Drastyczny spadek cen modułów fotowoltaicznych wpłynął na przychody Grodna

04/12/2023
byk giełdowy z napisem Grodno

Według wstępnych danych, w listopadzie skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 105,3 mln zł, co oznacza spadek o 8,7% rdr. Narastająco po ośmiu miesiącach bieżącego roku obrotowego Grupa osiągnęła 810,6 mln zł przychodów, czyli o 2% mniej rdr.

GRODNO11.2311.22rdr.04.23-11.2304.22-11.22rdr.
Przychody
mln zł
105,3115,3-8,7%810,6827,5-2%
Przychody Grodno w listopadzie 2023 r. Dane szacunkowe, skonsolidowane.
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

Jak twierdzi zarząd spółki, w listopadzie na dynamikę przychodów Grodna w dalszym ciągu wpływał bezprecedensowy i drastyczny spadek hurtowych cen modułów fotowoltaicznych. Natomiast poza segmentem OZE Grodno notowało dodatnie dynamiki sprzedaży i spodziewa się kontynuacji tej tendencji, m.in. w związku z sygnałami poprawy sytuacji gospodarczej.

Spadek cen modułów fotowoltaicznych wydaje się osiągać swój koniec, jednak w dalszym ciągu ma wpływ na dynamiki przychodów Grodna. Właśnie w takich okolicznościach swoją siłę pokazuje strategicznie rozwijana dywersyfikacja działalności. Stabilizuje nasz rozwój i ułatwia wzrost w różnych okolicznościach rynkowych. Perspektywy dla branży elektrotechnicznej, w której działamy, oceniamy jak najbardziej korzystnie. W tym sytuacja na rynku fotowoltaiki w nadchodzących miesiącach powinna ulec stabilizacji – stwierdza Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

wykres przychodów Grodno
Miesięczne przychody Grupy Grodno
Łukasz Skowroński, prezes Nowa Elektro

Zobacz: Łączymy świat tradycyjny z cyfrowym
Rozmowa z Łukaszem Skowrońskim, prezesem i dyrektorem zarządzającym Nowa Elektro Sp. z o.o.

RE


Spadek przychodów Grodna. Zarząd liczy na odbicie gospodarcze

Najnowsze szacunki wskazują, że skonsolidowane przychody Grodna w październiku br. wyniosły 108,4 mln zł, co oznacza spadek o 15% rdr. Narastająco po siedmiu miesiącach bieżącego roku obrotowego Grupa osiągnęła 705,3 mln zł przychodów, o 1% mniej rdr.

Jak czytamy w komunikacie, największy wpływ na dynamikę przychodów w październiku miał dalszy spadek hurtowych cen modułów fotowoltaicznych u producentów, co przełożyło się na niższy poziom przychodów Grodna w segmencie OZE. W pozostałych segmentach dynamiki były dodatnie.

GRODNO10.2310.22rdr.04.23-10.2304.22-10.22rdr.
Przychody
mln zł
108,4127,9-15,2%705,3712,2-1,0%
Przychody Grodno w październiku 2023 r. Dane szacunkowe, skonsolidowane.
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

Czytaj także: Wyniki finansowe dystrybutora artykułów elektrotechnicznych TIM SA

Zarząd korzystnie ocenia możliwości rozwoju Grodna, m. in. w związku ze stabilizacją sytuacji gospodarczej i nowymi programami wsparcia. Opublikowane kilka dni temu dane GUS wskazują, że we wrześniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła o ponad 11% rdr., co może świadczyć o pewnym odbiciu. W ostatnich miesiącach ruszyły też nowe programy wsparcia, takie jak Prosument Lokatorski i Rozświetlamy Polskę, w zakresie których Grodno ma kompleksową ofertę produktów i usług. Ponadto spada inflacja, co może być pozytywnym impulsem dla firm i osób, które w ostatnim czasie wstrzymywały się z inwestycjami.

Elementem strategii Grodna jest także rozwój poprzez przejęcia mniejszych podmiotów z branży elektrotechnicznej. 27 października 2023 r. Spółka zawarła umowę przedwstępną zakupu aktywów wchodzących w skład przedsiębiorstwa Elektro-Instal RPS Sp. z o.o.

„Zwiększanie udziału w rynku poprzez konsolidację branży jest jednym z naszych głównych celów, a w przeszłości nie raz pozwalało nam na wzrost i wzmacnianie pozycji nawet w trudnych okolicznościach rynkowych. Jesteśmy otwarci na kolejne przejęcia” – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

RE


Grodno powyżej 100 mln we wrześniu, jednak sprzedaż mniejsza niż rok temu

Według wstępnych danych, we wrześniu skonsolidowane przychody grupy hurtowni elektrotechnicznych Grodno wyniosły 104,3 mln zł, co oznacza spadek o 9,5% rdr. Narastająco po sześciu miesiącach bieżącego roku obrotowego przychody Grupy wyniosły rekordowe 596,9 mln zł, rosnąc o 2,2% rdr.

GRODNO09.2309.22rdr.04.23-09.2304.22-09.22rdr.
Przychody
mln zł
104,3115,3-9,5%596,9584,3+2,2%
Przychody Grodno we wrześniu 2023 r. Dane szacunkowe, skonsolidowane.
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

Jak czytamy w komunikacie, we wrześniu, podobnie jak miesiąc wcześniej, na dynamikę przychodów wpłynął przede wszystkim spadek cen modułów fotowoltaicznych u producentów. Grodno odnotowało też niższą sprzedaż pomp ciepła, przy czym należy zaznaczyć, że na wrzesień poprzedniego roku przypadł szczyt sprzedaży tych urządzeń. W pozostałych obszarach przychody Grodna kolejny miesiąc z rzędu wzrosły.

Odnotowane po 6 miesiącach roku obrotowego 596,9 mln zł przychodów oznacza, że pod kątem sprzedaży było to najlepsze pierwsze półrocze w historii Grodna.

W pierwszym półroczu, mając na uwadze zacieśniającą się konkurencję, skupialiśmy się na zwiększeniu bazy klientów i umocnieniu naszej pozycji rynkowej. Przełożyło się to na utrzymanie dodatniej dynamiki wzrostu w bardzo trudnym dla branży elektrotechnicznej i budowlanej okresie. Działania te będziemy kontynuowali również w kolejnych miesiącach – powiedział Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Zarząd podkreśla, że wzrost sprzedaży w drugim półroczu i całym roku obrotowym jest do osiągnięcia, choć bardzo dużo zależy od uwarunkowań rynkowych w kraju, jak też na rynkach światowych, czyli np. od cen modułów fotowoltaicznych u producentów. Grodno będzie kontynuować inwestycje w rozwój m.in. kanałów sprzedaży i logistyki, tak aby zwiększać dotarcie do klientów i jak najlepiej przygotować się na rynkowe odbicie.

RE


„Nie raz udowadnialiśmy, że potrafimy rosnąć w trudniejszych warunkach rynkowych” – prezes Grodna

Według wstępnych danych, w sierpniu br. skonsolidowane przychody grupy hurtowni elektrotechnicznych Grodno wyniosły 103,8 mln zł i były niższe o 4,6% rdr. Narastająco po pięciu miesiącach bieżącego roku obrotowego Grupa Grodno odnotowała sprzedaż na poziomie 492,6 mln zł, co oznacza wzrost o 4,5% rdr.

GRODNO08.2308.22rdr.04.23-08.2304.22-08.22rdr.
Przychody mln zł103,8108,8-4,6%492,6471,2+4,5%
Przychody Grodno w sierpniu. Dane szacunkowe, skonsolidowane.
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

Niższa rok do roku wartość przychodów związana była przede wszystkim ze znacznym spadkiem hurtowych cen modułów fotowoltaicznych, w szczególności na rynku chińskim, w sytuacji gdy dostarczanie rozwiązań OZE odpowiada za dużą część działalności Grodna. Natomiast pod kątem wolumenu sprzedaży, zarówno w OZE, jak i w większości pozostałych segmentów, w sierpniu Grupa zanotowała wzrost. Zarząd Grodna podkreśla, że jest to pozytywne zjawisko, szczególnie w okresie słabszej koniunktury na rynku elektrotechnicznym i budowlanym.

wykres przychodów miesięcznych Grodno
Miesięczne przychody Grupy Grodno.
Dane skonsolidowane mln zł

Mimo rynkowych wyzwań, zarząd Grodna oczekuje utrzymania dodatniej dynamiki wzrostu sprzedaży w perspektywie całego roku obrotowego 2023/24. Spowolnienie w branży planuje wykorzystać do umocnienia pozycji konkurencyjnej Grupy.

Koncentrujemy się przede wszystkim na tym, na co mamy wpływ. Intensywnie pracujemy nad zwiększeniem konkurencyjności firmy, m.in. poprzez rozbudowę nowych kanałów sprzedaży, wzmocnienie logistyki, zapewnienie szybkich dostaw i tworzenie wartości dodanej, np. przez programy szkoleń i edukację. Chcemy przyciągać jak najwięcej klientów i przygotować Grodno na wzrosty w dłuższym terminie. Nie raz udowadnialiśmy, że potrafimy rosnąć i zwiększać zasięg również w trudniejszych warunkach rynkowych i chcemy, by tak było też w bieżącym roku – komentuje Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

RE


„Na rynku wciąż panuje niepewność” – prezes Grodna komentuje wyniki za lipiec

Według wstępnych danych, w lipcu skonsolidowane przychody grupy hurtowni elektrotechnicznych Grodno wyniosły 98,0 mln zł, co oznacza wzrost o 2% rdr. Narastająco po czterech miesiącach bieżącego roku obrotowego sprzedaż Grupy ukształtowała się na poziomie 388,8 mln zł, o 7% wyższym rdr.

Jak czytamy w raporcie, był to najlepszy lipiec w historii Grodna pod kątem wartości sprzedaży. Dynamika wyniosła 2,1% rdr., a od początku roku obrotowego (kwiecień-lipiec) była jeszcze wyższa (+7,3% rdr.).

Grodno07.2307.22rdr.04.23-07.2304.22-07.22rdr.
Przychody
mln zł
98,096,0+2,1%388,8362,4+7,3%
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

Czytaj także: Dynamika sprzedaży w hurtowni elektrotechnicznej ASAJ

Na rynku wciąż panuje pewien stopień niepewności, część klientów wstrzymuje się z inwestycjami w modernizacje budynków czy OZE. Zarząd widzi jednak realne perspektywy na stopniową poprawę tej sytuacji w kolejnych miesiącach.

Grodno korzystnie ocenia możliwości dalszego rozwoju, w związku ze stabilizacją sytuacji gospodarczej, a także wzrostem aktywności w obszarze OZE.

Obserwujemy spadek inflacji, w perspektywie jest też dalsze obniżenie kosztów finansowania, co powinno pobudzić aktywność w zakresie inwestycji budynkowych. Pozytywnym impulsem są programy wsparcia, takie jak Czyste Powietrze, Moje Ciepło, Mój Prąd 5.0, Prosument Lokatorski, Bezpieczny Kredyt 2%. Wzrost OZE w naszej ocenie jest nieuchronny, choć rynek dojrzewa i nie spodziewamy się tu gwałtownych boomów. W każdym razie, jesteśmy przygotowani na przyszłe wzrosty – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes Grodno SA.

RE


Spadek wyników Grodna – podsumowanie roku obrotowego 2022/23

W zakończonym w marcu roku obrotowym 2022/23 sieć hurtowni elektrotechnicznych Grodno odnotowała rekordowe 1,23 mld zł skonsolidowanych przychodów, przy spadku pozycji wynikowych pod wpływem trudnej sytuacji rynkowej. Mimo to okres ten zarząd ocenia jako udany. Jak czytamy w komunikacie, „Grodno wzmocniło swoją pozycję rynkową, zwiększyło skalę działalności i sfinalizowało kluczowe inwestycje.”

Grupa Grodno kontynuowała rozwój w trudnych warunkach rynkowych. Rok obrotowy 2022/23 był okresem negatywnych tendencji na rynku surowców, wzrostu kursów walut, wysokiej inflacji i kosztów finansowania. Spowolnienie gospodarcze, w szczególności w budownictwie mieszkaniowym, negatywnie wpłynęło na kondycję całej branży elektrotechnicznej.

 GRODNODane skonsolidowane Dane jednostkowe 
tys. zł2022/232021/22rdr.2022/232021/22rdr.
Przychody ze sprzedaży1 228 5141 196 035+3%1 223 6281 177 023+4%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)34 00157 032-40%31 00948 541-36%
Zysk przed opodatkowaniem27 20454 600-50%24 42352 403-53%
Zysk netto22 32043 771-49%20 08143 138-53%
EBITDA (EBIT + amortyzacja)42 53264 108-34%39 14554 850-29%
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

Pogorszenie wyników związane było przede wszystkim ze wzrostem kosztów operacyjnych oraz finansowych, a także z presją konkurencyjną na marże. Należy też pamiętać o wysokiej bazie roku obrotowego 2021/22, kiedy wyniki Grupy kształtowały się na rekordowych poziomach, w dużym stopniu na fali fotowoltaicznego boomu – tłumaczy Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Nowe oddziały i inwestycje Grodna

Mimo rynkowych trudności, rok obrotowy 2022/23 był dla Grodna okresem dużej aktywności i konsekwentnej realizacji strategii. W zakresie rozwoju sieci sprzedaży, Grupa otworzyła szereg nowych placówek handlowych. Obecnie posiada 100 oddziałów (wobec 94 przed rokiem), czyli jedną z największych sieci dystrybucji materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Zatrudnienie w Grupie wzrosło do 743 osób (wobec 712 rok wcześniej).

W analizowanym okresie Grodno sfinalizowało dwie kluczowe inwestycje usprawniające procesy logistyczne i magazynowe. Istotnie rozbudowała powierzchnię Centrum Dystrybucji w Małopolu, a także zakończyła budowę nowej nieruchomości handlowo-magazynowej w Łodzi. W efekcie zwiększyła łączną powierzchnię składowania o 22% do poziomu 39,8 tys. mkw.

Zrealizowane inwestycje objęły także projekty związane z cyfryzacją działalności operacyjnej, które umożliwiły optymalizację i automatyzację części procesów. Wdrożenie pierwszych elementów automatyki w Magazynie Centralnym pozwoliło na zwiększenie liczby obsługiwanych zleceń, a nowy system transportu towarów znacznie poprawił jakość poziomu obsługi klientów. Wdrożenie systemu CRM umożliwia bardziej efektywne prowadzenie działań sprzedażowych, a w rezultacie poprawę jakości współpracy z klientami. Dalsze znaczne inwestycje w platformę B2B, wraz z siecią tradycyjnych oddziałów handlowych, pozwoliły na zbudowanie kompletnego i wielokanałowego dostępu do rynku.

Dalszy wzrost w obszarze OZE

Zarząd korzystnie ocenia perspektywy rozwoju firmy. W szczególności dostrzega szansę na wzmocnienie pozycji Grodna na rynku OZE i zakłada dalszy wzrost udziału zielonych rozwiązań w przychodach Grupy.

Liczne programy wsparcia dla zielonej energii, takie jak Czyste Powietrze, Moje Ciepło, Mój Prąd 5.0, a także Prosument Lokatorski i Bezpieczny Kredyt 2% będą stanowiły pozytywny impuls dla szeroko rozumianej branży elektrotechnicznej, a Grupa Grodno już dziś oferuje pełny asortyment objęty przytoczonymi programami – wyjaśnia Andrzej Jurczak.

Perspektywy rynkowe

W ocenie zarządu, najnowsze szacunki sprzedaży Grodna wskazują na stopniową poprawę i stabilizację sytuacji gospodarczej. W zakończonym w czerwcu pierwszym kwartale roku obrotowego 2023/24 przychody Grupy wyniosły 290,8 mln zł, co oznacza wzrost o 9% rdr. Wydaje się więc, że wzrost sprzedaży w bieżącym roku obrotowym o zakładane w strategii min. 10%, przy założeniu dalszej stabilizacji rynku, jest możliwy do realizacji. Wyzwaniem pozostaną natomiast wysokie koszty działalności i finansowania.

RE


Widzimy więcej szans niż zagrożeń – prezes Grodna

Według wstępnych danych, w czerwcu br. skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 105,0 mln zł, rosnąc o 9% rdr. Narastająco po trzech miesiącach bieżącego roku obrotowego przychody ukształtowały się na poziomie 290,8 mln zł, co także oznacza wzrost o 9% rdr. Pod kątem sprzedaży było to najlepsze otwarcie roku obrotowego w historii firmy.

W czerwcu spółka odnotowała wzrost w zdecydowanej większości obszarów sprzedażowych, na co w dużym stopniu wpłynęły dobre warunki pogodowe, a także uruchomienie kolejnej edycji programu Mój Prąd. Sprzedaż rosła szczególnie w fotowoltaice oraz kablach. Pompy ciepła przyniosły oczekiwany poziom sprzedaży. Jak stwierdza zarząd, czerwiec potwierdził silną i rosnącą pozycję Grodna na rynku OZE.

Szacowane 290,8 mln zł przychodów w pierwszym kwartale 2023/24 jest historycznie rekordową wartością, jeśli chodzi o ten okres roku obrotowego. Zarząd oczekuje utrzymania tendencji wzrostu sprzedaży również w kolejnych miesiącach.

GRODNO06.2306.22rdr.04.23-06.2304.22-06.22rdr.
Przychody
mln zł
105,096,5+8,8%290,8266,4+9,2%
Przychody Grupy Grodno w czerwcu 2023 r. Dane szacunkowe  
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Od kilku miesięcy rynek doświadcza stabilizacji po bardzo niepewnym i zmiennym 2022 r., jednak z perspektywy Grodna na pewno widzimy więcej szans niż zagrożeń. Zainteresowanie energooszczędnymi instalacjami wzrasta. Ponadto programy wsparcia, takie jak Mój Prąd, ale i Bezpieczny Kredyt 2%, stanowią dodatkowy impuls dla branży elektrotechnicznej. Zakładamy stabilny wzrost sprzedaży Grupy w całym roku 2023/24, przy kluczowej i rosnącej roli OZE – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes Grodno SA.

RE


Bieżący rok jest bardziej stabilny od poprzedniego – prezes Grodna

Wstępne dane wskazują, że w maju 2023 r. skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 98,8 mln zł, rosnąc o 12% rdr. Narastająco po dwóch miesiącach bieżącego roku obrotowego Grupa wypracowała 185,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 10% rdr.

GRODNO05.2305.22rdr.04.23-05.2304.22-05.22rdr.
Przychody
mln zł
98,888,1+ 12,1%185,8169,4+9,7%
Przychody Grupy Grodno w maju 2023 r. Dane szacunkowe  
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Maj był dla Grodna bardzo udany. Pozytywnie wyróżniała się sprzedaż fotowoltaiki, wzrosła aktywność w pompach ciepła. Łącznie sprzedaż rozwiązań OZE była o ok. połowę wyższa wobec maja zeszłego roku. Nadejście wyższych temperatur wpłynęło na wyraźny wzrost w tego rodzaju instalacjach.

W ocenie zarządu Grodna silnym bodźcem do rozwoju branży OZE w bieżącym roku będzie rozpoczęta w kwietniu piąta edycja programu Mój Prąd, który jest solidnym impulsem dla dalszego rozwoju OZE po stosunkowo trudnym i zmiennym roku poprzednim. Obok dofinansowania fotowoltaiki, zakłada również spore dopłaty do pomp ciepła i to właśnie w zakresie sprzedaży urządzeń grzewczych Grodno oczekuje szczególnie wysokich dynamik wzrostów.

Zarząd spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju w perspektywie całego bieżącego roku obrotowego 2023/24.

Bieżący rok jest bardziej stabilny od poprzedniego, na rynku jest mniej niepewności. Głównym motorem Grodna wciąż będzie OZE i obszary związane z energooszczędnością. Jednak widzimy też szansę na odbicie w budownictwie, m. in. pod wpływem programu bezpiecznego kredytu, co pozytywnie wpłynie na działalność dystrybucyjną. Oczekujemy dobrego roku i stabilnego wzrostu – podsumował Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

pompy ciepła Auratsu w Grodnie

RE


Jesteśmy zdecydowanie dobrej myśli – Andrzej Jurczak, prezes Grodna

Przychody grupy hurtowni elektrotechnicznych Grodno w marcu 2023 roku

Według wstępnych danych, w marcu br. skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 116,7 mln zł. Mimo spadku o 21% rdr. był to jeden z najlepszych sprzedażowo miesięcy w historii spółki.
W całym zamkniętym w marcu roku obrotowym 2022/23 Grodno wypracowało ponad 1,2 mld zł przychodów, rosnąc o 3% rdr. i bijąc kolejny sprzedażowy rekord.

GRODNO03.2303.22rdr.04.22-03.2304.21-03.22rdr.
Przychody
mln zł
116,7147,8-21,0%1228,41196,0+2,7%
Przychody Grupy Grodno w marcu 2023 r. Dane szacunkowe  
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Wpływ na dynamikę przychodów w marcu 2023 r. miała przede wszystkim bardzo wysoka baza marca roku poprzedniego, najlepszego dotąd miesiąca Grodna, który był wyjątkowy z uwagi na bardzo wysoką sprzedaż fotowoltaiki w związku ze zmianami systemu rozliczeń od kwietnia 2022 r. Ponadto wojna w Ukrainie połamała i tak już poszarpane łańcuchy dostaw, występowała duża zmienność w zakresie cen surowców, a w warunkach niepewności przedsiębiorstwa gromadziły zapasy.

Mieliśmy też do czynienia z zupełnie inną sytuacją, jeśli chodzi o rynek budowlany i inwestycje. Natomiast niezależnie od tej bazy, 116,7 mln zł w marcu 2023 r. do dla nas bardzo dobry rezultat, jeden z naszych najlepszych miesięcy – wyjaśnił Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

W czwartym kwartale roku obrotowego 2022/23, na który złożyły się miesiące od stycznia do marca 2023 r., szacunkowe przychody Grupy wyniosły 297,9 mln zł, czyli o 7% mniej rdr.

Biorąc pod uwagę okoliczności, to był solidny kwartał. Na dynamikę przychodów, szczególnie w marcu, mocno wpłynęła pogoda. W tym roku długo utrzymujące się niskie temperatury opóźniają uruchomienie sezonu. Na rynku wciąż obserwujemy też dużą zmienność, w tym np. zawirowania na rynku krzemu, które wpływają na znaczne wahania cen modułów fotowoltaicznych – dodaje prezes.

Zgodnie z założeniami, w całym roku 2022/23 Grodno z przychodami ponad 1,2 mld zł pozostawało w wieloletniej tendencji wzrostowej. Na niższą niż w latach poprzednich dynamikę wzrostu wpłynęły jednak trudniejsze warunki rynkowe. W roku 2022/23 największy wpływ na sprzedaż miały przede wszystkim turbulencje na rynku fotowoltaiki, a także spadek ogólnej koniunktury, w dużym stopniu pod wpływem wojny, czyli sytuacji od nas niezależnej.

Gdyby spojrzeć na rok kalendarzowy 2022, zamknęliśmy go wzrostem o 18% rdr. i to pokazuje nam zupełnie inny obraz niż 3% wzrostu w roku obrotowym – ocenia Andrzej Jurczak.

W bieżącym roku obrotowym Grodno planuje dalszy wzrost, przede wszystkim w oparciu o rosnące zainteresowanie instalacjami OZE i rozwiązaniami z zakresu energooszczędności.

Po portfelu zamówień zarząd Grodno przewiduje, że najbliższy kwartał będzie dobry i na ten moment nie oczekuje kolejnych spadkowych kwartałów. Popyt na rozwiązania efektywności energetycznej jest na stałym, wysokim poziomie. Spodziewane jest też odbicie w budownictwie, m.in. pod wpływem zapowiedzianego programu dotyczącego taniego kredytu. Dobre perspektywy ma OZE.

Pompy ciepła to produkt mocno sezonowy, który w ostatnim kwartale nie pokazał mocy, ale jesteśmy doskonale przygotowani na rozpoczęcie właściwego sezonu. Odczuwamy rozwój fotowoltaiki wielkoskalowej, który napędza też inne segmenty naszej działalności, np. kable. Wszystko to sprawia, że jesteśmy zdecydowanie dobrej myśli, jeśli chodzi o rozwój Grodna w bieżącym roku – podsumował prezes.

RE


Warunki na rynku są dziś gorsze niż przed rokiem – prezes Grodna

Przychody grupy hurtowni elektrotechnicznych Grodno w lutym 2023 roku

Według wstępnych danych, w lutym 2023 r. skonsolidowane przychody sieci hurtowni elektrotechnicznych Grodno wyniosły 93,9 mln zł, czyli o 1% mniej rdr. Narastająco po jedenastu miesiącach bieżącego roku obrotowego Grupa wypracowała przychody na poziomie 1 111,7 mln zł, rosnąc o 6% rdr.

Grodno02.2302.22rdr.04.22-02.2304.21-02.22rdr.
Przychody
mln zł
93,995,1-1,3%1 111,71 048,4+6,0%
Przychody Grupy Grodno w lutym 2023 r. Dane szacunkowe  
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Luty oceniamy korzystnie, biorąc pod uwagę otoczenie gospodarcze, sezonowość branży, a także fakt, że w poprzednim roku miesiąc ten był wyjątkowo udany z uwagi na bardzo wysoką sprzedaż fotowoltaiki i kabli przed zmianą przepisów w zakresie mikroinstalacji – skomentował Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Przychody na poziomie 1 111,7 mln zł po jedenastu miesiącach bieżącego roku obrotowego są najlepszym rezultatem sprzedażowym za ten okres roku w historii firmy. Zarząd planuje utrzymanie dodatniej dynamiki wzrostu również w perspektywie całego roku 2022/23, który Grodno zamknie z końcem marca.
W marcu dużą rolę odegrają warunki pogodowe. Zdaniem zarządu trudno jednak będzie osiągnąć rekordowy poziom z marca zeszłego roku. Na pewno narastająco, w perspektywie całego roku 2022/23, Grodno chce utrzymać wzrost przychodów, który wykazuje nieprzerwanie od wielu lat.

Perspektyw rozwoju Grupy w najbliższych miesiącach zarząd Grodna niezmiennie upatruje w obszarach związanych z transformacją energetyczną.

Warunki na rynku elektrotechnicznym i budowlanym są dziś gorsze niż przed rokiem, dlatego w najbliższych miesiącach chcemy skupiać się na obszarach ściślej związanych z transformacja energetyczną i energooszczędnością, w których wzrosty mogą być bardziej odczuwalne. W najbliższym czasie, po miesiącach zimowych, spodziewamy się szczególnie ożywienia w zakresie pomp ciepła i fotowoltaiki – powiedział Andrzej Jurczak.

RE


Grodno urosło o 15 procent – raport za styczeń

Przychody sieci hurtowni elektrotechnicznych Grodno w styczniu 2023 r.

Według wstępnych danych, przychody Grupy Grodno w styczniu 2023 r. wyniosły 87,3 mln zł, co oznacza wzrost o 14,9% wobec analogicznego miesiąca przed rokiem. Narastająco po dziesięciu miesiącach bieżącego roku obrotowego Grupa przekroczyła 1 mld zł sprzedaży, rosnąc o 6,8% rdr.

Grodno01.2301.22rdr.04.22-01.2304.21-01.22rdr.
Przychody
mln zł
87,376,0+14,9%1017,8953,3+6,8%
Przychody Grupy Grodno w styczniu 2023 r. Dane szacunkowe
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Styczeń to historycznie okres niższej aktywności klientów, zatem odnotowana dynamika jest pozytywnym sygnałem, szczególnie biorąc pod uwagę obecną słabszą koniunkturę gospodarczą i przyhamowanie w budownictwie – skomentował Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Ponad 1 mld zł przychodów narastająco za dziesięć miesięcy bieżącego roku obrotowego jest najlepszym rezultatem sprzedażowym za ten okres roku w historii Grodna. Zarząd planuje utrzymanie dodatniej dynamiki wzrostu również w perspektywie całego roku obrotowego 2022/23, który spółka zamknie z końcem marca.

Mimo wielu wyzwań natury ogólnogospodarczej, jest wiele czynników, które będą wspierać dalszy rozwój Grupy. Od wiosny spodziewamy się wysokiego wzrostu zainteresowania pompami ciepła. Bardzo dobre perspektywy rysują się także dla fotowoltaiką. Zgodnie ze strategią, chcemy koncentrować się na obszarach wpisujących się w transformację energetyczną, która jest coraz bardziej odczuwalnym trendem – dodał prezes Grodna.

RE


Nastroje w budownictwie przełożyły się na przychody Grodna

Przychody sieci hurtowni elektrotechnicznych Grodno w grudniu 2022 r.

Zgodnie szacunkami, w grudniu 2022 r. Grupa Grodno wypracowała 101,4 mln zł przychodów, czyli o 6,7% mniej wobec analogicznego miesiąca przed rokiem. Narastająco po trzech kwartałach roku obrotowego 2022/23 przychody Grupy wyniosły 930,5 mln zł, co oznacza wzrost o 6% rdr.

Grodno12.2212.21rdr.04.22-12.2204.21-12.21rdr.
Przychody
mln zł
101,4108,7-6,7%930,5877,3+6,1%
Przychody Grupy Grodno w grudniu 2022 r. Dane szacunkowe
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Wpływ na dynamikę przychodów w grudniu miała przede wszystkim niższa rdr. sprzedaż fotowoltaiki, która utrzymuje się od kwietnia 2022 r. Generalnie, miesiące zimowe są okresem, w którym dokonuje się mniej tego typu inwestycji, jednak rok temu, w związku z dobrymi warunkami pogodowymi, klienci Grodna byli bardzo aktywni na tym polu. Znacznie gorsze niż rok temu nastroje w budownictwie, przekłada się na aktywność Grupy w pozostałych obszarach.

Odnotowane 930,5 mln zł przychodów historycznie jest najlepszym rezultatem sprzedażowym Grodna za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego.

Natomiast w całym roku kalendarzowym 2022 przychody Grodna wyniosły prawie 1250 mln, czyli o 186 mln więcej niż w 2021 roku.

Mimo wyzwań natury gospodarczej, zarząd oczekuje utrzymania dodatniej dynamiki wzrostu Grupy w perspektywie całego roku 2022/23. Najbliższe miesiące będą trudne dla całej gospodarki, a dla przedsiębiorstw największym wyzwaniem pozostaną rosnące koszty energii. Upatrujemy w tej sytuacji szans zwiększenie sprzedaży rozwiązań pomagających w optymalizacji tych kosztów, co powinno być motorem wzrostu Grodna w 2023 r. W marcu chcemy zamknąć rok obrotowy wzrostem przychodów i kolejnym rekordem, jednak bardziej odczuwalnych impulsów oczekujemy na wiosnę, kiedy z większą intensywnością ruszą inwestycje w pompy ciepła czy biznesową fotowoltaikę – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

RE


Grodno zanotowało w listopadzie niższą dynamikę

Według szacunków, w listopadzie grupa hurtowni elektrotechnicznych Grodno osiągnęła 115,3 mln zł przychodów, o 1,4% więcej wobec analogicznego miesiąca przed rokiem. Narastająco po ośmiu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 829,1 mln zł, co oznacza wzrost o 7,9% rdr.

Grodno11.2211.21rdr04.22-11.2204.21-11.21rdr
Przychody
mln zł
115,3113,8+1,4%829,1768,6+7,9%
Przychody Grupy Grodno w listopadzie 2022 r. Dane szacunkowe
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Listopad był udanym miesiącem, choć notowaliśmy niższą dynamikę wzrostu wobec tej z poprzednich miesięcy. Wpłynęła na to niższa rok do roku sprzedaż fotowoltaiki, natomiast wszystkie pozostałe obszaru biznesu były wyraźnie wzrostowe. W listopadzie 2021 r. zbudowaliśmy wysoką bazę, rośliśmy wtedy ok. 80% rok do roku. Powtórzenie tego poziomu sprzedaży to solidny rezultat, jednak w skali całego bieżącego roku obrotowego, chcemy osiągnąć dwucyfrowe tempo wzrostu – komentuje Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno SA.

Jak wyjaśnia zarząd Grodna, pomimo spowolnienia branży fotowoltaicznej, rosnące ceny energii będą skłaniać do dalszych tego typu inwestycji, a perspektywy dla rynku pozostają niezmiennie bardzo korzystne. Bodźcem do rozwoju rynku mikroinstalacji na pewno będzie zapowiedziana kolejna edycja programu Mój Prąd.

W najbliższych miesiącach motorem wzrostu Grupy Grodno pozostanie segment OZE, obejmujący kompleksowe rozwiązania fotowoltaiczne i grzewcze. Szczególnie dużego potencjału do wzrostu zarząd Grodna upatruje w obszarze pomp ciepła. Jak wskazują dane PORT PC, w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. sprzedaż tych urządzeń w Polsce wzrosła o ponad 120% rdr. Ze względu na skalę działalności, doświadczenie i partnerstwa, Grodno ma na rynku liczne przewagi, które maksymalnie wykorzystuje. Stąd pompy ciepła są dziś jednym z głównych czynników wzrostu Grupy.

RE


„Październik był bardzo udanym miesiącem” – prezes Grodno S.A.

Według szacunków, w październiku skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 127,9 mln zł, co oznacza wzrost o 13% rdr. Narastająco po siedmiu miesiącach bieżącego roku obrotowego Grupa wypracowała sprzedaż na poziomie 713,8 mln zł, czyli o 9% więcej rdr.

Grodno10.2210.21rdr04.22-10.2204.21-10.21rdr
Przychody
mln zł
127,9112,913,3%713,8654,8+9,0%
Przychody Grupy Grodno w październiku 2022 r. Dane szacunkowe
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Październik był bardzo udanym miesiącem, rośliśmy zgodnie z założeniami. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, duży wpływ na odnotowany wzrost miała wysoka sprzedaż w segmencie OZE, głównie fotowoltaiki dla przedsiębiorstw oraz pomp ciepła. Obecnie klienci szukają przede wszystkim zabezpieczenia przed rosnącymi cenami energii i ogrzewania oraz sposobów na optymalizację zużycia. Nasza oferta idealnie wpisuje się w te potrzeby, co widać po rosnącej sprzedaży – skomentował Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

W ocenie zarządu, wpływ na rozwój Grodna w najbliższych kwartałach będzie miało w dalszym ciągu rosnące zapotrzebowanie na urządzenia grzewcze, a także rozwiązania wspierające energooszczędność. W najbliższych miesiącach powinna coraz wyraźniej uwidaczniać się wyższa sprzedaż pomp ciepła, które są obecnie hitem sprzedażowym. Grodno wyróżnia się pod kątem ich dostępności. Spodziewany jest także dalszy wzrost w obszarach pomagających w dywersyfikacji źródeł ciepła i generalnie w transformacji energetycznej.

Zgodnie z założeniami bieżącej strategii Grupy Grodno, celem zarządu w perspektywie całego roku obrotowego 2022/23 pozostaje utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu przychodów.

RE


Pompy ciepła są obecnie najszybciej rosnącym obszarem Grodna

  • Przychody Grupy Grodno wzrosły we wrześniu o 11 proc. rdr.
  • Grodno przeznacza 30 proc. rocznego zysku na wypłatę rekordowej dywidendy.

Zgodnie ze wstępnymi danymi, we wrześniu 2022 r. Grupa Grodno wypracowała 115,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 11% rdr. Narastająco po sześciu miesiącach bieżącego roku obrotowego przychody Grupy wyniosły 585,9 mln zł, rosnąc o 8% rdr. Pod kątem sprzedaży było to najlepsze pierwsze półrocze w historii firmy.

We wrześniu i w całym ubiegłym półroczu Grodno kontynuowało wzrost, pomimo trudniejszych niż rok temu warunków ogólnogospodarczych. Zgodnie z oczekiwaniami spółki, rosła fotowoltaika dla przedsiębiorstw oraz pompy ciepła. Widoczna jest duża aktywność klientów w obszarach związanych z transformacją energetyczną czy poprawą efektywności energetycznej. Jak zauważa zarząd, trudna sytuacja na rynku energii przyspieszyła te zjawiska.

GRODNO09.2209.21rdr.04.22-09.2204.21-09.21rdr.
Przychody
mln zł
115,3104,3+10,5%585,9541,9+8,1%
Przychody Grupy Grodno we wrześniu 2022 r. Dane szacunkowe
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Obecnie Grodno odczuwa w szczególności wysokie zainteresowanie urządzeniami grzewczymi, w tym pompami ciepła. Wysoka sprzedaż tych urządzeń ma pozytywnie wpłynąć na dalszy wzrost Grupy w kolejnych miesiącach.

Pompy ciepła są obecnie najszybciej rosnącym obszarem Grodna i spodziewamy się utrzymania tej tendencji, m.in. w związku z zawartymi ostatnio współpracami dystrybucyjnymi. Oczekujemy, że cały nasz segment OZE wraz z obszarami uzupełniającymi pozostanie motorem Grupy w najbliższych kwartałach. Ubiegły rok biznesowo był dla nas absolutnie rekordowy, jednak bieżący może być jeszcze lepszy – mówi Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

W roku 2021/22, pod wpływem wysokiej sprzedaży segmentu OZE, przychody Grodno S.A. wzrosły o 73% rdr. do 1,2 mld zł i przełożyły się na 43,1 mln zł zysku netto (+317% rdr).

Walne Zgromadzenia spółki podjęło uchwałę zakładającą przeznaczenie 30% rocznego zysku na wypłatę rekordowej dywidendy w wysokości 12,9 mln zł, co oznacza 0,84 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy wyznaczono na 5 października 2022 r., a termin wypłaty na 12 października 2022 r.

RE


Sierpień w Grodnie. Przychody powyżej 100 mln

Przychody sieci hurtowni elektrotechnicznych Grodno w sierpniu 2022 r.

Według wstępnych danych, przychody Grupy Grodno w sierpniu br. wyniosły 108,8 mln zł, co oznacza wzrost o 9% rdr. Narastająco po pięciu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 470,7 mln zł, czyli o 7% więcej rdr. Zarząd oczekuje dalszego wzrostu w kolejnych miesiącach w oparciu o wysoką sprzedaż pomp ciepła i postępującą rewolucję energetyczną.

Na dynamikę przychodów wpływało przyhamowanie na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. W ocenie zarządu cały rynek fotowoltaiczny ma jednak bardzo dobre perspektywy. Następuje stopniowe przejście z małych instalacji na większe instalacje dla biznesu. Dodatkowym czynnikiem stymulującym sprzedaż PV będzie bardzo szybko rosnący, powiązany obszar pomp ciepła.

GRODNO
08.2208.21rdr.04.22-08.2204.21-08.21rdr.
Przychody
mln zł
108,8100,2+8,6%470,7437,9+7,5%
Przychody Grupy Grodno w sierpniu 2022 r. Dane szacunkowe
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca

Celem Zarządu na bieżący rok obrotowy 2022/23 pozostaje utrzymanie dynamiki wzrostu przychodów Grupy Grodno na poziomie min. 10% rdr. w oparciu o wysoką sprzedaż produktów i usług związanych z energooszczędnością. Szczególnie korzystnych perspektyw na najbliższe kwartały Zarząd upatruje we wspomnianym obszarze pomp ciepła.

Pompy ciepła są obecnie najszybciej rosnącym obszarem produktowym Grodna i spodziewamy się, że ich sprzedaż będzie generować dużą część wzrostu Grupy w bieżącym roku. Od strony popytowej rynek ten przypomina sytuację w branży PV z początków fotowoltaicznego boomu, choć, przynajmniej na razie, napotyka na ograniczenia od strony podaży. W Grodnie jesteśmy jednak dobrze przygotowani na szybki rozwój w tym obszarze, zarówno jeśli chodzi o dostępność pomp ciepła, struktury sprzedażowe, jak i zaplecze szkoleniowe, kreujące wartość dodaną dla klientów – powiedział Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

Obecnie Grodno posiada w ofercie pompy ciepła wszystkich wiodących producentów.
W ostatnich tygodniach spółka informowała m. in. o przedłużeniu strategicznej współpracy dystrybucyjnej z firmą Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning, a także o zawarciu umowy
z Klima-Therm Sp. z o.o. w zakresie wyłącznej dystrybucji pomp ciepła marki AURATSU. W lipcu Grodno zakończyło rozbudowę Centrum Dystrybucji w Małopolu, w ramach której dwukrotnie zwiększyło powierzchnię magazynu centralnego, m. in. pod kątem bieżących dostaw pomp ciepła i fotowoltaiki.


„Rynek elektrotechniczny zwalnia, planuje się mniej inwestycji” – Andrzej Jurczak

Przychody sieci hurtowni elektrotechnicznych Grodno za lipiec 2022 r.

Według najnowszych szacunków, przychody Grupy Grodno w lipcu 2022 r. wyniosły 96 mln zł, czyli podobnie jak rok wcześniej (-0,4%). Narastająco po czterech miesiącach bieżącego roku obrotowego sprzedaż wyniosła 361,8 mln zł, czyli o 7% więcej wobec 337,7 mln zł rok temu.

W lipcu na dynamice przychodów zaważyła niższa rdr. sprzedaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, związana ze zmianą systemu rozliczeń dla prosumentów i istotnym uspokojeniem boomu w tym segmencie rynku. Zarząd uważa, że jest to sytuacja przejściowa, a branża fotowoltaiczna będzie dalej rosła, co podyktowane będzie rosnącymi rachunkami za energię. Tendencja ta widoczna jest głównie w przypadku instalacji dla klientów biznesowych.

Grodno 07.2207.21rdr.04.22-07.2204.21-07.21rdr.
Przychody
mln zł
96,096,4-0,4%361,8337,7+7,1%
Przychody netto ze sprzedaży Grupy Grodno w lipcu 2022 r. Dane szacunkowe

Plan zarządu Grodna na kolejne miesiące to dalszy stabilny rozwój w warunkach postępującej transformacji energetycznej. Władze spółki zakładają wzrost o co najmniej 10% rdr. w całym bieżącym roku obrotowym.

W poprzednim roku obrotowym zwiększyliśmy przychody o 68% rdr. Zbudowaliśmy bardzo wysoką bazę i sprzedażowo osiągnęliśmy to, co wcześniej planowaliśmy na znacznie dłuższy okres. Dlatego, siłą rzeczy, w bieżącym roku te dynamiki będą niższe, co widać po ostatnich miesiącach. W dodatku rynek elektrotechniczny zwalnia, planuje się mniej inwestycji. W takich okolicznościach zakładane przez nas min. 10% wzrostu sprzedaży w całym roku 2022/23 to ambitny cel – mówi Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

Zobacz także: Zmienne otoczenie napędza mnie do działania i nieszablonowego myślenia – wywiad z Andrzejem Jurczakiem, prezesem Grodno S.A.

Motorem wzrostu Grupy w bieżącym roku ma pozostać segment OZE, obejmujący przede wszystkim kompleksowe rozwiązania fotowoltaiczne i grzewcze. Szczególnie duży potencjał do wzrostu w kolejnych miesiącach firma widzi w obszarze pomp ciepła.

W lipcu Grodno zakończyło rozbudowę magazynu centralnego w Małopolu pod Warszawą, dwukrotnie zwiększając jego powierzchnię magazynową głównie pod kątem potrzeb zatowarowania pomp ciepła i fotowoltaiki.

RE


„Problemów z dostępnością w Grodnie nie ma” – prezes Grodno S.A.

Według wstępnych danych przychody Grupy Grodno w czerwcu 2022 r. wyniosły 96,4 mln zł wobec 87,8 mln zł rok wcześniej, i były wyższe o 10% rdr. Narastająco po trzech miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 265,8 mln zł, czyli również o 10% więcej wobec 241,3 mln zł rok wcześniej.

W czerwcu pod kątem dynamiki sprzedaży niezmiennie wyróżniał się w Grupie Grodno segment OZE. W warunkach rosnących cen energii, utrzymuje się wysokie zainteresowanie fotowoltaiką, której sprzedaż wzrosła pomimo trudnego rynku. Hitem są pompy ciepła, na które popyt jest bardzo wysoki.

Klienci w pierwszej kolejności pytają się o samą dostępność tych produktów. Problemów z dostępnością w Grodnie nie ma. Rozbudowujemy powierzchnię magazynową i optymalizujemy procesy, by dostępność całego naszego asortymentu stale nas wyróżniała – stwierdza Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

Czytaj także: Grodno stawia na nieprzerwaną dostępność produktów

Odnotowane w od kwietnia do czerwca 265,8 mln zł skonsolidowanych przychodów stanowi najlepszy rezultat sprzedażowy Grupy za ten okres roku. Zarząd oczekuje utrzymania tempa rozwoju, w oparciu o wysoką sprzedaż OZE i energooszczędnych rozwiązań, wspieraną zachodzącą rewolucją energetyczną.

Tak jak się spodziewaliśmy, pierwszy kwartał bieżącego roku obrotowego przyniósł pewną stabilizację przychodów, po gwałtownym boomie fotowoltaicznym i bardzo wysokich dynamikach w poprzednich okresach. Długoterminowe perspektywy są niezmiennie korzystne i chcemy utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży. Dziś wiemy, że transformacja energetyczna jest nieuchronna i planujemy uczestniczyć w niej w coraz większym stopniu – podsumowuje prezes.

Grodno06.2206.21rdr04.22-06.2204.21-06.21rdr
Przychody
mln zł
96,487,8+10%265,8241,3+10%
Przychody netto ze sprzedaży Grupy Grodno w czerwcu 2022 r. Dane szacunkowe

Dane szacunkowe wskazują, że w zamkniętym z końcem marca roku obrotowym 2021/22 Grodno odnotowało 1,2 mld zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 68% rdr. Wysoka sprzedaż przełożyła się na rekordowe 63,6 mln zł EBITDA (+158% rdr) oraz 43,4 mln zł zysku netto (+216% rdr). Był to najlepszy pod kątem wyników rok w historii spółki.

RE


„Weszliśmy na poziom, którego nie zamierzamy już obniżać” – prezes Grodno SA

Według wstępnych danych, skonsolidowane przychody Grodno S.A. w roku obrotowym 2021/22 wyniosły około 1,2 mld zł i wzrosły o 68% rdr. Przełożyły się na 63,6 mln zł EBITDA (+158% rdr) i 43,4 mln zł zysku netto (+216% rdr), osiągając najwyższe w historii spółki poziomy.

W ubiegłym roku Grupa Grodno odnotowała wzrost sprzedaży w każdym obszarze działalności. Na wysoką dynamikę i rekordowe poziomy przychodów oraz pozycji wynikowych wpłynęła przede wszystkim wyższa sprzedaż w segmentach OZE oraz kabli i przewodów.

Rok 2021/22 był dla nas przełomowy. Przekraczając 1 miliard zł przychodów i 43 mln zł zysku netto weszliśmy na nowy poziom pod względem skali biznesu, którego nie zamierzamy już obniżać. Rośliśmy jako cała Grupa, choć motorem pozostawało OZE. Za nami rekordowa liczba instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Przypieczętowaliśmy bardzo silną pozycję w tej branży, co stawia nas w bardzo dobrej sytuacji w warunkach przyspieszającej transformacji energetycznej – skomentował Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Zwielokrotnienie pozycji wynikowych wpłynęło na istotną poprawę rentowności. Marża EBITDA na poziomie Grupy wzrosła z 3,5% rok wcześniej do 5,3% (+1,9 p.p.), marża EBIT z 2,6% do 4,7% (+2,1 p.p.), natomiast marża netto z 1,9% do 3,6% (+1,7 p.p.).

Wstępne dane finansowe Grodno S.A.
Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca

Zarząd korzystnie ocenia perspektywy rozwoju Grupy w bieżącym roku i zgodnie ze strategią planuje utrzymanie 2-cyfrowej dynamiki wzrostu. Siłą napędową Grupy pozostaną odnawialne źródła energii, w szczególności duża fotowoltaika i pompy ciepła.

Wiele wskazuje na to, że bieżący rok będzie dla nas rekordowy. Zgodnie z oczekiwaniami, zwiększamy sprzedaż dużych instalacji fotowoltaicznych dla klientów przemysłowych, a w związku z rosnącymi cenami energii i powszechnym trendem orientacji biznesu na energooszczędność, zjawisko to będzie przybierać na sile. Do tego dochodzi nowa edycja programu Mój Prąd dla małych instalacji fotowoltaicznych oraz programu Moje Ciepło dla pomp ciepła. Rynek pomp ciepła w bieżącym roku ma urosnąć o ponad połowę i chcemy to maksymalnie wykorzystać. Podsumowując, rewolucja energetyczna trwa, mocno na tym korzystamy – dodał prezes.

Zobacz także: Jakie emocje i skojarzenia tworzy Grodno – rebranding marki

RE


„Rynek skoncentruje się wokół firm z pełnymi magazynami” – zarząd Grodna

W kwietniu br. skonsolidowane przychody sieci hurtowni elektrotechnicznych Grodno S.A. wyniosły 81,3 mln zł wobec 72,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 12,3%.

W ostatnich tygodniach Grodno kontynuowało wzrost w oparciu o wysoką sprzedaż segmentu OZE, w tym fotowoltaiki i pomp ciepła, a także w powiązanych obszarach biznesowych. Sprzedaż Grupy w zakresie fotowoltaiki kształtowała się na wyższym rdr. poziomie, pomimo obowiązujących od 1 kwietnia br. nowych przepisów dotyczących prosumentów energii odnawialnej. 

W związku ze zmianami w systemie rozliczeń prosumentów spodziewaliśmy się tymczasowego spadku sprzedaży fotowoltaiki, a odnotowaliśmy lekki wzrost, przy znacznej poprawie efektywności. Należy też dodać, że zmiany te wcześniej przyczyniły się do absolutnie rekordowego marca ze 147 mln zł przychodów i dynamiką 71% rdr. – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

W ocenie zarządu, obecnie głównym wyzwaniem dla branży są trudności związane z dostępnością produktów, z którymi najlepiej radzą sobie największe firmy instalacyjne, takie jak Grodno.

Rynek mikroinstalacji będzie dalej rosnąć, wspierany Moim Prądem 4.0, a przy tym skoncentruje się wokół najsilniejszych i najbardziej doświadczonych firm, z pełnymi magazynami. W Grodnie utrzymujemy pełną dostępność towarów, o co dzisiaj nie tak łatwo, i co bardzo pozytywnie wyróżnia nas na tle konkurencji. Ponadto już dziś odczuwamy ożywienie w obszarze dużych instalacji, które w najbliższych miesiącach będzie przybierać na sile i w znacznym stopniu nadrobi nieco niższą, ale na pewno wciąż dodatnią, dynamikę w instalacjach przydomowych – wyjaśnił prezes.

Kwiecień był dla Grodna pierwszym miesiącem nowego roku obrotowego 2022/23. Poprzedni rok spółka zamknęła szacowanymi przychodami w wysokości 1,2 mld zł, co oznacza wzrost o 68% rdr. i najwyższy poziom w historii firmy.

Zarząd spodziewa się, że bieżący rok będzie kolejnym rekordowym, konsekwentnie z dwucyfrową dynamiką wzrostu. Wpłynie na to m. in. wysoki popyt na pompy ciepła i pozostałe instalacje związane z energooszczędnością.

Zgodnie z danymi PORT PC, w 2021 r. polski rynek pomp ciepła wzrósł o ponad 60%, w tym pomp do ogrzewania budynków o ponad 80% rdr.

W tym roku spodziewamy się dalszego wysokiego wzrostu, który dodatkowo zasili program Moje Ciepło i 600 mln zł dofinansowań. Szczególnie w połączeniu z fotowoltaiką, pompa ciepła to dziś bardzo atrakcyjna inwestycja, z czego użytkownicy końcowi doskonale zdają sobie sprawę. Uważam, że w obecnych realiach wszystkie obszary rynku związane z energooszczędnością i transformacją energetyczną mają przed sobą bardzo dobre perspektywy – dodaje Andrzej Jurczak.

RE


„Marzec był rewelacyjny pod kątem przychodów” – prezes Grodno S.A.

Według wstępnych danych, w marcu 2022 r. skonsolidowane przychody Grodno S.A. wyniosły 147,5 mln zł, co oznacza wzrost o 71% rdr. i najlepszy sprzedażowo miesiąc w historii firmy. W całym roku rozliczeniowym 2021/22 obroty spółki osiągnęły 1,2 mld zł, rosnąc o 68% rdr. i bijąc kolejny rekord.

Najlepszy dotąd miesięczny wynik sprzedażowy Grodno zawdzięcza przede wszystkim wysokiej sprzedaży w segmentach OZE oraz kabli i przewodów. Podobnie, jak w poprzednich okresach, spółka odnotowała wzrost w każdym obszarze swojego biznesu.

Na dobre wyniku w marcu br. miało wpływ wiele czynników m.in. wciąż dobra koniunktura w budownictwie czy mini boom na mikroinstalacje fotowoltaiczne związany z kwietniowymi zmianami w systemie rozliczeń. Grodno notuje także bardzo duży wzrost w komercyjnych instalacjach fotowoltaicznych, co w opinii zarządu powinno utrzymać się w dłuższym terminie.

Grodno03.2203.21rdr.04.21-03.2204.20-03.21rdr.
Przychody mln zł147,586,5+71%1 196,2711,7+68%
Przychody Grupy Grodno w marcu 2022 r. Dane wstępne

Rekordowa sprzedaż roczna

Przychody Grodna za ostatnie dwanaście miesięcy złożyły się na rekordowe 1,2 mld zł w całym roku obrotowym 2021/22. Spółka utrzymała tym samym wieloletnią tendencję wzrostową, po raz kolejny wyprzedzając rynek i rosnąc najszybciej w swojej historii.

Początkowo założyliśmy przekroczenie miliarda przychodów w nieco dalszej perspektywie, ale już dziś jesteśmy na tym poziomie. W ostatnich dwóch latach doskonale wykorzystaliśmy sprzyjające warunki rynkowe do umocnienia pozycji i zwiększenia skali. Skala ta zdecydowanie pomaga nam obecnie, przy osłabionych łańcuchach dostaw i ograniczonym dostępie do niektórych towarów. Przekłada się na dużą siłę zakupową i ułatwia dalszy szybki rozwój – podsumował Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

Wyższej sprzedaży Grodna w ostatnich okresach raportowych towarzyszył skokowy wzrost wyników. W zamkniętych w grudniu trzech kwartałach 2021/22 spółka odnotowała 32,6 mln zł zysku netto, czyli blisko trzykrotnie więcej wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Rekordowe 13,3 mln zł wyniku netto w pojedynczym III kwartale oznaczało aż czterokrotny wzrost rdr. Zarząd oczekuje utrzymania podobnej tendencji również w zakończonym w marcu IV kwartale i całym roku obrotowym.

Plany Grodno na kolejny rok

W roku obrotowym 2022/23 Grodno planuje utrzymanie wysokiego tempa rozwoju w oparciu o perspektywiczne obszary rynku OZE i uczestnictwo w zachodzącej rewolucji energetycznej, wspieranej dodatkowo publicznymi programami. W fotowoltaice oczekuje dalszego wzrostu – w zakresie instalacji wielkoskalowych, komercyjnych, ale i wciąż przydomowych, zasilanych Moim Prądem 4.0. Olbrzymi potencjał mają też pompy ciepła wspierane programem Moje Ciepło. Zarząd dostrzega bardzo duże perspektywy biznesowe dla każdego obszaru działalności. Przewiduje, że popyt na rozwiązania i usługi w zakresie nowoczesnej energetyki na pewno pozostanie wysoki.

RE


Po 11 miesiącach Grodno przekroczyło miliard

Według wstępnych danych skonsolidowane przychody Grodno S.A. w lutym wyniosły 95,1 mln zł i wzrosły o 68% rdr. Narastająco po jedenastu miesiącach roku obrotowego sprzedaż, po raz pierwszy w historii spółki, przekroczyła 1 mld zł (+67% rdr.).

Grodno02.2202.21rdr.04.21-02.2204.20-02.21rdr
Przychody mln zł95,156,6+68%1 048,2626,6+67%
Przychody Grupy Grodno w lutym 2022 r. Dane wstępne

Zarząd spółki zapowiada, że dwucyfrowe tempo rozwoju rozstanie utrzymane, mimo spowolnienia na rynku fotowoltaicznym.

Miliard przychodów to duże osiągniecie i symbolicznie nowy poziom, jeśli chodzi o skalę naszej działalności. Co istotne, dane okresowe po trzecim kwartale potwierdzają, że rosnącym przychodom towarzyszy jeszcze szybszy wzrost pozycji wynikowych i poprawa rentowności. Chcemy utrzymać tę tendencję w ujęciu całego roku – powiedział Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

W lutym Grupa Grodno po raz kolejny odnotowała poprawę we wszystkich segmentach swojej działalności. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, motorem wzrostu były segmenty odnawialnych źródeł energii oraz kabli i przewodów.

W zakończonych w grudniu trzech kwartałach roku obrotowego 2021/22, przychody Grodna wyniosły 877,3 mln zł i  przełożyły się na 47,1 mln zł EBITDA, 41,9 mln zł zysku operacyjnego oraz 32,6 mln zł zysku netto. Były to najlepsze wyniki Grodna za ten okres roku, blisko trzykrotnie wyższe wobec odnotowanych rok wcześniej. W okresie tym spółka rozwijała się najszybciej w swojej dotychczasowej historii i najszybciej wśród liderów branży elektrotechnicznej. Miesiące od października do grudnia 2021 r. złożyły się na najlepszy dotąd pojedynczy kwartał Grodna.

RE


Co jest w nowej strategii Grodna?

Po ogłoszeniu dobrych wyników za pierwsze półrocze, Grodno przedstawiło nową strategię na lata 2020-2024.

Skonsolidowane przychody Grodno w miesiącach kwiecień-wrzesień br. wyniosły 335,5 mln zł wobec 291,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (+15% rdr). Pod kątem sprzedaży była to najlepsza pierwsza połowa roku w historii Grodna.

We wrześniu sprzedaż Grupy Grodno wyniosła prawie 70 mln zł i wykazała dynamikę +30% rdr.

Za nami wyśmienite pierwsze półrocze, a w szczególności wrzesień, który sprzedażowo był najlepszym miesiącem w historii Grupy Grodno. Nasze przychody napędzała przede wszystkim sprzedaż w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki i pomp ciepła. Dostrzegamy w tych obszarach bardzo duży potencjał i właśnie w tym kierunku chcemy się rozwijać – skomentował Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Grodno04-09.2004-09.19rdr09.2009.19rdr
Przychody mln zł335,5291,4+15%69,953,8+30%
Dane szacunkowe. Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Nowa strategia Grodna na lata 2020-2024

Grodno planuje rosnąć w tempie co najmniej 10% rocznie. Zarząd przewiduje, że w 2024 r. przychody osiągną wartość 1 mld zł. Siłą napędową Grupy będą fotowoltaika oraz nowe obszary OZE, w szczególności urządzenia grzewcze. Hurtownia skupi się także na rozbudowie sieci sprzedaży oraz poszerzaniu oferty elektrotechnicznej.

To jest prognoza, w którą wierzę. Poprzednia strategia zakładała wejście na podium z siódmego miejsca. Nasz cel był ambitny i osiągnęliśmy go w ubiegłym roku. Dziś jesteśmy Numerem Dwa i aspirujemy do bycia liderem w segmencie dystrybucji elektrotechniki – powiedział podczas konferencji online Andrzej Jurczak, prezes Grodno SA.

Według planów Grodna już w pierwszych latach realizacji strategii  (do 2022 r.) spodziewany jest wzrost sprzedaży Grupy w obszarach fotowoltaiki i pomp ciepła łącznie o 50%. W segmencie OZE firma planuje również dalszy rozwój obszarów uzupełniających, takich jak systemy automatyki, magazyny energii, stacje ładowania pojazdów, kolektory słoneczne czy kotły grzewcze. Do 2024 r. OZE ma stanowić 35% przychodów Grupy Grodno. W 2024 r. udział Grodna w polskim rynku fotowoltaiki ma wynieść 15%.

Sieć sprzedaży rozwinie się dzięki akwizycjom. Do tej pory Grodno przeprowadziło 8 skutecznych akwizycji. Grupa dysponuje 90 punktami handlowymi.

Zobacz: Strategia Grodno na lata 2020-2024

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter