W kwietniu w Grodnie rosła sprzedaż materiałów dla budownictwa

07/05/2024
byk giełdowy z napisem Grodno

Przychody grupy hurtowni elektrotechnicznych Grodno w kwietniu 2024 roku

Wstępne dane wskazują, że w kwietniu br. skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 87,1 mln zł i kształtowały się na zbliżonym poziomie rdr. Zarząd spółki pozytywnie ocenia perspektywy wzrostu w bieżącym roku obrotowym 2024/2025.

W kwietniu Grodno odnotowało wzrost wartości przychodów we wszystkich segmentach działalności poza segmentem OZE. W dalszym ciągu odczuwalny był wpływ spadku hurtowych cen modułów fotowoltaicznych na światowym rynku.

Kwiecień był dla nas udanym otwarciem roku obrotowego. Rosła sprzedaż materiałów dla budownictwa. Notowaliśmy również dalszy rozwój kanału internetowego, w którym sprzedaż rosła szybciej od sprzedaży tradycyjnej. Są to dla nas pozytywne sygnały – skomentował Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Zarząd Grodna korzystnie ocenia perspektywy rozwoju spółki i oczekuje stopniowej poprawy sprzedaży w kolejnych miesiącach. Rośnie bowiem zainteresowanie klientów energooszczędnymi rozwiązaniami. W związku z tym można spodziewać się wzmożenia tego typu inwestycji. Jak twierdzi zarząd, powinno ono nasilić się w drugiej połowie roku.

RE


„Dobrze przygotowaliśmy się na kolejne miesiące”- prezes Grodna

Przychody grupy hurtowni elektrotechnicznych Grodno w marcu 2024 roku

Według wstępnych danych, w marcu Grodno wypracowało 110,8 mln zł skonsolidowanych przychodów tj. o 5% mniej rdr. W całym roku obrotowym 2023/24 przychody Grupy wyniosły 1187,0 mln zł, co oznacza spadek o 3% rdr.

W raporcie czytamy, że duży wpływ na marcową dynamikę sprzedaży w Grodnie, podobnie jak we wcześniejszych miesiącach, miał spadek cen na hurtowym rynku modułów fotowoltaicznych, choć należy zaznaczyć, że wolumenowo w segmencie OZE hurtownia zanotowała wzrost. Na marzec przypadło też mniej dni handlowych niż rok wcześniej, co również było odczuwalne, szczególnie przy obecnej koniunkturze.

Grodno03.2403.23rdr.04.23-03.2404.22-03.23rdr.
Przychody
mln zł
110,8116,8-5,1%1187,01228,5-3,4%
Przychody Grodno w marcu 2024 r. Dane szacunkowe, skonsolidowane.
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

W całym roku obrotowym 2023/24 skonsolidowane przychody Grodna kształtowały się na poziomie zbliżonym do odnotowanych rok wcześniej.

W ocenie zarządu, ostatnie dwanaście miesięcy było okresem pełnym wyzwań związanych z pogorszeniem warunków rynkowych.

Przychody Grodno w marcu 2024 r.
Miesięczne przychody Grodno S.A. Dane skonsolidowane

Stosunkowo niska dynamika sprzedaży w roku 2023/24 wynikała z bezprecedensowego spadku cen komponentów fotowoltaicznych, a także ze słabej koniunktury w branży elektrotechnicznej. Poradziliśmy sobie jednak dobrze, skupiając się na rozwinięciu sieci sprzedaży, inwestując w logistykę i procesy magazynowe, a także w nowe współprace handlowe. Dobrze przygotowaliśmy się na kolejne miesiące – wyjaśnił Andrzej Jurczak, prezes Grodna S.A.

Jak podkreśla zarząd Grodna, w bieżącym roku warunki rynkowe pozwolą na osiągnięcie wyższych dynamik sprzedaży.

Bieżący rok powinien być lepszy od poprzedniego, choćby w związku z poprawą sytuacji ogólnogospodarczej i spodziewanym wzrostem inwestycji. Zakładamy, że aktywność klientów w kolejnych miesiącach będzie się stopniowo nasilać. Bardziej odczuwalnego ożywiania spodziewamy się jednak w drugiej połowie roku kalendarzowego – dodał Andrzej Jurczak.

RE


Spadek wyników Grodna – podsumowanie roku obrotowego 2022/23

W zakończonym w marcu roku obrotowym 2022/23 sieć hurtowni elektrotechnicznych Grodno odnotowała rekordowe 1,23 mld zł skonsolidowanych przychodów, przy spadku pozycji wynikowych pod wpływem trudnej sytuacji rynkowej. Mimo to okres ten zarząd ocenia jako udany. Jak czytamy w komunikacie, „Grodno wzmocniło swoją pozycję rynkową, zwiększyło skalę działalności i sfinalizowało kluczowe inwestycje.”

Grupa Grodno kontynuowała rozwój w trudnych warunkach rynkowych. Rok obrotowy 2022/23 był okresem negatywnych tendencji na rynku surowców, wzrostu kursów walut, wysokiej inflacji i kosztów finansowania. Spowolnienie gospodarcze, w szczególności w budownictwie mieszkaniowym, negatywnie wpłynęło na kondycję całej branży elektrotechnicznej.

 GRODNODane skonsolidowane Dane jednostkowe 
tys. zł2022/232021/22rdr.2022/232021/22rdr.
Przychody ze sprzedaży1 228 5141 196 035+3%1 223 6281 177 023+4%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)34 00157 032-40%31 00948 541-36%
Zysk przed opodatkowaniem27 20454 600-50%24 42352 403-53%
Zysk netto22 32043 771-49%20 08143 138-53%
EBITDA (EBIT + amortyzacja)42 53264 108-34%39 14554 850-29%
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

Pogorszenie wyników związane było przede wszystkim ze wzrostem kosztów operacyjnych oraz finansowych, a także z presją konkurencyjną na marże. Należy też pamiętać o wysokiej bazie roku obrotowego 2021/22, kiedy wyniki Grupy kształtowały się na rekordowych poziomach, w dużym stopniu na fali fotowoltaicznego boomu – tłumaczy Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Nowe oddziały i inwestycje Grodno

Mimo rynkowych trudności, rok obrotowy 2022/23 był dla Grodna okresem dużej aktywności i konsekwentnej realizacji strategii. W zakresie rozwoju sieci sprzedaży, Grupa otworzyła szereg nowych placówek handlowych. Obecnie posiada 100 oddziałów (wobec 94 przed rokiem), czyli jedną z największych sieci dystrybucji materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Zatrudnienie w Grupie wzrosło do 743 osób (wobec 712 rok wcześniej).

W analizowanym okresie Grodno sfinalizowało dwie kluczowe inwestycje usprawniające procesy logistyczne i magazynowe. Istotnie rozbudowała powierzchnię Centrum Dystrybucji w Małopolu, a także zakończyła budowę nowej nieruchomości handlowo-magazynowej w Łodzi. W efekcie zwiększyła łączną powierzchnię składowania o 22% do poziomu 39,8 tys. mkw.

Zrealizowane inwestycje objęły także projekty związane z cyfryzacją działalności operacyjnej, które umożliwiły optymalizację i automatyzację części procesów. Wdrożenie pierwszych elementów automatyki w Magazynie Centralnym pozwoliło na zwiększenie liczby obsługiwanych zleceń, a nowy system transportu towarów znacznie poprawił jakość poziomu obsługi klientów. Wdrożenie systemu CRM umożliwia bardziej efektywne prowadzenie działań sprzedażowych, a w rezultacie poprawę jakości współpracy z klientami. Dalsze znaczne inwestycje w platformę B2B, wraz z siecią tradycyjnych oddziałów handlowych, pozwoliły na zbudowanie kompletnego i wielokanałowego dostępu do rynku.

Dalszy wzrost Grodno w obszarze OZE

Zarząd korzystnie ocenia perspektywy rozwoju firmy. W szczególności dostrzega szansę na wzmocnienie pozycji Grodna na rynku OZE i zakłada dalszy wzrost udziału zielonych rozwiązań w przychodach Grupy.

Liczne programy wsparcia dla zielonej energii, takie jak Czyste Powietrze, Moje Ciepło, Mój Prąd 5.0, a także Prosument Lokatorski i Bezpieczny Kredyt 2% będą stanowiły pozytywny impuls dla szeroko rozumianej branży elektrotechnicznej, a Grupa Grodno już dziś oferuje pełny asortyment objęty przytoczonymi programami – wyjaśnia Andrzej Jurczak.

Perspektywy rynkowe

W ocenie zarządu, najnowsze szacunki sprzedaży Grodna wskazują na stopniową poprawę i stabilizację sytuacji gospodarczej. W zakończonym w czerwcu pierwszym kwartale roku obrotowego 2023/24 przychody Grupy wyniosły 290,8 mln zł, co oznacza wzrost o 9% rdr. Wydaje się więc, że wzrost sprzedaży w bieżącym roku obrotowym o zakładane w strategii min. 10%, przy założeniu dalszej stabilizacji rynku, jest możliwy do realizacji. Wyzwaniem pozostaną natomiast wysokie koszty działalności i finansowania.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter