Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych AKTUALIZACJA

26/03/2021
 • W lutym 2021 r. liczba osobowych samochodów z napędem elektrycznym w Polsce przekroczyła 20 tys. sztuk.
 • W Polsce funkcjonuje 1 410 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2 744 punkty).

Według Licznika Elektromobilności na koniec lutego 2021 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 20 504 samochodów osobowych z napędem elektrycznym:

 • 10 471 szt. samochodów typu BEV, czyli w pełni elektrycznych (BEV, ang. battery electric vehicles) – 51%;
 • 10 033 szt. samochodów typu PHEV, czyli hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 49%.

Przez pierwsze dwa miesiące br. ich liczba zwiększyła się o 1 793 sztuki – o 51% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Liczba zarejestrowanych pojazdów elektrycznych

samochody elektryczne luty 2021

Liczba zarejestrowanych elektrycznych samochodów osobowych w Polsce wynosi 20 504 (stan na koniec lutego 2021 r.).

Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych w lutym 2021 r. zmniejszył się o 13 sztuk – do poziomu 851 szt.
W dalszym ciągu rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lutego osiągnęła liczbę 9 134 szt.
Pod koniec lutego 2021 r. park autobusów elektrycznych zwiększył się o 8 – do 450 szt.

W styczniu i lutym flota elektrobusów powiększyła się o 20 zeroemisyjnych pojazdów. W porównaniu z początkiem 2020 r., kiedy zarejestrowano 8 takich autobusów, oznacza to wzrost o 150% rdr.

Liczba ładowarek do samochodów elektrycznych

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec lutego 2021 r. w Polsce funkcjonowało 1 410 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2 744 punkty). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.
W lutym 2021 r. uruchomiono 15 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (33 punkty).

Zobacz także: Bezpieczne i efektywne ładowanie samochodów elektrycznych

liczba stacji ładowania pojazdów elektrycznych luty 2021

Liczba stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce wynosi 1 410 (stan na koniec lutego 2021 r.).

Zobacz także: Mapa stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Problemy polskiego rynku emobility

Branża motoryzacyjna oraz klienci z niecierpliwością oczekują na wejście w życie dwóch programów, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój rynku pojazdów niskoemisyjnych w Polsce.
Pierwszym z nich jest program wsparcia pojazdów elektrycznych kupowanych przez firmy. Już w najbliższym czasie powinny zostać wyjaśnione ostatnie wątpliwości dotyczące sposobu dofinansowania do elektrycznych samochodów firmowych. To szczególnie ważny program ze względu na fakt, że rejestracje samochodów osobowych przez firmy stanowią niemal 75% rynku. Takie zainteresowanie jest także efektem wewnętrznych polityk wielu firm, które poprzez ekologiczną i niskoemisyjną flotę podkreślają swój wkład w ochronę środowiska.
Drugim wyczekiwanym programem jest Krajowy Plan Odbudowy, w którym zostaną określone zasady, na jakich będą wykorzystane fundusze unijne przeznaczone na odbudowę gospodarki po pandemii. Wiadomo, że o ile w rządowych propozycjach nie przyznano dofinansowania na zakup i promocję samochodów elektrycznych, to zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu autobusów niskoemisyjnych i rozbudowę infrastruktury. Te propozycje są jeszcze na etapie konsultacji.

Trwają prace nad zmianami w ustawie o elektromobilności

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany w projekcie to między innymi:

 • zaproponowano nowe brzmienie przepisów dotyczących stref czystego transportu. Obowiązkowe będą tylko w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców, gdzie występuje średnioroczne przekroczenie poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu. Zmodyfikowano katalog pojazdów uprawnionych na wjazd do strefy. Organy gminy otrzymają możliwość nadania indywidualnych wyłączeń związanych z ruchem pojazdów;
 • zmniejszono wysokość i częstotliwość poboru opłat związanych z numerami EIPA, w celu przyspieszeni rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych;
 • w budynku wielorodzinnym instalacja i użytkowanie punktu ładowania będzie należeć do czynności zwykłego zarządu do określonego poziomu mocy. Skrócono okres rozpatrzenia wniosku na instalację punktu;
 • dodano definicję roweru wspomaganego elektrycznie – umożliwi to rozwój i wsparcie dla bardziej zróżnicowanych pojazdów elektrycznych;
 • zmodyfikowane zostały definicje związane z wykorzystaniem wodoru w transporcie.

Pełna wersja projektu oraz tabele uwag z konsultacji dostępne są na stronie RCL

Elektromobilna Europa

Samochody z napędami alternatywnymi zdobywają europejski rynek, jednak nie jest to szybka i równomierna transformacja. Według najnowszego Raportu ACEA, zainteresowanie konsumentów samochodami elektrycznymi ma bezpośredni związek z PKB kraju. Ponad 80% wszystkich samochodów elektrycznych jest sprzedawanych zaledwie w 6 krajach członkowskich UE o najwyższym PKB. Państwa, w których udział rynkowy samochodów elektrycznych wynosi mniej niż 1% –  w tym Polska – mają PKB poniżej 30 tys. euro w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Dysproporcja dotyczy również infrastruktury ładowania. Obecnie liczba punktów dostępnych w całej UE wynosi niecałe 200 tys. i jest za niska w porównaniu z faktycznym zapotrzebowaniem. Ponad 75% ładowarek znajduje się na terenie zaledwie czterech krajów, których terytorium stanowi 27% całkowitej powierzchni UE tj. Holandii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Według szacunków Komisji Europejskiej do 2030 r. potrzebne będą co najmniej 3 miliony dodatkowych punktów ładowania samochodów elektrycznych, co oznacza, że ich liczba musi wzrosnąć 14-krotnie w ciągu kolejnych 11 lat.

Polska na tle Europy

W zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych Polska wyróżnia się na mapie Europy w dwóch aspektach:

 • po pierwsze cieszy wyjątkowo wysoki udział szybkich stacji ładowania DC, który wynosi aż 33%. Dla porównania w Holandii jest to 2%, we Francji 8%, a w Niemczech – 15%;
 • po drugie na jeden punkt ładowania przypadają nieco ponad trzy całkowicie elektryczne samochody osobowe.

W ciągu ostatnich trzech lat w UE sprzedaż nowych samochodów ładowanych elektrycznie wzrosła o 110%. Podobnie jak w Polsce, również w krajach Unii wolniej rozwija się infrastruktura do ładowania pojazdów. W tym samym czasie liczba punktów ładowania wzrosła zaledwie o 58%, co oznacza że obecnie jest ich niecałe 200 000 sztuk i że inwestycje w infrastrukturę nie nadążają za rosnącą liczbą pojazdów elektrycznych. W Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy rejestracje tylko nowych samochodów elektrycznych zwiększyły się o 150%, podczas gdy liczba punktów ładowania o 40%. Wskazuje to wyraźnie na możliwość niedostosowania istniejącej infrastruktury do liczby użytkowników. Potencjalnie wydłużające się kolejki do szybkich ładowarek może stanowić czynnik ograniczający popyt na samochody. Do 2030 roku w Europie potrzebne będą co najmniej 3 miliony punktów ładowania.

Gdzie przybywa ładowarek?

Coraz większy popyt na ładowarki obserwuje się w branży hotelowej i restauracyjnej, a także wśród deweloperów i zarządców nieruchomości biurowych, czyli wszędzie tam, gdzie przedsiębiorcy chcą wyjść naprzeciw potrzebom klientów – kierowców samochodów elektrycznych.

Nowości na rynku elektromobilnym

Nowością na polskim rynku elektromobilnym są ładowarki o mocy 100 oraz 150 kW, dostosowane do obsługi najnowszych modeli aut elektrycznych.

Jako jedyna firma na polskim rynku, GreenWay wprowadził do swojej sieci magazyny energii w celu stabilizowania mocy szybkich ładowarek.

Kolejnym rozwojowym rozwiązaniem wprowadzonym do sieci GreenWay jest tzw. hub ładowania, czyli wielostanowiskowa stacja ładowania aut elektrycznych. Hub znajduje się na terenie Galerii Młociny w Warszawie i umożliwia ładowanie baterii aż 11 samochodów w tym samym czasie.

Licznik Elektromobilności uruchomiły: Polskie Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

RE na podstawie danych PSPA

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter