Rynek dystrybucji artykułów elektrotechnicznych RAPORT za 2021 rok

10/06/2022

Raport obejmuje zestawienie największych podmiotów dystrybucji profesjonalnej w ujęciu jednorodnym

Partnerzy Raportu

Rok 2021 był dla dystrybutorów elektrotechniki z jednej strony rokiem trudnym organizacyjnie w związku z pandemią koronawirusa, z drugiej – dobrym rokiem pod względem uzyskanych wyników. Odczuwalne były problemy z zaopatrzeniem w towary na rynku, ponieważ w widoczny sposób zakłócone były łańcuchy dostaw. Jednocześnie nastąpił wzrost zapotrzebowania na artykuły elektrotechniczne ze strony klientów. Aby zapewnić dobry poziom dostępności towarów, hurtownie skupiły się na zadbaniu o stabilność finansową, odpowiednie dostosowanie polityki zakupowej oraz istotnym zwiększeniu stanów magazynowych.

Hurtownie wzbogaciły ofertę w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wzrosła sprzedaż w obszarze fotowoltaiki i pomp ciepła. Pozostałe segmenty zanotowały wzrosty sprzedaży proporcjonalne do dynamiki budownictwa.

W 2021 roku Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 5,9% rdr., wobec 2,2% rdr. spadku w 2020 roku. Sprzyjająca sytuacja rynkowa oraz umiejętne zarządzanie zasobami zaowocowały rekordowymi wynikami finansowymi hurtowni elektrycznych. Według danych zebranych z hurtowni zrzeszonych w SHE (szacunkowo ponad 90% rynku profesjonalnej dystrybucji elektrotechniki), rynek dystrybucji artykułów elektrotechnicznych w 2021 r. przekroczył 12 mld zł. To ponad 30 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Około połowa tego wzrostu to zmiany cen surowców (głównie miedzi i tworzyw sztucznych), które miały największy wpływ na ceny np. kabli stanowiących średnio około 1/3 wartości sprzedaży.

Hurtownie przetrwały w swojej historii kilka trudnych lat: 1998, 2001, 2008-2009, 2012-2013. Byliśmy przygotowani na trudny czas, ale jako że w budownictwie w ostatnich latach nie było załamania to hurtownie w większości skorzystały z dobrej koniunktury. Niewątpliwie pomogły pakiety wsparcia w okresie pandemii. Wprawdzie tylko nieliczne hurtownie mogły lub chciały skorzystać z bezpośredniej pomocy, jednak do firm z branży budowlanej trafiła pomoc, która nie tylko uchroniła przed upadkiem wiele firm, lecz również poprawiła płynność finansową w branży. Sporym problemem (nadal aktualnym) była dostępność wielu towarów i duża zmienność cen – zapewnienie dostępności i terminowości dostaw towarów zamówionych przez klientów, było i nadal jest wyzwaniem dla wielu hurtowni – podsumowuje Tomasz Boruc, dyrektor zarządzający Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE.

Przychody dystrybutorów elektrotechniki

Największym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych jest TIM, którego przychody przekroczyły 1,25 mld zł, w tym 70 procent pochodziło ze sprzedaży w kanale online. Tuż za nim znajduje się W.EG podmiot powstały jako efekt konsolidacji trzech dużych hurtowni: Enexon, Fega i Kaczmarek Electric. Wielkość sprzedaży W.EG wyniosła 1,17 mld zł. Na trzecim miejscu znajduje się Grodno. Rok rozliczeniowy Grodna jest przesunięty o jeden kwartał (1.04.2021-31.03.2022), dlatego na potrzeby rankingu wzięte zostały wyniki czterech kwartałów 2021 roku, które w sumie dały 1,06 mld zł. W piątce największych graczy jest także Onninen. Jako sieć hurtowni elektrycznych i hydraulicznych osiągnęła poziom 1,38 mld zł, z tego ponad 50 procent to artykuły elektrotechniczne. Listę zamyka Alfa Elektro – sieć zwiększyła sprzedaż do około 716 mln zł.

przychody największych dystrybutorów elektrotechniki w 2021 rou
Przychody netto ze sprzedaży największych dystrybutorów elektrotechniki w 2021 roku (mln zł)
RE na podstawie danych z firm
TIM – dane jednostkowe

Grodno – dane skonsolidowane, za cztery kwartały 2021 roku (rok rozliczeniowy w Grodnie 1.04-2021-31.03.2022)
Onninen – tylko elektrotechnika

Struktura rynku hurtu elektrycznego

Mimo powolnej konsolidacji, rynek hurtowni elektrotechnicznych pozostaje rozdrobniony. Udziały największych podmiotów nie przekraczają 10 procent. Dostępne dane o dystrybucji profesjonalnej pokazują następującą strukturę:

  • TIM SA – 9,4 proc.
  • W.EG – 8,8 proc.
  • Grodno – 8,0 proc.
  • Onninen – 5,5 proc.
  • Alfa Elektro – 5,4 proc.
  • Pozostali – 62,9 proc.

Struktura rynku dystrybucji artykułów elektrotechnicznych.
RE na podstawie danych z firm i SHE
TIM – dane jednostkowe

Grodno – dane skonsolidowane, za cztery kwartały 2021 r. (rok rozliczeniowy w Grodnie 1.04-2021-31.03.2022)
Onninen – tylko elektrotechnika

Pozostałą część rynku stanowią mniejsze hurtownie, zrzeszone w grupach handlowych: Fegime, El-Plus, El-Sigma, Inter-Elektro, Forum-Rondo, Elektro-Omega. Niektóre hurtownie działają nadal samodzielnie np. Ins-El, Kwant czy Mors.

Liczba oddziałów hurtowni elektrotechnicznych

Największy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych TIM nie ma fizycznych oddziałów. Sprzedaje przez platformę ecommerce oraz przedstawicieli handlowych, dlatego nie jest ujęty w zestawieniu.
Największą siecią dysponuje W.EG – 127 oddziałów, w tym 62 agencje. Grodno to sieć złożona z 95 oddziałów, a Alfa Elektro – z 60. Onninen dysponuje 36 oddziałami – oprócz elektrotechniki sprzedaje w nich także artykuły z zakresu techniki grzewczej czy klimatyzacyjnej.

Liczba oddziałów największych hurtowni elektrotechnicznych.
Dane z końca maja 2022 r.
Opracowanie RE na podstawie danych z firm

Historyczny rok 2021 w TIM-ie

TIM zrealizował cele wyznaczone w strategii na lata 2019-2021. Pierwszym było osiągnięcie ponadprzeciętnej rentowności EBITDA (79,6% w stosunku do 2020 roku). Drugim – znacznie bardziej symbolicznym i działającym na wyobraźnię – przekroczenie poziomu 1 miliarda złotych ze sprzedaży, co stało się w październiku 2021 r.

W 2021 roku TIM SA wypracował przychody ze sprzedaży w wysokości 1 252 343 tys. zł, tj. o 33,8% wyższe niż rok wcześniej. Taki wynik spółka osiągnęła dzięki zintensyfikowaniu działań prosprzedażowych, utrzymaniu szerokiej oferty asortymentowej oraz pozyskaniu nowych klientów.
Zysk netto wyniósł 82 531 tys. zł wobec 36 039 tys. w poprzednim roku.

TIM S.A. działa w modelu hybrydowym. W strukturze sprzedaży dominujący udział ma kanał online, realizowany przez platformę TIM.pl. Jego udział w całości sprzedaży osiągnął poziom 70,6%. Integralną częścią modelu hybrydowego sprzedaży są biura handlowe (16 biur) oraz agenci sprzedaży. Wysyłka wszystkich zamówień pod wskazany przez klienta adres odbywa się z Centrum Logistycznego w Siechnicach pod Wrocławiem, którego operatorem jest 3LP S.A., lub bezpośrednio od dostawcy TIM-u.

Prezesem zarządu TIM S.A. jest Krzysztof Folta.

W.EG Polska – siła trzech marek

W.EG Polska powstał w 2016 roku jako połączenie dwóch sieci hurtowni Fega i  Elektroskandia Polska (w 2019 r. nazwę Elektroskandia została zmieniona na Enexon). W 2021 roku do spółki dołączył Kaczmarek Electric. Jednocześnie nastąpiła zmiana struktury właścicielskiej: niemiecki Wuerth objął 60 procent udziałów, a Cezary Kaczmarek – 40 procent.

Spółka dysponuje magazynem centralnym zlokalizowanym w Powodowie. Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia organizacji biznesu było wprowadzenie systemu ERP w hurtowniach Kaczmarek Electric.

W 2021 roku W.EG przekroczył miliard złotych przychodu (1165,9 tys. zł netto). Liczba oddziałów ogółem wynosi 127. Prawie połowa tzn. 62 z nich funkcjonuje jako agencje. Liczba pracowników – 653, a w agencjach – 204.

Kaczmarek Electric co roku organizuje Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. Jest to cykl wyścigów rowerowych rozgrywanych w zachodniej Polsce, plasujący się w czołówce polskich maratonów kolarskich. Impreza ma charakter otwarty – biorą w niej udział amatorzy i profesjonaliści. W wyścigu wydzielona jest kategoria dla przedstawicieli branży elektrotechnicznej.

Prezesem zarządu W.EG Polska Sp. z o.o. jest Maciej Maćkowiak.

Grodno utrzymuje coroczne wzrosty

Zgodnie z szacunkami, przychody Grupy Grodno w roku obrotowym 2021/2022 wyniosły rekordowe 1,2 mld zł, rosnąc o 68% rok do roku. Wynik finansowy zwiększył się do 43,4 mln zł wobec 13,7 mln zł rok wcześniej, co oznacza ponad trzykrotny wzrost i najwyższy poziom w historii Grodna. Spółka wykorzystała sprzyjające warunki rynkowe do umocnienia pozycji i zwiększenia skali działalności. Skala ta zdecydowanie pomaga przy osłabionych łańcuchach dostaw i ograniczonym dostępie do niektórych towarów – przekłada się na dużą siłę zakupową i ułatwia dalszy szybki rozwój.

W roku obrotowym 2022/23 Grodno planuje utrzymanie wysokiego tempa rozwoju w oparciu o perspektywiczne obszary rynku OZE i uczestnictwo w zachodzącej rewolucji energetycznej, wspieranej dodatkowo publicznymi programami.

Grodno dysponuje jedną z najbardziej rozbudowanych sieci sprzedaży, która składa się z 95 oddziałów (w tym 15 franczyzowych i 8 spółki zależnej BaRGo) zlokalizowanych na terenie całej Polski. Wszystkie oddziały zaopatrywane są przez nowoczesne Centrum Dystrybucji mieszczące się w Małopolu (woj. mazowieckie).
Grodno należy do grupy dystrybutorów elektrotechnicznych FEGIME Polska.

Prezesem zarządu Grodno S.A. jest Andrzej Jurczak.

Inwestycje wzmocniły siłę Onninen

Rok 2021 był dla Onninen w Polsce czasem wyraźnego wzrostu. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1,38 mld zł, w tym sprzedaż artykułów elektrotechnicznych zwiększyła się do 732,5 mln zł wobec 490 mln zł rok wcześniej. Sukces podyktowany był utrzymaniem dostępności towarów mimo poważnych wyzwań rynkowych. Dbałości o pełne magazyny towarzyszyły inwestycje. Z powodzeniem wdrożono dwa projekty internetowe:

  • OnnTop – nową platformę wymiany korzyści z 5% cashbackiem za zakupy w Onninen (zastąpiła dawny program lojalnościowy Vivat),
  • OnnShop 2.0 – nowocześniejszą i bardziej funkcjonalną wersję hurtowni internetowej onninen.pl wraz z aplikacją mobilną.

