Poziomy banner na głównej

Moc źródeł wiatrowych rośnie, jednak w umiarkowanym tempie

17/09/2020
farma wiatrowa

W Polsce największym źródłem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest wiatr. Moc zainstalowana farm wiatrowych wynosi obecnie ponad 6,25 GW.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych z dnia 1 września 2020 r. moc zainstalowana farm wiatrowych wynosi 6256,385 MW. Przez sierpień zwiększyła się o 4,15 MW w porównaniu do lipca br.

Moc zainstalowana skorygowana to 6234,005 MW (moc skorygowana wynika z ograniczeń w możliwości rzeczywistej generacji mocy przez farmy wiatrowe z powodu np. ograniczeń przyłącza lub ograniczeń wewnętrznych tj. rozruchu FW).

Moc zainstalowana farm wiatrowych stanowi ok. 65 proc. mocy zainstalowanej we wszystkich rodzajach instalacji OZE pracujących w Polsce. Dla porównania, moc zainstalowana w całym systemie elektroenergetycznym w Polsce wyniosła w 2019 roku prawie 47 tys. MW.

Instalacje wiatrowe w Polsce

Na koniec 2019 r. w Polsce pracowało ponad 1200 instalacji wykorzystujących wiatr jako odnawialne źródło energii. W trakcie realizacji jest prawie 160 kolejnych instalacji wiatrowych, których łączna moc zainstalowana wyniesie ok. 2500 MW.

Systematycznie wzrasta też ilość energii wyprodukowanej ze źródeł wiatrowych i wprowadzonej do polskiego systemu elektroenergetycznego. W 2019 r. wyprodukowały one 13 903 GWh energii (wobec 11 678 GWh w roku 2018, dynamika r/r – 119 proc.).

Energia z wiatru stanowiła ok. 8,2 proc. energii zużytej w kraju w 2019 roku.

Największa farma wiatrowa w Polsce

Największa farma wiatrowa znajduje się w miejscowości Margonin w województwie wielkopolskim. Moc zainstalowana wynosi 120 MW. Właścicielem jest EDP Renewables Polska.

Zobacz także: Pięć największych farm wiatrowych w Polsce

Prognoza dla energetyki wiatrowej

Według projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z dnia 8 listopada 2019 r. do końca 2020 r. moc zainstalowana źródeł wiatrowych ma zbliżyć się do 9,5 GW.

Rok20202025203020352040
el. wiatrowe lądowe9 4979 5749 6019 6799 761
el. wiatrowe morskie07253 8155 6507 985
Razem9 49710 29913 41615 32917 746
Polityka Energetyczna Polski – Prognoza mocy osiąganej netto w MW dla farm wiatrowych

Porównanie mocy instalacji wiatrowych i słonecznych

Moc źródeł wiatrowych rośnie, jednak w umiarkowanym tempie: od 5737 MW w 2016 r. do 6256 MW w 2020 r. Znacznie większą dynamikę wykazują instalacje fotowoltaiczne.

Porównanie mocy instalacji wiatrowych i słonecznych w Polsce
Moc instalacji wiatrowych i słonecznych w Polsce. Źródło PSE

Aukcyjny system wsparcia dla wiatru

Beneficjentami funkcjonującego w Polsce od ponad pięciu lat aukcyjnego systemu wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych są głównie wytwórcy energii z wiatru oraz ze słońca.

Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji wytwórców, którzy wygrali aukcje w latach 2016-2019, w podziale na rodzaj odnawialnego źródła energii, wyrażona w MW. Źródło: URE

Wyniki rozstrzygniętych dotychczas przez Prezesa URE aukcji (w latach 2016-2019) powinny przełożyć się na powstanie ok. 3,4 GW nowych mocy w technologii wiatrowej. W wzrost produkcji energii z systemu aukcyjnego jest istotnym mechanizmem służącym do wypełnienia zakładanego dla Polski celu OZE.

Więcej wiatru na morzu

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie ma wzrastać równomiernie począwszy od 15 proc. w roku 2020 przez 17,6 proc. w roku 2025 do 21 proc. w roku 2030. Do osiągnięcia tego celu już za pięć lat mają przyczynić się morskie farmy wiatrowe. Opublikowany w styczniu tego roku projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przewiduje przeprowadzanie przez Prezesa URE pierwszych aukcji w tym sektorze już w roku 2023.

RE na podstawie materiałów URE i PSE


Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter