Poziomy banner na głównej

Liczba wniosków w programie Mój Prąd przekroczyła 100 tysięcy

15/07/2020
fotowoltaika na dachu budynku

Fotowoltaika prosumencka przeżywa prawdziwy boom za sprawą programu Mój Prąd. Pierwszy nabór zakończył się sukcesem. Trwa właśnie jego rozliczanie. 13 stycznia 2020 r. ogłoszony został kolejny nabór. Do tej pory 100 tysięcy Polaków złożyło wnioski o dofinansowanie przydomowej instalacji fotowoltaicznej.

Mój Prąd to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Został ogłoszony pod koniec sierpnia 2019 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu wynosi miliard złotych. Ta kwota pozwoli na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, które mogą wygenerować ok. 1 TWh zielonej energii.

Mój Prąd na półmetku

Dotychczas do programu zgłosiło się 100 tysięcy Polaków, a więc została już zrealizowana połowa założeń. Łączna moc instalacji z przyjętych wniosków daje 560 MW, które rocznie wyprodukują 560 GWh/rok energii elektrycznej. Porównując to do największej polskiej farmy fotowoltaicznej Czernikowo koło Torunia (moc 3,77 MW) okazuje się, że Mój Prąd na tym etapie dofinansowuje ok. 148 takich elektrowni.

NFOŚiGW czeka na kolejne 100 tysięcy wniosków. Nabór trwa do 18 grudnia 2020 r.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce

Założenia programu Mój Prąd

Mój Prąd to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu jest umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji PV. Można starać się o dotacje w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż instalacji PV od 2 do 10 kW. Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną dotację.

  • Budżet – 1 miliard złotych;
  • Moc zainstalowana – 1 GW (wytworzy 1 TWh energii);
  • Liczba instalacji – 200 tysięcy.
baner ETI fotowoltaika

Zobacz także: Najlepsze instalacje fotowoltaiczne 2019

Udogodnienia w programie Mój Prąd

Usługa montażu systemów PV

Firmy wykonawcze, które świadczą usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych mogą zawrzeć umowę z NFOŚiGW dotyczącą realizacji programu Mój Prąd tzn. mogą działać w imieniu osób fizycznych składających wnioski o dofinansowanie. Firmy te stają się partnerami programu. Liczba wniosków powyżej 20 sztuk wymaga dodatkowych uzgodnień z Funduszem.

Liczba firm, które zawarły porozumienie wynosi 72 (na dzień 15.07.2020 r.).

Zobacz: Lista firm współpracujących w programie Mój Prąd

Mój Prąd po pierwszym naborze

Pierwszy nabór wniosków trwał od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 r. Obecnie trwa jego rozliczanie. Jak informuje NFOŚiGW złożone wnioski papierowe były nieczytelnie wypełnione albo nie zawierały wszystkich niezbędnych załączników, co spowodowało konieczność ich wyjaśniania lub uzupełniania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców Fundusz stara się zweryfikować pozytywnie każdy wniosek, który został właściwie uzupełniony.

Dane pierwszego naboru w programie Mój Prąd na dzień 17 kwietnia 2020 r.

  • Nabór jest zakończony, natomiast trwa weryfikacja wniosków
  • Wpłynęło ponad 30 000 wniosków, w tym 879 rozpatrzonych jest negatywnie. Nie jest to ostateczna liczba odrzuconych, ponieważ jeszcze ok. 1500 wniosków jest w uzupełnieniu (odrzucenia z powodu płatności bądź zakończenia instalacji przed 23 lipca 2019 r., bądź też z uwagi na składanie wniosków opiewających na rozbudowę istniejących instalacji, chociaż program finansuje jedynie nowo powstające instalacje. Ponadto Fundusz miał również i takich wnioskodawców, którzy kilkukrotnie składali wniosek o dofinansowanie tej samej instalacji fotowoltaicznej);
  • Wypłacono 27 363 dotacji na kwotę 135 713 538,10 zł;
  • Na wypłatę oczekuje 446 dotacji, na łączną kwotę 2 187 696,77 zł.

Zobacz także: Rozwój fotowoltaiki prosumenckiej w Polsce

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter