Poziomy banner na głównej

Epidemia nie zmniejszyła zainteresowania programem Mój Prąd

24/04/2020
fotowoltaika na dachu budynku

Fotowoltaika prosumencka przeżywa prawdziwy boom za sprawą programu Mój Prąd. Pierwszy nabór zakończył się sukcesem. Trwa właśnie jego rozliczanie. 13 stycznia 2020 r. ogłoszony został kolejny nabór, w którym do wykorzystania jest jeszcze prawie 90 proc. z miliardowego budżetu.

Mój Prąd to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Został ogłoszony pod koniec sierpnia 2019 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu wynosi miliard złotych. Ta kwota pozwoli na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, które mogą wygenerować ok. 1 TWh zielonej energii.

Zobacz także: Najlepsze instalacje fotowoltaiczne 2019

Założenia programu Mój Prąd

Mój Prąd to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu jest umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji PV. Można starać się o dotacje w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż instalacji PV od 2 do 10 kW. Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną dotację.

 • Budżet – 1 miliard złotych;
 • Moc zainstalowana – 1 GW (wytworzy 1 TWh energii);
 • Liczba instalacji – 200 tysięcy.
baner ETI fotowoltaika

Mój Prąd po pierwszym naborze

Pierwszy nabór wniosków trwał od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 r. Obecnie trwa jego rozliczanie. Jak informuje NFOŚiGW złożone wnioski papierowe były nieczytelnie wypełnione albo nie zawierały wszystkich niezbędnych załączników, co spowodowało konieczność ich wyjaśniania lub uzupełniania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców Fundusz stara się zweryfikować pozytywnie każdy wniosek, który został właściwie uzupełniony.

Dane pierwszego naboru w programie Mój Prąd na dzień 17 kwietnia 2020 r.

 • Nabór jest zakończony, natomiast trwa weryfikacja wniosków
 • Wpłynęło ponad 30 000 wniosków, w tym 879 rozpatrzonych jest negatywnie. Nie jest to ostateczna liczba odrzuconych, ponieważ jeszcze ok. 1500 wniosków jest w uzupełnieniu (odrzucenia z powodu płatności bądź zakończenia instalacji przed 23 lipca 2019 r., bądź też z uwagi na składanie wniosków opiewających na rozbudowę istniejących instalacji, chociaż program finansuje jedynie nowo powstające instalacje. Ponadto Fundusz miał również i takich wnioskodawców, którzy kilkukrotnie składali wniosek o dofinansowanie tej samej instalacji fotowoltaicznej);
 • Wypłacono 27 363 dotacji na kwotę 135 713 538,10 zł;
 • Na wypłatę oczekuje 446 dotacji, na łączną kwotę 2 187 696,77 zł.

Pozyskiwanie dofinansowania według województw

W pozyskiwaniu dotacji pierwsze miejsce zajęło mazowieckie, które pozyskało 18,8 mln zł na 4522 instalacji o łącznej mocy 22 MW. Tuż za nim – śląskie. Najmniej pieniędzy pozyskało zachodniopomorskie – 2,9 mln. Najmniejszą liczbę instalacji zgłosili wnioskodawcy z lubuskiego – 549.

Zobacz także: Rozwój fotowoltaiki prosumenckiej w Polsce

Drugi nabór w programie Mój Prąd

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych trwa od 13 stycznia do 18 grudnia 2020 r. Zasady programu nie uległy zmianie.

Zestawienie dla drugiego naboru w programie Mój Prąd na dzień 17 kwietnia 2020 r.

 • Wpłynęło 28 363 wniosków (w tym: e-wnioski – 10 773, papierowe – 17 590)
 • 93 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie
 • Wypłacono ponad 3481 dotacji na kwotę 17 265 071,50 zł
 • Na wypłatę oczekuje 3143 dotacji na kwotę 15 679 071,43 zł
 • Dominująca moc instalacji PV wynosi 5,2 kW

Udogodnienia w Programie Mój Prąd

Od 31 marca 2020 r. Fundusz przyjmuje wyłącznie wnioski online. Decyzja jest spowodowana lawiną niekompletnych lub nieczytelnych papierowych wniosków, których wyjaśnianie zajmuje dużo czasu.

Na stronie mojprad.gov.pl można sprawdzić status złożonego wniosku.

Usługa montażu systemów PV

Firmy wykonawcze, które świadczą usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych mogą zawrzeć umowę z NFOŚiGW dotyczącą realizacji programu Mój Prąd tzn. mogą działać w imieniu osób fizycznych składających wnioski o dofinansowanie. Firmy te stają się partnerami programu. Liczba wniosków powyżej 20 sztuk wymaga dodatkowych uzgodnień z Funduszem.

Liczba firm, które zawarły porozumienie wynosi 72 (na dzień 30.03.2020 r.)

Zobacz: Lista firm współpracujących w programie Mój Prąd

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter