Mój Prąd może ruszyć od 1 lipca

18/03/2021
fotowoltaika na dachu budynku

Program finansowania fotowoltaiki Mój Prąd okazał się ogromnym sukcesem. Właśnie ogłoszono zasady kolejnej edycji – Mój Prąd 3.0

Mój Prąd to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Został ogłoszony pod koniec sierpnia 2019 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawowy budżet programu wynosił 1 miliard złotych. W programie znalazło się dodatkowe 100 mln zł z powodu dużej liczby wniosków. Zwiększony budżet programu do 1,1 mld zł odpowiadał 220 tys. wniosków przy maksymalnej kwocie dofinansowania 5 tys. zł.

Nabór wniosków w drugiej edycji Mojego Prądu miał zakończyć się 18 grudnia 2020 r., jednak z powodu wykorzystania środków, także tych dodatkowych, program został zamknięty już 7 grudnia. Przy liczbie złożonych wniosków (220 tys.), ich ocena i wypłata dotacji potrwa do połowy 2021 r.
Łączna moc instalacji ze złożonych wniosków da 1,2 GW, które rocznie wyprodukują ok. 1200 GWh/rok energii elektrycznej. Porównując ten wynik do mocy 3,77 MW największej polskiej farmy fotowoltaicznej (w gminie Czernikowo koło Torunia), Mój Prąd sfinansuje ponad 300 takich inwestycji.

Zobacz także: Największe farmy fotowoltaiczne w Polsce

Nowa odsłona Mojego Prądu

Zapowiedziana została nowa edycja programu Mój Prąd. Nowe zasady to:

  • wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby,
  • przedział mocy 2-10 kW, inwestycje podłączone do sieci OSD,
  • koszty kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020 r.
  • poziom dofinansowania zależny od zakresu rzeczowego inwestycji.

Program Mój Prąd będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – jednak po 31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD. Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie utrzymany.

Trwają jeszcze prace koncepcyjne Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW nad poziomem dofinansowania oraz zakresem rzeczowym inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej odsłony programu wraz z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu programu o następujące elementy: punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu.

Szczegóły trzeciej edycji programu Mój Prąd wraz z przewidywanym budżetem na jego realizację zostaną podane wkrótce. Nabór planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.

To jest bardzo dobra informacja dla Grodna oraz dla całej branży fotowoltaicznej. Mój Prąd 3.0 z pewnością wpłynie na dalsze zainteresowanie fotowoltaiką wśród odbiorców indywidualnych, realizujących instalacje 2-10 kW, czyli w przedziale dla którego kierowany jest Program. Z pewnością jest to pozytywny impuls dla całej branży, który podtrzyma boom na fotowoltaikę w Polsce. W związku kosztami kwalifikowanymi już od 1 lutego 2020 r., myślę że ożywienie w segmencie mikroinstalacji nadejdzie jeszcze przed rozpoczęciem naboru – skomentował Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce

Założenia programu Mój Prąd

Mój Prąd to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu jest umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji PV. Można starać się o dotacje w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż instalacji PV od 2 do 10 kW. Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną dotację.

  • Budżet – 1,1 miliard złotych;
  • Moc zainstalowana – 1,2 GW (wytworzy 1,2 TWh energii);
  • Liczba instalacji – 220 tysięcy.
baner ETI fotowoltaika

Udogodnienia w programie Mój Prąd

Usługa montażu systemów PV

Firmy wykonawcze, które świadczą usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych mogą zawrzeć umowę z NFOŚiGW dotyczącą realizacji programu Mój Prąd tzn. mogą działać w imieniu osób fizycznych składających wnioski o dofinansowanie. Firmy te stają się partnerami programu. Liczba wniosków powyżej 20 sztuk wymaga dodatkowych uzgodnień z Funduszem.

Liczba firm, które zawarły porozumienie wynosi 72 (na dzień 15.07.2020 r.).

Zobacz: Lista firm współpracujących w programie Mój Prąd

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter