Produkcja energii elektrycznej w Polsce MARZEC 2024 r.

12/04/2024
produkcja energii elektrycznej w Polsce

W marcu 2024 r. produkcja energii elektrycznej w Polsce była minimalnie niższa niż rok wcześniej. Elektrownie zawodowe zanotowały nieznaczny spadek produkcji. Krajowe zużycie było wyższe niż produkcja.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w marcu 2024 r. wyniosła 14 196 GWh, czyli mniej o 2,6% w porównaniu do marca ub.r. Zużycie krajowe było niższe niż rok temu i wyniosło 14 647 GWh (-2,1% rdr.).

Poniżej znajduje się tabela z wielkością produkcji energii elektrycznej w Polsce według rodzaju wykorzystywanych źródeł: konwencjonalnych i odnawialnych.

Produkcja energii elektrycznej w marcu 2024 r.
Produkcja energii elektrycznej według rodzaju źródła w marcu 2024 r.

Elektrownie zawodowe

W marcu 2024 r. elektrownie zawodowe zanotowały ogólny spadek produkcji energii elektrycznej o 5,21% w odniesieniu do marca 2023 r. Największy spadek dotyczył elektrowni na węglu kamiennym (-8,79% rdr.). Produkcja w elektrowniach na węglu brunatnym była minimalnie wyższa (-0,73% rdr.). Elektrownie gazowe miały spadek produkcji energii (-1,49% rdr.). Mniej energii wyprodukowały również elektrownie wodne (-2,72%).

Produkcja zielonej energii

W marcu 2024 r. farmy wiatrowe zmniejszyły produkcję do 2051 GWh (rok wcześniej 2190 GWh). Pozostałe odnawialne źródła, w większości fotowoltaika, zwiększyły produkcję do 1258 GWh (rok wcześniej 899 GWh).

Produkcja energii elektrycznej a jej zużycie

Produkcja energii elektrycznej w marcu 2024 r. była niższa niż krajowe zużycie: 14 196 GWh wobec 14 647 GWh. Wobec tego saldo wymiany zagranicznej wyniosło +451 GWh.

Mix energetyczny w Polsce w marcu 2024 r.

Największy udział w produkcji energii elektrycznej w marcu 2024 r. miały elektrownie zawodowe. Dominował węgiel kamienny (42,95%) i węgiel brunatny (20,84%). Jeśli chodzi o zieloną energetykę, to farmy wiatrowe miały 14,45% wkładu w produkcję energii, a inne odnawialne 8,86%.

Struktura produkcji energii elektrycznej wg PSE w marcu 2024 r.
Struktura produkcji energii elektrycznej w marcu 2024 r.

Poniższy wykres przedstawia produkcję energii elektrycznej w latach 2021-2024.

Produkcja energii w 2024 r.
Produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2021-2024

Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.

RE na podstawie danych PSE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter