Poziomy banner na głównej

Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych. Słaby efekt programów wsparcia elektromobilności

24/07/2020

Według Licznika Elektromobilności na koniec czerwca 2020 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 12 271 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. przybyło ich o 3275 sztuk – o 65% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Do rozwoju rynku miały przyczynić się prowadzone przez NFOŚiGW programy dofinansowania zakupu aut elektrycznych oraz ładowarek.

Pod koniec czerwca 2020 r. po polskich drogach jeździło 12 271 elektrycznych samochodów osobowych:

  • 6837 szt. samochodów typu BEH, czyli w pełni elektrycznych (BEH, ang. battery electric vehicles) – 56%;
  • 5434 szt. samochodów typu PHEV, czyli hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 44%.

Liczba zarejestrowanych pojazdów elektrycznych

liczba samochodów elektrycznych czerwiec 2020

Liczba zarejestrowanych elektrycznych samochodów osobowych w Polsce wynosi 12 271 (stan na koniec czerwca 2020 r.).

Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w pierwszym półroczu 2020 r. zwiększył się do 606 szt.

W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec czerwca osiągnęła liczbę 7342 szt.

Park autobusów elektrycznych w Polsce na koniec czerwca liczył 296 szt. W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. flota elektrobusów powiększyła się o 67 zeroemisyjnych pojazdów. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. oznacza to zmianę o 116% r/r.

Liczba ładowarek do aut elektrycznych

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Pod koniec czerwca 2020 r. w Polsce funkcjonowały 1194 stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2258 punktów). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym DC, natomiast 67% – wolne ładowarki prądu przemiennego AC o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

W czerwcu 2020 r. uruchomiono w Polsce 21 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (50 punktów).

licba stacji ładowania pojazdów elektrycznych w czerwcu 2020

Liczba stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce wynosi 1194 (stan na koniec czerwca 2020 r.).

Gdzie przybywa ładowarek?

Coraz większy popyt na ładowarki obserwuje się w branży hotelowej i restauracyjnej, a także wśród deweloperów i zarządców nieruchomości biurowych, czyli wszędzie tam, gdzie przedsiębiorcy chcą wyjść naprzeciw potrzebom klientów – kierowców samochodów elektrycznych.

Dofinansowanie pojazdów elektrycznych

NFOSiGW prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w trzech nowych programach dotyczących elektromobilności („Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber”). Ich łączny budżet to blisko 150 mln zł. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca br. Dofinansowanie można uzyskać nie tylko na samochód elektryczny, lecz także na ładowarkę.

Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego do celów prywatnych „Zielony samochód”

Celem programu wsparcie zakupu pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym wykorzystywanych do celów prywatnych.

Osoby fizyczne mają szansę na dotacje do 18 750 zł, przy czym nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 maja 2020 r. Cena nabycia pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 tys. zł. Budżet nowego programu pozwoli na dofinansowanie zakupu 2 tys. elektrycznych aut. 

Budżet programu „Zielony samochód” wynosi 37,5 mln zł.

Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego „eVAN

Obejmuje 70 mln zł, które trafią do kieszeni przedsiębiorców zdecydowanych na zakup elektrycznych samochodów dostawczych (kategoria N1).

W sumie będzie można dofinansować 1 tys. takich inwestycji.

Przewidziano dotacje do 30% kosztów kwalifikowanych (do 70 tys. zł) na zakup/leasing pojazdów elektrycznych oraz do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW – kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 stycznia 2020 r.

Taksówka dobra dla klimatu „Koliber” (pilotaż)

Na program „Koliber” zarezerwowano 40 mln zł wsparcia na zakup/leasing 1 tys. elektrycznych taksówek (kategoria M1) oraz 1 tys. ładowarek domowych typu wall box.

Pilotaż skierowany jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, posiadających licencję na przewóz osób w transporcie drogowym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację do 20% kosztów kwalifikowanych (max. 25 tys. zł, przy maksymalnym koszcie kwalifikowanym zakupu i montażu punktu ładowania 150 tys. zł) lub pożyczkę. Okres kwalifikowalności kosztów liczy się od 1 stycznia 2020 r.

Trzy nowo uruchomione przez NFOŚiGW programy wsparcia elektromobilności cieszą się umiarkowaną popularnością wśród potencjalnych beneficjentów. Należy je traktować przede wszystkim jako inicjatywy pilotażowe, pozwalające na zebranie praktycznych doświadczeń zarówno przez branżę, jak i przedstawicieli administracji. Branża wyraża nadzieję, że to wstęp do dalszego rozszerzenia zakresu wsparciastwierdza Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Nowości na rynku elektromobilnym

Największą w kraju sieć ładowania samochodów elektrycznych obsługuje GreenWay Polska. Firma zakończyła 2019 rok ze 175 ładowarkami, pierwszymi w Polsce ultraszybkimi ładowarkami 150 kW i pierwszym w Polsce wielostanowiskowym hubem ładowania.

Nowością w sieci GreenWay, ale także na polskim rynku elektromobilnym, są ładowarki o mocy 100 oraz 150 kW, dostosowane do obsługi najnowszych modeli aut elektrycznych.

Jako jedyna firma na polskim rynku, GreenWay wprowadził także do swojej sieci magazyny energii w celu stabilizowania mocy szybkich ładowarek. Zainstalowano ich obecnie pięć przy istniejących stacjach.

Kolejnym rozwojowym rozwiązaniem wprowadzonym do sieci GreenWay jest tzw. hub ładowania, czyli wielostanowiskowa stacja ładowania aut elektrycznych. Hub znajduje się na terenie Galerii Młociny w Warszawie i umożliwia ładowanie baterii aż 11 samochodów w tym samym czasie.

Problemy polskiego rynku elektromobilności

Najważniejsze kwestie do rozwiązania w dziedzinie polskiej elektromobilności to:

  • e-taryfa – pozwoli na rozwój infrastruktury ładowania o wyższej mocy, w konsekwencji czas ładowania pojazdu ulegnie skróceniu;
  • infrastruktura przydomowa (instalacja ładowarek na parkingach przynależnych do wielorodzinnych budynków mieszkalnych);
  • infrastruktura publiczna (np. ograniczenie zakresu badań UDT dla publicznych stacji AC czy odejście od modelu budowy stacji przez OSD);
  • usprawnienie planowanego systemu wsparcia finansowego dla elektromobilności.

Elektromobilność rozwija się w Polsce dynamicznie, a rok 2020 może być przełomowy, ponieważ ruszyły dopłaty do zakupu elektryków.

Licznik Elektromobilności uruchomiły: Polskie Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

RE na podstawie danych PSPA i NFOŚiGW

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter