Poziomy banner na głównej

Przejęcia i fotowoltaika napędziły Grodno

23/07/2020

Skonsolidowane przychody Grodna za rok obrotowy zakończony 31 marca 2020 r.* były wyższe o 27% r/r i przełożyły się na wzrost zysku netto o 41% r/r, mimo konieczności poniesienia wyższych niż rok wcześniej kosztów wynagrodzeń (+34 proc. r/r).

Według rocznych przychodów Grodno zajmuje trzecie miejsce w rankingu hurtowni elektrotechnicznych. Biorąc pod uwagę bieżące dane SHE za pierwsze półrocze 2020 r., Grodno jest na drugim miejscu.

Zobacz także: Kondycja branży elektrotechnicznej

Dynamiczny wzrost sprzedaży w roku 2019/20 jest rezultatem rozwoju grupy o nowe oddziały (w tym konsolidacji wyników spółki Magma przejętej w grudniu 2018 r.), a także rozwoju organicznego i stałej rozbudowy oferty. Czynnikiem, który wpływał na naszą działalność w analizowanym okresie, była również utrzymująca się korzystna koniunktura w branży budowlano-montażowej – komentuje Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Do poprawy wyników przyczyniła się również dobra koniunktura w branży fotowoltaicznej. W tym obszarze sprzedaż była ponad trzykrotnie wyższa r/r. Segment PV w roku 2019/20 odpowiadał za 17,4% skonsolidowanych przychodów, co jest udziałem ponad dwukrotnie wyższym wobec celu 7,5% przewidzianego strategią na lata 2017-2020.

Rynek ten ma olbrzymi potencjał, a fakt, że wprowadziliśmy rozwiązania PV do oferty przed konkurencją sprawia, że dziś jesteśmy jednym z liderów branży, od którego uczą się inne podmioty. Oczekuję, że rosnące ceny energii w dalszym ciągu będą wpływać również na rozwój takich obszarów jak oświetlenie LED, pompy ciepła czy audyty energetyczne, które także postrzegamy jako bardzo przyszłościowe – uważa Andrzej Jurczak.

Obecnie zarząd Grodna pracuje nad nową strategią, w której kluczową rolę ma odegrać rozwój działalności w obszarach związanych z energooszczędnością i zieloną energią.

Grodno2019/20202018/2019zmiana r/r w proc.
przychody623,6489,427%
wynik operacyjny17,711,751%
wynik netto11,58,241%
mln zł

* Rok obrotowy Grodno: 1 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2020 r.

RE/KZ

Zapisz się na bezpłatny newsletter