Moc fotowoltaiki w Polsce. Stan na 1 maja

11/05/2020
kwiat na module fotowoltaicznym

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wynosi obecnie ponad 1,83 GW.

Na dzień 1 maja 2020 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wyniosła 1832,7 MW i jest większa o 137,35 MW niż miesiąc wcześniej.

Oznacza to wzrost o 181,42 proc. rok do roku. Natomiast przez cały kwiecień 2020 r. przyrost mocy instalacji fotowoltaicznych wyniósł 8,1 proc. w porównaniu do marca 2020 r.

Dane PSE obejmują wszystkie instalacje PV zgłaszane do firm dystrybucyjnych, przyłączone zarówno do sieci średnich, jak i niskich napięć.

Zobacz także: Fotowoltaika prosumencka - rekordowe wzrosty

Zobacz także: Małe instalacje OZE w Polsce

baner ETI fotowoltaika

Finansowanie fotowoltaiki

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, do końca 2020 r. udział produkcji energii odnawialnej w pełnym bilansie energetycznym Polski powinien wynieść 15 proc. Dlatego też inwestycje w OZE podlegają dofinansowaniu ze środków unijnych. Dostępne są liczne programy wsparcia: Mój Prąd, Czyste Powietrze, Energia Plus, Prosument czy Agroenergia (przeznaczony dla rolników), w ramach których można wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji fotowoltaicznych.

Zobacz także: Program finansowania fotowoltaiki Mój Prąd - statystyki

Zmiany wspierające rozwój fotowoltaiki

Dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce w 2019 r. bardzo istotne okazało się wejście w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadziła szereg istotnych zmian w systemie wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej z instalacji PV:

  • rozszerzenie definicji prosumenta na przedsiębiorstwa, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przeważającego przedmiotu działalności gospodarczej i daje im możliwość skorzystania z systemu opustów,
  • rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych,
  • brak konieczności przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW,
  • możliwość lokowania mikroinstalacji na terenach, które w MPZP mają inne przeznaczenie niż produkcyjne,
  • wejście w życie tzw. ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki uldze osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione m.in. na instalacje fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może jednak przekroczyć kwoty 53 tys. zł,
  • we wrześniu 2019 r. została także ujednolicona stawka VAT na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 mkw. Wszystkie takie systemy opodatkowane są podatkiem VAT na poziomie 8 proc.

Zobacz także: Moc zainstalowana OZE - Raport URE - instalacje koncesjonowane przyłączone do sieci średnich napięć (bez instalacji prosumenckich przyłączonych do sieci niskich napięć).

Moc zainstalowana w farmach wiatrowych

Największym źródłem energii elektrycznej z OZE pozostaje wiatr. Na dzień 1 maja 2020 r. moc zainstalowana farm wiatrowych wyniosła 6093,305 MW. Moc zainstalowana skorygowana to 6070,925 MW (moc skorygowana wynika z ograniczeń w możliwości rzeczywistej generacji mocy przez farmy wiatrowe z powodu np. ograniczeń przyłącza lub ograniczeń wewnętrznych tj. rozruchu FW).

Zobacz także: Produkcja energii elektrycznej w Polsce

RE na podstawie informacji z PSE, URE oraz innogy

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter