Produkcja energii elektrycznej z OZE. Dominuje wiatr

30/01/2023
wiatraki i panele pv

W listopadzie 2022 r. polskie elektrownie wyprodukowały 15,2 TWh energii elektrycznej, z tego 2,3 TWh pochodziło z instalacji odnawialnych źródeł energii.

  • W listopadzie 2022 r. zmniejszyła się produkcja produkcji energii elektrycznej z OZE.
  • Liczba instalacji prosumenckich zbliża się do 1,2 mln sztuk.

Polskie elektrownie w listopadzie 2022 r. wyprodukowały 15 165,6 GWh energii elektrycznej, z tego 2301,6 GWh (15,1 proc.) pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Ilość wyprodukowanej energii z OZE była niższa o 15,7 proc. rdr.

W listopadzie największym producentem energii ze źródeł odnawialnych były farmy wiatrowe (1285,3 GWh):

  • 55,8 proc. wśród OZE,
  • 8,5 proc. wśród wszystkich źródeł zainstalowanych (konwencjonalnych i OZE).

Najmniejszy udział w produkcji energii z OZE miały elektrownie wodne (4,8 proc.) i biogazowe (5 proc.).

udział OZE w produkcji energii elektrycznej w listopadzie 2022 r.
Udział poszczególnych źródeł w produkcji zielonej energii w listopadzie 2022 r.


W porównaniu do listopada 2021 r. instalacje fotowoltaiczne zwiększyły produkcję ponad dwukrotnie. Wzrost dotyczył także elektrowni biogazowych oraz współspalania biomasy/biogazu. Pozostałe źródła odnotowały spadki, a największy odnosił się do elektrowni wiatrowych – aż o 27,7 proc.

wielkość produkcji OZE w listopadzie 2022 r.
Wielkość produkcji energii elektrycznej z OZE w listopadzie 2022 r. w porównaniu do listopada 2021 r. (GWh)

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

Prosumenci w Polsce

Na koniec listopada 2022 r. liczba instalacji prosumenckich wyniosła 1 179 867 sztuk, z tego 1 179 568 sztuk dotyczyło fotowoltaiki. Prosumenci dysponowali instalacjami o łącznej mocy 8626,39 MW, przez cały miesiąc do sieci OSD wprowadzili 174 334,5 MWh.

RE na podstawie danych ARE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter