Finansowanie fotowoltaiki – ruszyła piąta edycja programu Mój Prąd

24/04/2023
fotowoltaika na dachu budynku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiły 22 kwietnia piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd.

  • Budżet programu Mój Prąd 5.0 wynosi 955 000 tys. zł.
  • Nabór wniosków trwa od 22 kwietnia do 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania się środków.
  • Bezzwrotna dotacja może wynieść nawet 58 tys. zł.

W piątej edycji programu Mój Prąd nadal wspierane jest finansowanie prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. Beneficjenci mogą otrzymać bezzwrotną dotację nawet w wysokości do 58 tys. zł z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego programu o kolejne elementy, tj. kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.

Wysokość dofinansowania przewidziana w 5. edycji programu Mój Prąd:

  • przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja wyniesie do 6 tys. zł;
  • jeżeli jednak Wnioskodawca zdecyduje się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli pv wzrośnie do 7 tys. zł;
  • przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła to w zależności od jej rodzaju dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę od 4,4 tys. zł do aż 28,5 tys. zł;
  • przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła – dodatkowo do 5 tys. zł;
  • o magazyn energii – do 16 tys. zł;
  • o kolektory słoneczne do 3,5 tys. zł;
  • wybierając system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system) – dodatkowo do 3 tys. zł.

We wszystkich wskazanych przedsięwzięciach intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, a zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od dnia 1 lutego 2020 r.

Program skierowano do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing.

Rozszerzenie programu o kolejne elementy ma na celu wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej w miejscu jej wytworzenia, który został zapoczątkowany w poprzedniej edycji programu.

Dotychczasowi prosumenci również mogą skorzystać z dotacji w ramach najnowszej edycji programu korzystając tym samym z przygotowanej najnowszej oferty finansowej. Warunkiem jest jednak przejście/ rozliczanie się w systemie net-billing, zakończenie inwestycji przed dniem złożenia wniosku i poniesienie wydatków nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r.

Kolejna edycja programu finansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym począwszy od 22 kwietnia 2023 r. i będzie trwał do dnia 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania się środków.

Pierwsza edycja programu Mój Prąd została uruchomiona w 2019 roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Poprzednia edycja, czwarta, nie znalazła już tylu zwolenników, gdyż dopłaty były niskie i wymagały przejścia na net-billing, postrzegany jako nieopłacalny. Dopiero pod koniec 2022 roku zdecydowano o waloryzowaniu dofinansowania.

W czterech dotychczasowych edycjach zostało wypłaconych 412 686 dofinansowań do projektów instalacji fotowoltaicznych, na kwotę dofinansowania 1 741 443 374 złotych.

RE na podstawie materiałów NFOŚiGW

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter