E.ON buduje pierwszą biogazownię

02/07/2024
Biogazownia E.ON pod Pułtuskiem w trakcie budowy

Nieopodal Pułtuska trwa budowa pierwszej biogazowni Grupy E.ON w Polsce. W czerwcu 2024 r. zamontowany został agregat kogeneracyjny oraz trafostacja, która pozwoli na produkcję około 8 GWh zielonej energii rocznie. Zakończenie inwestycji oraz otwarcie obiektu planowane jest na koniec 2024 roku.

Budowa pierwszej biogazowni rolniczej Grupy E.ON w Polsce jest realizowana we współpracy z firmą Biowatt. Prace prowadzone są od listopada 2023 roku, a wraz z początkiem czerwca osiągnięto znaczący krok milowy. Na plac budowy dotarł i został zamontowany agregat kogeneracyjny, a także tzw. trafostacja, czyli serce produkujące energię elektryczną w biogazowni.

O potencjale nowej biogazowni

Zgodnie z przyjętymi założeniami obiekt o mocy zainstalowanej 1 MWe w wysokosprawnej kogeneracji będzie pracować w trybie ciągłym, czyli 8200 godzin w skali roku, przez 15 lat. Przełoży się to na produkcję rzędu około 8 GWh rocznie. Wydajność na tym poziomie pozwoli na pokrycie zapotrzebowania energetycznego np. małego zakładu przemysłowego. Oprócz zielonej energii biogazownia wytworzy również ciepło, będące naturalnym produktem ubocznym całego procesu.

Inwestycja ta wpisuje się w strategię firmy E.ON, która chce aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej i wspierać klientów w zmniejszaniu śladu węglowego.

W naszym kraju jesteśmy jeszcze daleko od wykorzystania pełnego potencjału źródeł biogazowych. Dlatego jako E.ON Polska chcemy wykorzystać międzynarodowe doświadczenie Grupy E.ON w tym segmencie. Ma ona bogatą praktykę w zakresie instalacji biogazowych w Niemczech, jak również w Danii, gdzie E.ON odpowiada za kilkanaście procent rynku biometanowego. Know-how Grupy obejmuje zarówno projektowanie instalacji i procesów spalania biogazu, jak i wtłaczania biometanu do sieci – mówi Jakub Roszkiewicz, prezes E.ON Business Solutions.

Co się obecnie dzieje na placu budowy?

Na ten moment prace konstrukcyjno-budowlane zostały w znacznej mierze zakończone. Wykonano wszystkie zbiorniki procesowe – zarówno fermentacji, jak i na tzw. poferment. Kolejny etap rozwoju biogazowni będzie związany m.in. z uzbrajaniem jej infrastruktury, a także budową hali przyjęcia substratów – mówi Bartłomiej Asztemborski, kierownik projektu z ramienia E.ON Polska.

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem ustalonym z generalnym wykonawcą Biowatt S.A., według którego biogazownia ma zostać uruchomiona z pełną sprawnością w grudniu 2024 r. Następnie istotna będzie sprawna obsługa i efektywne prowadzenie obiektu.

Przez 2 lata od czasu jego uruchomienia będzie za to odpowiedzialna firma Biowatt. Przedsiębiorstwo ma ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu obiektów. Dysponując własną biogazownią w województwie dolnośląskim, Biowatt S.A. ma solidne podstawy do efektywnego zarządzania inwestycją E.ON. Firma jest przekonana, że jej doświadczenie oraz skuteczna koordynacja wszystkich aspektów prowadzenia biogazowni przyczynią się zarówno do osiągnięcia korzyści ekonomicznych, jak i ekologicznych tego projektu.

Zarządzanie biogazownią to nie tylko proces operacyjny, ale też kompleksowa strategia. Obejmuje ona kluczowe obszary jak zarządzanie operacyjne, surowcami, kontrolę jakości, energetykę, aspekty prawne i środowiskowe, ekonomię, finanse, a także zarządzanie ludźmi, odpadami i środowiskiem czy technologie oraz innowacje. Naszym celem jest skuteczne koordynowanie tych dziedzin w celu zapewnienia efektywności produkcji biogazu oraz zgodności z normami środowiskowymi –  wskazuje Paweł Ceglarek, dyrektor realizacji, Biowatt S.A.

Zielona energia

Biogazownia E.ON Polska tworzona jest w zgodzie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Będzie wykorzystywała substraty biomasy rolniczej i odpady. Materiał pofermentowy zakład będzie dystrybuował jako bogaty w mikroelementy nawóz, który pozwoli lepiej nawodnić glebę oraz uzupełnić związki organiczne. Zostanie on wykorzystany na potrzeby miejscowych rolników, co jednocześnie zmniejszy ślad węglowy związany z jego transportem.

Ponadto wszystkie procesy odbywać się będą w ściśle hermetycznych warunkach, w przykrytych zbiornikach. Dzięki temu zakład nie będzie źródłem intensywnych, nieprzyjemnych zapachów.

W odróżnieniu od instalacji PV i farm wiatrowych biogazownie są niezależne od warunków atmosferycznych i mogą nieprzerwanie generować energię elektryczną. Dzięki temu zajmują jedną z najwyższych pozycji wśród odnawialnych źródeł energii w kategorii stabilności i przewidywalności pozyskiwania energii. Prace przy budowie obiektu E.ON nieopodal Pułtuska są obecnie na bardzo zaawansowanym etapie, a zakończenie inwestycji i uruchomienie produkcji biogazu z pełną mocą planowane jest na koniec 2024 roku.

RE na podstawie materiałów E.ON

Zapisz się na bezpłatny newsletter