Struktura produkcji energii elektrycznej KWIECIEŃ 2023

18/05/2023
produkcja energii elektrycznej w Polsce

W kwietniu 2023 r. produkcja energii elektrycznej w Polsce była sporo niższa niż rok wcześniej. Elektrownie zawodowe zanotowały znaczący spadek produkcji. Źródła wiatrowe zmniejszyły produkcję, a inne odnawialne znacząco ją zwiększyły. Krajowe zużycie było wyższe niż produkcja.

  • W Polsce najwięcej energii elektrycznej pochodzi z elektrowni na węglu kamiennym i brunatnym.
  • W kwietniu dwukrotnie nastąpiła redukcja generacji ze źródeł odnawialnych ze względów bilansowych.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w kwietniu 2023 r. wyniosła 12 784 GWh, czyli mniej o 13,27% w porównaniu do kwietnia ub.r. Zużycie krajowe było trochę niższe niż rok temu i wyniosło 13 260 GWh (-7,66% rdr.).

W okresie styczeń-kwiecień 2023 r. polskie elektrownie wyprodukowały 56 257 GWh energii elektrycznej. To o 8,35% mniej niże w analogicznym okresie poprzedniego roku.

tabela wielkości produkcji energii elektrycznej w kwietniu 2023 r.
Produkcja energii elektrycznej według rodzaju źródła w kwietniu 2023 r.

Produkcja w elektrowniach zawodowych

W kwietniu 2023 r. elektrownie zawodowe zanotowały ogólny spadek produkcji energii elektrycznej aż o 16,73% w odniesieniu do kwietnia 2022 r. Największy spadek dotyczył elektrowni cieplnych na węglu brunatnym (-30,02% rdr.). Produkcja w elektrowniach na węglu kamiennym również była niższa (-19,26% rdr.). Elektrownie gazowe miały dodatnią dynamikę produkcji energii (+61,8% rdr.).
Najmniej energii elektrycznej pochodziło z elektrowni wodnych.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

Produkcja zielonej energii

W kwietniu 2023 r. farmy wiatrowe zmniejszyły produkcję do 1477 GWh (rok wcześniej 1769 GWh). Pozostałe odnawialne źródła, w większości fotowoltaika, zwiększyły produkcję do 1210 GWh (rok wcześniej 846 GWh).

23 i 30 kwietnia 2023 r. w systemie elektroenergetycznym wystąpiła nadwyżka podaży energii elektrycznej ponad zapotrzebowanie. Jej przyczyną była wysoka produkcja energii przez źródła OZE przy jednoczesnym niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w godz. 11-17 z powodu potrzeby redukcji generacji źródeł OZE przyłączonych do średniego napięcia.

Zobacz także: Autokonsumpcja a efektywność instalacji fotowoltaicznej

Produkcja a zużycie energii elektrycznej

Produkcja energii elektrycznej w kwietniu 2023 r. była trochę niższa niż krajowe zużycie: 12 784 GWh wobec 13 260 GWh. Różnica ta wyniosła 476 GWh.

Struktura produkcji energii elektrycznej w kwietniu 2023 r.

Największy udział w produkcji energii elektrycznej w kwietniu 2023 r. miały elektrownie zawodowe. Dominował węgiel kamienny (46,46%) i węgiel brunatny (20,40%). Jeśli chodzi o zieloną energetykę, to farmy wiatrowe miały ponad 11,55% wkładu w produkcję energii, a inne odnawialne ponad 9,46%.

struktura procentowa produkcji energii elektrycznej w kwietniu 2023 r.
Struktura produkcji energii elektrycznej w kwietniu 2023 r.

Zobacz także: Komercyjne instalacje fotowoltaiczne – PORADY EKSPERTA

Produkcja energii elektrycznej w latach 2021-2023

produkcja energii elektrycznej wg miesięcy 2021-2023
Wielkość produkcji energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2021-2023

Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.

RE na podstawie danych PSE


Produkcja energii elektrycznej w latach 2019-2021

Produkcja energii elektrycznej w Polsce spadała do 2020 roku, natomiast w 2021 roku nastąpił znaczący wzrost produkcji oraz zużycia. Wciąż rośnie udział odnawialnych źródeł energii.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2021 r. wyniosła 173 583 GWh, tj. o 13,97% więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Większe było również krajowe zużycie: 174 402 GWh.

Produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 2019-2021.
RE na podstawie danych PSE
Produkcja energii elektrycznej z OZE w latach 2019-2021.
RE na podstawie danych PSE

Energia elektryczna produkowana jest przede wszystkim w elektrowniach zawodowych. W 2021 r. wielkość produkcji w tych obiektach wyniosła 154 599 GWh, co stanowiło prawie 90% całej produkcji.

Najważniejszym paliwem służącym do wytwarzania energii elektrycznej był w 2021 r. węgiel kamienny, którego udział wyniósł 53% oraz węgiel brunatny z udziałem 26%. Odnawialne źródła energii wyprodukowały 18 984 GWh, a ich udział wzrósł do 11%.

Struktura produkcji energii energii elektrycznej w 2021 r.
RE na podstawie danych PSE

RE na podstawie danych PSE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter