Grodno utrzymuje wysoką dynamikę sprzedaży

03/01/2022

Według wstępnych danych przychody grupy hurtowni elektrotechnicznych Grodno wyniosły w grudniu 108,7 mln zł

 • Przychody Grupy Grodno wzrosły w grudniu o 82% rdr. do 108,7 mln zł.
 • Najlepszym miesiącem w bieżącym roku obrotowym pozostaje listopad z przychodami 113,8 mln zł.
 • Narastająco po 9 miesiącach roku obrotowego 2021/2022 przekroczyły 877 mln zł rosnąc o 66% rdr.
 • Zarząd Grodna przypuszcza, że przy utrzymującej się dynamice przychodów, rok obrotowy zamknie się ponad miliardem złotych.

Wysoki wzrost przychodów Grodna związany był w szczególności z wyższą sprzedażą w obszarze OZE oraz kabli i przewodów. W ostatnich miesiącach odczuwalne było wysokie zapotrzebowanie na instalacje OZE i rozwiązania energooszczędne. Dodatkowo sprzyjające warunki pogodowe umożliwiły realizację rekordowej liczby instalacji, jak na ten okres roku. Wysoka sprzedaż OZE oraz utrzymująca się koniunktura w branży budowlanej i elektrotechnicznej, przełożyły się także na dwucyfrowe tempo wzrostu we wszystkich pozostałych obszarach działalności Grodna.

Grodno 12.2112.20rdr04-12.2104-12.20rdr
Przychody (mln zł)108,759,8+82%877,1528,1+66%
Przychody Grupy Grodno w grudniu 2021 r. Dane wstępne

Zobacz także: Rozdzielnice – kluczowe rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym

Zarząd korzystnie ocenia perspektywy rozwoju w najbliższych miesiącach, m.in. w związku ze zmianami czekającymi rynek OZE, a także z wciąż sprzyjającą koniunkturą w budownictwie. Przed Grodnem bardzo aktywne trzy miesiące. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, od kwietnia zmianie ulegnie model rozliczeń dla prosumentów, dlatego do końca marca odczuwalna będzie silna presja na realizację mikroinstalacji jeszcze na starych zasadach. Dobra perspektywa widoczna jest również dla pomp ciepła i pozostałych obszarów związanych z energooszczędnością i transformacją energetyczną.

W zakresie działalności dystrybucyjnej nie odczuwamy na razie sygnałów, które wskazywałyby na przyhamowanie rynku w najbliższych miesiącach stwierdza Andrzej Jurczak, prezes Grodno SA.

Według danych SHE sprzedaż hurtowni elektrotechnicznych w okresie kwiecień-listopad 2021 r. wzrosła o 43% rdr., a w Grodnie wyniosła 64% rdr. Dane GUS wskazują na wzrost produkcji budowlano-montażowej w listopadzie o 12,7% rdr. – w tym czasie Grodno wzrosło o 78% rdr.

Bieżący rok obrotowy już dziś jest sprzedażowo najlepszym w ponad 30-letniej historii Grodna.

Grodno zajmuje drugie miejsce w Rankingu hurtowni elektrotechnicznych pod względem przychodów. W roku obrotowym 2021/2022 Grupa planuje osiągnąć jeden miliard zł przychodów.

Przedstawione w niniejszej informacji dane sprzedażowe są danymi szacunkowymi. Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Zobacz także: TIM SA: Ponad 1,25 mld zł szacowanych przychodów ze sprzedaży w 2021 roku

RE


Grodno korzysta z trendów rynkowych – listopad kolejnym rekordowym miesiącem

Wstępne dane pokazują, że w listopadzie 2021 r. przychody Grupy Grodno wyniosły 113,8 mln zł, co oznacza wzrost o 78% rdr i najlepszą miesięczną sprzedaż w historii firmy. Narastająco po ośmiu miesiącach było to już 768,4 mln zł, czyli więcej niż w całym ubiegłym roku obrotowym.

Listopad był kolejnym miesiącem, w którym Grodno odnotowało wzrost w każdym obszarze biznesowym. Wysoka sprzedaż to rezultat rosnącego zapotrzebowania na OZE i energooszczędne rozwiązania, a także korzystnej koniunktury na rynku budowlanym.

Zarząd Grodna korzystnie ocenia perspektywy rozwoju w krótkim oraz w długim terminie, zarówno pod kątem sprzedaży, jak i poziomów rentowności.

Grodnolistopad 21listopad 20rdrkwiecień-listopad 21kwiecień-listopad 21rdr
Przychody (mln zł)113,864,0+78%768,4468,3+64%
Przychody Grupy Grodno w listopadzie 2021 r. Dane wstępne

Choć do końca naszego roku obrotowego zostały jeszcze cztery miesiące, już dziś można śmiało mówić, że sprzedażowo jest on najlepszy w historii Grodna. Niedawne szacunki potwierdzają, że coraz wyższym przychodom towarzyszy istotny wzrost rentowności i jest to dla nas bardzo dobry sygnał, wskazujący jak duży potencjał biznesowy drzemie w transformacji energetycznej. Jestem przekonany, że Grodno jako wiodący podmiot w krajowej branży elektrotechnicznej, w kolejnych latach będzie silnie korzystało na trendach związanych z zieloną rewolucją, elektryfikacją i cyfryzacją – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

RE


Grodno trzeci miesiąc z rzędu przebiło barierę 100 milionów

Przychody Grupy Grodno w październiku wyniosły rekordowe 113 mln zł, co oznacza wzrost o 65% rdr. Od początku roku obrotowego sprzedaż przekroczyła 654,6 mln zł i była wyższa o 62% rdr.

Jak wyjaśnia zarząd Grodna, wzrost przychodów to rezultat wysokiego i rosnącego zainteresowania w obszarach związanych z OZE, w szczególności z pompami ciepła i fotowoltaiką. Rosnąca liczba realizowanych inwestycji przełożyła się na większe zapotrzebowanie na okablowanie, co wpłynęło na wysoką sprzedaż również w tym segmencie.

Zarząd korzystnie ocenia perspektywy rozwoju w najbliższych miesiącach. Spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu, m.in. na fali zmian zachodzących w całej branży energetycznej.

Obecnie rozwijamy się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a analizując obecną sytuację na rynku, nie dostrzegamy istotnych przeszkód dla dalszego szybkiego wzrostu w kolejnych miesiącach. Doskonała koniunktura w szeroko pojętej branży elektrotechnicznej i budowlanej przekłada się na nasz wzrost w obszarze dystrybucyjnym. Ponadto zachodząca rewolucja energetyczna skłania Polaków do kolejnych inwestycji w OZE – nie tylko w panele fotowoltaiczne, ale w coraz większym stopniu również w pompy ciepła, w przypadku których mamy do czynienia z niezwykle chłonnym rynkiem. Co istotne z naszej strategicznej perspektywy, transformacja energetyczna nie jest tymczasowym trendem. Jesteśmy
w przedsionku zmian przewidzianych na lata, a nawet dekady. Stwarza nam do doskonałe perspektywy dalszego rozwoju w średnim i długim terminie – podsumował Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno SA.

RE


Świetna koniunktura i wzrost cen na rynku budowlanym napędzają biznes Grodna

Przychody Grupy Grodno we wrześniu 2021 r. wyniosły rekordowe 103,8 mln zł i były wyższe o 48% rdr. To drugi miesiąc z przychodami powyżej 100 mln.

W okresie kwiecień-wrzesień (pierwsze półrocze roku rozliczeniowego) przychody Grodna wzrosły o 61% rdr do wartości 541,6 mln zł. Było to najlepsze sprzedażowo półrocze w historii firmy.

przychody Grodno we wrześniu 2021 r.
Przychody Grodno we wrześniu 2021 r.

Zarząd korzystnie ocenia perspektywy dalszego wzrostu Grupy Grodno. Spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju w najbliższych miesiącach. Duży potencjał dla firmy widoczny jest w pompach ciepła, farmach PV czy automatyce budynkowej. Rozwija się także e-commerce.

Bieżący rok obrotowy jest dla nas rewelacyjny, co potwierdza każdy kolejny miesiąc. Odnotowujemy wzrost w każdym segmencie działalności. Rosną zarówno obszary związane z OZE i energooszczędnymi rozwiązaniami, jak i zorientowane na pozostałe obszary rynku elektrotechnicznego. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, obok wciąż wysokiego zainteresowania fotowoltaiką, rośnie sprzedaż pomp ciepła i pozostałych zielonych rozwiązań. Dodatkowo świetna koniunktura i wzrost cen na rynku budowlanym napędzają nasz biznes dystrybucyjny – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

RE


Grodno przekroczyło sto milionów

Według wstępnych danych, przychody grupy hurtowni elektrotechnicznych Grodno w sierpniu 2021 r. wyniosły 100,2 mln zł i były wyższe o 85% rdr.

Od początku roku obrotowego sprzedaż przekroczyła 437,9 mln zł, co oznacza wzrost o 65% rdr.

W sierpniu po raz pierwszy przekroczyliśmy sto milionów złotych miesięcznej sprzedaży i zdecydowanie był to najlepszy miesiąc w naszej historii. Nie jest to niespodzianka, ponieważ w ostatnim czasie każdy miesiąc to dla nas kolejne rekordy. Związane jest to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem rynku energooszczędnych rozwiązań, na którym zbudowaliśmy bardzo silną pozycję. Dodatkowo trwa gwałtowne ożywienie i wzrost cen na rynku budowlanym, wpływające na wzrosty sprzedaży w obszarze dystrybucyjnym. Rośniemy w każdym segmencie działalności – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

wyniki finansowe Grodno w sierpniu 2021 r.
Wyniki finansowe Grupy Grodno w sierpniu 2021 r. Dane wstępne.

Grodno idzie po kolejny rekord

Zarząd Grodna oczekuje kontynuacji wysokiej dynamiki wzrostu w przyszłych miesiącach. Bieżący rok obrotowy może być rekordowym w historii firmy.

Analizując sytuację w branży, oczekujemy, że rynkowe ożywienie utrzyma się w najbliższych kwartałach i będzie miało duży wpływ na sprzedaż i wyniki Grupy. Rośniemy w niespotykanym wcześniej tempie, a perspektywy na ten rok są doskonałe. Konsekwentnie trzymamy się naszej strategii i jeśli chodzi o perspektywę całego roku, wszystko wskazuje na to, że idziemy po kolejny rekord – dodał Andrzej Jurczak.

RE


Grodno jest w środku boomu fotowoltaicznego

Skonsolidowane przychody w lipcu 2021 r. wyniosły 96,4 mln zł wobec 62,5 mln zł w lipcu 2020 r., co oznacza wzrost o 54% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres czterech miesięcy od kwietnia do lipca 2021 r.) skonsolidowane przychody wyniosły 337,7 mln zł wobec 211,9 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 59% rdr.

przychody Grodno w lipcu
Dane finansowe Grupy Grodno za lipiec 2021 r. Dane wstępne

Zarząd Grodno korzystnie ocenia perspektywy dalszego rozwoju w bieżącym roku obrotowym.

Spodziewamy się dalszego dynamicznego wzrostu, zarówno jeśli chodzi o OZE, jak i obszar dystrybucyjny. Jesteśmy w środku boomu fotowoltaicznego, napędzanego dodatkowo kolejną edycją programu Mój Prąd. Zgodnie z prognozami, stabilnie rośne rynek grzewczy, w tym pomp ciepła. Ożywienie w budownictwie przekłada się na rosnący poziom zamówień w hurtowniach elektrotechnicznych. Uważam, że to będzie dla nas bardzo dobry rok – podsumował Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.


Każdego miesiąca Grodno notuje wzrost przychodów o 60 procent

Czerwiec był najlepszym miesiącem w historii sieci hurtowni elektrotechnicznych Grodno. Przychody Grupy wyniosły w czerwcu 87,3 mln zł.

 • Skonsolidowane przychody Grodna wyniosły w czerwcu 87,3 mln zł (+63% rdr).
 • Narastająco od kwietnia do czerwca (pierwszy kwartał roku rozliczeniowego*) przychody Grupy Grodno wyniosły 240,8 mln zł (+61% rdr).
 • Dzięki rosnącej sprzedaży OZE i energooszczędnych rozwiązań, Grodno ma za sobą najlepszy miesiąc i najlepszy kwartał w historii swojej działalności.
 • W lipcu Grodno uruchamia w Warszawie (przy ul. Modlińskiej) dla instalatorów oraz mieszkańców stolicy „Domek OZE” – centrum wiedzy i inspiracji na temat oszczędnego, zeroemisyjnego budynku.

Od kwietnia, każdego miesiąca Grupa Grodno notuje bardzo szybki wzrost przychodów na poziomie ok. 60% rdr. Na tak dynamiczny rozwój wpływa przede wszystkim wysoka ekspozycja Grupy na rynek OZE i energooszczędnych rozwiązań.

Fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, stacje ładowania pojazdów, automatyka budynkowa – są to silnie wzrostowe obszary, które najbliższych latach pozostaną motorem nie tylko Grupy Grodno, ale i całych gospodarek – podsumował Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

W kolejnych kwartałach zarząd spółki oczekuje dalszego dynamicznego rozwoju na fali wzrostu branży OZE i zielonej energii.

Widzimy bardzo duży potencjał wzrostu dla fotowoltaiki w drugiej połowie roku kalendarzowego, zarówno w obszarze mikroinstalacji, jak i dużych farm PV, w których mamy coraz silniejszą pozycję. Jednocześnie odczuwamy silny wzrost zainteresowania pompami ciepła, które są w pewnym stopniu sprzężone ze sprzedażą fotowoltaiki. Zgodnie z naszą strategią, kładziemy duży nacisk na rozwój w całym segmencie OZE, a jednocześnie promocję tego typu rozwiązań. Przykładowo – w lipcu przy ul. Modlińskiej w Warszawie uruchamiamy dla naszych instalatorów oraz mieszkańców stolicy „Domek OZE”. Będzie to centrum wiedzy i inspiracji na temat oszczędnego, zeroemisyjnego budynku, w którym będziemy przedstawiać nie tylko nasze rozwiązania, ale i dzielić się wiedzą w zakresie rozwiązań stosowanych w nowoczesnym budownictwie – dodaje Andrzej Jurczak.

Zdaniem zarządu, bieżący rok obrotowy może być najlepszym w historii Grodna. Wysoka sprzedaż PV i całego segmentu OZE ma istotne przełożenie na przychody całej Grupy. Rok 2020/21 był rekordowy – zamknął się kwotą ponad 700 mln zł przychodów. Wszystko wskazuje na to, że poziom przychodów w kolejnym roku będzie wyższy.

RE

Przedstawione w niniejszej informacji dane sprzedażowe są danymi szacunkowymi.

*Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca.


W Grodnie maj był lepszy od kwietnia

Trwa dobra passa Grodna. W maju przychody Grupy Grodno były wyższe o 57% rdr.

 • Według wstępnych danych Grupa Grodno osiągnęła w maju 2021 r. przychody ze sprzedaży nieco ponad 81 mln zł.
 • Grodno wykorzystuje trendy rynkowe w zakresie fotowoltaiki i pomp ciepła.
 • Zarząd odczuwa aktywność klientów z powodu kończącej się pandemii.

Przychody Grupy Grodno w maju 2021 r. wyniosły 81,1 mln zł wobec 51,5 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem (+57% rdr.). Sprzedaż była wyższa także w porównaniu z kwietniem br. – o 8,7 mln zł. W okresie styczeń-maj rekordowy był marzec, w którym Grodno wypracowało 86 mln zł.
Zarząd odczuwa dynamiczny wzrost we wszystkich obszarach działalności, choć motorem pozostają odnawialne źródła energii, których sprzedaż w maju 2021 r. wzrosła o ponad 50% rdr. To już nie tylko fotowoltaika, ale przede wszystkim pompy ciepła, w zakresie których w tym roku firma planuje kilkukrotnie zwiększyć sprzedaż, wykorzystując rynkowy boom. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba zrealizowanych przez Grodno instalacji, więc cel wydaje się osiągalny.

Wstępne wyniki Grupy Grodno za maj 2021 r.

Poza rozwojem w branży zielonej energii, Grupa Grodno, będąca obecnie drugim największym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych w Polsce, oczekuje również dalszego ożywienia w pozostałych obszarach swojej działalności. Rośnie aktywność klientów w związku ze stopniowym wychodzeniem gospodarki z sytuacji epidemicznej. W ostatnich kwartałach w branży przyspieszył proces przenoszenia się handlu do internetu, w czym również Grodno bierze aktywny udział i dynamicznie rozwija dostępność swoich usług i produktów w kanałach e-commerce. Przykładem może być zakup sklepu internetowego iluve.com, którego włączenie do Grupy może przynieść dodatkowe 15-20 mln zł przychodów rocznie.

Zarząd korzystnie ocenia perspektywy dalszego wzrostu, co związane jest przede wszystkim z dużą ekspozycją Grupy w dziedzinie energooszczędności i zielonej energii.

Mamy silnie zdywersyfikowaną ofertę produktów i rozwiązań z szeroko pojętej elektrotechniki, jednak wspólnym mianownikiem dla nich wszystkich jest hasło „energooszczędność”. Takie trendy jak rozwój elektromobilności, wzrost znaczenia zielonej energii, rozwiązania zmierzające do redukcji CO2, będą siłą napędową gospodarek w najbliższych latach. Jest to kierunek, który ma olbrzymie perspektywy rozwoju, tym samym stwarza takie perspektywy również dla Grupy Grodno, jako silnej fundamentalnie i wiodącej firmy w tej branży – podsumowuje Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno SA.

Narastająco od początku roku obrotowego* (miesiące kwiecień-maj 2021 r.) wzrost sprzedaży wyniósł 60% rdr.

Pod względem przychodów Grodno jest na drugim miejscu w rankingu największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce. Strategia Grodno zakłada osiągnięcie obrotu 1 miliarda złotych w 2024 roku.

RE


„Odczuwamy sygnały rynkowego ożywienia” – prezes Grodno SA

W kwietniu grupa hurtowni elektrotechnicznych Grodno zanotowała sprzedaż wyższą o 64% rdr.

Według wstępnych danych przychody Grupy Grodno w kwietniu 2021 r. wyniosły 72,4 mln zł wobec 44,2 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Po wyśmienitym sprzedażowo marcu zamykającym rekordowy rok obrotowy 2020/21*, był to drugi najlepszy miesiąc w historii Grodna.

W kwietniu uwidoczniła się aktywność Grodna w obszarze OZE. Grupa odnotowała dynamiczny wzrost we wszystkich obszarach biznesowych, które w poprzednich miesiącach pozostawały pod presją sytuacji epidemicznej. Przede wszystkim pojawiło się ożywienie zakresie działalności dystrybucyjnej i sprzedaży dla budownictwa. W poprzednim roku w sieci handlowej przybyło 5 nowych punktów handlowych, przy jednoczesnym rozwoju kanału internetowego. To wszystko zaprocentowało i przełożyło się na skokowy wzrost liczby klientów.

Perspektywy rozwoju w najbliższych miesiącach zarząd Grodna ocenia jako bardzo korzystne. Analizując aktualną sytuację rynkową, spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu w bieżącym roku obrotowym.

Zdecydowanie odczuwamy sygnały rynkowego ożywienia. Zgodnie z danymi GUS, rośnie produkcja sprzedana przemysłu, sprzedaż hurtowa i detaliczna, do użytkowania oddaje się coraz więcej mieszkań. Tendencje te mają korzystny wpływ na naszą działalność i oczekujemy, że utrzymają się w najbliższych kwartałach. Do tego dochodzą doskonałe perspektywy dla rynku OZE, zarówno fotowoltaiki, ale i pomp dzieła, w przypadku których już dziś obserwujemy symptomy nadchodzącego boomu. Spodziewamy się dalszego, konsekwentnego wzrostu sprzedaży we wszystkich segmentach biznesowych, ale i w kanałach sprzedaży, wśród których coraz większą rolę odgrywać będzie sprzedaż internetowa B2B i B2C – podsumowuje Andrzej Jurczak, prezes Grodno SA.

RE


„Inwestycje w zakresie zielonej energii będą motorem gospodarek nadszarpniętych pandemią” – prezes Grodno SA

Według wstępnych danych przychody netto ze sprzedaży w Grupie Grodno w roku obrotowym 2020/2021 zakończonym 31 marca 2021 r. wyniosły 712,5 mln zł, co oznacza wzrost o 14% rdr. Wpływ na rekordowe przychody i wysoką dynamikę wzrostu w ostatnich dwunastu miesiącach miały przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedażowe w segmencie OZE, głównie w zakresie fotowoltaiki.

Po raz pierwszy przekroczyliśmy poziom 700 mln zł rocznych przychodów, jednocześnie – i zgodnie z planem – utrzymując dwucyfrową dynamikę wzrostu, mimo ogólnego spowolnienia w gospodarce i branży elektrotechnicznej. To rewelacyjne dane, które zawdzięczamy przede wszystkim świetnej, rekordowej sprzedaży w całym segmencie odnawialnych źródeł energii, w szczególności fotowoltaiki. Zielona energia ma olbrzymi potencjał i zgodnie z obecną strategią w najbliższych latach będzie dominującym obszarem naszego rozwoju – skomentował Andrzej Jurczak, prezes Grodno SA.

Marzec w sieci hurtowni elektrotechnicznych Grodno

Zgodnie z zaprezentowanymi szacunkami, w marcu 2021 r. skonsolidowane przychody Grodna wyniosły blisko 86,0 mln zł wobec 62,8 mln zł (+37% rdr) przed rokiem i był to najlepszy miesiąc sprzedaży w historii spółki. W całym IV kwartale roku obrotowego (styczeń-marzec 2021 r.) sprzedaż Grupy ukształtowała się na poziomie 184,4 mln zł, co oznacza wzrost o 12% wobec 165,2 w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Za nami najlepszy miesiąc, czwarty kwartał i cały rok w historii Grodna. Przed nami rysują się doskonałe perspektywy. W bieżącym roku spodziewamy się utrzymania boomu fotowoltaicznego w zakresie mikroinstalacji, co związane będzie w dużym stopniu z kontynuacją programu Mój Prąd. Oczekujemy też dynamicznego rozwoju w obszarze większych instalacji i farm fotowoltaicznych, gdzie jesteśmy bardzo aktywni. Dynamicznie zwiększamy sprzedaż pomp ciepła i kabli. Odnotowujemy i przewidujemy dalsze wzrosty we wszystkich pozostałych obszarach związanych z energooszczędnością. W najbliższym latach to właśnie inwestycje w zakresie zielonej energii będą motorem gospodarek nadszarpniętych pandemią. Jesteśmy gotowi na tym istotnie skorzystać – stwierdził Andrzej Jurczak.

RE


Kable i pompy ciepła nadrabiają spadki w fotowoltaice – luty w Grodnie

Luty był rekordowy pod względem sprzedaży w Grupie Grodno. Szacunkowe przychody Grupy Grodno w lutym wyniosły 56,6 mln zł – wzrosły o 3% rdr za sprawą wyższej sprzedaży w segmentach kabli i pomp ciepła.
Narastająco po jedenastu miesiącach roku obrotowego* Grupa Grodno wykazała 626,6 mln zł przychodów i utrzymała wysoką dynamikę wzrostu na poziomie 12% rdr.

Grodno sprzedaż wyniki wstepne luty 2021
Luty w Grupie Grodno, dane wstępne

Sprzedaż fotowoltaiki była nieco niższa niż przed rokiem, ale jednocześnie wykazaliśmy wzrosty m.in. w segmencie pomp ciepła o 251% rdr czy kabli o 49% rdr. Narastająco po jedenastu miesiącach sprzedaż Grupy przewyższyła przychody za ubiegły rok obrotowy, więc obecny rok, który zamkniemy z końcem marca, już dziś można uznać za sprzedażowo najlepszy w historii naszej działalności – skomentował Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

Niższa sprzedaż w segmencie fotowoltaiki była spowodowana dwoma czynnikami: sezonowością oraz zakończeniem programu finansowania instalacji PV – Mój Prąd.

RE


Styczeń w Grodnie – przychody mniejsze niż rok temu

W styczniu sieć hurtowni elektrotechnicznych Grodno miała mniejszą sprzedaż niż rok temu.

W styczniu 2021 r. sprzedaż w Grodnie ukształtowała się na poziomie 42 mln zł i była niższa o 10% rdr. Na styczniową dynamikę sprzedaży wpłynęły niższe przychody w obszarze fotowoltaiki oraz kabli, związane z gorszymi niż przed rokiem warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac, a także z zakończeniem programu Mój Prąd w 2020 r.

Jesteśmy spokojni, jeśli chodzi o tegoroczny stabilny rozwój na rynku fotowoltaicznym, szczególnie biorąc pod uwagę sygnały zakupowe od klientów, a także zapowiedzianą kolejną edycję programu Mój Prąd. Oczekujemy również, że będzie to bardzo dobry rok dla pomp ciepła, których nasza sprzedaż w samym styczniu wzrosła o 51% rdr – skomentował Marcin Gardas, dyrektor ds. rozwoju Grodno S.A.

Zgodnie z szacunkami, narastająco po dziesięciu miesiącach roku obrotowego przychody Grupy Grodno wyniosły 570 mln zł, co oznacza wzrost o 12% rdr i najwyższą w historii Grupy wartość za ten okres.


Na wypłatę dywidendy Grodno przeznaczyło 1,23 mln zł

Grodno podzieliło się zyskiem z akcjonariuszami. Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję.

Na wypłatę dywidendy Grodno przeznaczyło 1,23 mln zł, czyli 15% zysku za rok obrotowy zakończony 31 marca 2020 r., który wyniósł 8,45 mln zł. Pozostała część zysku została przeznaczona na kapitał zapasowy.

Grodno ma wieloletnią praktykę dzielenia się zyskiem. Od debiutu giełdowego bardzo dynamicznie się rozwijamy, wykazując dodatni wynik finansowy i chcemy, aby przynajmniej część owoców naszej pracy trafiała do inwestorów, którzy wierzą w nasz rozwój. Przed nami bardzo dobre lata, związane przede wszystkim z dynamicznym rozwojem Grupy w obszarach związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności fotowoltaiką i pompami ciepła. Wierzę, że przyniosą one stabilny wzrost wyników i umożliwią dalszą praktykę wypłaty dywidendy – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes zarządu i główny akcjonariusz Grodno S.A.

Termin wypłaty dywidendy to 10 listopada 2020 r.

RE


Co jest w nowej strategii Grodna?

Po ogłoszeniu dobrych wyników za pierwsze półrocze, Grodno przedstawiło nową strategię na lata 2020-2024.

Skonsolidowane przychody Grodno w miesiącach kwiecień-wrzesień br. wyniosły 335,5 mln zł wobec 291,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (+15% rdr). Pod kątem sprzedaży była to najlepsza pierwsza połowa roku w historii Grodna.

We wrześniu sprzedaż Grupy Grodno wyniosła prawie 70 mln zł i wykazała dynamikę +30% rdr.

Za nami wyśmienite pierwsze półrocze, a w szczególności wrzesień, który sprzedażowo był najlepszym miesiącem w historii Grupy Grodno. Nasze przychody napędzała przede wszystkim sprzedaż w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki i pomp ciepła. Dostrzegamy w tych obszarach bardzo duży potencjał i właśnie w tym kierunku chcemy się rozwijać – skomentował Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Grodno04-09.2004-09.19rdr09.2009.19rdr
Przychody mln zł335,5291,4+15%69,953,8+30%
Dane szacunkowe. Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Nowa strategia Grodna na lata 2020-2024

Grodno planuje rosnąć w tempie co najmniej 10% rocznie. Zarząd przewiduje, że w 2024 r. przychody osiągną wartość 1 mld zł. Siłą napędową Grupy będą fotowoltaika oraz nowe obszary OZE, w szczególności urządzenia grzewcze. Hurtownia skupi się także na rozbudowie sieci sprzedaży oraz poszerzaniu oferty elektrotechnicznej.

To jest prognoza, w którą wierzę. Poprzednia strategia zakładała wejście na podium z siódmego miejsca. Nasz cel był ambitny i osiągnęliśmy go w ubiegłym roku. Dziś jesteśmy Numerem Dwa i aspirujemy do bycia liderem w segmencie dystrybucji elektrotechniki – powiedział podczas konferencji online Andrzej Jurczak, prezes Grodno SA.

Według planów Grodna już w pierwszych latach realizacji strategii  (do 2022 r.) spodziewany jest wzrost sprzedaży Grupy w obszarach fotowoltaiki i pomp ciepła łącznie o 50%. W segmencie OZE firma planuje również dalszy rozwój obszarów uzupełniających, takich jak systemy automatyki, magazyny energii, stacje ładowania pojazdów, kolektory słoneczne czy kotły grzewcze. Do 2024 r. OZE ma stanowić 35% przychodów Grupy Grodno. W 2024 r. udział Grodna w polskim rynku fotowoltaiki ma wynieść 15%.

Sieć sprzedaży rozwinie się dzięki akwizycjom. Do tej pory Grodno przeprowadziło 8 skutecznych akwizycji. Grupa dysponuje 90 punktami handlowymi.

Zobacz: Strategia Grodno na lata 2020-2024

RE


Wyniki Grodno po pierwszym kwartale 2020 r.

Energooszczędność i zielona energia nadają tempo Grupie Grodno

Energooszczędność i zielona energia napędzają sieć hurtowni elektrotechnicznych Grodno. Grupa ma za sobą najlepsze finansowo otwarcie roku w swojej historii – w pierwszym kwartale roku rozliczeniowego 2020/21 zysk netto wzrósł ponad pięciokrotnie.

Przychody Grupy Grodno w I kw. roku obrotowego 2020/21 wyniosły 148,7 mln zł i były wyższe o 10% rdr. Na zmianę wpłynął przede wszystkim 45% wzrost sprzedaży w segmencie fotowoltaiki. Grupa odnotowała również wyższe przychody w pozostałych obszarach związanych z energooszczędnością, takich jak pompy ciepła, automatyka budynkowa, klimatyzacja i wentylacja.

Fotowoltaika w Polsce w naszej opinii ma bardzo dobre perspektywy, z czego jako jeden z liderów branży, z coraz większą ekspozycją na ten rynek, z pewnością będziemy korzystać. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż jako jedni z nielicznych odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w trudnych warunkach epidemii oraz spowolnienia gospodarczego – w tym na rynku elektrotechnicznym. Potwierdza to naszą silną pozycję – obecnie jesteśmy drugą największą siecią hurtowni elektrotechnicznych w Polsce – a także świadczy o skuteczności strategii zakładającej dywersyfikację oferty i wyprzedzanie rynkowych zmian – wyjaśnił Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Wyższym przychodom towarzyszyła istotna poprawa rentowności.

 • Na poziomie skonsolidowanym zysk z działalności operacyjnej wyniósł 7,3 mln zł (+301% rdr), EBITDA 8,6 mln zł (+177% rdr) oraz zysk netto 5,8 mln zł (+456% rdr).
 • Marża operacyjna wzrosła z 1,3% przed rokiem do poziomu 4,9%, marża EBITDA z 2,3% do 5,8%, natomiast marża netto z 0,8% do 3,9%.

Pozytywna zmiana była przede wszystkim rezultatem wzrostu sprzedaży w segmencie fotowoltaiki oraz obszarach związanych z energooszczędnością. Na wyniki złożyło się również otrzymane przez Grupę w miesiącach kwiecień-czerwiec br. wsparcie w ramach programów związanych z COVID-19, w kwocie 1,4 mln zł.

W perspektywie najbliższych kwartałów spodziewamy się kontynuacji dynamiki rozwoju, której tempo powinna nadawać działalność w perspektywicznych obszarach zielonej energii i energooszczędności. Przed nami trudne i istotne zmiany w gospodarkach, związane w dużym stopniu z realizacją strategii Europejskiego Zielonego Ładu, których istotnym elementem będą szeroko zakrojone inwestycje w ekologiczne technologie oraz efektywność energetyczną. Od wielu lat przygotowywaliśmy się na tę sytuację, umiejętnie rozwijając asortyment i usługi. Planujemy też dalszy rozwój oferty o nowe, komplementarne obszary, czego wyrazem jest m. in. zawarty w lipcu list intencyjny – dodaje prezes.

Planowana akwizycja Grodno

30 lipca br. zarząd Grodna podpisał list intencyjny dotyczący ustalenia warunków potencjalnego nabycia aktywów wchodzących w skład przedsiębiorstwa działającego branży grzejnictwa i hydrauliki budynkowej. Ewentualna transakcja pozwoli Grodnu na pozyskanie nowych kompetencji i know-how, umożliwi również dalszy dynamiczny rozwój w obszarze OZE, w szczególności w zakresie fotowoltaiki i pomp ciepła.


Wyniki roczne Grodno 2019/2020

Przejęcia i fotowoltaika napędziły Grodno

Skonsolidowane przychody Grodna za rok obrotowy zakończony 31 marca 2020 r.* były wyższe o 27% r/r i przełożyły się na wzrost zysku netto o 41% r/r, mimo konieczności poniesienia wyższych niż rok wcześniej kosztów wynagrodzeń (+34 proc. r/r).

Według rocznych przychodów Grodno zajmuje trzecie miejsce w rankingu hurtowni elektrotechnicznych. Biorąc pod uwagę bieżące dane SHE za pierwsze półrocze 2020 r., Grodno jest na drugim miejscu.

Dynamiczny wzrost sprzedaży w roku 2019/20 jest rezultatem rozwoju grupy o nowe oddziały (w tym konsolidacji wyników spółki Magma przejętej w grudniu 2018 r.), a także rozwoju organicznego i stałej rozbudowy oferty. Czynnikiem, który wpływał na naszą działalność w analizowanym okresie, była również utrzymująca się korzystna koniunktura w branży budowlano-montażowej – komentuje Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Do poprawy wyników przyczyniła się również dobra koniunktura w branży fotowoltaicznej. W tym obszarze sprzedaż była ponad trzykrotnie wyższa r/r. Segment PV w roku 2019/20 odpowiadał za 17,4% skonsolidowanych przychodów, co jest udziałem ponad dwukrotnie wyższym wobec celu 7,5% przewidzianego strategią na lata 2017-2020.

Rynek ten ma olbrzymi potencjał, a fakt, że wprowadziliśmy rozwiązania PV do oferty przed konkurencją sprawia, że dziś jesteśmy jednym z liderów branży, od którego uczą się inne podmioty. Oczekuję, że rosnące ceny energii w dalszym ciągu będą wpływać również na rozwój takich obszarów jak oświetlenie LED, pompy ciepła czy audyty energetyczne, które także postrzegamy jako bardzo przyszłościowe – uważa Andrzej Jurczak.

Obecnie zarząd Grodna pracuje nad nową strategią, w której kluczową rolę ma odegrać rozwój działalności w obszarach związanych z energooszczędnością i zieloną energią.

Grodno2019/20202018/2019zmiana r/r w proc.
przychody623,6489,427%
wynik operacyjny17,711,751%
wynik netto11,58,241%
mln zł

* Rok obrotowy Grodno: 1 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2020 r.

RE/KZ

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter