Moc zainstalowana farm wiatrowych

19/10/2021
farma wiatrowa

W Polsce największym źródłem energii elektrycznej z OZE jest wiatr. Moc zainstalowana farm wiatrowych wynosi ponad 7,1 GW.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych z dnia 1 października 2021 r. moc zainstalowana farm wiatrowych wyniosła 7110 MW. Przez cały wrzesień zwiększyła się o 41 MW.

Moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii wynosi obecnie ponad 14,9 GW. Farmy wiatrowe stanowią 46 proc. tej ilości, a fotowoltaika ma prawie 6 GW. Dla porównania, moc zainstalowana w całym krajowym systemie elektroenergetycznym wyniosła w sierpniu 53,4 GW (energetyka konwencjonalna i OZE).

Zobacz także: Produkcja energii elektrycznej z OZE

Instalacje wiatrowe w Polsce

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki pod koniec 2020 r. w kraju działało 1239 farm wiatrowych, w tym 1111 o mocy poniżej 10 MW (89,7%) i 128 o mocy większej lub równej 10 MW.
Systematycznie wzrasta też ilość energii wyprodukowanej ze źródeł wiatrowych i wprowadzonej do polskiego systemu elektroenergetycznego. W 2020 r. wyprodukowały one 14 174 GWh energii (wobec 13 903 GWh w roku 2019).
Energia z wiatru stanowiła ok. 8,2 proc. energii zużytej w kraju w 2019 roku.

Największa farma wiatrowa w Polsce

Pierwsze miejsce w rankingu farm wiatrowych w Polsce według mocy zajmuje FW Potęgowo o mocy 219 MW, oddana do użytku w grudniu 2020 r. Zlokalizowana jest w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Składa się z 81 turbin firmy General Electric o mocach: 2,5 MW oraz 2,75 MW. Właścicielem jest izraelski fundusz Mashav Energia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1,25 mld zł. W listopadzie 2018 r. farma wygrała aukcję na dostarczenie energii elektrycznej.

Zobacz także: Największe farmy wiatrowe w Polsce

Prognoza dla energetyki wiatrowej

Według projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. energetyka wiatrowa na morzu wdrożona zostanie od 2025 r., a moc zainstalowana osiągnie:

  • ok. 5,9 GW w 2030 r.
  • ok. 8-11 GW w 2040 r.

Planowana moc instalacji wiatrowych na lądzie w 2030 r. to 8-10 GW.

Porównanie mocy instalacji wiatrowych i słonecznych

Moc źródeł wiatrowych rośnie, jednak w umiarkowanym tempie: od 5737 MW w 2016 r. do 6256 MW w 2020 r. Znacznie większą dynamikę wykazują instalacje fotowoltaiczne.

Porównanie mocy instalacji wiatrowych i słonecznych w Polsce
Moc instalacji wiatrowych i słonecznych w Polsce. Źródło PSE

Aukcyjny system wsparcia dla wiatru

Beneficjentami funkcjonującego w Polsce od ponad pięciu lat aukcyjnego systemu wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych są głównie wytwórcy energii z wiatru oraz ze słońca.

Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji wytwórców, którzy wygrali aukcje w latach 2016-2019, w podziale na rodzaj odnawialnego źródła energii, wyrażona w MW. Źródło: URE

Wyniki rozstrzygniętych dotychczas przez Prezesa URE aukcji (w latach 2016-2019) powinny przełożyć się na powstanie ok. 3,4 GW nowych mocy w technologii wiatrowej. W wzrost produkcji energii z systemu aukcyjnego jest istotnym mechanizmem służącym do wypełnienia zakładanego dla Polski celu OZE.

Więcej wiatru na morzu

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie ma wzrastać równomiernie począwszy od 15 proc. w roku 2020 przez 17,6 proc. w roku 2025 do 21 proc. w roku 2030. Do osiągnięcia tego celu już za pięć lat mają przyczynić się morskie farmy wiatrowe. Opublikowany w styczniu tego roku projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przewiduje przeprowadzanie przez Prezesa URE pierwszych aukcji w tym sektorze już w roku 2023.

RE na podstawie materiałów URE i PSE


Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter