Ruszył Mój Prąd, jednak z mniejszą kwotą dofinansowania

01/07/2021
fotowoltaika na dachu budynku

Program finansowania fotowoltaiki Mój Prąd okazał się ogromnym sukcesem. Właśnie ogłoszono kolejne dwa nabory.

 • Od 1 lipca 2021 r. wystartował nabór wniosków w programie Mój Prąd 3.0. Będzie prowadzony do 22 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków. Budżet programu to ponad 500 mln zł.
 • W 2022 r. zostanie uruchomiona kolejna edycja – Mój Prąd 4.0. Pierwsza transza budżetu wyniesie ok. 850 mln zł., a wysokość kolejnej będzie ustalona jesienią, po weryfikacji budżetów państw członkowskich UE.

Mój Prąd to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Został ogłoszony pod koniec sierpnia 2019 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poprzednie dwie edycje programu to:

 • maksymalna kwota dofinansowania 5 tys. zł,
 • 266 tys. złożonych wniosków (211 tys. z nich już uzyskało finansowanie),
 • wsparcie finansowe sięgające 1,08 mld zł.

Łączna moc instalacji ze złożonych wniosków to 1,2 GW, które rocznie wyprodukują ok. 1200 GWh/rok energii elektrycznej. Porównując ten wynik do mocy 3,77 MW największej polskiej farmy fotowoltaicznej (w gminie Czernikowo koło Torunia), Mój Prąd sfinansował dotychczas ponad 300 takich inwestycji.

Zobacz także: Największe farmy fotowoltaiczne w Polsce

Mój Prąd 3.0 z niższym dofinansowaniem

Trzecia edycja Mojego Prądu jest skierowana do osób fizycznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które są stroną Umowy Kompleksowej (umowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji) z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Ubiegający się o wsparcie z NFOŚiGW mogą liczyć na:

 • dofinansowanie instalacji o mocy od 2 do 10 kW, która jest zakończona i podłączona do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego),
 • dofinansowanie do 3 tys. zł, ale nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych,
 • prostsze zasady aplikowania – wnioski będą składane wyłącznie drogą elektroniczną.

Jak informuje NFOSiGW, maksymalny poziom dofinansowania wynika z niższych cen mikroinstalacji na polskim rynku, spowodowana jest spadkiem globalnych cen paneli PV. Dla średniej instalacji o mocy 5,6 kW, po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej wynoszącej blisko 4 tys. zł oraz obowiązującego systemu opustów, czas zwrotu z inwestycji dla 4-osobowej rodziny wyniesie niecałe 7 lat.  

O dotację mogą się ubiegać także osoby, które zakupiły instalację przed ogłoszeniem naboru, jednak nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r. Możliwe będzie również połączenie dofinasowania z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia będą pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji. Wysokość dotacji będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji. Planowane dofinansowanie do mikroinstalacji PV wyniesie maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys. zł (w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej prosument dolicza dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2021 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku).

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce

Mój Prąd 4.0, czyli autokonsumpcja prądu

W 2022 roku nadal będą funkcjonowały dotacje do zakupu paneli PV, ale będą one powiązane z komponentami motywującymi prosumenta do autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej, czyli inteligentnym systemem zarządzania energią, ładowarką do samochodu, magazynem ciepła i chłodu, a być może także indywidualnym magazynem energii.

Wprowadzenie do programu nowych elementów, podlegających dofinansowaniu, jest możliwe dzięki nowym rozwiązaniom legislacyjnym umożliwiającym: 

 • negocjacje cen sprzedaży/zakupu wytwarzanej energii u agregatorów,
 • dowolną zmiany sprzedawcy i agregatora w ciągu 24h, co ułatwi dodatkowo dostęp do porównywarki cen energii,
 • korzystanie z umów z ceną dynamiczną.

Skorzystanie przez odbiorcę energii z porównywarki cen lub zawarcie przez niego umowy z ceną dynamiczną umożliwi zainstalowany u odbiorcy inteligentny licznik zdalnego odczytu. Możliwość korzystania z funkcji tych urządzeń da odbiorcom tzw. ustawa licznikowa, obowiązująca od 2 lipca 2021 r. Nowa ustawa przewiduje, że do końca 2028 r., takie liczniki  zostaną zainstalowane u co najmniej 80 % odbiorców końcowych, w tym, u co najmniej 80% gospodarstw domowych. Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne zawiera szczegółowy harmonogram instalacji liczników, który zrealizują operatorzy systemów dystrybucyjnych.

Założenia programu Mój Prąd

Mój Prąd to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu jest umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji PV. Można starać się o dotacje w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys. zł (poprzednia kwota wynosiła 5 tys. zł) na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż instalacji PV od 2 do 10 kW.

baner ETI fotowoltaika

Udogodnienia w programie Mój Prąd

Usługa montażu systemów PV

Firmy wykonawcze, które świadczą usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych mogą zawrzeć umowę z NFOŚiGW dotyczącą realizacji programu Mój Prąd tzn. mogą działać w imieniu osób fizycznych składających wnioski o dofinansowanie. Firmy te stają się partnerami programu. Liczba wniosków powyżej 20 sztuk wymaga dodatkowych uzgodnień z Funduszem.

Liczba firm, które zawarły porozumienie wynosi 72 (na dzień 15.07.2020 r.).

Zobacz: Lista firm współpracujących w programie Mój Prąd

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter