99 procent nowych instalacji OZE to fotowoltaika

09/04/2021
elektrownia PV Czernikowo
  • Według danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła na koniec lutego br. ponad 4,2 GW.
  • Liczba nowych instalacji PV w lutym to 14 643.
  • Rekord produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych padł 31 marca 2021 r.

Na koniec lutego 2021 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 4 242,7 MW. Oznacza to wzrost o 139,5 proc. w stosunku do lutego 2020 r. Natomiast przez cały luty 2021 r. moc instalacji fotowoltaicznych zwiększyła się o 127,6 MW. Powstało 14 643 szt. nowych instalacji PV, co stanowi ponad 99 proc. wszystkich instalacji OZE zbudowanych w lutym 2021 r. Przeciętna wielkość instalacji PV to 8,94 kW.

Warto zauważyć, że stan mocy elektrycznej zainstalowanej dla wszystkich rodzajów źródeł (konwencjonalnych i odnawialnych) wyniósł w lutym 52,04 GW. OZE ma udział 24,6 proc. (12,8 GW). W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje drugie miejsce (po elektrowniach wiatrowych) z 33-proc. udziałem.

moc fotowoltaiki na tle OZE w lutym 2021
Moc fotowoltaiki na tle OZE w lutym 2021 r.
RE na podstawie danych ARE

Zobacz także: Po ilu latach zwraca się fotowoltaika?

Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki

Instalacje fotowoltaiczne generują więcej energii elektrycznej w dni słoneczne. Dnia 9 kwietnia 2021 r. (piątek) padł rekord – generacja z instalacji PV po raz pierwszy przekroczyła 2,7 GWh. Według szacunków PSE o godz. 13.30 systemy fotowoltaiczne pracowały z mocą 2779,3 MW, a produkcja w godzinach 12-13 wyniosła 2615,4 MWh. Przez cały dzień źródła fotowoltaiczne wyprodukowały 20,2 GWh energii elektrycznej.
Do tak dużej produkcji przyczyniły się warunki pogodowe, przede wszystkim duże nasłonecznienie oraz stosunkowo niska temperatura. Dzięki temu panele PV mogły pracować w korzystnych warunkach. W miesiącach letnich, pomimo dużego nasłonecznienia, efektywność ogniw spada ze względu na bardzo wysoką temperaturę.
Należy także zwrócić uwagę na systematyczny przyrost mocy zainstalowanej fotowoltaiki.

Zobacz także: Generacja źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych – dane bieżące

Z punktu widzenia wykorzystania fotowoltaiki rekordowy był kwiecień 2020 r. (małe zachmurzenie i umiarkowana temperatura).

Rekordowa dobowa produkcja została zanotowana 12 sierpnia 2020 r. W tym dniu instalacje PV wyprodukowały 12,3 GWh energii elektrycznej. W szczytowym momencie generacja PV wynosiła 1609 MW, sięgając ok. 71% mocy zainstalowanej.

Największa farma PV w Polsce

Największa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce znajduje się w miejscowości Czernikowo koło Torunia. Jej właścicielem jest Energa. Moc zainstalowana wynosi 3,77 MW.

Zobacz także: Energa inwestuje w fotowoltaikę

Prognoza dla fotowoltaiki w Polsce

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z dnia 8 września 2020 r. przewiduje, że nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice ok. 5-7 GW w 2030 r. i ok. 10-16 GW w 2040 r. Znaczna część potencjału w zakresie technologii solarnych występuje w małych instalacjach dachowych. Liczba prosumentów w 2030 r. wzrośnie do 1 mln zł.

fotowoltaika w PEP2040
Moc zainstalowana fotowoltaika w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. RE na podstawie danych Ministerstwa Klimatu

baner ETI fotowoltaika

Finansowanie fotowoltaiki

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, do końca 2020 r. udział produkcji energii odnawialnej w pełnym bilansie energetycznym Polski powinien wynieść 15 proc. Dlatego też inwestycje w OZE podlegają dofinansowaniu ze środków unijnych. Dostępne są liczne programy wsparcia: Mój Prąd, Czyste Powietrze, Energia Plus, Prosument czy Agroenergia (przeznaczony dla rolników), w ramach których można wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji fotowoltaicznych.

Zobacz także: Program finansowania fotowoltaiki Mój Prąd – statystyki

Zmiany wspierające rozwój fotowoltaiki

Dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce w 2019 r. bardzo istotne okazało się wejście w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadziła szereg istotnych zmian w systemie wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej z instalacji PV:

  • rozszerzenie definicji prosumenta na przedsiębiorstwa, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przeważającego przedmiotu działalności gospodarczej i daje im możliwość skorzystania z systemu opustów,
  • rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych,
  • brak konieczności przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW,
  • możliwość lokowania mikroinstalacji na terenach, które w MPZP mają inne przeznaczenie niż produkcyjne,
  • wejście w życie tzw. ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki uldze osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione m.in. na instalacje fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może jednak przekroczyć kwoty 53 tys. zł,
  • we wrześniu 2019 r. została także ujednolicona stawka VAT na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 mkw. Wszystkie takie systemy opodatkowane są podatkiem VAT na poziomie 8 proc.

Zobacz także: Moc zainstalowana OZE – Raport URE – instalacje koncesjonowane przyłączone do sieci średnich napięć (bez instalacji prosumenckich przyłączonych do sieci niskich napięć).

Zobacz także: Produkcja energii elektrycznej w Polsce

RE na podstawie informacji z PSE, URE oraz innogy

Fot. ENERGA – Elektrownia PV Czernikowo

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter