Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych

15/05/2020
okładka dodatku Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych

Redakcja Rynku Elektrycznego przygotowała kolejne wydanie fachowej publikacji: Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych. Treść została uaktualniona i wzbogacona. Pojawiły się istotne informacje dotyczące norm i przepisów. Z racji popularności fotowoltaiki prosumenckiej, konieczne także stało się poruszenie tematyki ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej mikroinstalacji.

Fotowoltaika to niezwykle bezpieczna technologia, ale niektórzy ludzie nadal mają nieuzasadnione obawy dotyczące bezpieczeństwa instalacji PV. Dobrym przykładem są kwestie związane z bezpieczeństwem pożarowym. Plotki o palących się domach, które nie mogą zostać ugaszone lub strażakach, którzy nie atakują ognia, jeśli na dachu znajduje się instalacja PV, stawiają takie systemy w złym świetle, na które nie zasługują.

Rynek Fotowoltaiczny 2020 okładka

Wersja elektroniczna Rynek Fotowoltaiczny – Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych Pobierz bezpłatnie

Wersja papierowa Rynek Fotowoltaiczny – Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych dostępna jest w prenumeracie Przejdź do formularza zamówienia prenumeraty

W rzeczywistości systemy fotowoltaiczne mają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej, a także bezpieczeństwa operacyjnego w przypadku pożaru. Wiele ostatnich analiz incydentów przeciwpożarowych związanych z PV, takich jak Sepanski i inni (2015), BRE (2017b) lub IEA PVPS (2017) pokazują, że komponenty systemów fotowoltaicznych są testowane zgodnie z bardzo rygorystycznymi protokołami bezpieczeństwa i niezawodności podczas procesu produkcyjnego i spełniają wymagania bezpieczeństwa elektrycznego różnych krajowych i międzynarodowych norm i wytycznych.

Partnerzy:

logo Grodno
logo Phoenix Contact
logo ZIAD
baner ETI fotowoltaika

Dodatkowo podczas planowania, budowy i eksploatacji uwzględnia się takie kwestie, jak tworzenie przegród pożarowych, dostępność, integralność funkcjonalna i bezpieczeństwo mechaniczne. Moduły, które stanowią część dachu (BIPV, zintegrowane PV z budynkiem) muszą spełniać te same testy odporności ogniowej, co materiał pokrycia dachowego.

Zgodnie z Programem Międzynarodowej Agencji Energetyki fotowoltaicznej (IEA PVPS) „systemy PV nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska w normalnych warunkach pracy, jeśli są odpowiednio zainstalowane i konserwowane przez przeszkolony personel, zgodnie z wymogami norm elektrycznych.” (IEA PVPS 2017).

Celem tego dokumentu jest ocena i prezentacja aktualnej sytuacji dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa systemów fotowoltaicznych. W instalacjach elektrycznych, a więc także w systemach fotowoltaicznych, bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie. Systemy PV, które są projektowane, instalowane i eksploatowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami technicznymi są bezpieczne i niezawodne, nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach pogodowych. Jednak mogą zaistnieć scenariusze zdarzeń, które wymagają dodatkowych urządzeń zabezpieczających. Na przykład w systemach, które nie są regularnie monitorowane, i w których moduły są instalowane na łatwopalnym dachu lub izolacji.

Chociaż instalacje elektryczne od dziesięcioleci są częścią prawie każdego budynku, a strażacy wiedzą, jak sobie z nimi radzić, w społeczeństwie istnieje pewna niewiedza, jeśli chodzi o gaszenie pożaru związanego z fotowoltaiką. Analizując różne taktyki, działania i strategie, a także środki bezpieczeństwa zmniejszające ryzyko porażenia prądem przez strażaków, niniejszy dokument zawiera również zalecenia dotyczące postępowania w przypadku pożaru.

Instalacja układów fotowoltaicznych (instalacji PV) na budynkach jest dużym wyzwaniem szczególnie na rynku takim jak Polska, który nie ma doświadczeń w tym zakresie. W wyniku realizacji błędnego projektu lub w przypadku błędów montażowych powstanie instalacja, która może przyczynić się do powstania ryzyka porażenia elektrycznego lub ryzyka pożarowego. W niniejszym dokumencie postaramy się przybliżyć podstawowe wymagania techniczne związane z projektowaniem i budową elektrowni słonecznych, w szczególności instalowanych na budynkach.

Autorzy publikacji:

  • inż. Stanisław Osiński
  • dr inż. Maciej Piliński,
  • mgr inż. Krzysztof Wincencik,
  • dr inż. Tadeusz Żdanowicz

Partnerzy: Citel, Dehn, ETI, Fronius, Grodno, Helukabel, Jean Mueller, Phoenix Contact, Weidmüller, ZIAD.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter