Moc zainstalowana farm wiatrowych

11/06/2021
farma wiatrowa

W Polsce największym źródłem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest wiatr. Moc zainstalowana farm wiatrowych wynosi ponad 6,8 GW.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych z dnia 1 czerwca 2021 r. moc zainstalowana farm wiatrowych wyniosła 6854,109 MW. Przez maj ilość ta nie zmieniła się.
Moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii wynosi obecnie ponad 13,4 GW. Farmy wiatrowe stanowią prawie połowę tej ilości, a fotowoltaika ma ponad 4,7 GW. Dla porównania, moc zainstalowana w całym krajowym systemie elektroenergetycznym wyniosła w kwietniu 51,4 GW (energetyka konwencjonalna i OZE).

Zobacz także: Produkcja energii elektrycznej z OZE

Instalacje wiatrowe w Polsce

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki pod koniec 2020 r. w kraju działało 1239 farm wiatrowych, w tym 1111 o mocy poniżej 10 MW (89,7%) i 128 o mocy większej lub równej 10 MW.
Systematycznie wzrasta też ilość energii wyprodukowanej ze źródeł wiatrowych i wprowadzonej do polskiego systemu elektroenergetycznego. W 2020 r. wyprodukowały one 14 174 GWh energii (wobec 13 903 GWh w roku 2019).
Energia z wiatru stanowiła ok. 8,2 proc. energii zużytej w kraju w 2019 roku.

Największa farma wiatrowa w Polsce

Pierwsze miejsce w rankingu farm wiatrowych w Polsce według mocy zajmuje FW Potęgowo o mocy 219 MW, oddana do użytku w grudniu 2020 r. Zlokalizowana jest w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Składa się z 81 turbin firmy General Electric o mocach: 2,5 MW oraz 2,75 MW. Właścicielem jest izraelski fundusz Mashav Energia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1,25 mld zł. W listopadzie 2018 r. farma wygrała aukcję na dostarczenie energii elektrycznej.

Zobacz także: Największe farmy wiatrowe w Polsce

Prognoza dla energetyki wiatrowej

Według projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. energetyka wiatrowa na morzu wdrożona zostanie od 2025 r., a moc zainstalowana osiągnie:

  • ok. 5,9 GW w 2030 r.
  • ok. 8-11 GW w 2040 r.

Planowana moc instalacji wiatrowych na lądzie w 2030 r. to 8-10 GW.

Porównanie mocy instalacji wiatrowych i słonecznych

Moc źródeł wiatrowych rośnie, jednak w umiarkowanym tempie: od 5737 MW w 2016 r. do 6256 MW w 2020 r. Znacznie większą dynamikę wykazują instalacje fotowoltaiczne.

Porównanie mocy instalacji wiatrowych i słonecznych w Polsce
Moc instalacji wiatrowych i słonecznych w Polsce. Źródło PSE

Aukcyjny system wsparcia dla wiatru

Beneficjentami funkcjonującego w Polsce od ponad pięciu lat aukcyjnego systemu wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych są głównie wytwórcy energii z wiatru oraz ze słońca.

Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji wytwórców, którzy wygrali aukcje w latach 2016-2019, w podziale na rodzaj odnawialnego źródła energii, wyrażona w MW. Źródło: URE

Wyniki rozstrzygniętych dotychczas przez Prezesa URE aukcji (w latach 2016-2019) powinny przełożyć się na powstanie ok. 3,4 GW nowych mocy w technologii wiatrowej. W wzrost produkcji energii z systemu aukcyjnego jest istotnym mechanizmem służącym do wypełnienia zakładanego dla Polski celu OZE.

Więcej wiatru na morzu

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie ma wzrastać równomiernie począwszy od 15 proc. w roku 2020 przez 17,6 proc. w roku 2025 do 21 proc. w roku 2030. Do osiągnięcia tego celu już za pięć lat mają przyczynić się morskie farmy wiatrowe. Opublikowany w styczniu tego roku projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przewiduje przeprowadzanie przez Prezesa URE pierwszych aukcji w tym sektorze już w roku 2023.

RE na podstawie materiałów URE i PSE


Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter