Kryzys ogranicza inwestycje, ale daje też impuls do optymalizacji

09/09/2020
Witold Bereszczyński dyrektor generalny Weidmuller

Witold Bereszczyński, dyrektor generalny Weidmüller Polska Sp. z o.o.

Cyfryzacja stała się jednym z najistotniejszych czynników rozwoju technologicznego i praktycznie trudno wyobrazić sobie dziś dziedzinę życia, której by nie dotknęła: od smartfonów po Industry 4.0.

Proces cyfryzacji postępuje i nie da się go zatrzymać mimo pandemii, która niewątpliwie wpłynęła na jego dynamikę praktycznie we wszystkich gałęziach gospodarki. W wielu branżach lockdown doprowadził do przyspieszenia procesu cyfryzacji, co będzie miało długofalowy skutek, włącznie ze zmianą dotychczasowych modeli biznesowych – począwszy od możliwości pracy zdalnej po automatyzację i optymalizację procesów produkcyjnych, logistycznych, itd. Jak nigdy dotąd zdalna komunikacja nie odegrała tak ważnej roli w podtrzymaniu działalności firm mimo poważnych ograniczeń, a w wielu wypadkach okazała się jedyną bezpieczną formą kontaktu z pracownikami. W związku z pandemią jeszcze długo i w różnym stopniu firmy będą spotykać się z absencją pracowników, co może poważnie zakłócać ich pracę lub wręcz zagrozić ich kondycji. Dlatego automatyzacja i idąca w ślad za nią cyfryzacja będzie miała coraz większe znacznie, a w wielu przypadkach będzie koniecznością, szczególnie w dziedzinach przemysłu pracujących w trybie ciągłym, gdzie awaria lub przestój może spowodować poważne straty ekonomiczne lub zagrożenie bezpieczeństwa.

W przemyśle na każdym etapie działalności generowana jest ogromna ilość danych, z których trzeba wybrać te najistotniejsze i na podstawie korelacji między nimi wyciągnąć wnioski w celu podjęcia właściwych decyzji.

Obserwujemy przyspieszenie rozwoju technologii w zakresie akwizycji i przetwarzania danych w środowisku przemysłowym. Powstają nowe rozwiązania w zakresie IIoT (Industrial Internet of Things) czy Signle Pair Ethernet umożliwiające zwiększenie liczby sensorów w instalacjach obiektowych, akwizycję większej ilości danych i w efekcie – dokładniejsze cyfrowe odwzorowanie obiektu w chmurze (digital twin), jego analizę z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, co prowadzi do optymalizacji i dalszego rozwoju funkcjonalności. Rozwój telekomunikacji 5G wraz z szerszym wykorzystaniem chmury obliczeniowej otwiera nowe możliwości także dla zastosowań przemysłowych.

Firmy muszą inwestować w wysokie technologie

W okresach niepewności skłonność do inwestycji wśród firm gwałtownie maleje, jednocześnie dając silny impuls do optymalizacji działalności. Zależnie od przyjętych przez daną firmę założeń inwestycje w cyfryzację mogą mieć różne zakresy i stopy zwrotu, przy czym dominują tu dwa aspekty: prewencja i rozwój. Z jednej strony migracja znacznej części pracy do Internetu wymaga inwestycji zarówno w hardware, jak i software, z drugiej strony spowolnienie spowodowane pandemią jest czynnikiem silnego ograniczenia kosztów stałych oraz redukcji wydatków inwestycyjnych. Proces produkcyjny, organizacja łańcucha dostaw, obsługa handlowa czy serwis stanowią dziś układ naczyń połączonych, gdzie zaburzenie w jednej dziedzinie może wywołać efekt domina o skutkach trudnych do przewidzenia. Żeby temu zapobiec, firmy zmuszone są do inwestycji w wysokie technologie. Powstają systemy, które oprócz modernizacji i optymalizacji procesów mają zapewnić bezpieczeństwo danych i płynne działanie firmy w dających się przewidzieć okolicznościach. Jednym z ważniejszych zagadnień jest cyfryzacja obsługi serwisowej, gdyż zdalna diagnostyka umożliwia wykrycie anomalii w czasie rzeczywistym i podjęcie stosownych działań z wyprzedzeniem (predictive maintenance), co pozwala na uniknięcie awarii krytycznych, a co za tym idzie – ogranicza koszty przestojów oraz obsługi serwisowej. Przykładem może być opracowany przez Weidmüller system Blade Control do monitoringu pracy turbin wiatrowych, gdzie dane z sensorów w czasie rzeczywistym transmitowane są do centrum monitoringu i tam są analizowane z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, które generuje komunikaty transmitowane bezpośrednio do właściwych służb operatora farmy wiatrowej w celu podjęcia niezbędnych działań na obiekcie. Oszczędności z tego tytułu są policzalne i stanowią przedmiot studiów już na etapie projektowania czy podczas modernizacji pracujących już urządzeń, istotnie wpływając na obniżenie kosztów eksploatacji.

www.weidmuller.pl

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter