Stan programu finansowania fotowoltaiki Mój Prąd

06/10/2021
fotowoltaika na dachu budynku

Trwają prace nad kolejnym, już czwartym zwiększeniem budżetu w drugiej edycji programu finansowania fotowoltaiki Mój Prąd. NFOŚiGW podjął decyzję o ponownym zwiększeniu puli pieniędzy przeznaczonych dla osób, które w drugim naborze ubiegały się o dofinansowanie do domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dotacje otrzymają wnioskodawcy z listy rezerwowej.

  • Program Mój Prąd 2.0 otrzyma dodatkowe środki na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Dotacje są przeznaczone dla oczekujących na liście rezerwowej.
  • 6 października 2021 r. zakończył się nabór w programie Mój Prąd 3.0 z budżetem 534 mln zł.
  • W 2022 r. zostanie uruchomiona kolejna edycja – Mój Prąd 4.0.

Program Mój Prąd 2.0 spotkał się z ogromnym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. Jego budżet był trzykrotnie zwiększany do łącznej kwoty 1,159 mld zł. Nawet tak wielka pula środków nie pozwoliła na zaspokojenie oczekiwań setek tysięcy osób wnioskujących o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na dachach ich domów. Wnioskodawcy, których wnioski zostały wprawdzie pozytywnie ocenione, ale nie wystarczyło dla nich środków finansowych na dotacje, trafili na listy rezerwowe. Liczba wniosków oczekujących na rozpatrzenie wynosi ponad 20 tysięcy.

Zarząd NFOŚiGW postanowił zadbać o środki finansowe dla grupy wnioskodawców umieszczonych na listach rezerwowych i podjął decyzję o kolejnym zwiększeniu puli pieniędzy dla 2. naboru w programie Mój Prąd. Uchwała zarządu NFOŚiGW wymaga teraz przygotowania specjalnego programu priorytetowego (lub wprowadzenia zmian w już istniejącym), który będzie umożliwiał finansowanie wyłącznie projektów umieszczonych na listach rezerwowych, sporządzonych w trakcie realizacji programu Mój Prąd 2.0.

Ważne: wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w 2. naborze programu Mój Prąd i trafili na listy rezerwowe, otrzymają dofinansowanie w kwocie do 5 tys. zł, gdyż taki właśnie pułap dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów zakładała tamta edycja.

Zobacz także: Zmiany rozliczeń w fotowoltaice. Jak oceniają je Polacy?

Mój Prąd 3.0 został zamknięty przed czasem

Ze względu na wyczerpanie budżetu trzeciej edycji programu Mój Prąd, nabór został zamknięty 6 października 2021 r. Wpłynęło 178 005 wniosków, co wyczerpało pulę budżetu trzeciego naboru programu wynoszącą 534 mln zł.

Nabór w programie Mój Prąd 3.0 rozpoczął się 1 lipca 2021 r. i miał być prowadzony najwyżej do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zainteresowanie programem w bieżącej edycji, podobnie jak w dwóch poprzednich, okazało się tak duże i dynamiczne, że już teraz, po niespełna trzech miesiącach trwania naboru, środki finansowe zostały wyczerpane.

Przy budżecie obecnej edycji programu Mój Prąd w wysokości 534 mln zł, dotację 3 tys. zł może otrzymać maksymalnie 178 tys. beneficjentów. Tymczasem od początku naboru do NFOŚiGW codziennie wpływało nawet 3-4 tys. wniosków i już po miesiącu, na koniec lipca br., złożonych było ponad 85 tys. wniosków. Pod koniec września każdego dnia średnio przybywało 1,5 tys. aplikacji, a w systemie (według danych z 24 września br.) zarejestrowanych było dokładnie 162 052 wniosków o dofinansowanie.

Maksymalna liczba 178 tys. wniosków została osiągnięta już pod koniec września br. Nabór w programie Mój Prąd 3.0 został zamknięty z powodu wyczerpania budżetu.

Mój Prąd 3.0 z niższym dofinansowaniem

Trzecia edycja Mojego Prądu jest skierowana do osób fizycznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które są stroną Umowy Kompleksowej (umowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji) z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Ubiegający się o wsparcie z NFOŚiGW mogą liczyć na:

  • dofinansowanie instalacji o mocy od 2 do 10 kW, która jest zakończona i podłączona do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego),
  • dofinansowanie do 3 tys. zł (w poprzedniej edycji 5 tys. zł), ale nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych,
  • prostsze zasady aplikowania – wnioski składane wyłącznie drogą elektroniczną.

Jak informuje NFOSiGW, maksymalny poziom dofinansowania wynika z niższych cen mikroinstalacji na polskim rynku, spowodowana jest spadkiem globalnych cen paneli PV. Dla średniej instalacji o mocy 5,6 kW, po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej wynoszącej blisko 4 tys. zł oraz obowiązującego systemu opustów, czas zwrotu z inwestycji dla 4-osobowej rodziny wyniesie niecałe 7 lat.  

O dotację mogą się ubiegać także osoby, które zakupiły instalację przed ogłoszeniem naboru, jednak nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r. Możliwe będzie również połączenie dofinansowania z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia będą pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji. Wysokość dotacji będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji. Planowane dofinansowanie do mikroinstalacji PV wyniesie maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys. zł (w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej prosument dolicza dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2021 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku).

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce

Mój Prąd 4.0, czyli autokonsumpcja prądu

W 2022 roku nadal będą funkcjonowały dotacje do zakupu paneli PV, ale będą one powiązane z komponentami motywującymi prosumenta do autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej, czyli inteligentnym systemem zarządzania energią, ładowarką do samochodu, magazynem ciepła i chłodu, a być może także indywidualnym magazynem energii.

Wprowadzenie do programu nowych elementów, podlegających dofinansowaniu, jest możliwe dzięki nowym rozwiązaniom legislacyjnym umożliwiającym: 

  • negocjacje cen sprzedaży/zakupu wytwarzanej energii u agregatorów,
  • dowolną zmiany sprzedawcy i agregatora w ciągu 24h, co ułatwi dodatkowo dostęp do porównywarki cen energii,
  • korzystanie z umów z ceną dynamiczną.

Skorzystanie przez odbiorcę energii z porównywarki cen lub zawarcie przez niego umowy z ceną dynamiczną umożliwi zainstalowany u odbiorcy inteligentny licznik zdalnego odczytu. Możliwość korzystania z funkcji tych urządzeń da odbiorcom tzw. ustawa licznikowa, obowiązująca od 2 lipca 2021 r. Nowa ustawa przewiduje, że do końca 2028 r., takie liczniki  zostaną zainstalowane u co najmniej 80 % odbiorców końcowych, w tym, u co najmniej 80% gospodarstw domowych. Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne zawiera szczegółowy harmonogram instalacji liczników, który zrealizują operatorzy systemów dystrybucyjnych.

Założenia programu Mój Prąd

Mój Prąd to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu jest umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji PV. Można starać się o dotacje w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys. zł (poprzednia kwota wynosiła 5 tys. zł) na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż instalacji PV od 2 do 10 kW.

Udogodnienia w programie Mój Prąd

Usługa montażu systemów PV

Firmy wykonawcze, które świadczą usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych mogą zawrzeć umowę z NFOŚiGW dotyczącą realizacji programu Mój Prąd tzn. mogą działać w imieniu osób fizycznych składających wnioski o dofinansowanie. Firmy te stają się partnerami programu. Liczba wniosków powyżej 20 sztuk wymaga dodatkowych uzgodnień z Funduszem.

Liczba firm, które zawarły porozumienie wynosi 72 (na dzień 15.07.2020 r.).

Zobacz: Lista firm współpracujących w programie Mój Prąd

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter