Struktura produkcji energii elektrycznej w polskich elektrowniach

24/01/2023

W grudniu 2022 r. produkcja energii elektrycznej w Polsce była niższa niż rok wcześniej. Największa dynamika wzrostu dotyczyła odnawialnych źródeł energii. Duży spadek zanotowały elektrownie gazowe oraz na węglu brunatnym. Krajowe zużycie było niższe niż produkcja.

W Polsce najwięcej energii elektrycznej pochodzi z elektrowni na węglu kamiennym i brunatnym.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w grudniu 2022 r. wyniosła 15 729 GWh, czyli mniej o 5,56% w porównaniu do grudnia ub.r. Zużycie krajowe było minimalnie niższe niż rok temu i wyniosło 15 570 GWh (-4,04% rdr.).

produkcja energii elektrycznej w polskich elektrowniach w grudniu 2022 r.
Produkcja energii elektrycznej według rodzaju źródła w grudniu 2022 r.

Produkcja w elektrowniach zawodowych

W grudniu 2022 r. elektrownie zawodowe zanotowały ogólny spadek produkcji energii elektrycznej o 7,25% w odniesieniu do grudnia 2021 r. Największy spadek dotyczył elektrowni gazowych (-25,96%). Mniej wyprodukowały także elektrownie cieplne na węglu brunatnym -22,2%. Wyjątek stanowią elektrownie zawodowe na węglu kamiennym (+3,62%) oraz wodne (+13,91%).

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

Produkcja z OZE

W grudniu 2022 r. farmy wiatrowe zwiększyły produkcję do 1829 GWh (rok wcześniej 1714 GWh). Pozostałe odnawialne źródła, w większości fotowoltaika, zwiększyły produkcję do 146 GWh (rok wcześniej 111 GWh).

Produkcja a zużycie energii elektrycznej

Produkcja energii elektrycznej w grudniu 2022 r. była trochę wyższa niż krajowe zużycie. Różnica ta wyniosła 159 GWh.

Zobacz także: ELPAR rozpoczął produkcję kabli średniego napięcia

Struktura produkcji energii elektrycznej w grudniu 2022 r.

Największy udział w produkcji energii elektrycznej w grudniu 2022 r. miały elektrownie zawodowe. Dominował węgiel kamienny – prawie 56% i węgiel brunatny – prawie 26%. Jeśli chodzi o zieloną energetykę, to farmy wiatrowe miały ponad 8% wkładu w produkcję energii, a inne odnawialne tylko 2%.

struktura produkcji energii elektrycznej w polskich elektrowniach w grudniu 2022 r.
Struktura produkcji energii elektrycznej w grudniu 2022 r.

Produkcja energii elektrycznej w całym 2022 r.

Produkcja energii elektrycznej w bieżącym roku jest prawie taka sama jak rok wcześniej. Od stycznia do grudnia polskie elektrownie wyprodukowały 175 157 GWh (+0,91% rdr.). W 2022 roku najwyższa produkcja zarejestrowana została w styczniu – 16 069 GWh.

wykres produkcji energii elektrycznej w okresie styczeń-grudzień 2022 r. w porównaniu do 2021 r.
Wielkość produkcji energii elektrycznej od początku 2022 r. w porównaniu do 2021 r.

Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.

RE na podstawie danych PSE


Produkcja energii elektrycznej w latach 2019-2021

Produkcja energii elektrycznej w Polsce spadała do 2020 roku, natomiast w 2021 roku nastąpił znaczący wzrost produkcji oraz zużycia. Wciąż rośnie udział odnawialnych źródeł energii.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2021 r. wyniosła 173 583 GWh, tj. o 13,97% więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Większe było również krajowe zużycie: 174 402 GWh.

Produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 2019-2021.
RE na podstawie danych PSE
Produkcja energii elektrycznej z OZE w latach 2019-2021.
RE na podstawie danych PSE

Energia elektryczna produkowana jest przede wszystkim w elektrowniach zawodowych. W 2021 r. wielkość produkcji w tych obiektach wyniosła 154 599 GWh, co stanowiło prawie 90% całej produkcji.

Najważniejszym paliwem służącym do wytwarzania energii elektrycznej był w 2021 r. węgiel kamienny, którego udział wyniósł 53% oraz węgiel brunatny z udziałem 26%. Odnawialne źródła energii wyprodukowały 18 984 GWh, a ich udział wzrósł do 11%.

Struktura produkcji energii energii elektrycznej w 2021 r.
RE na podstawie danych PSE

RE na podstawie danych PSE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter