalacji opartych o odnawialne źródła energii według stanu na 30 czerwca 2020 r. Po pierwszym półroczu 2020 r. w Polsce instalacje OZE miały łączną moc 9 474,91 MW.

Moc instalacji OZE zwiększyła się o blisko 370 MW

W pierwszym półroczu 2020 r. nastąpił wzrost o 368,65 MW. Największy udział w tym wzroście ma fotowoltaika 230,34 MW (ponad 62% przyrostu mocy OZE ogółem). Na drugim miejscu jest wiatr 122,66 MW.

Przyrost mocy OZE w bieżącym roku stanowi prawie 72% wzrostu z 2019 r.

Moc zainstalowana OZE ogółem, w latach 2012-2020 (MW)
Opracowanie RE na podstawie danych URE (stan na 30.06.2020 r.)

Rok 2016 pozostaje nadal rekordowy

Do tej pory najlepszym rokiem pod względem przyrostu mocy OZE był 2016. Moc zainstalowana OZE osiągnęła wtedy najwyższy wzrost w historii – 1446 MW w porównaniu do 2015 r. Dla porównania w 2019 r. przyrost ten wyniósł prawie 513 MW.

Moc zainstalowana OZE według rodzaju źródła

Największy udział w ilości mocy mają instalacje wykorzystujące energię wiatru. W 2020 r. stanowią 63,75% mocy ogółem. W 2020 r. moc elektrowni wiatrowych wzrosła do 6 040 MW.

moc OZE wedł€g rodzaju źródła czerwiec 2020
Moc zainstalowana OZE według rodzaju źródła (MW)
Opracowanie RE na podstawie danych URE (stan na 30.06.2020 r.)

Poziom mocy instalacji wykorzystujących hydroenergię utrzymuje się na stałym poziomie 973,86 MW.

Moc instalacji wykorzystujących biogaz zmniejszyła się w niewielkim stopniu (o 2,6%).

Po raz kolejny największy wzrost dotyczy fotowoltaiki. Po pierwszym półroczu 2020 r. moc zainstalowana instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego zwiększyła się o 230,34 MW do poziomu 708,02 MW, co jest wzrostem o 48%.

Biomasa jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o udział w produkcji energii z OZE (prawie 16%). Moc zainstalowana powiększyła się w tym roku o 15,11 MW, i wynosi 1 507,99 MW.

Moc zainstalowana OZE według udziału źródła
Opracowanie RE na podstawie danych URE (stan na 30.06.2020 r.)

Fotowoltaika zwiększyła swój udział w mocy zainstalowanej OZE z 5% w 2019 r. do 7% na koniec czerwca 2020r.

Liczba instalacji OZE

Instalacje wiatrowe są najliczniejsze wśród odnawialnych źródeł energii. Ich liczba wynosi 1207. Na drugim miejscu znajduje się fotowoltaika – 1104 instalacje.

liczba instalacji OZE
Liczba instalacji OZE według rodzaju źródła
Opracowanie RE na podstawie danych URE (stan na 31.12.20
19 r.)

RE na podstawie informacji URE

Dane obejmują instalacje, które uzyskały:

  • koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej;
  • wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (rejestr wytwórców energii w małej instalacji);
  • wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rejestr wytwórców biogazu rolniczego);
  • mikroinstalacje, wytwarzające energię elektryczną objętą systemem świadectw pochodzenia albo systemem taryf gwarantowanych albo aukcyjnym systemem wsparcia.

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter