„Zwiększamy moce produkcyjne i wyszukujemy nisz rynkowych”

04/01/2023
Bartłomiej Szydłowski, członek zarządu i dyrektor handlowy Relpol S.A.

Wywiad z Bartłomiejem Szydłowskim, członkiem zarządu i dyrektorem handlowym Relpol S.A.

  • W Relpolu zmienił się zarząd. Czy to oznacza także nowe podejście spółki do funkcjonowania na rynku?

Powołanie nowego zarządu spółki nie wpłynie na kierunki działalności przedsiębiorstwa w przyszłości. Długofalowa strategia została zaprojektowana dla Relpol S.A. jeszcze przed zmianą zarządu. Osobiście uważam, że jest ona bardzo dobra, ponieważ nakreśla właściwe kierunki rozwoju. Cele postawione w tej strategii opierają się na inwestycjach budowania większych mocy wytwórczych oraz ekspansji rynkowej (głównie eksportowej), która ma na celu wykorzystanie możliwości produkcyjnych. Gwałtowne zmiany tej strategii byłyby nierozsądne z uwagi na już podjęte operacje inwestycyjne, które powinny zbliżyć spółkę do realizacji swoich celów. Rozbudowa parku maszynowego i inwestycje w nowe technologie produkcyjne to rozpoczęty proces wynikający z nakreślonych planów spółki. Relpol jest przede wszystkim producentem szerokiego zakresu przekaźników elektromagnetycznych i posiada w ofercie produkty, które są rozszerzeniem ich zastosowania w praktyce. Tak chcemy być postrzegani na rynku.

  • Otoczenie biznesowe jest obecnie niepewne. Jakie narzędzia są niezbędne do utrzymania stabilności biznesowej?

Dynamika zmian na rynku jest i będzie w najbliższym czasie dla zarządu Relpol S.A. sporym wyzwaniem. Należy pamiętać, że dla grupy kapitałowej jednym ze strategicznych podmiotów jest fabryka na Ukrainie, która od rozpoczęcia wojny do dzisiaj osiągnęła już prawie pełne moce produkcyjne. Niemniej jednak sytuacja jest bardzo dynamiczna i biorąc pod uwagę działania militarne może to się w każdej chwili zmienić. Aktualnie jest to kluczowe ryzyko, które jest bardzo monitorowane przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Nie jest to jedyny aspekt poddawany kontroli, ponieważ globalna sytuacja ekonomiczna stawia przed spółką kilka innych wyzwań. Zerwane łańcuchy dostaw surowców powoli wracają do normy, lecz obserwujemy, że jest to jednak dalekie w porównaniu do stanu sprzed pandemii i wojny. Mamy również wysoki poziom inflacji, który negatywnie wpływa na koszty działalności przedsiębiorstwa. Wymienione powyżej ryzyka i wyzwania podlegają regularnej kontroli i głębokiej analizie. Na tej podstawie podejmowane są decyzje, które mają za zadanie minimalizować wpływ negatywnych czynników i zabezpieczyć spółkę przed wystąpieniem tego ryzyka w przyszłości. Przykładem jest zbudowanie bliźniaczego parku maszynowego w fabryce w Polsce, który jest aktualnie wykorzystywany w zakładzie na Ukrainie. Ma to na celu zabezpieczenie ciągłości procesu produkcyjnego przed ewentualną eskalacją konfliktu, która może wstrzymać działalność ukraińskiej fabryki.

Zarząd spółki również koncentruje się na budowaniu świadomości pracowników w obszarze wyzwań, z którymi firma się mierzy. Ma to na celu obudzenie inicjatywy do pomysłów i działań, które pomogą firmie w walce z przeciwnościami. Tak jak już powiedziałem, zarząd nadal będzie realizował opracowaną strategię rozwoju i postawione cele nie ulegną zmianie.

  • W niestabilnych czasach Relpol wybudował nową halę produkcyjną. Jak wygląda popyt na produkty spółki? Które produkty są gwarancją budowania przewagi konkurencyjnej?

Nowa hala produkcyjna wpisuje się w plany rozwoju spółki związane z budowaniem większych mocy produkcyjnych. Dzięki temu ostatnie lata, które charakteryzowały się długimi terminami dostaw, pozwoliły na kluczowych grupach produktowych realizować produkcję płynnie i zabezpieczać podstawowe potrzeby klientów. Aktualnie popyt na produkty Relpol jest bardzo wysoki, co wynika z zerwanych łańcuchów dostaw produktów z Dalekiego Wschodu, ale i również z aktywności działów handlowych w pozyskiwaniu nowych projektów i nowych klientów. Jednak zauważalne są sygnały z rynku, które wskazują na zbliżające się ochłodzenie. Widoczny jest objaw bardzo wysokich poziomów magazynów naszych klientów, natomiast część z nich odczuwa spadek zamówień z rynku. Skutkuje to bardzo często anulacjami zamówień potwierdzonych w przyszłych miesiącach lub przesunięciami dat realizacji wysyłek. Niemniej jednak dotyczy to wybranych branż przemysłowych, które najbardziej odczuwają aktualną sytuację ekonomiczno-polityczną. Głównie jest to automatyka budynkowa, technika grzewcza i inne pokrewne gałęzie, których najbardziej dotyka kryzys na rynku budownictwa. Dla Relpol S.A. najbardziej narażone są przekaźniki miniaturowe do zastosowań w aplikacjach elektroniki oraz aparatura modułowa.

Natomiast w branżach związanych z energetyką, źródłami odnawialnej energii czy przemysłem ciężkim popyt jest nadal na wysokim poziomie i analizując portfele zamówień naszych klientów obserwować powinniśmy wzrosty sprzedaży naszych produktów. Głównie dotyczyć to będzie grup przekaźników przemysłowych i wysokoprądowych.

Dzisiejsza rzeczywistość pokazuje to, że w naszej branży gwarancję przewagi konkurencyjnej dają wszystkie produkty, których terminy dostaw są najkrótsze, a ich jakość jest wysoka. Obserwuje się wyraźny trend spadku zainteresowania producentami chińskimi, których poziom konkurencyjności jest coraz niższy. Wynika to z faktów rosnących kosztów transportu morskiego i lotniczego, silnego kursu USD, zaburzonych nadal łańcuchów dostaw oraz coraz niższej jakości produktowej. Jest to korzystne dla Relpol S.A., ponieważ jesteśmy jednym z nielicznych europejskich producentów przekaźników elektromagnetycznych. Dzięki temu przewidujemy, że w przyszłości na pewno będą otwierały się przed nami nowe perspektywy sprzedaży na rynkach, na których nasz udział był do tej pory bardzo mały, gdzie przykładem może być USA.

  • Jak Relpol funkcjonuje na rynkach zagranicznych?

Rynki zagraniczne dla Relpol S.A. stanowią największy udział procentowy w przychodach spółki. Aktualnie spółka odnotowuje wzrosty sprzedaży w tym kanale, lecz w tym roku finansowym kluczowym wyzwaniem jest pokrycie całkowitego wstrzymania sprzedaży na rynkach Rosji i Białorusi w związku z wojną na Ukrainie. Generowane są znaczące wzrosty na innych obszarach terytorialnych, a głównie w Niemczech, gdzie kluczowe rynki to energetyka, odnawialne źródła energii i dynamicznie rozwijająca się branża elektromobilności. W ostatnich latach udało się pozyskać nowych potencjalnych partnerów, którzy w kolejnych latach powinni generować kolejne wzrosty sprzedaży.

Planem na kolejne lata w sprzedaży eksportowej będzie kontynuacja ekspansji rynkowej w obszarze nowych krajów oraz nowych branż przemysłowych. Uwzględnione są również działania, które mają na celu dotarcie do nowych kanałów dystrybucji tzn. globalnych dystrybutorów działających w sferze ecommerce.

Rynki zagraniczne w planach strategicznych Relpol S.A. mają w przyszłości budować największe wzrosty przychodowe.

  • Jakie priorytety marka wyznacza sobie na najbliższy rok i jakich innowacji – zarówno produktowych, jak i technologicznych, rynek może spodziewać się w najbliższym czasie?

Plany budżetowe na najbliższy rok przewidują kilka kluczowych działań operacyjnych, takich jak optymalizacja procesów we wszystkich obszarach spółki w celu redukcji kosztów zużycia energii elektrycznej jak i cieplnej, monitorowanie sytuacji zakładu produkcyjnego na Ukrainie, realizacja harmonogramów inwestycyjnych oraz aktywne działania handlowe dla pozyskania nowych projektów, które mają na celu pokrycie możliwości produkcyjnych.

W najbliższym roku planowane są nowe wdrożenia serii produktów, takich jak nowa seria styczników modułowych, która będzie szersza od aktualnej o dodatkowe konfiguracje i większy zakres mocy łączeniowych. Dodatkowo planowane jest wprowadzanie nowej linii zasilaczy impulsowych w nowych obudowach i lepszych parametrach.

Natomiast w 2024 roku planowane jest zakończenie prowadzonej dużej inwestycji linii produkcyjnej przemysłowych przekaźników bistabilnych. Uważamy ten projekt jako bardzo innowacyjny, ponieważ żaden z naszych konkurentów nie posiada takiego produktu w ofercie. Zadaniem tego produktu w praktyce będzie redukcja konsumowanej energii elektrycznej w zasilaniu rozdzielnic energetycznych i szaf sterujących w procesach automatyki przemysłowej.

W realizacji również jest ciekawy projekt przekaźnika do krytycznej infrastruktury kolejowej, który jest aktualnie w fazie projektowania.

Naszym nadrzędnym celem w strategii konstrukcyjno-technologicznej jest wyszukiwanie nisz rynkowych, w których w najbliższych latach spodziewany będzie dynamiczny wzrost potrzeb na specjalistyczne przekaźniki elektromagnetyczne. Obszary te również powinny być na tyle specyficzne, aby nasza konkurencja nie była nimi zainteresowana.

Dziękuję za rozmowę
Małgorzata Kozińska

Zapisz się na bezpłatny newsletter