„Łączymy świat tradycyjny z cyfrowym” – Łukasz Skowroński

29/11/2023
Łukasz Skowroński, prezes Nowa Elektro

Rozmowa z Łukaszem Skowrońskim, prezesem i dyrektorem zarządzającym Nowa Elektro Sp. z o.o.

Jakie cechy firmy rodzinnej stoją powyżej klasycznej? Które z nich nadają jej szczególnego charakteru?

Firmy rodzinne na pewno wyróżniają się relacyjną kulturą organizacyjną z założenia nastawioną na drugiego człowieka. W większości przypadków charakteryzuje je także długodystansowy horyzont działania. Często nie są one zdeterminowane wynikiem działania danego kwartału czy roku. Zarządzający mogą pozwolić sobie na realizację wizji na przyszłość, czasami nawet kosztem krótkookresowego wyniku. Ważne, żeby w tym wszystkim nadrzędne były kompetencje i profesjonalizm kadry, w szczególności, jeśli jest ona członkiem rodziny właścicielskiej.  

Jak określiłby Pan własny styl zarządzania? Czy różni się od założyciela?

Doszliśmy w rodzinno-biznesowych rozmowach do wniosku, że w wielu aspektach mamy podobne podejście do zarządzania firmą. Na pewno ma to miejsce w zakresie kontynuacji kultury organizacyjnej opartej na szacunku i współpracy z drugim człowiekiem. Idąc z duchem czasu więcej uwagi poświęcam na wdrożenia rozwiązań opartych o nowe technologie, digitalizację i automatyzację procesów. Dodatkowo przy planowaniu i podejmowaniu istotnych decyzji w większym zakresie wspieram się analityką i pracą na danych, korzystając z narzędzi, które wcześniej na rynku po prostu nie były dostępne.

W dobie Internetu Nowa Elektro z powiedzeniem rozbudowuje stacjonarną sieć sprzedaży. Czy klienci nie rezygnują z tej formy zakupów na rzecz online?

W odpowiedzi na to pytanie bardzo pomaga mi możliwość śledzenia trendów z hurtowni Fegime z całej Europy, w tym także najbardziej zaawansowanych cyfrowo krajów skandynawskich. Miałem możliwość osobiście poznać sposób funkcjonowania dystrybucji między innymi w krajach takich jak Grecja, Holandia, Dania czy Norwegia. Mogę śmiało powiedzieć, że nasz multichannel jest najlepszą odpowiedzią na to pytanie. Oczywiście, rośnie liczba klientów dokonujących zakupy online. Jednakże nadal obserwuję bardzo silną grupę klientów, ceniących możliwość zakupów stacjonarnie w oddziale. Przewagą jest tutaj natychmiastowa dostępność produktów oraz możliwość bezpośredniego doradztwa, szeroko rozumianego serwisu, chociażby w zakresie ofertowania, doboru elementów instalacji, projektów czy obsługi reklamacji.

Hurtownia elektrotechniczna ma dziś szerokie spektrum działalności. Jakich inwestycji wymaga taka skala biznesu?

Faktycznie, tradycyjny model działania hurtowni, który znamy z poprzednich dekad nie ma przyszłości. Potrzebne są inwestycje w rozwój kompetencji doradczych, projektowych oraz specjalistycznych, dających możliwość proponowania i sprzedaży rozwiązań, a nie tylko obsługi zapytań na podstawowy asortyment. Dzisiaj konieczna jest także umiejętność połączenia nowych technologii i rozwiązań cyfrowych z każdym obszarem działania organizacji oraz odpowiednie dostosowanie kultury organizacyjnej, technologicznej i kapitału ludzkiego do tych zmian. Potrzebna jest swoista umiejętność połączenia świata tradycyjnego ze światem cyfrowym, światem on-line. Wszystko po to, aby dać klientom możliwość wyboru formy, miejsca oraz czasu dokonywania zakupów i odbioru zamówień zgodnie z naszą misją „Wygodnie, kompleksowo, na czas”.

Dziękuję za rozmowę
Małgorzata Kozińska

Zapisz się na bezpłatny newsletter