Poziomy banner na głównej

Program Mój Prąd zamknięty przed czasem

04/12/2020
fotowoltaika na dachu budynku

Program Mój Prąd okazał się ogromnym sukcesem. W ostatnim czasie liczba składanych wniosków dochodziła nawet do 2 tys. dziennie.

  • Z powodu dużej liczby wniosków program Mój Prąd został zamknięty 7 grudnia (początkowy termin 18 grudnia).
  • Ocena i wypłata dotacji potrwa do połowy 2021 r.
  • Nowa edycja Mojego Prądu jest w przygotowaniu.

Mój Prąd to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Został ogłoszony pod koniec sierpnia 2019 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawowy budżet programu wynosił 1 miliard złotych. W programie znalazło się dodatkowe 100 mln zł z powodu dużej liczby wniosków. Zwiększony budżet programu do 1,1 mld zł odpowiadał 220 tys. wniosków przy maksymalnej kwocie dofinansowania 5 tys. zł.

Nabór wniosków miał zakończyć się 18 grudnia, jednak z powodu wykorzystania środków, także tych dodatkowych, program został zamknięty już 7 grudnia.

Przy liczbie złożonych wniosków (220 tys.), ich ocena i wypłata dotacji potrwa do połowy 2021 r. Jeśli zarejestrowane wnioski przekroczą zakładane 1,1 mld zł, to NFOŚiGW wypracuje takie rozwiązanie, które uwzględni oczekiwania i potrzeby potencjalnych beneficjentów.

Wyniki programu

Łączna moc instalacji ze złożonych wniosków da 1,2 GW, które rocznie wyprodukują ok. 1200 GWh/rok energii elektrycznej. Porównując ten wynik do mocy 3,77 MW największej polskiej farmy fotowoltaicznej (w gminie Czernikowo koło Torunia), Mój Prąd sfinansuje ponad 300 takich inwestycji.

Zobacz także: Największe farmy fotowoltaiczne w Polsce

Nowa odsłona Mojego Prądu

Planowana jest nowa edycja programu Mój Prąd. Jej ogłoszenie nastąpi przed zakończeniem obecnej edycji, czyli jeszcze przed 18 grudnia. Program będzie zmodyfikowany o instalacje wspomagające zagospodarowanie wytworzonej energii. Oprócz fotowoltaiki pojawią się ładowarki do samochodów elektrycznych czy magazyny energii.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce

Założenia programu Mój Prąd

Mój Prąd to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu jest umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji PV. Można starać się o dotacje w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż instalacji PV od 2 do 10 kW. Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną dotację.

  • Budżet – 1,1 miliard złotych;
  • Moc zainstalowana – 1,2 GW (wytworzy 1,2 TWh energii);
  • Liczba instalacji – 220 tysięcy.
baner ETI fotowoltaika

Zobacz także: Najlepsze instalacje fotowoltaiczne 2019

Udogodnienia w programie Mój Prąd

Usługa montażu systemów PV

Firmy wykonawcze, które świadczą usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych mogą zawrzeć umowę z NFOŚiGW dotyczącą realizacji programu Mój Prąd tzn. mogą działać w imieniu osób fizycznych składających wnioski o dofinansowanie. Firmy te stają się partnerami programu. Liczba wniosków powyżej 20 sztuk wymaga dodatkowych uzgodnień z Funduszem.

Liczba firm, które zawarły porozumienie wynosi 72 (na dzień 15.07.2020 r.).

Zobacz: Lista firm współpracujących w programie Mój Prąd

Zobacz także: Rozwój fotowoltaiki prosumenckiej w Polsce

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter