Poziomy banner na głównej

Stan programu Mój Prąd AKTUALIZACJA

14/01/2020

Fotowoltaika prosumencka przeżywa prawdziwy boom za sprawą programu Mój Prąd. Pierwszy nabór zakończył się sukcesem. 13 stycznia 2020 r. ogłoszony został kolejny nabór, w którym do wykorzystania jest jeszcze prawie 90 proc. z miliardowego budżetu.

Mój Prąd to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Został ogłoszony pod koniec sierpnia 2019 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu wynosi miliard złotych. Ta kwota pozwoli na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, które mogą wygenerować ok. 1 TWh zielonej energii.

Zobacz także: Najlepsze instalacje fotowoltaiczne 2019

Założenia programu Mój Prąd

Mój Prąd to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu jest umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji PV.

  • Budżet – 1 miliard złotych;
  • Moc zainstalowana – 1 GW (wytworzy 1 TWh energii);
  • Liczba instalacji – 200 tysięcy.

Mój Prąd po pierwszym naborze

Pierwszy nabór wniosków trwał od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 r. Liczba dofinansowanych instalacji fotowoltaicznych wyniosła 27 tys. Na ten cel wypłacono prawie 132 mln zł, a zainstalowana moc fotowoltaiki to 152 MW.

Budżet programu – 1 mld zł

Stan bieżący (20.12.2019) – 131,9 mln zł

Planowana moc zainstalowana 1 GW

Stan bieżący (20.12.19) – 152 MW

Planowana liczba instalacji – 200 tys.

Stan bieżący (20.12.2019) – 27 017

W pozyskiwaniu dotacji pierwsze miejsce zajęło mazowieckie, które pozyskało 18,8 mln zł na 4522 instalacji o łącznej mocy 22 MW. Tuż za nim – śląskie. Najmniej pieniędzy pozyskało zachodniopomorskie – 2,9 mln. Najmniejszą liczbę instalacji zgłosili wnioskodawcy z lubuskiego – 549

Drugi nabór w programie Mój Prąd

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych potrwa do 18 grudnia 2020 r. Zasady programu nie uległy zmianie.  Można starać się o dotacje w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż instalacji PV od 2 do 10 kW. Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną dotację.

Udogodnienia w Programie Mój Prąd

Nowością w programie jest strona mojprad.gov.pl, na której można sprawdzić status złożonego wniosku.

Usługa montażu systemów PV

Firmy wykonawcze, które świadczące usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych mogą zawrzeć umowę z NFOŚiGW dotyczącą realizacji programu Mój Prąd tzn. mogą działać w imieniu osób fizycznych składających wnioski o dofinansowanie. Firmy te stają się partnerami programu. Liczba wniosków powyżej 20 sztuk wymaga dodatkowych uzgodnień z Funduszem.

Liczba firm, które zawarły porozumienie wynosi 43 (na dzień 15.01.2020 r.)

Zobacz: Lista firm realizujących program Mój Prąd

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter