Struktura produkcji energii elektrycznej PAŹDZIERNIK 2023

16/11/2023
produkcja energii elektrycznej w Polsce

W październiku 2023 r. produkcja energii elektrycznej w Polsce była trochę wyższa niż rok wcześniej. Elektrownie zawodowe zanotowały nieznaczny spadek produkcji, a źródła odnawialne minimalnie ją zwiększyły. Krajowe zużycie było niższe niż produkcja.

W Polsce najwięcej energii elektrycznej pochodzi z elektrowni na węglu kamiennym i brunatnym.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w październiku 2023 r. wyniosła 14 383 GWh, czyli więcej o 1,28% w porównaniu do października ub.r. Zużycie krajowe było trochę wyższe niż rok temu i wyniosło 14 312 GWh (+0,62 rdr.).

W okresie styczeń-październik 2023 r. polskie elektrownie wyprodukowały 133 294 GWh energii elektrycznej. To o 7,85% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

tabela z wielkościami produkcji energii elektrycznej w październiku 2023 r.
Produkcja energii elektrycznej według rodzaju źródła w październiku 2023 r.

Produkcja w elektrowniach zawodowych

W październiku 2023 r. elektrownie zawodowe zanotowały ogólny spadek produkcji energii elektrycznej o 6,59% w odniesieniu do października 2022 r. Największy spadek dotyczył elektrowni na węglu brunatnym (-26,86% rdr.). Produkcja w elektrowniach na węglu kamiennym również była niższa (-1,48% rdr.). Elektrownie gazowe miały znaczący wzrost produkcji energii (+45,69% rdr.). Więcej energii wyprodukowały również elektrownie wodne (+3,98%).

Produkcja zielonej energii

W październiku 2023 r. farmy wiatrowe zwiększyły produkcję do 2564 GWh (rok wcześniej 1680 GWh). Pozostałe odnawialne źródła, w większości fotowoltaika, zwiększyły produkcję do 826 GWh (rok wcześniej 753 GWh).

Produkcja a zużycie energii elektrycznej

Produkcja energii elektrycznej w październiku 2023 r. była trochę wyższa niż krajowe zużycie: 14 383 GWh wobec 14 312 GWh. Saldo wymiany zagranicznej wyniosło -71 GWh.

Struktura produkcji energii elektrycznej w październiku

Największy udział w produkcji energii elektrycznej w październiku 2023 r. miały elektrownie zawodowe. Dominował węgiel kamienny (47,44%) i węgiel brunatny (19,58%). Jeśli chodzi o zieloną energetykę, to farmy wiatrowe miały 17,83% wkładu w produkcję energii, a inne odnawialne 5,74%.

struktura produkcji energii elektrycznej w październiku 2023 r.
Struktura produkcji energii elektrycznej w październiku 2023 r.

Produkcja energii elektrycznej w latach 2021-2023

produkcja energii elektrycznej w ostatnich trzech latach 2021-2023
Wielkość produkcji energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2021-2023

Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.

RE na podstawie danych PSE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter