Ranking dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych

29/07/2021
centrum logistyczne TIM
 • Branża uznaje rok 2020 za udany.
 • Na liście pięciu największych dystrybutorów elektrotechniki nastąpiła tylko jedna zmiana: Grodno awansowało z trzeciego miejsca na drugie.
 • Numerem jeden jest nadal TIM.
 • Największą sieć sprzedaży wśród hurtowni jednorodnych ma Grodno.

Według danych zebranych z hurtowni zrzeszonych w SHE, rynek dystrybucji artykułów elektrotechnicznych w 2020 r. zwiększył się do 9,5 mld zł. To niewiele więcej niż w poprzednim roku (9,3 mld zł), jednak branża uznaje 2020 rok za udany.

Rok 2020 zapamiętamy na długo. Nie tylko z powodu pandemii, bo hurtownie szybko i rozsądnie dostosowały się do pracy w reżimie sanitarnym, a pojedyncze przypadki zachorowań nie paraliżowały pracy. Zapamiętamy rok 2020 dlatego, że nowe, obserwowane od kilku lat trendy okrzepły i bardzo przyspieszyły. W profesjonalnej dystrybucji była to digitalizacja procesów i automatyzacja kontaktów oraz zakupy w kanałach elektronicznych. Najwięcej zyskały hurtownie, które były dobrze przygotowane do sprzedaży e-commerce.
Biznesowo, wbrew wielu obawom ubiegły rok był udany. Łączne obroty członków Związku SHE wzrosły o ok. 3% i znacznie przekroczyły 9,5 mld zł. Mimo znaczącego spadku inwestycji w energetyce zawodowej i infrastrukturze inne segmenty rozwijały się dobrze. Zwiększyła się sprzedaż aparatury i osprzętu dzięki wzrostowi liczby mieszkań oddanych do użytku i remontów. Dla całej branży istotny był też rozwój sprzedaży instalacji fotowoltaicznych oraz sprzedaż droższych, zaawansowanych technicznie produktów – podsumowuje Tomasz Boruc, dyrektor zarządzający Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE.

SHE obejmuje ok. 90% rynku dystrybucji artykułów elektrotechnicznych.

Zobacz także: Widmo bankructw rodzi ryzyko braku zapłaty za faktury – czas na zabezpieczenie należności?

Najwięksi gracze rynku hurtowego

Lista największych dystrybutorów elektrotechniki wygląda następująco (według przychodów netto ze sprzedaży za 2020 r.):

 • TIM,
 • Grodno,
 • Alfa Elektro,
 • Kaczmarek Electric,
 • Onninen.

TIM, dystrybutor otwierający ranking, w 2020 r. przekroczył po raz pierwszy 900 mln zł. Na drugie miejsce wskoczyło Grodno z rekordowym wynikiem 712,5 mln zł. Trzecia jest Alfa Elektro, z mniejszymi obrotami niż w 2019 r. Trochę mniejszą sprzedaż miał także Kaczmarek Electric. Listę zamyka Onninen z wynikami nieco lepszymi niż w poprzednim roku.

przychody największych hurtowni elektrycznych 2020
Przychody netto ze sprzedaży największych dystrybutorów elektrotechniki w latach 2018-2020 (mln zł)
RE na podstawie danych z firm i SHE
TIM – dane jednostkowe; Grodno – dane skonsolidowane, szacunkowe
Grodno – rok rozliczeniowy 1.04.2020-31.03.2021
Onninen – tylko elektrotechnika

Struktura rynku hurtu elektrycznego

Na rynku dystrybucji artykułów elektrotechnicznych w Polsce nie ma lidera. Największe podmioty mają udziały nieprzekraczające 10 proc.:

 • TIM SA – 9,85 proc.
 • Grodno – 7,5 proc.
 • Alfa Elektro – 6,39 proc.
 • Kaczmarek Electric – 5,56 proc.
 • Onninen – 5,16 proc.

Struktura rynku dystrybucji artykułów elektrotechnicznych.
RE na podstawie danych z firm i SHE
TIM – dane jednostkowe; Grodno – dane skonsolidowane, szacunkowe
Grodno – rok rozliczeniowy 1.04.2020-31.03.2021
Onninen – tylko elektrotechnika

Liczba oddziałów hurtowni elektrotechnicznych

Największy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych – TIM, nie ma fizycznych oddziałów. Sprzedaje sieci oraz przez przedstawicieli handlowych. Dlatego nie jest ujęty w zestawieniu.
Największą siecią dysponuje Grodno – 93 placówki. Do niedawna Kaczmarek Electric zajmował czołową pozycję. Alfa Elektro to 62 hurtownie. Onninen dysponuje 36 oddziałami – oprócz elektrotechniki sprzedaje w nich także artykuły z zakresu techniki grzewczej czy klimatyzacyjnej.

liczba oddziałów największych hurtowni elektrycznych
Liczba oddziałów największych hurtowni elektrotechnicznych. Według danych z końca lipca 2021 r. Opracowanie RE

TIM – pierwszy rok z obrotami powyżej 900 milionów

TIM działa w modelu hybrydowym: przez platformę e-commerce oraz przez przedstawicieli handlowych. Przychody TIM SA w 2020 r. wyniosły 935,7 mln zł, tj. o blisko 137 mln zł więcej niż w 2019 r. Prawie 70% tej kwoty, tj. 650,1 mln zł (+15,7% rdr) przyniosła sprzedaż online.
Dobre wyniki za 2020 r. to efekt dynamicznego rozwoju alternatywnych modeli sprzedaży (marketplace hybrydowy, B2B2C). W październiku TIM rozpoczął sprzedaż produktów RTV, AGD i elektroniki użytkowej; w grudniu sprzedał Rotopino (internetowa sprzedaż narzędzi), aby skoncentrować się na biznesie B2B.
Strategia TIM-u zakłada osiągnięcie 1 miliarda przychodów w 2021 roku.
Osobą zarządzającą jest Krzysztof Folta.

Zobacz także: Krzysztof Folta z nagrodą specjalną EY Przedsiębiorca Roku 2020

Akwizycje i zielona energia napędzają Grodno

Skonsolidowane przychody Grodna za rok obrotowy zakończony 31 marca 2021 r. wyniosły 711,7 mln zł. Były wyższe o 14% rdr.
Wpływ na rekordowe przychody i wysoką dynamikę wzrostu w roku rozliczeniowym 2020/2021 miały przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedażowe w segmencie odnawialnych źródeł energii, głównie w zakresie fotowoltaiki.
Według nowej strategii Grodno na lata 2020-2024 firma będzie rosnąć w tempie co najmniej 10% rocznie. Zarząd przewiduje, że w 2024 r. przychody osiągną wartość 1 mld zł. Siłą napędową Grupy sa fotowoltaika oraz nowe obszary OZE, w szczególności urządzenia grzewcze. Hurtownia skupi się także na rozbudowie sieci sprzedaży oraz poszerzaniu oferty elektrotechnicznej.
Prezesem Grodno SA jest Andrzej Jurczak.

Zobacz także: Produkcja energii elektrycznej z OZE

Alfa z mniejszą sprzedażą

Sieć hurtowni Alfa Elektro zmniejszyła przychody netto ze sprzedaży: z 626,6 mln zł w 2019 r. do 607 mln w 2020 r. Magazyn centralny dla sieci liczącej 62 punkty sprzedaży znajduje się w Chorzowie.
Alfa Elektro należy w stu procentach do sieci Sonepar, która jest największym na świecie dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych dla profesjonalistów. Przychody za 2020 r. wyniosły 23 mld euro, o 3,6% mniej niż w rekordowym 2019 r.
Prezesem Alfa Elektro Sp. z o.o. jest Wiesław Romańczuk.

Kaczmarek dołączył do grupy handlowej

Sieć Kaczmarek Electric to 93 punkty sprzedaży. Firma osiągnęła przychody w wysokości 528,5 mln zł. Rok 2020 był dla spółki czasem przygotowań do przyłączenia się do grupy handlowej W.EG. 26 lutego 2021 r. podpisana została umowa, na mocy której spółka FEGA & Schmitt Elektrogrosshandel GmbH należąca do grupy Würth przejęła wszystkie akcje firmy Kaczmarek Electric S.A., natomiast Cezary Kaczmarek objął 40% udziałów w firmie W.EG Polska Sp. z o. o. i jednocześnie dołączył do zarządu W.EG Polska.
Spółka Kaczmarek Electric S.A. w dalszym ciągu funkcjonuje na rynku pod swoją marką, tworząc wraz ze spółkami Enexon oraz Fega Poland zespół spółek handlowych grupy W.EG Polska. Cezary Kaczmarek jest nadal prezesem Kaczmarek Electric S.A.

Zobacz także: Kaczmarek Electric w grupie handlowej W.EG Polska

Onninen stawia na sprzedaż wielokanałową

Onninen to sieć hurtowni obsługująca instalatorów z dwóch branż: elektrycznej i hydraulicznej. Dysponuje 36 oddziałami oraz sklepem internetowym. Pod koniec ubiegłego roku centrum logistyczne w Teolinie zostało wyposażone w automatyczny system obsługi zamówień. Firma wciąż udoskonala narzędzia do kontaktu z klientami, czyli model sprzedaży wielokanałowej. Handel internetowy zwiększył udział w przychodach do 26 proc.
W 2020 r. Onninen po raz kolejny przekroczył obroty 1 mld zł, z tego sprzedaż artykułów elektrotechnicznych wygenerowała 490 mln zł, przynosząc 5,9 mln zł zysku netto.
Osobą zarządzającą Onninen Sp. z o.o. jest Wiktor Kępiński.

Zobacz także: Jak uzyskać przewagę na rynku hurtu elektrycznego?


Raport z rynku hurtowego 2019 r.

Rok 2019 przyniósł zmiany w rankingu największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych. Obok dwóch największych graczy, TIM-u i Alfy Elektro, pojawiło się Grodno. W pierwszej piątce nadal pozostają Kaczmarek Electric i Onninen.

Według danych zebranych z hurtowni zrzeszonych w SHE, rynek dystrybucji artykułów elektrotechnicznych zwiększył się w 2019 r. o 300 mln zł (mimo spadków cen miedzi). Jego wartość osiągnęła poziom 9,3 mld zł. Wzrost ten został osiągnięty mimo obniżenia poziomu wzrostu gospodarczego i w konsekwencji walki cenowej między konkurentami.

Dwa ostatnie lata, 2018 i 2019 były dobre dla profesjonalnej dystrybucji elektrotechniki, członków związku SHE. Po kilkunastoprocentowym wzroście w 2018 r. w stosunku do 2017 r. dynamika obrotów w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. spadła do ok. 4 proc., ale te skromne kilka procent to jest ponad 300 mln złotych więcej, a łączny obrót członków Związku SHE osiągnął prawie 9,3 mld zł.  Jeśli ponadto weźmiemy pod uwagę, że około jednej trzeciej rynku stanowi obrót na kablach i przewodach, a spadek notowań miedzi obniżył obrót na kablach o kilkaset milionów, to było całkiem dobrze – pozostałe grupy towarów zanotowały lepszą dynamikę wzrostu – komentuje Tomasz Boruc, dyrektor zarządzający SHE.

Najwięksi gracze rynku hurtowego

Pod względem przychodów za 2019 rok największym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych jest TIM z przychodami jednostkowymi sięgającymi prawie 800 mln zł. Drugie miejsce zajmuje sieć Alfa Elektro. Zbliżone do niej przychody ma Grodno, które zgodnie ze zwoją strategią znalazło się na trzecim miejscu. W pierwszej piątce największych graczy są nadal Kaczmarek Electric i Onninen.

hurtownie elektrotechniczne według przychodów 2019
Największe hurtownie elektrotechniczne wg przychodów netto ze sprzedaży 2019 r. TIM – dane jednostkowe, Grodno – dane skonsolidowane
*Grodno – rok rozliczeniowy 1.04.2019-31.03.2020
**Onninen – tylko elektrotechnika

Zysk i rentowność

Przedsiębiorstwa dystrybucyjne wykazują się niską rentownością. TIM, przy przychodach netto prawie 800 mln zł wypracował 22,7 mln zł zysku netto, czyli rentowność netto wyniosła 2,8% – to najlepszy wynik w zestawieniu. Grodno zarobiło połowę tego co TIM: 11,5 mln zł (rentowność netto 1,84%). Dla porównania podajemy wskaźniki rentowności netto dla spółek z innych sektorów: Apator (produkcja aparatury elektrotechnicznej): 7,5%, Elektrotim (wykonawstwo instalacji energoelektrycznych): 7,9%, CD Projekt (produkcja gier wideo): 47,6%.

SpółkaPrzychody netto mln złZysk netto mln złWskaźnik rentowności netto = zysk netto / przychody netto x 100%
TIM798,422,72,84%
Alfa Elektro626,69,61,53%
Grodno*623,611,51,84%
Kaczmarek Electric550,64,30,78%
Onninen**485,4bdbd
Zysk i rentowność dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce w 2019 r.
TIM – dane jednostkowe, Grodno – dane skonsolidowane
*Grodno – rok rozliczeniowy 1.04.2019-31.03.2020
**Onninen – tylko elektrotechnika

Liczba punktów sprzedaży

TIM jest największym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych, ale z racji prowadzenia sprzedaży internetowej nie jest uwzględniony w zestawieniu (nie posiada fizycznych placówek).

Najliczniejszą sieć z pięciu największych hurtowni elektrycznych ma obecnie Kaczmarek Electric z liczbą punktów sprzedaży zbliżającą się do stu – 98. Grupa Grodno ma ich 88 (w tym Grodno, Bargo, Magma i franczyza). Sieć Alfy Elektro liczy 63 hurtownie elektryczne. Onninen, który oprócz elektrotechniki handluje także artykułami instalacyjnymi, dysponuje 36 placówkami.

Liczba punktów sprzedaży największych hurtowni elektrotechnicznych w Polsce

TIM to specjalista w sprzedaży e-commerce

Listę największych dystrybutorów elektrotechniki otwiera TIM SA. W 2013 r. spółka zmieniła model biznesowy na hybrydowy. Funkcjonują w nim równolegle: kanał e-commerce oraz team pracujący z dostawcami i klientami (16 biur handlowych). Grupę kapitałową TIM SA tworzą także: Rotopino.pl S.A. (e-sklepy z elektronarzędziami) i 3LP SA (operator centrum logistycznego w Siechnicach).

W 2019 r. przychody jednostkowe TIM SA wyniosły 798,4 mln zł. To więcej o 6,2% niż w 2018 r., a także najwięcej w historii. Roczna dynamika wzrostu obrotów TIM-u była tym samym ponad dwukrotnie wyższa niż branży dystrybucji artykułów elektrotechnicznych (+2,9%). Rekord sprzedaży dotyczył także całej Grupy TIM. Skonsolidowane przychody wyniosły ponad 890 mln zł, tj. o 7,2% więcej niż w ubiegłym roku.

Ponad 70% przychodów ze sprzedaży, zarówno TIM SA, jak i Grupy TIM, wygenerował kanał online.

Oprócz wzrostu obrotów TIM zanotował także najwyższą w historii liczbę zamówień złożonych online (niemal 461 tys.) czy liczbę klientów (ponad 30,9 tys.).

Osiągnięte wyniki sprzedażowe to efekt rekordowego grona klientów, intensywnych działań prosprzedażowych oraz rozwoju oferty produktowej. W sporej części wiąże się to z rozwojem alternatywnych modeli handlu (dropshipping, marketplace, B2B2C), wskazanych w ogłoszonej przed rokiem strategii średnioterminowej TIM SA na lata 2019-2021.

Po raz pierwszy w historii Grupy TIM udział spółki dominującej, tj. TIM SA, w przychodach ze sprzedaży Grupy, spadł w 2019 r. poniżej 90% do 89,7%. Stało się to za sprawą logistycznej spółki 3LP, która rozwija współpracę z Oponeo i Ikea.

Alfa Elektro poprawiła rentowność

Na drugim miejscu w rankingu znajduje się sieć hurtowni elektrotechnicznych Alfa Elektro. Zarząd spodziewał się, że 2019 rok będzie trudny ze względu na obniżenia poziomu wzrostu gospodarczego, a działania konkurencji spowodują większą presję na marżę. Dlatego przez cały rok firma prowadziła ostrą politykę finansową, nie pomijając wydatków na narzędzia informatyczne i logistyczne. W rezultacie przychody wzrosły do 626,5 mln zł, czyli tylko o 2 mln zł w stosunku do 2018 r., za to znacząco poprawiły się wskaźniki rentowności.

Wiosną 2019 roku Alfa Elektro zmieniła logo. Nowa grafika powstała z okazji 30-lecia działalności firmy w Polsce, i podkreśla nowoczesność marki, jej dobrą kondycję i nieustający rozwój.

Sieć hurtowni Alfa Elektro liczy 65 punktów sprzedaży. Magazyn centralny, obsługujący wszystkie oddziały, znajduje się w Chorzowie.

Alfa Elektro należy w stu procentach do sieci Sonepar, która jest największym na świecie dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych dla profesjonalistów. Przychody za 2018 r. wyniosły ponad 24 mld euro. W ubiegłym roku Sonepar świętował 50-lecie istnienia.

Grodno wykonało największy skok

Sieć hurtowni Grodno znalazła się na trzecim miejscu w rankingu największych hurtowni elektrycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 623,6 mln zł. W porównaniu do poprzedniego roku rozliczeniowego były wyższe o 27% rdr i przełożyły się na wzrost zysku netto o 41%.

Rok rozrachunkowy Grodno trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Według danych z tego okresu Grodno jest na 3. miejscu na liście hurtowników. Natomiast według danych SHE za I półrocze 2020 r. Grodno wskoczyło na drugie miejsce.

Zobacz także: Wywiad z Andrzejem Jurczakiem, prezesem Grodno SA

Na wzrost wyników Grupy Grodno w roku 2019/20 wpłynęła przede wszystkim ponad trzykrotnie wyższa sprzedaż w obszarze fotowoltaiki. Segment PV odpowiadał za 17,4% skonsolidowanych przychodów, co jest udziałem ponad dwukrotnie wyższym wobec celu 7,5% przewidzianego strategią na lata 2017-2020.

Grupa odnotowała również dynamiczny wzrost sprzedaży w pozostałych obszarach związanych z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak m. in. pompy ciepła.

Na wyższe wyniki w dużym stopniu wpłynęła konsolidacja danych spółki zależnej Magma, przejętej w grudniu 2018 r., a także udana integracja tego podmiotu w strukturach Grupy. Sprzedaż Grupy pozostawała również pod korzystnym wpływem utrzymującej się w analizowanym okresie koniunktury w branży elektrotechnicznej i budowlano-montażowej.

Za nami bardzo dobry rok – sprzedażowo i wynikowo najlepszy w naszej historii. Wysoka dynamika jest przede wszystkim rezultatem konsekwentnego rozwoju sieci sprzedaży, udanych przejęć i integracji nowych podmiotów, a także prężnego rozwijania działalności w nowych, perspektywicznych segmentach, takich jak m. in. fotowoltaika – wyjaśnia Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

W 2020 r. spółka chce dostarczyć komponenty instalacji PV o mocy min. 150 MW.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce

Obecnie zarząd Grodno SA pracuje nad nową strategią, w której kluczową rolę ma odegrać rozwój działalności w obszarach związanych z energooszczędnością i zieloną energią.

W Grupie Grodno znajdują się także hurtownie: INEGRO Sp. z o.o., BaRGo Sp. z o.o., oraz Magma Sp. z o.o. Sieć ma 88 punktów sprzedaży.

Grodno należy do grupy dystrybutorów elektrotechnicznych FEGIME Polska.

Jaki będzie 2020 rok?

Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie?  Wyższe ceny energii oraz programy związane z Zielonym Ładem (Green Deal), który zostanie zapewne uchwalony w tym roku, znacząco zwiększą specjalistyczny popyt w branży. Już teraz hurtownie dobrze obsługują np. rynek fotowoltaiki i integracji energii z różnych źródeł. Najłatwiej przesyłać energię w postaci prądu, i w tym obszarze postęp będzie bardzo widoczny. Również budownictwo mieszkaniowe i kubaturowe, jak wskazują prognozy, ma przed sobą co najmniej dwa dobre lata, niezależnie od powodzenia rządowych programów, które mogą sytuację jeszcze poprawić.  Zagrożeniem, ale również szansą dla tych perspektyw jest wzrost kosztów i wynagrodzeń: zagrożeniem, bo obniża rentowność biznesu, ale szansą, bo wymusza oszczędności poprzez innowacje i większą efektywność – przewiduje Tomasz Boruc.

RE


Jaki był 2018 rok?

Na rynku hurtu elektrycznego zaostrzała się walka cenowa pomiędzy konkurentami, skutkująca spadkiem marż na sprzedaży towarów we wszystkich kluczowych grupach produktowych oraz kategoriach klientów. Mimo to największe hurtownie elektrotechniczne osiągnęły w 2018 roku wyniki, które należy uznać za bardzo dobre.

Do 5 największych hurtowni elektrotechnicznych należą (według przychodów za 2018 rok):

 • TIM,
 • Alfa Elektro,
 • Kaczmarek Electric,
 • Onninen (tylko elektrotechnika),
 • Grodno.
Przychody hurtowni elektrotechnicznych w latach 2016-2018
Przychody dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w latach 2016-2018. Opracowanie RE (TIM – dane skonsolidowane; Grodno – dane skonsolidowane za rok obrotowy; Onninen – tylko elektrotechnika)

TIM z największymi w historii obrotami

TIM SA zakończył 2018 rok z najwyższymi w historii obrotami: 751,5 mln zł, czyli +14,6% r/r. Zysk netto wyniósł 10,2 mln zł, co oznacza wzrost aż o niemal 1295% w porównaniu z rokiem 2017 (732 tys. zł). To przede wszystkim zasługa rekordowych przychodów ze sprzedaży. Warto jednak zwrócić uwagę także na wzrost kosztów operacyjnych (do 736,7 mln zł, +12,5% r/r), który był jednak o 2,1 p. proc. niższy od wzrostu przychodów.

Rosnącym obrotom towarzyszy wzrost liczby klientów. W 2018 r. zakupów w TIM-ie dokonało ponad 30 tysięcy klientów, o 10,5% więcej niż rok wcześniej. O 9,8% r/r, do prawie 11,2 tys., wzrosła liczba klientów kluczowych TIM-u, a więc realizujących w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakupy o wartości ponad 1500 zł miesięcznie.

Niemal 71% przychodów TIM-u przyniosła sprzedaż online.

Sprzedaż 3LP SA do klientów spoza Grupy TIM (bez najmów) wzrosła do niemal 15,6 mln zł, co oznacza wzrost aż o 317%. W obszarze usług logistycznych udział klientów spoza GK TIM wyniósł 27,5%. Ten wskaźnik oznacza, że jeden z głównych celów strategicznych, który zakładał osiągnięcie w 2018 r. udziału przychodów z klientów zewnętrznych na poziomie 25-30%, został zrealizowany. Całkowite przychody 3LP SA wyniosły w 2018 r. 74,2 mln zł, o ponad 23% więcej niż w roku 2017.

Dla logistycznej spółki z Grupy TIM rok 2018 był przełomowy. 3LP po raz pierwszy zanotowało bowiem dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Wygenerowało również dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w kwocie ponad 6 mln zł.

Miniony rok był czasem zmian w pozostałych spółkach zależnych TIM-u. W stan likwidacji postawiona została spółka Sun Electro Sp. z o.o. W grudniu 2018 r. TIM całkowicie wycofał się z Elit SA, zwiększając jednocześnie do 100% zaangażowanie w bydgoskiej spółce Rotopino.pl SA (w Grupie TIM od 2011 r.), która zanotowała rekordowe przychody ze sprzedaży (61,3 mln zł) i 123 tys. zł zysku netto wobec 664 tys. zł straty w 2017 r.

Grupa Kapitałowa TIM zakończyła rok 2018 zyskiem netto w wysokości niemal 15,1 mln zł wobec 3,8 mln zł straty rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął niemal 19,9 mln zł (vs 3,2 mln straty zł w 2017 r.).

Stabilny rozwój Alfy Elektro

Rok 2018 był dobrym rokiem dla Alfy Elektro. Dzięki ciągłemu wzmacnianiu aktywności zarówno w obszarze sprzedaży, jak i negocjacji zakupów z dostawcami udało się poprawić rentowność działalności oraz osiągnąć satysfakcjonujący wynik za cały 2018 rok. Sprzedaż wzrosła o 11% w stosunku do 2017 roku (pomimo zamknięcia kilku oddziałów) i osiągnęła ponad 623 mln zł.

Pomimo tej trudnej sytuacji rynkowej Alfa Elektro osiągnęła zysk netto na poziomie blisko 8,1 mln zł, co stanowi 22% r/r.

Na koniec 2018 roku sieć Alfa Elektro miała 68 punktów sprzedaży (w trakcie roku zamknięta została 1 hurtownia oraz 3 oddziały satelitarne). Zmieniła się także struktura organizacyjna w obszarze logistyki: powstał jeden magazyn centralny zlokalizowany w Chorzowie, z którego dostawy realizowane są obecnie do wszystkich hurtowni na terenie całej Polski.

Zatrudnienie na koniec 2018 roku zwiększyło się 8 pracowników.

W 2018 roku to rok inwestycji dla Alfa Elektro. Kwota wydatków osiągnęła blisko 10,4 mln zł i znacząco przekroczyła wartość amortyzacji. Główne obszary nowych inwestycji obejmowały wyposażenie nowego magazynu centralnego oraz prace związane z wdrożeniem nowego systemu informatycznego klasy ERP. Obecnie planowane są kolejne inwestycje w nowe rozwiązania informatyczne oraz logistyczne. W tym roku powstała nowa strona internetowa. Zmieniło się także logo firmy.

Pełna informacja o największych hurtowniach w numerze majowym RE.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter