Moc zainstalowana farm wiatrowych wynosi 6,7 GW

17/02/2021
farma wiatrowa

W Polsce największym źródłem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest wiatr. Moc zainstalowana farm wiatrowych wynosi ponad 6,7 GW.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych z dnia 1 lutego 2021 r. moc zainstalowana farm wiatrowych wynosi 6702,399 MW.

Moc zainstalowana skorygowana to 6674,219 MW (moc skorygowana wynika z ograniczeń w możliwości rzeczywistej generacji mocy przez farmy wiatrowe z powodu np. ograniczeń przyłącza lub ograniczeń wewnętrznych tj. rozruchu FW).

Moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii wynosi obecnie ponad 12 GW. Farmy wiatrowe stanowią ponad połowę tej ilości, a fotowoltaika ma 4 GW. Dla porównania, moc zainstalowana w całym krajowym systemie elektroenergetycznym wyniosła w grudniu 2020 r. prawie 52 GW.

Zobacz także: Produkcja energii elektrycznej z OZE

Instalacje wiatrowe w Polsce

Na koniec 2019 r. w Polsce pracowało ponad 1200 instalacji wykorzystujących wiatr jako odnawialne źródło energii. W trakcie realizacji jest prawie 160 kolejnych instalacji wiatrowych, których łączna moc zainstalowana wyniesie ok. 2500 MW.

Systematycznie wzrasta też ilość energii wyprodukowanej ze źródeł wiatrowych i wprowadzonej do polskiego systemu elektroenergetycznego. W 2020 r. wyprodukowały one 14 174 GWh energii (wobec 13 903 GWh w roku 2019).

Energia z wiatru stanowiła ok. 8,2 proc. energii zużytej w kraju w 2019 roku.

Największa farma wiatrowa w Polsce

Największa farma wiatrowa znajduje się w miejscowości Margonin w województwie wielkopolskim. Moc zainstalowana wynosi 120 MW. Właścicielem jest EDP Renewables Polska.

Zobacz także: Pięć największych farm wiatrowych w Polsce

Prognoza dla energetyki wiatrowej

Według projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. energetyka wiatrowa na morzu wdrożona zostanie od 2025 r., a moc zainstalowana osiągnie:

  • ok. 5,9 GW w 2030 r.
  • ok. 8-11 GW w 2040 r.

Planowana moc instalacji wiatrowych na lądzie w 2030 r. to 8-10 GW.

Porównanie mocy instalacji wiatrowych i słonecznych

Moc źródeł wiatrowych rośnie, jednak w umiarkowanym tempie: od 5737 MW w 2016 r. do 6256 MW w 2020 r. Znacznie większą dynamikę wykazują instalacje fotowoltaiczne.

Porównanie mocy instalacji wiatrowych i słonecznych w Polsce
Moc instalacji wiatrowych i słonecznych w Polsce. Źródło PSE

Aukcyjny system wsparcia dla wiatru

Beneficjentami funkcjonującego w Polsce od ponad pięciu lat aukcyjnego systemu wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych są głównie wytwórcy energii z wiatru oraz ze słońca.

Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji wytwórców, którzy wygrali aukcje w latach 2016-2019, w podziale na rodzaj odnawialnego źródła energii, wyrażona w MW. Źródło: URE

Wyniki rozstrzygniętych dotychczas przez Prezesa URE aukcji (w latach 2016-2019) powinny przełożyć się na powstanie ok. 3,4 GW nowych mocy w technologii wiatrowej. W wzrost produkcji energii z systemu aukcyjnego jest istotnym mechanizmem służącym do wypełnienia zakładanego dla Polski celu OZE.

Więcej wiatru na morzu

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie ma wzrastać równomiernie począwszy od 15 proc. w roku 2020 przez 17,6 proc. w roku 2025 do 21 proc. w roku 2030. Do osiągnięcia tego celu już za pięć lat mają przyczynić się morskie farmy wiatrowe. Opublikowany w styczniu tego roku projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przewiduje przeprowadzanie przez Prezesa URE pierwszych aukcji w tym sektorze już w roku 2023.

RE na podstawie materiałów URE i PSE


Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter