ELEKTROTIM zwiększa skład kierownictwa do pięciu osób

26/06/2024
Maciej Posadzy i Marek Piotrowski

ELEKTROTIM S.A., wiodąca firma w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym w Polsce, ogłasza istotne zmiany w swoim zarządzie. Do grona zarządu dołączają dwaj nowi członkowie: Maciej Posadzy, były przewodniczący Rady Nadzorczej spółki oraz Marek Piotrowski, dotychczasowy dyrektor finansowy. Celem tych zmian jest wzmocnienie struktury zarządzania oraz przygotowanie firmy na przyszłe wyzwania i możliwości rynkowe.

Maciej Posadzy, znany z doświadczenia w kierowaniu firmą 3LP, będzie odpowiedzialny za zagadnienia logistyczne, IT i cybersecurity oraz strategiczne zarządzanie zakupami. Z kolei Marek Piotrowski skoncentruje się na pozyskiwaniu i obsłudze finansowania, kontynuacji zmian w obszarze księgowym, zarządzaniu płynnością finansową oraz zarządzaniu ryzykami, w tym ryzykiem walutowym.

Maciej Posadzy ukończył studia na Politechnice Poznańskiej oraz studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, a także MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania i kurs zarządzania w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania. Pracował m.in. jako dyrektor ds. operacyjnych i prezes zarządu w 3LP S.A. Pełnił funkcje w radach nadzorczych Rotopino.pl S.A., SONEL S.A., PROCOM SYSTEM S.A. oraz był przewodniczącym Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. do 25 czerwca 2024 roku.

Marek Piotrowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, specjalistą w finansach i kontrolingu z 15-letnim doświadczeniem. Pracował w Grupie IMPEL oraz jako dyrektor finansowy w Grupie ARCHICOM. Od września 2023 pracuje w ELEKTROTIM S.A. na stanowisku dyrektora finansowego, gdzie odpowiada m.in. za obszary sprawozdawczości finansowej, księgowości, pozyskiwania i obsługi finansowania, nadzoru właścicielskiego, kontrolingu oraz IT.

– Nowe funkcje w zarządzie pozwolą nam na bardziej efektywne zarządzanie kluczowymi obszarami, takimi jak logistyka, zarządzanie flotą oraz sprawne wdrożenie nowoczesnych systemów ERP i CRM. Zwiększenie składu kierownictwa ELEKTROTIM do pięciu osób zapewni nam większą elastyczność i dynamikę w podejmowaniu strategicznych decyzji, a mnie osobiście stworzy szerszą przestrzeń do realizacji strategii i prac nad jej aktualizacją oraz stabilizacją systemu zarządzania i nadzoru – powiedział Artur Więznowski, prezes ELEKTROTIM S.A.

Zmiany w zarządzie mają na celu również optymalne dostosowanie struktury wewnętrznej i zasobów do zmieniających się wymogów formalnych, oczekiwań klientów wobec organizacji strony logistycznej realizowanych projektów oraz skutecznego zarządzania finansowaniem zewnętrznym i zabezpieczeniem kursów walutowych.

W nadchodzących kwartałach ELEKTROTIM S.A. będzie koncentrować się na uzupełnianiu portfela zleceń na rok 2025 i lata następne, korzystając z rosnącego popytu ze strony inwestorów prywatnych, tak polskich jak i zagranicznych, inwestorów publicznych w segmencie specjalnym oraz w ramach transformacji sektora energetycznego.

ELEKTROTIM S.A. aktualnie realizuje kluczowe kontrakty z takimi podmiotami jak Straż Graniczna, PGE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Tauron, Nestle, Enea, Energa, Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych oraz KGHM Polska Miedź S.A. Spółka jest również zaangażowana w realizację ponad 150 innych aktywnych projektów. Dodatkowo, firma przygotowuje się do udziału w nowych, strategicznych projektach związanych z inwestycjami zagranicznymi, transformacją energetyczną oraz rozwojem infrastruktury obronnej kraju.

RE na podstawie informacji ELEKTROTIM

Zapisz się na bezpłatny newsletter