Poziomy banner na głównej

Fotowoltaika osiągnęła moc ponad 3,7 GW

12/01/2021
elektrownia PV Czernikowo

Według danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wynosi obecnie ponad 3,7 GW.

Na koniec listopada 2020 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 3704,4 MW. Oznacza to wzrost o 174,2 proc. w stosunku do listopada ub.r. Natomiast przez cały listopad 2020 r. moc instalacji fotowoltaicznych zwiększyła się o 273,79 MW.

Dla porównania stan mocy elektrycznej zainstalowanej dla wszystkich rodzajów źródeł (konwencjonalnych i OZE) wyniósł w listopadzie 50,35 GW. W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje drugie miejsce (po elektrowniach wiatrowych) z 31-proc. udziałem.

udział fotowoltaiki w mocy OZE listopad 2020
Moc fotowoltaiki na tle OZE w listopadzie 2020 r. RE na podstawie danych ARE

Zobacz także: Kluczowe właściwości inwerterów PV, Innowacyjne rozdzielnice dla fotowoltaiki PV Next

Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki

Instalacje fotowoltaiczne generują więcej energii elektrycznej latem, ponieważ jest większe nasłonecznienie, jednak wysokie temperatury powodują spadek sprawności ogniw.

Z punktu widzenia wykorzystania fotowoltaiki rekordowy był kwiecień 2020 r. (małe zachmurzenie i umiarkowana temperatura).

Rekordowa dobowa produkcja została zanotowana 12 sierpnia 2020 r. W tym dniu instalacje PV wyprodukowały 12,3 GWh energii elektrycznej. W szczytowym momencie generacja PV wynosiła 1609 MW, sięgając ok. 71% mocy zainstalowanej.

Największa farma PV w Polsce

Największa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce znajduje się w miejscowości Czernikowo koło Torunia. Jej właścicielem jest Energa. Moc zainstalowana wynosi 3,77 MW.

Prognoza dla fotowoltaiki w Polsce

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z dnia 8 września 2020 r. przewiduje, że nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice ok. 5-7 GW w 2030 r. i ok. 10-16 GW w 2040 r. Znaczna część potencjału w zakresie technologii solarnych występuje w małych instalacjach dachowych. Liczba prosumentów w 2030 r. wzrośnie do 1 mln zł.

fotowoltaika w PEP2040
Moc zainstalowana fotowoltaika w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. RE na podstawie danych Ministerstwa Klimatu

baner ETI fotowoltaika

Finansowanie fotowoltaiki

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, do końca 2020 r. udział produkcji energii odnawialnej w pełnym bilansie energetycznym Polski powinien wynieść 15 proc. Dlatego też inwestycje w OZE podlegają dofinansowaniu ze środków unijnych. Dostępne są liczne programy wsparcia: Mój Prąd, Czyste Powietrze, Energia Plus, Prosument czy Agroenergia (przeznaczony dla rolników), w ramach których można wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji fotowoltaicznych.

Zobacz także: Program finansowania fotowoltaiki Mój Prąd – statystyki

Zmiany wspierające rozwój fotowoltaiki

Dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce w 2019 r. bardzo istotne okazało się wejście w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadziła szereg istotnych zmian w systemie wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej z instalacji PV:

  • rozszerzenie definicji prosumenta na przedsiębiorstwa, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przeważającego przedmiotu działalności gospodarczej i daje im możliwość skorzystania z systemu opustów,
  • rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych,
  • brak konieczności przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW,
  • możliwość lokowania mikroinstalacji na terenach, które w MPZP mają inne przeznaczenie niż produkcyjne,
  • wejście w życie tzw. ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki uldze osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione m.in. na instalacje fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może jednak przekroczyć kwoty 53 tys. zł,
  • we wrześniu 2019 r. została także ujednolicona stawka VAT na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 mkw. Wszystkie takie systemy opodatkowane są podatkiem VAT na poziomie 8 proc.

Zobacz także: Moc zainstalowana OZE – Raport URE – instalacje koncesjonowane przyłączone do sieci średnich napięć (bez instalacji prosumenckich przyłączonych do sieci niskich napięć).

Zobacz także: Produkcja energii elektrycznej w Polsce

RE na podstawie informacji z PSE, URE oraz innogy

Fot. ENERGA – Elektrownia PV Czernikowo

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter