Produkcja energii elektrycznej. Raport roczny 2023

02/04/2024
słup energetyczny

Produkcja energii elektrycznej w latach 2018-2023

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2023 r. wyniosła 163 629 GWh, czyli o 13% mniej niż w poprzednim roku. Krajowe zużycie było niższe o 3,44% rdr. i wyniosło 167 518 GWh.

produkcja i zużycie energii elektrycznej w Polsce w latach 2018-2023
Produkcja i zużycie energii elektrycznej w GWh w latach 2018-2023

Energia elektryczna produkowana jest przede wszystkim w elektrowniach zawodowych. W 2023 r. wielkość produkcji w tych obiektach wyniosła 128 420 GWh, co stanowiło 78% całej produkcji. Resztę stanowiły elektrownie wiatrowe i inne odnawialne źródła energii.

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych i innych OZE w latach 2018-2023
Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych i innych OZE w GWh w latach 2018-2023

Najważniejszym paliwem służącym do wytwarzania energii elektrycznej był w 2023 r. węgiel kamienny, którego udział wyniósł 46,8% oraz węgiel brunatny z udziałem 21,1%. Odnawialne źródła energii wyprodukowały 25 209 GWh, a ich udział wzrósł do 21,5%.

Struktura produkcji energii elektrycznej w 2023 roku
Struktura produkcji energii energii elektrycznej w 2023 r.

RE na podstawie danych PSE

Zapisz się na bezpłatny newsletter