Po co jest dystrybucja? Rola hurtowni w branży elektroinstalacyjnej

21/11/2023
wnętrze centrum dystrybucyjnego Grodno w Małopolu

Polska branża elektroinstalacyjna nieprzerwanie się rozwija, dostarczając nam coraz to nowsze możliwości. W tym rozbudowanym ekosystemie niezwykle istotną rolę odgrywają hurtownie elektryczne. Są kluczowym ogniwem zapewniającym dostęp do niezbędnych produktów, usług i innowacji, a w efekcie ‒ prawidłowe funkcjonowanie całego sektora.

Andrzej Jurczak prezes Grodno

„Pomijanie hurtowni to dezorganizacja i zakłócenia w całej branży elektroinstalacyjnej” – twierdzi Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

Hurtownie elektryczne są jak tętniące serce branży, przesyłające niezbędne materiały i komponenty od producentów do wykonawców. Dzięki takiemu funkcjonowaniu, instalatorzy mogą stawiać na pierwszym miejscu topową realizację projektów elektroinstalacyjnych, nie martwiąc się o logistykę dostaw czy konieczność negocjacji cen.

Rola dzisiejszej hurtowni nie musi się jednak kończyć na czasowym dostarczaniu produktów. Grodno jako dystrybutor realizuje dodatkowo misję ważnego doradcy technicznego, aktywnie wspierającego swoich klientów w wyborze odpowiednich produktów oraz przy realizacji projektów. Takie podejście gwarantuje, że wykonawcy skorzystają z najnowszych i najbardziej efektywnych rozwiązań dostępnych na rynku. Otrzymają też kompleksową pomoc w ich wdrożeniu w ramach konkretnej inwestycji.

Jak powinna wyglądać sprawna dystrybucja? Jak działa Grodno?

Hurtownie elektryczne nie tylko ułatwiają proces obsługi inwestycji, lecz także wpływają na polepszenie jakości i efektywności całego sektora elektroinstalacyjnego. Jako główne ogniwo znajdujące się pomiędzy producentami a instalatorami, hurtownicy stanowią klucz do zwiększenia wydajności, redukcji kosztów, przyspieszenia procesu produkcji, doskonalenia kontroli nad zapasami, wydajniejszego wykorzystania przestrzeni magazynowej oraz podniesienia satysfakcji klientów i inwestorów. W tym miejscu warto wymienić cztery główne obszary, w których Grodno odgrywa znaczącą rolę.

  1. Sprawna logistyka – gwarant ciągłości inwestycji. Grodno pełni przede wszystkim funkcję hubów logistycznych, umożliwiających efektywny przepływ produktów od producentów do instalatorów czy mniejszych hurtowników. Jest to zapewnione dzięki pracy blisko 140 osób na magazynie centralnym podczas 3 zmian, przez nawet 7 dni w tygodniu. Dzięki takiej intensywności, zamówienia złożone do godziny 16:00 mogą być dostarczone na inwestycje kolejnego dnia o godzinie 7:00 rano, w każdym miejscu w Polsce. Tak sprawna logistyka jest niezbędna dla zachowania ciągłości wykonywanej pracy.
  2. Dywersyfikacja produktów i usług. Kolejnym elementem sprawnie funkcjonującej dystrybucji Grodna jest zarządzanie niezwykle różnorodną bazą produktów oraz zróżnicowanymi opcjami ich pakowania. Kluczową rolą jest sprawne poruszanie się w świecie produktów, których promocja oraz rozwój zmieniają się niezwykle dynamicznie pod wpływem otaczającego nas środowiska. Nowoczesny dystrybutor powinien więc podążać za zmianami asortymentowymi i elastycznie podchodzić do oferty, patrzeć szeroko na kwestie ekologii, ochrony środowiska czy polityki w tym zakresie, co z roku na rok staje się coraz bardziej istotne.

    Przykładowo, rewolucja ledowa, której byliśmy świadkami pod koniec lat 90. obrazuje dynamikę zmian produktowych, z którą mierzy się nieustannie nasza branża. Gdy w przeciągu roku oświetlenie tradycyjne zostało zmienione na LED-y, natychmiastowe wprowadzenie zupełnie nowych produktów do naszej oferty stało się kluczowe. W latach 2000. przyszedł natomiast czas na rewolucję OZE. W pierwszej kolejności wprowadzaliśmy fotowoltaikę, a całkiem niedawno dołączyły do niej pompy ciepła oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych, o których nikt nie słyszał jeszcze 15 lat temu.

    W Grodnie podczas każdej rewolucji produktowej, poza samym wprowadzeniem asortymentu i dystrybucją, nieodzowna była i jest również odpowiednia edukacja, zarówno pracowników, jak i instalatorów oraz inwestorów. Za każdym razem stawiamy na zwiększenie świadomości o produkcie, propagowanie go poprzez szkolenia oraz przedstawianie możliwości rozwoju biznesów instalatorów poprzez rozszerzenie świadczonych usług. Jest to dla nas wciąż bardzo ważne ‒ wokół naszych oddziałów powstają centra i sale szkoleniowe oraz konferencyjne. Przygotowujemy infrastrukturę, aby tworzyć przestrzenie odpowiednie do prowadzenia szkoleń i spotkań z instalatorami.
  3. Promocja rozwiązań producentów. Od dawien dawna obecność dystrybutora na rynku zapewnia promowanie produktów dostawców poprzez prowadzenie działań marketingowych na polskim rynku, w tym w strukturach firm, z którymi dystrybutorzy mają już zbudowane wieloletnie relacje. W Grodnie przykładamy szczególną wagę do promowania marek, wykorzystując do tego liczne kanały online i offline. Podczas kluczowych wydarzeń targowych przedstawiamy naszą kompleksową ofertę, promując asortyment producentów wśród szerokiej publiczności.
  4. Sprzedaż online. Nowoczesna oraz sprawnie funkcjonująca dystrybucja powinna też zapewniać swoim klientom możliwość łatwego i szybkiego sposobu składania zamówień online, przez platformę e-commerce. Rozwój tego kanału sprzedaży, będącego doskonałym komunikatorem, jest niezbędny dla Grodna. Monitorowanie trendów rynkowych, dostosowywanie asortymentu oraz inwestowanie w nowe technologie pomaga nam nie tylko zwiększyć efektywność, lecz przede wszystkim sprostać potrzebom klientów w realizacji zamówień.

Instalator, inwestor i producent – co zyskują dzięki dystrybucji?

Hurtownicy zapewniają dostęp do produktów wielu marek, co pozwala wykonawcom i inwestorom na składanie zróżnicowanych zamówień w jednym miejscu oraz symultaniczną obsługę różnych inwestycji. W Grodnie minimalizujemy czas oczekiwania wykonawcy na dostawę produktów dzięki zamawianiu i magazynowaniu dużych ilości asortymentu. Klient nie musi zatem czekać na międzynarodową czy indywidualną wysyłkę od producenta, która może trwać nawet kilka tygodni.

Dystrybutorzy pełnią również istotną rolę w kontrolowaniu jakości produktów trafiających na polski rynek. Dzięki współpracy z Grodno, wykonawcy mają pewność, że oferowane produkty zostały sprawdzone i dobrane tak, aby spełniały zakładane standardy.

Wielu hurtowników, w tym Grodno, oferuje również szeroki wachlarz usług dodatkowych, takich jak doradztwo w doborze odpowiedniego asortymentu dostosowanego cenowo i jakościowo do potrzeb projektów wykonawców, wsparcie w projektowaniu instalacji, audyty energetyczne, pomoc w pozyskiwaniu finansowania oraz usługi posprzedażowe wspierające klientów w konserwacji i naprawach zakupionego asortymentu.

Obecność dystrybutorów jest również bardzo korzystna dla producentów. To hurtownicy biorą na swoje barki wyzwania związane z finansowaniem, płatnościami i windykacją – wszystko w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i gospodarczym. Grodno obsługuje na co dzień tysiące klientów, przez co rozliczenia mają dużo szerszą skalę niż u dostawców, którzy prowadzą działania finansowe ze stosunkowo niewielką liczbą odbiorców ‒ hurtowników. Opisany model działań pozwala również na prowadzenie polityki zwiększającej bezpieczeństwo finansowe w ramach całego ekosystemu dystrybucji, w którym dystrybutor odpowiada za skrupulatne analizy wiarygodności i płynności finansowej klientów. Jednocześnie dystrybutor bierze na siebie ryzyko sprzedaży terminowej i odpowiedzialność za rzetelną ocenę beneficjenta kredytu kupieckiego.

Centrum Dystrybucji Grodno w Małopolu
Centrum Dystrybucyjne Grodno w Małopolu

Pomijanie hurtowni generuje zagrożenia

Aby przedstawić problem pomijania hurtowni elektrycznych, posłużę się wcześniej użytym porównaniem branży elektroinstalacyjnej do sprawnie działającego ekosystemu, w którym każde ogniwo odgrywa kluczową rolę i koncentruje się na rozwoju w swoim własnym zakresie odpowiedzialności. Pominięcie któregokolwiek elementu tego ekosystemu może prowadzić do dezorganizacji i zakłóceń w całej branży. Gdy producenci pomijają etap dystrybucji i sprzedają swoje produkty bezpośrednio do instalatorów lub na projekty inwestycyjne, to w konsekwencji dystrybutorzy szukają alternatywnych rozwiązań u innych producentów. Następuje wzajemna utrata zaufania, co nie służy to partnerskim relacjom biznesowym.

Z punktu widzenia instalatora czy inwestora, zaburzona współpraca z dystrybucją niesie konieczność czasochłonnego i skomplikowanego nawiązywania współpracy z wieloma producentami, a następnie samodzielne zarządzanie procesem kompletacji dostaw i logistyką.

Grodno podejmuje się spełnienia potrzeb swoich klientów na każdym etapie realizowanego projektu czy inwestycji, rozpoczynając od audytu, projektu, następnie doboru najlepszego rozwiązania, zamówienia i kompletacji asortymentu aż po finalną dostawę. Wiedza i doświadczenie naszych pracowników są tu jak najbardziej pomocne, a klient otrzymuje kompleksowe rozwiązanie.

Hurtownie stoją na straży porządku branżowego

Rola dystrybucji w branży elektroinstalacyjnej jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania jej sektora. Hurtownie elektryczne pełnią istotną funkcję łącznika między producentami a wykonawcami, a także oferują wiele dodatkowych usług. Są one sercem branży, zapewniającym ciągły przepływ materiałów i komponentów, usprawniającym logistykę dostaw oraz pomagającym w wyborze odpowiednich produktów. Ponadto dystrybutorzy odgrywają rolę kontrolerów jakości produktów, gwarantując ich zgodność z określonymi standardami, szkolą i dostarczają profesjonalnej informacji.

Korzystanie z usług hurtowni przynosi wiele korzyści zarówno instalatorom, jak i inwestorom. Zapewnia dostęp do szerokiego asortymentu produktów w jednym miejscu, staje się realnym punktem styku ponad 100 różnych pozycji. Skraca czas oczekiwania na dostawy, ponadto oferuje wartość dodaną w postaci wsparcia finansowego i dodatkowych usług doradczych, projektowych i audytowych. Dystrybutorzy odgrywają istotną rolę w promocji i rozwoju marek, a także w edukacji w zakresie nowych produktów i technologii.

Pomijanie dystrybucji i próba sprzedaży bezpośrednio od producenta do instalatora czy inwestora może prowadzić do komplikacji, takich jak brak kontaktów, opóźnienia w dostawach, obniżona jakość produktów oraz rywalizacja cenowa między producentami. Hurtownie elektryczne stanowią zatem nieodzowny element ekosystemu elektroinstalacyjnego, wspierając jego rozwój i efektywność.

Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Zapisz się na bezpłatny newsletter