W planach są kolejne inwestycje. Na zakupionym gruncie o wielkości 2 hektarów rozpoczęła się budowa nowej hali magazynowej w Teolinie pod Łodzią. Onninen zwraca szczególną uwagę na sprawność procesów i szerokie portfolio produktów, z marką własną włącznie. Ciekawym narzędziem wspomagającym obsługę klienta jest możliwość odbioru dostaw przez kod PIN.

Firma digitalizuje swoje procesy w wielu obszarach działania, dzięki czemu sprawnie wykorzystuje nowe technologie również w marketingu i komunikacji. Działaniom tym towarzyszą ciekawe narzędzia edukacyjne. Na Facebooku powstał kanał branżowy dla profesjonalistów „Świat instalacji”, który przekazuje fachową wiedzę i umożliwia profesjonalistom wymianę branżowych doświadczeń.

Warta podkreślenia jest również świadomość ekologiczna. Jak przystało na lidera w branży technicznej, firma nie tylko zaopatruje i edukuje rynek w zakresie OZE, ale również stosuje rozwiązania proekologiczne we własnej działalności, np. wykorzystując samochody elektryczne we flocie firmowej.

Troska o warunki pracy zaowocowała przyznanymi nagrodami. Onninen zajął 3. miejsce w rankingu Forbes Poland’s Best Employers 2022 w kategorii Handel hurtowy oraz zdobył tytułu „Solidny Pracodawca” 2021.

Onninen to sieć hurtowni instalacyjnych: elektrycznych i hydraulicznych. Liczba oddziałów wynosi 36. Pracuje w nich 876 pracowników.
Onninen należy go Grupy KESKO. W 2021 roku Grupa osiągnęła 11,3 mld euro przychodów.

Dyrektorem zarządzającym Onninen Sp. z o.o. jest Wiktor Kępiński.

Alfa Elektro znacząco poprawiła zysk

Sprzyjająca sytuacja rynkowa oraz umiejętne zarządzanie zasobami zaowocowały rekordowymi wynikami finansowymi Alfy Elektro w 2021 roku. Sprzedaż wzrosła w stosunku do 2020 roku o 18% do poziomu blisko 716 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 25 mln zł, co stanowi wzrost blisko 63% w stosunku do roku poprzedniego.

Od stycznia 2021 roku spółka rozpoczęła pracę w nowym systemie ERP, który w ostatnich kilku latach stanowił największą pozycję inwestycyjną. Spółka planuje nadal inwestować w rozwój, w szczególności w nowe rozwiązania informatyczne oraz logistyczne.

Alfa Elektro zdobyła tytuł „Najlepszy Pracodawca” zajmując 4. miejsce w kategorii Handel hurtowy. Ranking „Poland’s Best Employers 2022 – Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2022” organizowany był po raz drugi przez miesięcznik Forbes wspólnie z firmą Statista.

Firma dysponuje siecią 60 hurtowni na terenie całej Polski oraz Centrum Dystrybucji w Chorzowie. W trakcie 2021 roku Alfa Elektro zanotowała spadek zatrudnienia o 22 pracowników.

Alfa Elektro wchodzi w skład międzynarodowej Grupy Sonepar, która jest numerem 1 w Europie i światowym liderem dystrybucji wyposażenia elektrycznego. Rok 2021 Grupa zakończyła historycznym wynikiem odnotowując sprzedaż w wysokości 26,4 mld euro.
Właścicielem 100% udziałów Alfa Elektro jest Elektroskandia AB z siedzibą w Szwecji.

Prezesem zarządu Alfa Elektro Sp. z o.o. jest Wiesław Romańczuk.

RE, fot. Onninen

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter