Struktura produkcji energii elektrycznej. Zmniejszył się udział elektrowni gazowych

20/09/2022

W sierpniu 2022 r. produkcja energii elektrycznej w Polsce była minimalnie niższa niż rok wcześniej. Największa dynamika wzrostu dotyczyła odnawialnych źródeł energii. Bardzo duży spadek zanotowały elektrownie gazowe. Krajowe zużycie było nieznacznie wyższe niż produkcja.

W Polsce najwięcej energii elektrycznej pochodzi z elektrowni na węglu kamiennym i brunatnym.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w sierpniu 2022 r. wyniosła 14 016 GWh, czyli mniej o 0,24% w porównaniu do sierpnia ub.r. Zużycie krajowe było wyższe niż rok temu i wyniosło 14 072 GWh (+1,55% rdr.).

produkcja energii w sierpniu 2022 r.
Produkcja energii elektrycznej według rodzaju źródła w sierpniu 2022 r.

Produkcja w elektrowniach zawodowych

W sierpniu br. elektrownie zawodowe zanotowały ogólny spadek produkcji energii elektrycznej w odniesieniu do sierpnia 2021 r. Największy spadek dotyczył elektrowni gazowych (-45,47%). Tylko elektrownie na węglu brunatnym wyprodukowały więcej energii – o 0,68% rdr.

Produkcja z OZE

W sierpniu farmy wiatrowe obniżyły produkcję do 748 GWh (rok wcześniej 937 GWh). Pozostałe odnawialne źródła, w większości fotowoltaika, zwiększyły produkcję o 123% – do 1258 GWh.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

Produkcja a zużycie energii elektrycznej

Produkcja energii elektrycznej w sierpniu 2022 r. była nieznacznie niższa niż krajowe zużycie. Różnica ta wyniosła 56 GWh.

Struktura produkcji energii elektrycznej w sierpniu 2022 r.

Największy udział w produkcji energii elektrycznej w sierpniu 2022 r. miały elektrownie zawodowe. Dominował węgiel kamienny – ponad 50% i węgiel brunatny – ponad 30%. Jeśli chodzi o zieloną energetykę, to farmy wiatrowe miały 5,34% wkładu w produkcję energii, a inne odnawialne około 9%.

struktura produkcji energii elektrycznej w sierpniu 2022 r.
Struktura produkcji energii elektrycznej w sierpniu 2022 r.

Zobacz także: Transformacja energetyczna to projekt na wiele lat – wywiad z prezesem KPE

Produkcja energii elektrycznej od początku roku

Produkcja energii elektrycznej w bieżącym roku jest większa niż rok wcześniej. Od stycznia do sierpnia polskie elektrownie wyprodukowały 116 935 GWh (+4,82% rdr.). Do tej pory najwyższe zapotrzebowanie na energię zarejestrowano w styczniu – 16 069 GWh. W kolejnych miesiącach widać tendencję spadkową związaną m.in. z sezonowością.

prosukcja energii styczeń-sierpień 22 r.
Wielkość produkcji energii elektrycznej od początku 2022 r. w porównaniu do 2021 r.

Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.

Zobacz także: Magazyny energii elektrycznej w Polsce – przegląd największych systemów

RE na podstawie danych PSE


Produkcja energii elektrycznej w latach 2019-2021

Produkcja energii elektrycznej w Polsce spadała do 2020 roku, natomiast w 2021 roku nastąpił znaczący wzrost produkcji oraz zużycia. Wciąż rośnie udział odnawialnych źródeł energii.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2021 r. wyniosła 173 583 GWh, tj. o 13,97% więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Większe było również krajowe zużycie: 174 402 GWh.

Produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 2019-2021.
RE na podstawie danych PSE
Produkcja energii elektrycznej z OZE w latach 2019-2021.
RE na podstawie danych PSE

Energia elektryczna produkowana jest przede wszystkim w elektrowniach zawodowych. W 2021 r. wielkość produkcji w tych obiektach wyniosła 154 599 GWh, co stanowiło prawie 90% całej produkcji.

Najważniejszym paliwem służącym do wytwarzania energii elektrycznej był w 2021 r. węgiel kamienny, którego udział wyniósł 53% oraz węgiel brunatny z udziałem 26%. Odnawialne źródła energii wyprodukowały 18 984 GWh, a ich udział wzrósł do 11%.

Struktura produkcji energii energii elektrycznej w 2021 r.
RE na podstawie danych PSE

RE na podstawie danych PSE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter