Poziomy banner na głównej

Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych powiększyła się w grudniu o 40 stacji

26/01/2021

Rok 2020 był rekordowy pod względem liczby samochodów elektrycznych. Przy zakładanym wzroście rynku kluczowy jest rozwój sieci stacji ładowania.

Według Licznika Elektromobilności na koniec grudnia 2020 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 18 875 samochodów osobowych z napędem elektrycznym:

  • 10 041 szt. samochodów typu BEV, czyli w pełni elektrycznych (BEV, ang. battery electric vehicles) – 53%;
  • 8 834 szt. samochodów typu PHEV, czyli hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 47%.

W ubiegłym roku przybyło 9 879 sztuk samochodów z napędem elektrycznym – o 140% więcej niż w 2019 r.

Liczba zarejestrowanych pojazdów elektrycznych

Liczba zarejestrowanych elektrycznych samochodów osobowych w Polsce wynosi 18 875 (stan na koniec grudnia 2020 r.).

Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych w grudniu 2020 r. zwiększył się do 839 szt.

W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec grudnia osiągnęła liczbę 8 941 szt.

Pod koniec 2020 r. park autobusów elektrycznych liczył 430 szt. Przez dwanaście miesięcy ubiegłego roku flota elektrobusów powiększyła się o 201 zeroemisyjnych pojazdów. W porównaniu z 2019 r. oznacza to zmianę o 253% rdr.

Liczba ładowarek do samochodów elektrycznych

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec grudnia w Polsce funkcjonowały 1 364 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 641 punktów). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

W grudniu 2020 r. uruchomiono 40 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (109 punktów).

Zobacz także: Mapa stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Liczba stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce wynosi 1 324 (stan na koniec grudnia 2020 r.).

Zobacz także: Pierwsza w Polsce stacja ładowania na słupie oświetleniowym

Rok 2020 był rekordowy dla elektromobilności

Rok 2020 r. okazał się być rokiem kilku rekordów w polskiej elektromobilności. Mimo niesprzyjających  warunków Polska zanotowała największy, jak do tej pory, wzrost liczby osobowych i dostawczych EV, a także elektrycznych autobusów. Rynek przyspieszył szczególnie mocno w grudniu, kiedy zarejestrowano aż 1 771 osobowe BEV i PHEV i oddano do użytku ponad 100 ogólnodostępnych punktów ładowania.

Zakładamy, że w 2021 r. rozwój zeroemisyjnego transportu będzie jeszcze bardziej dynamiczny. Pozytywny wpływ na rynek e-mobility powinny wywrzeć m.in. takie czynniki jak nowelizacja Ustawy o elektromobilności, wprowadzenie E-taryfy, czy uruchomienie systemu wsparcia ze środków NFOŚiGW w obszarze pojazdów elektrycznych i infrastruktury – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Elektromobilna Europa

Samochody z napędami alternatywnymi zdobywają europejski rynek, jednak nie jest to szybka i równomierna transformacja. Według najnowszego Raportu ACEA, zainteresowanie konsumentów samochodami elektrycznymi ma bezpośredni związek z PKB kraju. Ponad 80% wszystkich samochodów elektrycznych jest sprzedawanych zaledwie w 6 krajach członkowskich UE o najwyższym PKB. Państwa, w których udział rynkowy samochodów elektrycznych wynosi mniej niż 1% –  w tym Polska – mają PKB poniżej 30 tys. euro w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Dysproporcja dotyczy również infrastruktury ładowania. Obecnie liczba punktów dostępnych w całej UE wynosi niecałe 200 tys. i jest za niska w porównaniu z faktycznym zapotrzebowaniem. Ponad 75% ładowarek znajduje się na terenie zaledwie czterech krajów, których terytorium stanowi 27% całkowitej powierzchni UE tj. Holandii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Według szacunków Komisji Europejskiej do 2030 r. potrzebne będą co najmniej 3 miliony dodatkowych punktów ładowania samochodów elektrycznych, co oznacza, że ich liczba musi wzrosnąć 14-krotnie w ciągu kolejnych 11 lat.

Polska na tle Europy

W zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych Polska wyróżnia się na mapie Europy w dwóch aspektach:

  • po pierwsze cieszy wyjątkowo wysoki udział szybkich stacji ładowania DC, który wynosi aż 32%. Dla porównania w Holandii jest to 2%, we Francji 8%, a w Niemczech – 15%;
  • po drugie na jeden punkt ładowania przypadają nieco ponad trzy całkowicie elektryczne samochody osobowe.

W ciągu ostatnich trzech lat w UE sprzedaż nowych samochodów ładowanych elektrycznie wzrosła o 110%. Podobnie jak w Polsce, również w krajach Unii wolniej rozwija się infrastruktura do ładowania pojazdów. W tym samym czasie liczba punktów ładowania wzrosła zaledwie o 58%, co oznacza że obecnie jest ich niecałe 200 000 sztuk i że inwestycje w infrastrukturę nie nadążają za rosnącą liczbą pojazdów elektrycznych. W Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy rejestracje tylko nowych samochodów elektrycznych zwiększyły się o 150%, podczas gdy liczba punktów ładowania o 40%. Wskazuje to wyraźnie na możliwość niedostosowania istniejącej infrastruktury do liczby użytkowników. Potencjalnie wydłużające się kolejki do szybkich ładowarek może stanowić czynnik ograniczający popyt na samochody. Do 2030 roku w Europie potrzebne będą co najmniej 3 miliony punktów ładowania.

Gdzie przybywa ładowarek?

Coraz większy popyt na ładowarki obserwuje się w branży hotelowej i restauracyjnej, a także wśród deweloperów i zarządców nieruchomości biurowych, czyli wszędzie tam, gdzie przedsiębiorcy chcą wyjść naprzeciw potrzebom klientów – kierowców samochodów elektrycznych.

Nowości na rynku elektromobilnym

Nowością na polskim rynku elektromobilnym są ładowarki o mocy 100 oraz 150 kW, dostosowane do obsługi najnowszych modeli aut elektrycznych.

Jako jedyna firma na polskim rynku, GreenWay wprowadził do swojej sieci magazyny energii w celu stabilizowania mocy szybkich ładowarek. Zainstalowano ich obecnie pięć przy istniejących stacjach.

Kolejnym rozwojowym rozwiązaniem wprowadzonym do sieci GreenWay jest tzw. hub ładowania, czyli wielostanowiskowa stacja ładowania aut elektrycznych. Hub znajduje się na terenie Galerii Młociny w Warszawie i umożliwia ładowanie baterii aż 11 samochodów w tym samym czasie.

Problemy polskiego rynku elektromobilności

Najważniejsze kwestie do rozwiązania w dziedzinie polskiej elektromobilności to:

  • e-taryfa – pozwoli na rozwój infrastruktury ładowania o wyższej mocy, w konsekwencji czas ładowania pojazdu ulegnie skróceniu;
  • infrastruktura przydomowa (instalacja ładowarek na parkingach przynależnych do wielorodzinnych budynków mieszkalnych);
  • infrastruktura publiczna (np. ograniczenie zakresu badań UDT dla publicznych stacji AC czy odejście od modelu budowy stacji przez OSD);
  • usprawnienie planowanego systemu wsparcia finansowego dla elektromobilności.

Licznik Elektromobilności uruchomiły: Polskie Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

RE na podstawie danych PSPA

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter