Padł rekord generacji energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych

20/05/2022
farma pv Czernikowo Energa

Instalacje fotowoltaiczne generują więcej energii elektrycznej w dni słoneczne. Tegoroczny rekord padł 18 maja. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych w tym dniu o godz. 10.45 po raz pierwszy została przekroczona bariera 6000 MW (źródła fotowoltaiczne pracowały z mocą 6061,5 MW). Natomiast szczytowe wyniki fotowoltaika miała o godz. 12.45 – 6597,5 MW.
Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej 18 maja 2022 r. przez instalacje pv wyniosła 60 341,2 MWh.

generacja źródeł fotowoltaicznych 18 maja 2022 r.
Generacja źródeł fotowoltaicznych 18 maja 2022 r. w MWh.
RE na podstawie danych PSE

Do tak dużej produkcji przyczyniają się warunki pogodowe, przede wszystkim duże nasłonecznienie oraz niezbyt wysoka temperatura. Dzięki temu panele PV mogą pracować w korzystnych warunkach. W miesiącach letnich, pomimo dużego nasłonecznienia, efektywność ogniw spada ze względu na bardzo wysoką temperaturę.

Należy także zwrócić uwagę na systematyczny przyrost mocy zainstalowanej fotowoltaiki. Na koniec kwietnia 2022 r. instalacje fotowoltaiczne miały moc 10 GW, co stanowi ponad połowę mocy OZE w Polsce.
Jednak pod względem produkcji zielonej energii elektrycznej fotowoltaikę wyprzedza wiatr. W kwietniu br. źródła fotowoltaiczne wyprodukowały 701 GWh, a wiatrowe – 1735 GWh.

RE, fot. Energa – farma pv Czernikowo

Zapisz się na bezpłatny newsletter