kolorowe instalacje elektryczne Bleue Bee Trade

Do końca 2019 roku moc fotowoltaiki w Polsce wyniesie 1,3 GW

07/11/2019
elektrownia fotowoltaiczna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały stan mocy instalacji fotowoltaicznych na dzień 1 października 2019 r. Moc przekroczyła 1 GW i wyniosła 1007,2 MW. To oznacza wzrost o ok. 158 proc. rdr i o 7,1 proc. mdm. Od początku 2019 r. nastąpiło podwojenie mocy instalacji PV.

Dane PSE obejmują wszystkie instalacje PV zgłaszane do firm dystrybucyjnych, przyłączone zarówno do sieci średnich, jak i niskich napięć.

Zobacz także raport URE – instalacje koncesjonowane przyłączone do sieci średnich napięć (bez instalacji prosumenckich przyłączonych do sieci niskich napięć).

Tempo przyrostu mocy wynosi blisko 2 MW dziennie, tj. ok. 60 MW miesięcznie. Na koniec 2019 r. łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce może osiągnąć 1,3 GW.

Około 62 proc. mocy zainstalowanej w fotowoltaice przypada na mikroinstalacje prosumenckie (o mocy do 50 kW). Ich łączna moc na koniec 2019 r. prawdopodobnie przekroczy 800 MW. Dynamiczny rozwój prosumenckich instalacji fotowoltaicznych jest możliwy dzięki dofinansowaniu z programów takich jak: Energia Plus, Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Agroenergia (dedykowany dla rolników).

Najwięcej mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłącza PGE. W pierwszym półroczu 2019 r. było to ok. 20 000 o łącznej mocy prawie 126 MW.

RE na podstawie informacji z Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii