Poziomy banner na głównej

Moc zainstalowana fotowoltaiki AKTUALIZACJA

06/08/2020
elektrownia PV Czernikowo

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wynosi obecnie ponad 2,26 GW.

Według założeń Polityki Energetycznej Polski na koniec 2020 r. moc fotowoltaiki powinna osiągnąć wartość 2285 MW.

Na dzień 1 sierpnia 2020 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wyniosła 2261,347 MW i jest większa o 152,447 MW niż miesiąc wcześniej.

Oznacza to wzrost o 156,22 proc. rok do roku. Natomiast przez cały lipiec 2020 r. przyrost mocy instalacji fotowoltaicznych wyniósł 7,23 proc. w porównaniu do czerwca 2020 r.

Dane PSE obejmują wszystkie instalacje PV zgłaszane do firm dystrybucyjnych, przyłączone zarówno do sieci średnich, jak i niskich napięć.

Prognoza dla fotowoltaiki w Polsce

W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z dnia 8 listopada 2019 r. przewiduje się, że fotowoltaika w Polsce do końca 2020 r. osiągnie moc 2285 MW, czyli 4,7% mocy wszystkich źródeł wytwarzania energii elektrycznej: tradycyjnych i odnawialnych. Realny potencjał instalacji fotowoltaicznych oceniono na ok. 7 GW do 2030 r. i aż 16 GW do 2040 r. Znaczna część potencjału w zakresie technologii solarnych występuje w małych instalacjach dachowych.

Prognoza dla fotowoltaiki 20202025203020352040
MW2 2854 9357 27011 67016 062
Prognoza mocy osiągalnej fotowoltaiki w MW. Źródło: MAP
baner ETI fotowoltaika

Finansowanie fotowoltaiki

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, do końca 2020 r. udział produkcji energii odnawialnej w pełnym bilansie energetycznym Polski powinien wynieść 15 proc. Dlatego też inwestycje w OZE podlegają dofinansowaniu ze środków unijnych. Dostępne są liczne programy wsparcia: Mój Prąd, Czyste Powietrze, Energia Plus, Prosument czy Agroenergia (przeznaczony dla rolników), w ramach których można wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji fotowoltaicznych.

Zobacz także: Program finansowania fotowoltaiki Mój Prąd – statystyki

Zmiany wspierające rozwój fotowoltaiki

Dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce w 2019 r. bardzo istotne okazało się wejście w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadziła szereg istotnych zmian w systemie wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej z instalacji PV:

  • rozszerzenie definicji prosumenta na przedsiębiorstwa, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przeważającego przedmiotu działalności gospodarczej i daje im możliwość skorzystania z systemu opustów,
  • rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych,
  • brak konieczności przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW,
  • możliwość lokowania mikroinstalacji na terenach, które w MPZP mają inne przeznaczenie niż produkcyjne,
  • wejście w życie tzw. ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki uldze osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione m.in. na instalacje fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może jednak przekroczyć kwoty 53 tys. zł,
  • we wrześniu 2019 r. została także ujednolicona stawka VAT na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 mkw. Wszystkie takie systemy opodatkowane są podatkiem VAT na poziomie 8 proc.

Zobacz także: Moc zainstalowana OZE – Raport URE – instalacje koncesjonowane przyłączone do sieci średnich napięć (bez instalacji prosumenckich przyłączonych do sieci niskich napięć).

Zobacz także: Produkcja energii elektrycznej w Polsce

RE na podstawie informacji z PSE, URE oraz innogy

Fot. ENEA – Elektrownia PV Czernikowo

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter