Innowacyjne rozdzielnice fotowoltaiczne PV Next

27/08/2020
rozdzielnice PV Next Weidmuller

Łatwe, szybkie i bezpieczne okablowanie mieszkalnych i komercyjnych systemów fotowoltaicznych

Firma Weidmüller wprowadziła na rynek innowacyjne rozdzielnice fotowoltaiczne DC, zapewniające optymalną ochronę przed przepięciami dla elementów systemowych. Ich konstrukcja oparta jest na znormalizowanym układzie płytki drukowanej PCB, pozwalającym na łatwą integrację funkcji dodatkowych, takich jak przełącznik lub drugi system MPPT, który jest po prostu podłączany do pierwszej płytki PCB. Zintegrowana technologia łączeniowa PUSH IN skraca czas montażu i minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów oraz wynikających z nich konsekwencji.

Typy i wersje rozdzielnic PV Next

Rozdzielnice PV Next dostępne są obecnie w dwóch typach i pięciu wersjach: jako rozdzielnice z bezpiecznikiem dla 1 do 2 regulatorów MPPT lub jako rozdzielnice bez bezpiecznika dla 1 do 3 regulatorów MPPT. Użytkownicy mogą także wybrać spośród pięciu różnych rozmiarów skrzynek w zależności od aplikacji, okablowaną rozdzielnicę ze złączami WM4C, stanowiącą proste rozwiązanie gotowe do podłączenia lub rozdzielnicę z przepustami kablowymi do samodzielnego okablowania. Modułowa budowa zapewnia całkiem nowy poziom elastyczności. Wystarczy wybrać odpowiedni wariant z katalogu. Nie potrzeba specjalnej indywidualizacji, co znacząco skraca czas realizacji projektów. Asortyment skrzynek PV Next będzie rozszerzany, ale już w tej chwili pozwala na zaspokojenie ok. 75% standardowych wymagań, umożliwiając instalatorom PV szybszą i bardziej opłacalną pracę.

Zobacz film o rozdzielnicach PV Next firmy Weidmüller

Wyposażenie rozdzielnic fotowoltaicznych Weidmüller

Ograniczniki przepięć VARITECTOR serii VPU PV I (typ I), VPU PV II (typ II) i VPU PV III (typ III), instalowane w skrzynkach PV Next, pomagają chronić systemy fotowoltaiczne i ich komponenty przed zakłóceniami, jakie mogą powodować wyładowania atmosferyczne i chwilowe skoki napięcia, nawet znacząco mniejsze niż wartości graniczne określone normą EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3. Pozwala to na ochronę infrastruktury i systemów falowników przed przepięciami i zwiększa dostępność systemów. Ograniczniki są testowane zgodnie z normą wyrobu IEC 50539-11 / DIN EN 50539-11.

Jakość i bezpieczeństwo potwierdzone badaniami

rozdzielnica PV Next firmy Weidmuller
Rozdzielnice PV Next Weidmüller są badane zgodnie z normą IEC 61439 -1/2.

Rozdzielnice PV Next są testowane zgodnie z normą IEC 61439 -1/2. Oznacza to, że muszą one przejść próbę wysokim napięciem, próbę wytrzymałości dielektrycznej całej konstrukcji oraz próbę oporności przejściowej przed i po próbie wibracyjnej, mającą określić wszelkie słabe punkty. Próba wibracyjna i próba udarowa symulują transport i niewłaściwe postępowanie z urządzeniem. Wyniki próby samonagrzewania stanowią ważny czynniki przy wyborze bezpieczników, ponieważ pomagają w określeniu maksymalnych dopuszczalnych strat mocy. Test IP65 dotyczący zapylenia i wilgotności gwarantuje optymalne działanie na zewnątrz budynków. Wszystkie próby wymagane przez normy są przeprowadzane w akredytowanym, niezależnym laboratorium Weidmüller. Jako członek CTDP, Weidmüller podlega regularnym audytom obejmującym metody badania, jakość zarządzania i dokumentowanie.

Rozdzielnice przeznaczone są do stosowania zarówno w komercyjnych jak i prywatnych systemach fotowoltaicznych.

WEIDMÜLLER

Zapisz się na bezpłatny newsletter