Struktura produkcji energii elektrycznej w maju

21/06/2022

W maju 2022 r. produkcja energii elektrycznej w Polsce była wyższa niż rok wcześniej. Największą dynamiką wzrostu wykazały się odnawialne źródła energii. Wciąż spada produkcja w elektrowniach gazowych. Krajowe zużycie było niższe niż produkcja.

  • W Polsce najwięcej energii elektrycznej pochodzi z elektrowni na węglu kamiennym i brunatnym.
  • Trzecią siłą w produkcji energii są elektrownie wiatrowe.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w maju 2022 r. wyniosła 14 133 GWh, czyli więcej o 7,62% w porównaniu do maja ub.r. Zużycie krajowe było prawie takie samo jak rok wcześniej i wyniosło 13 771 GWh.

wielkość produkcji energii elektrycznej w maju 2022 r.
Produkcja energii elektrycznej według rodzaju źródła w maju 2022 r.
RE na podstawie danych PSE

Produkcja w elektrowniach zawodowych

W maju br. elektrownie zawodowe zanotowały niewielki wzrost produkcji energii elektrycznej w odniesieniu do maja 2021 r. Wyjątkiem są elektrownie gazowe (spadek w wysokości 10,71%) oraz elektrownie wodne (spadek aż o 27,01%).

Produkcja z OZE

W maju farmy wiatrowe wyprodukowały o 8,17% więcej energii niż rok wcześniej. Pozostałe odnawialne źródła podwoiły produkcję do 1213 GWh wobec 605 GWh rok temu.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

Produkcja a zużycie energii elektrycznej

Produkcja energii elektrycznej w maju 2022 r. w Polsce była niewiele wyższa niż krajowe zużycie. Różnica ta wyniosła około 363 GWh.

Struktura produkcji energii elektrycznej w maju 2022 r.

Największy udział w produkcji energii elektrycznej w maju 2022 r. miały elektrownie zawodowe. Dominował węgiel kamienny – 46,4% i węgiel brunatny – 27,4%. Jeśli chodzi o zieloną energetykę, to elektrownie inne OZE miały 8,6% wkładu w produkcję energii, a instalacje wiatrowe 9,7%.

struktura produkcji energii w maju 2022 r.
Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w maju 2022 r.
RE na podstawie danych PSE

Zobacz także: Rekord generacji energii elektrycznej z fotowoltaiki

Produkcja energii elektrycznej od początku roku

Produkcja energii elektrycznej w bieżącym roku jest wyraźnie większa niż rok wcześniej. Do tej pory najwyższe zapotrzebowanie na energię zarejestrowano w styczniu. W kolejnych miesiącach widać tendencję spadkową związaną z sezonowością.

wielkość produkcji energii elektrycznej od stycznia do maja 2022 r.
Wielkość produkcji energii elektrycznej od początku 2022 r. w porównaniu do 2021 r.
RE na podstawie danych PSE

Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.

Zobacz także: Magazyny energii elektrycznej w Polsce – przegląd największych systemów

RE


Produkcja energii elektrycznej w latach 2019-2021

Produkcja energii elektrycznej w Polsce spadała do 2020 roku, natomiast w 2021 roku nastąpił znaczący wzrost produkcji oraz zużycia. Wciąż rośnie udział odnawialnych źródeł energii.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2021 r. wyniosła 173 583 GWh, tj. o 13,97% więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Większe było również krajowe zużycie: 174 402 GWh.

Produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 2019-2021.
RE na podstawie danych PSE
Produkcja energii elektrycznej z OZE w latach 2019-2021.
RE na podstawie danych PSE

Energia elektryczna produkowana jest przede wszystkim w elektrowniach zawodowych. W 2021 r. wielkość produkcji w tych obiektach wyniosła 154 599 GWh, co stanowiło prawie 90% całej produkcji.

Najważniejszym paliwem służącym do wytwarzania energii elektrycznej był w 2021 r. węgiel kamienny, którego udział wyniósł 53% oraz węgiel brunatny z udziałem 26%. Odnawialne źródła energii wyprodukowały 18 984 GWh, a ich udział wzrósł do 11%.

Struktura produkcji energii energii elektrycznej w 2021 r.
RE na podstawie danych PSE

RE na podstawie danych PSE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter