Poziomy banner na głównej

Moc instalacji OZE w Polsce przekroczyła 9 GW

28/02/2020
farma fotowoltaiczna w budowie

Urząd Regulacji Energetyki opublikował informacje dotyczące mocy poszczególnych rodzajów instalacji opartych o odnawialne źródła energii według stanu na 31 grudnia 2019 r. Dane obejmują instalacje OZE, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Na koniec 2019 r. w Polsce instalacje OZE miały łączną moc 9106 MW.

Moc instalacji OZE zwiększyła się o ponad 512 MW

W ciągu 2019 r. nastąpił wzrost o 512,80 MW. Największy udział w tym wzroście ma fotowoltaika 331 MW (ponad 64% przyrostu mocy OZE ogółem). Na drugim miejscu jest biomasa 130 MW. Przyrost mocy OZE w ciągu 2019 r. jest ponad 9 razy większy niż w 2018 r.

moc instalacji OZE w Polsce
Moc zainstalowana OZE ogółem, w latach 2012-2019 (MW)
Opracowanie RE na podstawie danych URE (stan na 31.12.2019 r.)

Rok 2016 pozostaje nadal rekordowy

Do tej pory najlepszym rokiem pod względem przyrostu mocy OZE był 2016. Moc zainstalowana OZE osiągnęła wtedy najwyższy wzrost w historii - 1446 MW w porównaniu do 2015 r. Dla porównania w 2019 r. przyrost ten wyniósł prawie 513 MW.

Zobacz także: Produkcja energii elektrycznej w Polsce

Moc zainstalowana OZE według rodzaju źródła

Największy udział w ilości mocy mają instalacje wykorzystujące energię wiatru. W 2019 r. stanowiły 65% mocy ogółem. W ciągu 2019 r. moc elektrowni wiatrowych wzrosła nieznacznie do 5917 MW.

moc instalacji OZE według rodzaju źródła
Moc zainstalowana OZE według rodzaju źródła (MW)
Opracowanie RE na podstawie danych URE (stan na 31.12.2019 r.)

Poziom mocy instalacji wykorzystujących hydroenergię zmniejsza się od 2017 roku. Na koniec 2019 r. spadek wyniósł ponad 8 MW.

Moc instalacji wykorzystujących biogaz zwiększyła się w niewielkim stopniu (o 3,3%).

Największy wzrost dotyczy fotowoltaiki. Z końcem 2019 r. moc zainstalowana instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego zwiększyła się aż o 331 MW do poziomu 478 MW, czyli aż o 225%.

Zobacz także: Moc fotowoltaiki w Polsce

Biomasa jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o wzrost mocy. Moc zainstalowana powiększyła się o 130 MW, i wyniosła 1493 MW.

Udział źródeł OZE w mocy zinstalowanej ogółem
Moc zainstalowana OZE według udziału źródła
Opracowanie RE na podstawie danych URE (stan na 31.12.2019 r.)

Liczba instalacji OZE

Instalacje wiatrowe są najliczniejsze wśród odnawialnych źródeł energii. Ich liczba wynosi 1207. Na drugim miejscu znajduje się fotowoltaika - 1104 instalacje.

liczba instalacji OZE
Liczba instalacji OZE według rodzaju źródła
Opracowanie RE na podstawie danych URE (stan na 31.12.20
19 r.)

RE na podstawie informacji URE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter