Produkcja energii elektrycznej z OZE. Raport za wrzesień 2022 r.

24/11/2022
wiatraki i panele pv

We wrześniu 2022 r. polskie elektrownie wyprodukowały 13,7 TWh energii elektrycznej, z tego 2,5 TWh pochodziło z instalacji odnawialnych źródeł energii.

  • We wrześniu 2022 r. udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniósł 18,2 procent.

Polskie elektrownie we wrześniu 2022 r. wyprodukowały 13 700,2 GWh energii elektrycznej, z tego 2496,9 GWh (18,2 proc.) pochodziło z OZE.

We wrześniu największym producentem energii ze źródeł odnawialnych były farmy wiatrowe (1149,1 GWh):

  • 46 proc. wśród OZE,
  • 8 proc. wśród wszystkich źródeł zainstalowanych (konwencjonalnych i OZE).

Najmniej wyprodukowały elektrownie biogazowe 112,6 GWh oraz wodne – 118 GWh.

Udział poszczególnych źródeł w produkcji zielonej energii we wrześniu 2022 r.


W porównaniu do września 2021 r. instalacje fotowoltaiczne zwiększyły produkcję o ponad 60 proc. a farmy wiatrowe o 4,8 proc. Duże spadki dotyczyły także elektrowni wodnych i biomasowych.

Wielkość produkcji energii elektrycznej z OZE we wrześniu 2022 r. w porównaniu do września 2021 r. (GWh)

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

Prosumenci w Polsce

Na koniec września 2022 r. liczba instalacji prosumenckich wyniosła 1 147 532 sztuk, z tego 1 147 242 sztuk dotyczyło fotowoltaiki. Prosumenci dysponowali instalacjami o łącznej mocy 8362,48 MW, przez cały miesiąc do sieci OSD wprowadzili 506 803,04 MWh.

Zobacz także: Struktura produkcji energii elektrycznej

RE na podstawie danych ARE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter